Figyelmeztetés
  • JUser: :_load: Nem tölthető be a következő azonosítószámú felhasználó: 720

Európa jövőkép nélkül

2007. augusztus 27.

Európa nem tudja integrálni az ázsiai és afrikai bevándorlókat. Az asszimilációs politika és a multikulturalizmus egyaránt csődöt mondott. A brit szociológus szerint ez nem meglepő, hiszen az őshonos európaiak jelentős része sem azonosul az EU-val.

Európa nem tudja integrálni az ázsiai és afrikai bevándorlókat. Az asszimilációs politika és a multikulturalizmus egyaránt csődöt mondott. A brit szociológus szerint ez nem meglepő, hiszen az őshonos európaiak jelentős része sem azonosul az EU-val.

„Aki Európa hanyatlását a csökkenő termékenységgel magyarázza, eltereli a figyelmet arról, hogy a földrész nem testileg mutatja a kifulladás jeleit, hanem politikailag” – olvassuk a Spiked webmagazinban Frank Furedi tollából. Az angliai szociológiaprofesszor cikkeiben gyakran intéz kihívást az értelmiségi körökben bevett eszmék ellen.

Most az újabban terjedőben lévő europesszimizmust tűzi tollhegyre, és Oswald Spengler elméletéhez hasonlítja, amelynek nyomán az értelmiség, a 20. század húszas-harmincas éveiben egyszer már kontinensszerte borongott A Nyugat alkonyán. Spengler mélyen megvetette a földrész lakosságának zömét, és a biztos katasztrófa előjelét látta abban, hogy a műveletlen, tudatlan rétegek a közélet színterére léptek. A mai pesszimisták is hasonló módon vélekednek az Európába érkező bevándorlókról.

Nézeteikben ezen kívül Furedi egyfajta neomalthusianizmus megnyilvánulását is látja. Malthushoz hasonlóan ugyanis a mai pesszimisták is egyetlen tényezőből, a születésszám alakulásából vezetik le a társadalom jövőjét. Az európaiak nem vállalnak elég gyermeket, s a munkaerőhiányt a bevándorlók enyhítik, akik viszont sok utódot hoznak világra.

Füredi arra hívja fel a figyelmet, hogy a bevándorlás nem új jelenség. Régen azonban az újonnan érkezők asszimilációja természetes, és mindkét fél számára előnyös volt.  Ma viszont Európa nem tudja beolvasztani a bevándorlókat. Franciaország csődöt mondott a maga asszimilációs politikájával, Nagy-Britanniában pedig a multikulturalizmus nem vált be.

A bevándorlók azért nem illeszkednek be a nyugati társadalmakba, mert az európaiaknak maguknak nincs víziójuk a jövőről. Ezért nem is tudnak vonzó identitást ajánlani a bevándorlóknak. Az Európai Unió csak a sokféleség eszményét volt képes kitermelni, de ez valójában nem eszmény, csak ténymegállapítás: nem vagyunk egyformák. Ezt jelszóvá emelni annyi, mint bevallani, hogy semmi mondanivalónk sincs a jövőről.

Ráadásul az Unió technokrata és bürokratikus intézményrendszer, amellyel még az őshonos európaiak sem tudnak azonosulni. Mit várjunk akkor a bevándorlóktól?