Világ környezetvédői, egyesüljetek!

2014. október 28.

Az ismert kanadai publicista új könyvében azt fejtegeti, hogy a klímaváltozás megfékezéséhez a kapitalizmus felszámolása és a közgondolkodás globális átformálása szükséges. Kritikusa szerint az „ökobarát szocializmus” nem egyéb, mint a bolsevik mentalitás modernizált változata.

 

„Az elmúlt öt évben folytatott kutatásaim alapján meggyőződésem, hogy a klímaváltozás történelmi lehetőséget teremt a progresszív reformokra. A károsanyag-kibocsátás csak olyan törvények útján csökkenthető a tudósok által szükségesnek ítélt szintre, amelyek segítségével jelentősen javíthatunk életminőségünkön, csökkenthetjük a szegények és a gazdagok közötti szakadékot, új munkahelyeket teremthetünk, és új életre kelthetjük a demokráciát” – foglalja össze legújabb könyvét (Ez majd mindent megváltoztat. Kapitalizmus a klíma ellenébenNaomi Klein kanadai antiglobalista publicista a Nation hasábjain.

A kapitalizmus-ellenes bestsellereiről ismert Klein érvelése szerint a globális felmelegedést csak a globális gazdaság és az emberi mentalitás teljes átalakításával lehet megállítani. A környezetbarát energia ugyanis nagyon sokba kerül, és elterjedése ellentétes a globális tőke, közelebbről a nagy energiavállalatok érdekeivel. Ráadásul a kevésbé tehetős rétegek számára elérhetetlen a drágább energia. Mindebből pedig az következik, hogy csak a kapitalizmus felszámolásával és globális kormányzat felállításával lehet elejét venni a klímaváltozásnak. Az energiaóriások érdekeivel szemben ugyanis csak globális szinten érdemes fellépni, hiszen csak így remélhető a további felmelegedés megakadályozása. A globális kormányzás lehetőséget teremt arra is, hogy a világ szegényei feltétel nélküli alapjövedelemhez jussanak, ami által megfizethető lenne számukra a drágább zöld energia. Egyúttal arra is lehetőséget teremtene, hogy az emberiség globális szinten fellépjen az újabb energia-monopóliumok kialakulásával, és vele a kizsákmányolással szemben.

A klímaváltozás elleni küzdelem így lényegében globális szinten valósíthatná meg a kapitalizmus ellenes baloldal régi álmát. Klein elismeri, hogy a világrend átformálása nem kis feladat. Elutasítja a bolsevik és egyéb erőszakos, elitek által vezényelt forradalom lehetőségét, helyette inkább alulról szerveződő, békés átmenetet javasol, és egyúttal megelőlegezi, hogy a sikerhez mindenekelőtt az emberi mentalitás radikális megváltozása szükséges. A kapitalizmus önzésre és individualizmusra épülő ideológiáját fel kell váltania a szolidaritás és az egymás iránti kollektív felelősség kultúrájának. Ez persze meglehetősen lassú folyamat, ám az újabb és újabb klímaváltozás miatti környezeti katasztrófák felgyorsíthatják a szemlélet átformálását – jegyzi meg Klein.

Jonathan Kay, a konzervatív National Post kolumnistája csöppet sem lelkesedik Klein javaslatáért. A globális politikai és ideológiai átalakítás „ökobarát szocialista” gondolatát egyenesen az Iszlám Állam vallási fundamentalizmusával és a lenini forradalmi szocializmussal állítja párhuzamba. Kay szerint ideológiai szempontból Klein éppoly radikális, mint bármely totalitárius ideológus. Csak sokkal naivabb, mint a forradalmi erőszak hívei – azok legalább tisztában vannak vele, hogy a világ és az emberi gondolkozás átalakítása csak terror árán lehetséges.