És ha ez már az összeomlás?

2016. január 26.

A világrend gyanúsan sok összetevőjéről kezd kiderülni, hogy nem képes már úgy működni, ahogy korábban. Közben Amerikában, háromnegyed évvel az elnökválasztás előtt, radikális, az eddigi rendszeren nagyjából kívül álló jelöltek vannak emelkedőben.

 

Mi lesz, ha egy sor korszak egyszerre ér véget?” – kérdi Thomas L. Friedman, a New York Times sztárkommentátora.

Nagyon is lehetségesnek tartja például, hogy a januári tőzsdei árzuhanás a világ legkülönbözőbb tájain nem csupán időleges megrázkódtatás, hanem valamilyen nagyszabású változás jele. Például azt is jelezheti, hogy Kínában véget ér a gyors növekedés harminc éves korszaka. Az már biztosnak látszik, hogy a korábbiakhoz képest szerény 7 százalékos növekedés előrejelzése nem válik be, és Friedman egyenesen azt feltételezi, hogy a kínai gazdaság stagnál. Márpedig Kína adta a világgazdaság növekedésének egyharmadát, sőt, ha hozzávesszük azt a növekedést, amit sok fejlődő országban a kínai gazdasági kapcsolat kiváltott, akkor felét.

Bár Friedman nem említi, hozzátehetjük, hogy a pár évvel ezelőtt oly diadalmas BRIC-országok további, legalább két jelentős tagjában szintén válságos a helyzet. Brazíliában megállt a növekedés, és súlyos politikai-gazdasági válság van. Oroszországban pedig a tavalyi visszaesés után az idén sem várható növekedés. Az olajárak ma alig több mint a felét teszik ki annak az erősen csökkentett szintnek, amelyre a takarékos orosz költségvetés épült, vagyis súlyos visszavágásokra van szükség. Egy másik Friedman, a Stratfor alapító vezetője például úgy tudja, hogy Oroszország a külföldi kormányhitelek gyakorlatának leállítására készül. Még az is lehetséges, hogy a már odaígért, de még nem folyósított hiteleket nem fogják kiutalni. Ennek megfelelően új megvilágításba kerül Oroszország szíriai és talán ukrajnai szerepe is (sőt, hozzávehetjük a fél éve tartó oroszbarát moldovai tömegmegmozdulásokat is): a befolyásszerzés pénzügyi eszközeinek megcsappanása után azt hivatott demonstrálni otthon és külföldön, hogy Oroszország nem szorul vissza a határai mögé, mint a kilencvenes években.

Még nagyobb bajban vannak a kisebb-nagyobb olajtermelő országok a harmadik világban. Ha nemcsak átmenetileg kell lemondaniuk olajbevételeik hetven százalékáról, hogyan tudnak átállni az eladható késztermékek előállítására? A hidegháború idején a szuperhatalmak egymással versengve támogatták őket segélyekkel, egyetemi ösztöndíjakkal, hadseregük, rendőrségük felfegyverzésével és kiképzésével, erősen támogatott árubehozatallal. Az automatizálás és a hatalmas kínai konkurencia fölöslegessé teheti termékeiket, rémisztő munkanélküliség állhat elő. Amerika és Oroszország pedig ezúttal a kisujját sem fogja mozdítani értük, mert a költséges segítségnek semmi hasznát nem látnák. Törékeny, mesterséges államok ezek, amelyekben nincs etnikai, kulturális nyelvi összetartó erő. Már most is sok ilyen állam van szétesőben, s az így keletkező felfordulásból egyre nagyobb tömegek igyekeznek átkelni a Földközi-tengeren a rend földjére, Európába.

Csakhogy Európában is nagy a baj. A gazdasági válságkezelés csak felületi jellegű volt, nehezen kezelhető adóssághegyek maradtak meg, a növekedés minimális. A beáramló tömegek pedig erősen próbára tették az európai egységet. Thomas L. Friedman úgy teszi fel a kérdést: „Mi van, ha az Európai Unió korának vége?” Indoklásul nem a milliós bevándorló tömeg beilleszkedésének problémáit hozza fel, és következésképp az uniót irányító hagyományos európai elitek népszerűségének zuhanását, hanem a határellenőrzés terjedését.

Felveti azt is, milyen következményekkel jár, ha a palesztinai „két állam-megoldás” lehetetlenné válik, éspedig éppen akkor, amikor Irán kiszabadul az elszigeteltségből.

Vajon az Egyesült Államok képes-e mindezt egyszerre kezelni? Kivált, mivel maga is új korszakba lépett. Mindkét nagy pártban radikális oldalról érkeznek új gondolatok. Friedman a demokratáknál az egyre népszerűbb szocialista Sanderst az 1989-ben megbukott eszme képviselőjének tekinti, a republikánus Trumpot pedig egyenesen fasiszta határesetnek minősíti. Az elnökválasztási kampányban azonban pontosan a fentebb említett nagy kérdésekről nem esik szó, márpedig ha a sok válság egybeesik, nehéz lesz az új helyzetet kezelni.