Nyomtatás

Élet a koronajárvány után

2020. március 24.
Élet a koronajárvány után

Bár még nem látni a koronavírus-alagút végén a fényt, az elemzők máris azon tanakodnak, milyen lesz az élet a járvány után. Azt mindenki biztosra veszi, hogy sok minden meg fog változni. Az optimistábbak szerint lesz, ami az előnyére.

„A globális járvány, amely akár hosszú hónapokra is lakásunk karanténjába zár minket, átalakítja a kormányzathoz, a külvilághoz és egymáshoz való viszonyulásunkat. A válság egyúttal lehetőség is: megtanulhatjuk hatékonyabban használni a modern technikát, segíthet a megosztottság csökkentésében és az élet apró örömeinek megbecsülésében” – olvassuk a Politico magazin járványügyi körkérdésének felütését. Az online lap harmincnégy tudóst és elemzőt kérdezett arról, hogy milyen társadalmi változásokat hozhat a koronavírus.

Miközben a médiából dőlnek az apokaliptikus próféciák, és rekordot dönt a végítéletet jósló könyvek forgalma, a Politico válaszadóinak zöme optimista. Sokak azt valószínűsítik, hogy még inkább előtérbe kerül az online ügyintézés és oktatás, és ezzel életünk a koronavírus lecsengése után kényelmesebb, egyszerűbb, és talán biztonságosabb is lesz.

A megkérdezett elemzők közül többen derűlátón ítélik meg a tágabb értelemben vett társadalmi következményeket. Peter Coleman, a Columbia University politológusa abban reménykedik, hogy a járvány visszafordítja az amerikai társadalom ötven éve tartó megosztottság-spirálját. Arra alapozza jóslatát, hogy a vírus, a közös ellenség összekovácsolja a szembenálló politikai szekértáborokat. Coleman kutatásokat idéz, amelyek tanúsága szerint a nagy társadalmi válságok megkönnyítik a politikai viszonyrendszer gyökeres átalakítását – és egyebek között lehetőséget teremtenek az ideológiai árkok betemetésére.

Eric Klinenberg, a New York University szociológusa is hasonló reményének ad hangot. Szerinte nemcsak a megosztottság, hanem az individualizmus és az önzés is enyhülhet. A járvány hatására sokan felismerik majd, hogy egymásra vagyunk utalva, és kölcsönösen felelősek vagyunk egymás sorsáért. Saját jól felfogott érdekünk hát, hogy olyan társadalmi intézményeket hozzunk létre, amelyek mindenki számára megnyitják a tisztes jólét lehetőségét.

A válaszadók többsége azt jósolja, hogy a közérdek fontosságának felismerése az állam szerepének erősödésével fog járni. Margaret O’Mara történész szerint a járvány hatására sokan döbbennek majd rá, hogy csak az erős állam segíthet enyhíteni a válságot: a járvány megfékezéséhez és a gazdaság összeomlásának megakadályozásához egyaránt robusztus állami beavatkozásokra van szükség. Hasonló véleményt fogalmaz meg Jonathan Rauch publicista is. Ő azt is valószínűsíti, hogy a járvány hatására nőni fog az állami szerepvállalás támogatottsága, különösen az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése. Ai-Jen Poo szociális munkás hasonló logika mentén haladva egyenesen odáig megy, hogy új, állami családi biztosítási alap létrehozását vízionálja, amely ötvözi a baloldali jóléti állam és a konzervatív családmodell alapvetését.

Többen kifejtik, hogy az állam szerepének felértékelődése a közszolgák megbecsülését és a helyi közösségek, önkormányzatok tekintélyének helyreállítását hozhatja, továbbá növelheti az állami intézmények iránti bizalmat – feltéve, hogy sikerül úrrá lenni a járványon.

Sőt, akár még a szakértelem is visszanyerheti régi fényét. Az elmúlt években hovatovább sértéssé vált valakit szakértőnek nevezni, és még a tudósok is páriának számítottak a társadalom egy részének szemében – másik részének szemében pedig a demagógnak, értelmiségellenesnek ítélt politikusok. Mint Tom Nichols, a nemzetközi kapcsolatok professzora kifejti, a járvány idején még a korábban szerinte szakértőellenes populista politikusok is kénytelenek a tudósokra hagyatkozni. Ezzel azonban nem érné be. Abban bízik, hogy a vészhelyzet hatására rádöbben a nép, hogy a politika komoly dolog, ezért nem szabad pojácákra bízni. Ha így lesz – reménykedik Sonja Trauss –, akkor talán a politika is visszatalálhat a tényekhez, s csökkenhet az összeesküvés-elméletek és egyéb közkézen forgó sarlatánságok hatóereje.