Olasz javaslat az Unió megmentésére

2017. április 16.

Két nagynevű olasz tudós azt javasolja, hogy az európai polgárok közvetlen választás útján közös elnököt válasszanak maguknak. Ahhoz azonban, hogy Európa kikerüljön a mai kátyúból, ez nem elég: vissza kellene találnia az európaiak közös identitásához.

CC European Parliament

A bűntudat gazdaságtana

2017. április 13.

Az amerikai kultúrtörténész szerint a modern ember létállapotának sajátossága az állandó bűntudat. Azért divatos az identitáspolitika és a nemzeti sérelmi politika, mert a szekuláris világban leginkább úgy tudunk feloldozást nyerni vélt avagy valós bűneink alól, ha magunkat is áldozatnak állítjuk be.

CC Amanda Lo

Le Pen már szalonképes?

2017. április 11.

Franciaország eső számú konzervatív napilapja védelmébe veszi a bevándorlás-ellenes Nemzeti Front vezérét baloldali ellenfeleivel szemben, mert az identitásukért aggódó franciák képviselőjének tartja. Eddig a mérsékelt jobboldali sajtó elfogadhatatlannak minősítette a radikális jobboldal vezetőjének politikáját.

CC Richard Grandmorin

Nem férfinak való vidék

2017. április 9.

A svájci szociológus szerint a hagyományos maszkulin erények rehabilitálása nélkül a férfiak jelentős része szerep- és identitászavaros életre van kárhoztatva. A női egyenjogúság és a gazdasági technológia átalakulása nem kedvez a férfiasságnak.

CC ... simple me

Forradalmi felejtéspolitika

2017. április 6.

A Kreml finoman szólva is ambivalens viszonyt ápol az 1917-es forradalommal. Elvben nosztalgiával tekint a cári Oroszországra, és elutasítja a forradalmat. Ugyanakkor a kommunizmussal és a Szovjetunióval kapcsolatos érzelmekkel sem mehet szembe.

Forradalmi felejtéspolitika

Fukuyama rehabilitálása

2017. április 4.

Fukuyama talán elhamarkodottan kiáltotta ki a történelem végét, de azt megsejtette, hogy eljöhet az idő, amikor tettvágytól duzzadó személyiségek az elégedetlenek élére állnak, és hatalomra kerülnek. Nem mintha a múltban ez nem történt volna már meg számtalanszor.

CC Andrew Newton

A kultúrharc nem vész el, csak átalakul

2017. április 2.

Az amerikai liberális elemző szerint a vallás csökkenésével összhangban nő a rendszerellenesség és az előítéletesség. A jobb- és a baloldal közötti ideológiai szembenállás a szekularizáció hatására sem szűnik meg, sőt, erősödik.

CC Stephen Shepard

Leszámolás a gyarmati mítoszokkal

2017. március 30.

Az indiai író-politikus szembeszáll a klasszikus gyarmati nosztalgiával. Azt az immár szintén klasszikus álláspontot képviseli, hogy a Brit Birodalom kizsákmányolást és elnyomást jelentett Indiában, demokráciát és fejlődést legfeljebb mellékhatásában, a függetlenség kivívása után.

CC Wikimedia

A mélyállam lázadása

2017. március 28.

Trump elnök és az államapparátus nyilvánvaló konfliktusainak láttán Amerikában döbbenten fedezik fel, hogy létezik egy úgynevezett „mélyállam”, amely képes gáncsot vetni a választott elnöknek. Pedig a mélyállam az amerikai alkotmányos rendszer közismert, bár nem problémamentes része.

CC Wikispooks

A globalizáció jobboldali mellékhatása

2017. március 26.

A Kína felé nyitás és az olcsó kínai áruk beáramlása erősíti a gazdasági nacionalizmus iránti rokonszenvet. Minél többen dolgoznak a kínai importtal vetélkedő szektorokban, annál erősebb a választók jobbratolódása – állítja egy friss kutatás.

CC Martin Abegglen

Posztjóléti posztigazságosság

2017. március 23.

A közösségelvű szociológus szerint a jóléti társadalom válságának leküzdéséhez kulturális forradalom szükséges: az individualista értékek és a fogyasztói társadalom meghaladása, spirituális megújulás és törzsi szolidaritás.

CC duncan c

Elszakadástan három évvel a Krím bekebelezése után

2017. március 21.

Szocsitól Vlagyivosztokig nagy ünnepségeket tartottak abból az alkalomból, hogy a Krím három éve „visszatért” Oroszország kebelébe. A Nyugat a félsziget jogsértő bekebelezésének évfordulójára emlékezik. A moszkvai politikus és elemző szerint a nézeteltérés hátterében a nemzetközi jog fellazulása áll.

CC Allan Leonard

Szólásszabadság az internetes pöcegödörben

2017. március 19.

A német kormány példátlan szigorral próbál gátat szabni az internetes gyűlölködésnek és az álhírek terjedésének. Bírálói szerint a szándék nemes, csakhogy a drákói szigor új fejezetet nyitna a szólásszabadság korlátozásában.

CC Dennis Skley

Technokráciából az idiokráciába?

2017. március 16.

Az amerikai elemző a képviseleti demokrácia működéséhez elengedhetetlennek tartja az elittel szembeni bizalmatlanságot. De úgy véli, átestünk a ló másik oldalára: a teljes bizalomhiányban nem lehetséges a demokratikus kormányzás.

CC Marco / Zak

A nagy antiszemitizmus-pánik

2017. március 14.

Amerikában baloldali zsidó körök az antiszemitizmus szinte példátlan terjedését vizionálják, és mindezt Trump elnök számlájára írják. A Washington Post vendégszerzője alaptalannak minősíti a látleletet, és furcsállja, hogy az antiszemitizmus miatt aggódók a növekvő arab bevándorlástól nem tartanak.

CC Susan Melkisethian Follow

A gazdagok tényleg mások

2017. március 12.

Scott Fitzgerald állítólag azt mondta Ernest Hemigwaynek, hogy „a gazdagok mások, mint mi”, amire Hemingway így felelt: „igen, több pénzük van”. Egyre több kutatás sugallja, hogy Fitzgeraldnak volt igaza. A vagyon megváltoztatja az embert.

CC Paul Townsend

Miért pont a szalafiták?

2017. március 9.

A német iszlámtudós szerint nincs sok értelme az iszlám vallás és az erőszak viszonyát általánosságban vizsgálni. Inkább azt kell megérteni, miért olyan vonzó a nyugaton szocializálódott bevándorló fiatalok számára a szalafita eszmékkel vegyített politikai radikalizmus.

CC BoogaLouie

Mi lesz a munka becsületével?

2017. március 7.

Az amerikai liberális publicista szerint a segélyezés nem helyettesítheti a munkát: a munka ugyanis az önbecsülés forrása. De nem volt ez mindig így, és lehet, hogy a robotok elterjedésével visszatérünk a 19. század előtti társadalmi normákhoz.

CC Wikimedia Commons

A vallástól az identitáspolitikáig

2017. március 5.

A vallástól elforduló embereknek is van igényük a spiritualitásra. Sokszor tudománytalan balhitekben, vagy zárt csoportokhoz való tartozásban találják meg a vallás pótlékát. A zárt csoportkultúra pedig árt a közéletnek és a tudománynak.

CC Keoni Cabral

Liberális érvek a határok mellett

2017. március 2.

Az oxfordi jogászprofesszor szerint nem igaz, hogy a határok létezése ellentétes a liberális elvekkel. A menekülteken az adott társadalom teherbíró képességének arányában segíteni kell. De a gazdasági bevándorlók befogadása nem erkölcsi kötelességünk.

CC BBC World Service