Figyelmeztetés
  • JUser: :_load: Nem tölthető be a következő azonosítószámú felhasználó: 720

Hány az Isten?

2005. augusztus 8.

Ugyanabban a Mindenhatóban hisznek a zsidók, keresztények és moszlimok? Bush elnök szerint igen. A protestáns fundamentalisták szerint szó sincs róla. Nem csak teológiai kérdés.

Ugyanabban a Mindenhatóban hisznek a zsidók, keresztények és moszlimok? Bush elnök szerint igen. A protestáns fundamentalisták szerint szó sincs róla. Nem csak teológiai kérdés.

Amikor pár hónappal ezelőtt megkérdezték, hogy ugyanabban a Mindenhatóban hisznek-e a zsidók, a keresztények és moszlimok, Bush elnök azt válaszolta, hogy "ugyanazt az Istent imádjuk".

A protestáns fundamentalista egyházak híveit és vezetőit, akik egyébként a Republikánus Párt és az elnök nagy támogatói, elkeserítette Bush gesztusa. Pat Robertson, a híres tv-prédikátor úgy reagált, "az egész világon azért folyik a harc, hogy ki fog győzni, az Allah néven ismert mekkai Hold-isten, vagy pedig a zsidó-keresztény Jehova, a Biblia Istene".

A nem valami épületes, ám politikailag annál jelentősebb teológiai vitáról Daniel Pipes számol be a New York Sunban nemrég megjelent cikkében: Allah és Isten ugyanaz?

A szerző újságcikkhez képest alapos érveléssel mutatja ki, hogy az elnöknek van igaza. A Korán arra buzdítja a moszlimokat, mondják meg a zsidóknak és a keresztényeknek, hogy a mi Istenünk és a ti Istenetek ugyanaz. "Az Isten = Allah egyenlet azt jelenti - így Pipes -, hogy bármennyire ellenséges viszonyban állnak is, az Ábrahám gyermekei közti kötelék létezik."

De ő az utolsó, aki bagatellizálni akarná a politikai viszonyok ellenséges voltát. A Közel-Kelet-szakértő Daniel Pipes a híres hidegháborús harcos, a harvardi szovjetológus, Richard Pipes fia. Apjához hasonlóan ő sem érzi jól magát a számára túl liberális egyetemi környezetben. Fényesen induló tanári pálya után különböző politikai háttérintézetekben működik, egy ideig a Külügyminisztérium politikai tervezési osztályának munkatársa, mígnem 1994-ben megalapítja saját "think tank"-jét, a Middle East Forumot

"Az én politikám - vallotta be egy interjúban Pipes - egy kamionsofőrnek való, nem olyan bonyolult, mint ahogy a professzorok szeretik."

Ki meri mondani, hogy kik, milyen vallás hívei állnak a nemzetközi terrorizmus mögött. Pipes szerint Bush formulájának, "a terror elleni háború" jelszavának körülbelül annyi értelme van, mint annak lett volna, ha Roosevelt elnök Pearl Harbor után azt deklarálja, hogy "az orvtámadás ellen viselünk háborút".

Pipes nem magát az iszlámot, a tizennégy évszádos vallást tekinti ellenségnek, hanem az iszlámizmus új keletű totalitárius ideológiáját. A harcos iszlám a probléma, a mérsékelt iszlám a megoldás.