Figyelmeztetés
  • JUser: :_load: Nem tölthető be a következő azonosítószámú felhasználó: 720

Nyílt társadalom még az amerikai?

2005. augusztus 3.

Soros György Nyílt Társadalom Intézetének egyik vezetője szerint nem. Egy brit konzervatív filozófus vitába száll vele.

Soros György Nyílt Társadalom Intézetének egyik vezetője szerint nem. Egy brit konzervatív filozófus vitába száll vele.

Karl Popper a közelmúltban magyar fordításban is megjelent műve, a The Open Society and Its Enemies 1952-es kiadásának előszavában azt írta, hogy már-már kétségbeesett, de aztán egy Amerikában tett látogatás visszaadta hitét a nyílt társadalom jövőjében.

A mai USA-ban nem sok vigaszt találna Popper – állítja Gara LaMarche, az OSI, Soros György Open Society Institute-jának az Egyesült Államokat érintő programokért felelős igazgatója.

Állítását arra alapozza, hogy a radikális jobboldal az elmúlt néhány évben ellenőrzése alá vonta a szövetségi kormányt és sok állam kormányát is. A fundamentalista papok és híveik felszámolják a hatvanas évek kulturális, társadalmi és politikai vívmányait, sőt most már – a társadalombiztosítás és a bíróságok körüli küzdelemben – a roosevelti New Dealt veszik célba.

Soros jótékony célú alapítványai tevékenységük első tízegynéhány évében – tekint vissza az OSI múltjára LaMarche – a kelet- és közép-európai országoknak segítettek a zárt társadalomtól a nyílt társadalom felé vezető átmenetben. „Amikor a kilencvenes évek közepén Soros választott hazája, az Egyesült Államok felé fordította figyelmét, szembeállította a nyílt társadalmat fenyegető itteni kihívásokat azokkal, amelyekkel alapítványi hálózata másik részének kell megküzdenie. Azt gondolta, hogy az Egyesült Államokban, a mintaképül szolgáló nyílt társadalomban aránylag biztonságos a demokrácia és az állampolgári jogok helyzete.”

Azóta megváltozott a helyzet – írja LaMarche. – „Miközben sok más ország, ahol a Soros-hálózat működik, felszámolta az elnyomást, és most már olyan problémákkal küszködik, mint például az erőszak, korrupció és egyenlőtlenség, amelyek gyakran együtt járnak a demokráciával, az Egyesült Államokban a nyílt társadalom alapintézményeit fenyegeti támadás.”  

A 2001. szeptember 11-i terrortámadást követő fejlemények LaMarche szerint megmutatták, hogy maguk az alapvető szabadságjogok forognak veszélyben. Ezzel kapcsolatban Aryeh Neiert, az OSI elnökét idézi: Sok országnak kell küzdenie a terrorizmussal – Izraelnek, az Egyesült Királyságnak, Indiának –, de egyik sem vetemedik arra, hogy meghatározatlan ideig fogva tartson gyanúsítottakat, akik ügyvédet sem vehetnek igénybe.

A politikai ellenzék is létében van fenyegetve. Olyannyira, hogy „az Egyesült Államok minden eddiginél közelebb került az ideológiától vezérelt egypárt-uralomhoz”. Ezt LaMarche a választókerületek republikánusoknak kedvező átszabásával és a szenátusi obstrukció felszámolására irányuló kísérlettel támasztja alá.

A fundamentalisták aláássák a hagyományos jogi kultúrát, ahogy Terri Schiavo eutanázia-ügyében megmutatkozott. Támadják a kutatás és oktatás szabadságát, és lehetetlenné akarják tenni az olyan független alapítványok működését, mint az OSI.

Roger Scruton, a Magyarországon is ismert konzervatív filozófus vitába száll az OSI amerikai programjainak igazgatójával.

„Nálam senki sem csodálja jobban mindazt, amit George Soros el akart érni és el is ért a szovjet birodalom sötét napjaiban – írja. – De ennek a derék embernek a véleménye, hogy ti. az Egyesült Államokban veszélyben forog a demokrácia, semmivel sem bír nagyobb súllyal, mint az enyém, amely szerint mindent összevetve meglehetősen jó állapotban van.”

„Gara LaMarche-nak igaza van abban – folytatja –, hogy a bírói kinevezések körül és a jogi eljárások terén visszaélések tapasztalhatók a politikában. Csakhogy a kérdés az, hogy a visszaélések annyira széleskörűek és visszafordíthatatlanok-e, hogy ez már a nyílt társadalom összeomlásával egyértelmű. Ezt nem sikerült bebizonyítania LaMarche-nak, mint ahogy azt sem, hogy a valóban előforduló visszaéléseket kizárólag vagy akár csak elsősorban a jobboldal mesterkedései okozzák.”

A guantanamói foglyok jogainak korlátozását szabadon és széles körben bírálják az Egyesült Államokban – írja Scruton –, s ráadásul az is lehet, hogy valóban hadifoglyoknak kell tekinteni őket, akiket nem illetnek meg a vádlottak jogai. A Legfelsőbb Bíróság bíráinak politikai alapon történő kinevezésében, illetve a kinevezések politikai okból történő megakadályozásában nemcsak a jobboldal ludas. Hasonlóképpen a kutatás és tanítás szabadságát sem csak jobboldalról próbálják korlátozni az egyetemeken.

Egy társadalom nyíltsága nem azon múlik, hogy hangot kapnak-e benne olyan ideológiák, amelyek a nyílt társadalom felszámolását hirdetik. „Akkor is nyílt maradhat egy társadalom – állítja Scruton –, ha egy ideológia uralkodóvá válik benne, egészen addig, amíg az emberek szabadon kifejezésre juttathatják véleményüket, maguk rendelkeznek a pénzükkel, és nem korlátozzák döntéseiket a számukra legfontosabb kérdésekben, például a vallás gyakorlásában vagy gyermekek iskoláztatásában.”

„Hol van még egy ország az Egyesült Államokon kívül, amelyben szabadon működhetne egy olyan alapítvány, mint az Open Society Institute. Ez az alapítvány ugyanis a rengeteg pénzt, amit csak az amerikai gazdaságban szerezhet egy menekült, arra fordítja, hogy aláássa az országban éppen hatalmon lévő politikai establishmentet.”

„Nem indokolatlan összehasonlítani – mondja Scruton – George Soros és Borisz Berezovszkij helyzetét.”