Nyomtatás

Feltételes gazdasági tisztítótűz

2021. június 10.

Egyre több olyan közgazdaságtani kutatás jelenik meg, amely arra enged következtetni, hogy a katasztrófák és egyéb nagy pusztítások a gyors növekedés és az ugrásszerű fejlődés lehetőségét nyitják meg. Legalábbis bizonyos esetekben.

Ha egy ablakot betörsz, akkor csak egy betört ablakot kapsz. Ha azonban rengeteg ablakot törsz be, akkor új lehetőségeket teremtesz” – olvassuk a Fantastic Anachronism közgazdasági blog eszmefuttatását a pusztító katasztrófák közgazdasági hatásairól.

Az eszmefuttatás kiindulópontja Frédéric Bastiat 19. századi közgazdász híres esszéje, amelyben megalapozta az alternatív költség fogalmát. Bastiat azzal a közkeletű szemlélettel szállt szembe, miszerint a pusztítás gazdasági szempontból előnyös lehet. Klasszikussá vált példájában a betört ablak ugyan nagy bosszúság és kiadás a kár elszenvedőjének, ám egyúttal munkát ad az üvegesnek, és gyorsítja a pénz körforgását. Bastiat szerint ez az elmélet nem vet számot azzal, hogy a károsult a betört üveg miatt elszalaszthatott egy lehetőséget: az üvegezés árát másra, akár sokkal produktívabb befektetésre is fordíthatta volna.

Az elmúlt években azonban számos kutatás jutott arra a következtetésre, hogy a nagy volumenű pusztítás mégiscsak járhat rendszerszintű előnyökkel. A város épületeinek egytizedét elpusztító 1872-es bostoni tűzvész után néhány évvel jelentősen nőtt a leégett városrészeken fekvő telkek ára. Az esetet vizsgáló közgazdászok szerint azért, mert a teljes pusztítás után a semmiből, a legújabb technológiákkal és a legkorszerűbb igényeknek megfelelően lehetett hozzákezdeni az újjáépítéshez, és nem kellett a régi, elavult városszerkezethez igazodni. Hasonlóképp történt az 1906-os San Franciscó-i tűz után is: a városban, ahol hetven éve stagnált a népesség, hirtelen 60 százalékkal nőtt a lakók száma és vele a gazdasági aktivitás, hála a tűzvész utáni új városszerkezetnek és magas épületeknek. Egy friss kutatás szerint hasonló hatása lehetett London második világháborús bombázásának is, ahol az új üzleti negyedek létrejötte páratlanul gyors fejlődést indított. Sőt, a 2005-ös Katrina hurrikán nyomában is megfigyelhető volt, hogy két évvel a katasztrófa után a bérek magasabbak voltak New Orleans környékén, mint a hurrikán előtt.

Mint a Fantastic Anachronism megjegyzi, mindebből korántsem következik, hogy a gyorsabb növekedés érdekében érdemes felgyújtani a városokat. Egyrészt azért, mert abból, hogy a katasztrófák néhány esetben hosszú távon hasznot hoznak, még nem következik biztosan, hogy mindenhol előnyös következményekkel járnak – akár csak a hideg közgazdasági racionalitás szempontjából is. Másrészt a pusztítás még akkor is súlyos károkat okoz, ha a gyors növekedés később esetleg ellensúlyozza a veszteséget. A károk persze sokkal kisebbek, ha nem katasztrófa következik be, hanem tervezett, rendszerszintű reformok: az elavult technológiák és rossz városszerkezet tervezett átalakítása kevesebb kárral jár, mint a szőnyegbombázás. Hasonló a békés forradalmak esete is: például a kelet-európai rendszerváltás fizikai pusztítás nélkül is megnyitotta a gazdasági fejlődés lehetőségét. Mint Mançur Olson is rámutatott, ehhez az kellett, hogy összeomoljon a növekedést bénító járadékvadász rendszer és nómenklatúrája. Harmadrészt pedig csak akkor remélhető haszon a teljes átalakításból, ha van valamilyen terv, amely lehetővé teszi a gyors növekedést. Ha nincs, akkor a forradalmak pusztítása után is csak gyom nő a romokon, mint ahogyan a 20. századi kommunista fordulatok és Kelet-Európa második világháború utáni évtizedei szemléltetik – figyelmeztet a Fantastic Anachronism.