Nyomtatás

Olasz cancel culture nincs, harc van

2020. szeptember 1.
Olasz cancel culture nincs, harc van

Olaszországban gyakorlatilag nem létezik az eltörlés kutúrája, nem akarják régi nagyságok szobrait lerombolni. Vita azonban van róla. Egyesek Orwell rémálmának megvalósulását látják benne, mások az ellene tiltakozókat ítélik el, és olyan szerző is akad, aki szerint a csordaszellem azért Olaszországban is működik.

Időnként uralkodóvá válik egy-egy agresszív kisebbség hangja, s ilyenkor mindig akad nyáj, amely köréje gyűlik” – jellemzi Angelo Panebianco a Corriere della Serában az Amerikában és Nyugat-Európa több országában is hódító szuperprogresszív eltörlés-kultúra logikáját.

A jellemzés persze minden más, többé-kevésbé fanatikus mozgalomra is áll. Olaszországban nem a régi műemlékek és emlékművek körül zajlanak az ütközetek, annál élesebb viták zajlanak viszont magáról az eltörléskultúráról.

A Huffington Post olasz kiadásában Angelo Bruscino a nyelv fölötti hatalom átvételének kísérletét véli felfedezni az amerikai eltörlés-mozgalom tevékenységében, és Orwell rémképeinek megvalósítóit látja a cancel culture harcosaiban. Következésképp a magukat haladónak és liberálisnak tekintő eltörlés-kultúrharcosokat a lehető legreakciósabb csoportnak ítéli. Gyakorlatilag az európai kultúrát akarják ugyanis eltörölni, márpedig arra épülnek a szabadság és a demokrácia ismert intézményei és elvei.

A Linkiesta webmagazinban Francesco Cundari nevetségesnek találja az eltörléskultúra elleni harcot, mivelhogy Olaszországban ez az irányzat nem is létezik. A radikális baloldali szerző szerint csak a populisták harcolnak Olaszországban a politikai korrektség ellen, hogy aztán zavartalanul alkalmazhassanak csakugyan elítélendő retorikát. A jobboldali Olasz Testvérek párt plakátja például uzsorásnak nevezte Soros Györgyöt, az elvben baloldali Öt Csillag Mozgalom egy szenátora pedig a Cion bölcseinek jegyzőkönyvéből idézett. Cundari elismeri, hogy politikai korrektség címén Amerikában nagy túlzásokba szoktak esni, de Olaszországban ennek ellenkezőjét látja érvényesülni: a televízióban is nyugodtan elhangozhatnak olyan kijelentések, amelyekből Amerikában hatalmas botrány lenne.

Angelo Panebianco reméli, hogy Olaszországban nem szerez az eddigi kevésnél több hívet az eltörléskultúra. De a jelenség, amely meghúzódik mögötte, Olaszországban is megfigyelhető. Az ilyen mozgalmak rendszerint egy-egy hangos kisebbségből jönnek létre. Ezt olyan emberek alkotják, akik készek bárkit megtámadni, aki nem hajt térdet a krédójuk előtt. Olykor megesik, hogy egyikük-másikuk tömegével vonz magához követőket, és ilyenkor az immár nagy mozgalomban tömeges konformizmus uralkodik. A veterán politológus és esszéista szerint az ilyen mozgalmakat kétféle ember alkotja: a kaméleonok és az alattvalók. Az előbbiek egyszerűen magukévá teszik azt, amit a kor divatjának gondolnak. Az alattvalókat más motiválja: attól félnek, hogy a társaságuk megveti őket, ha helytelen nézetet képviselnek. Ők viszont veszélyesek lehetnek a mozgalomra nézve, mert ha egy kisgyerek elkiáltja magát, hogy a király meztelen, képesek kimondani az igazat, és akkor hamarosan a kaméleonok is melléjük állhatnak.

A konformizmus azonban manapság nem az egész társadalomra szokott kiterjedni, nem is a többségére. Egymással hadakozó csoportokban ölt testet. Ez történik például a bevándorlás megítélésében. Az egyik fél szerint „az idegen nem tör át” (utalás egy első világháborús győzelmet ünneplő dal szövegére), a másik szerint pedig jöjjön csak a világ minden elesettje, „mert övék a mennyek országa”.  Meg sem értik egymást, és persze értelmes bevándorláspolitikáról szó sem lehet. Panebianco óvja azonban az olvasót attól, hogy megvesse a konformistákat. Az ember ugyanis gyakran bízza magát mások véleményére az olyan dolgokban, amelyekről kevés az ismerete.