A demokrácia nem játék

2017. május 23.

Az amerikai baloldal súlyos dilemmával néz szembe. Liberális publicisták attól tartanak, hogy a demokrácia védelmében olyan eszközökhöz nyúlhat, amelyek tovább erodálják a demokratikus intézményrendszert.

Az egészségtelen politikai rendszerekben a normasértésre normasértés a válasz, ami aztán olyan lavinát indít el, amely maga alá temeti a demokráciát. Az erős demokráciákban viszont az intézmények képesek érvényt szerezni az alapvető normáknak, megelőzve ezzel a normaszegés eszkalációját és a demokrácia összeomlását” – írja Amanda Taub emberi jogi szakértő a New York Timesban.

A cikk apropója James Comey FBI-igazgató menesztése. Taub elismeri, hogy Trump elnöknek jogában állt felmenteni Comeyt, ám osztja a liberális álláspontot, miszerint Trump saját politikai érdekeit követte, és ezzel megsértette az íratlan szabályt, miszerint ezzel a joggal az elnök csak kivételes esetben élhet.

A döntés mindazonáltal Trump korábbi lépéseinek fényében nem meglepő. Hiszen az elnök az elit- és intézményellenes populista demokrácia jelszavait tűzte zászlajára. Sőt, a politikai korrektség és a korrupt hatalmi elit elleni harc nevében már korábban is tett olyan kijelentéseket, amelyek törvényt nem, de a politikai vita bevett normáit sértették – Taub példaként Trumpnak az Obama születési anyakönyvi kivonatával kapcsolatos összeesküvés-elméletbe illő aggályait idézi. David Frum, Trump konzervatív bírálója már tavaly, az elnökválasztási kampányban azzal vádolta őt, hogy bármilyen eszközt hajlandó bevetni a győzelem érdekében, és Taub szerint ettől jelentősen gyengült a demokrácia.

Steven Levitsky harvardi politológust idézve a szerző azt írja, hogy nem pusztán a politikai etikett elleni lázadásról van szó, hanem Trump a demokrácia íratlan szabályait sérti meg, márpedig az autoritárius politika szakértője szerint ezek az íratlan normák sokkal fontosabbak a demokráciában, mint az írott törvények. Ezek után azonban csak egyetlen egyet sorol fel, ez pedig az önmérséklet. Hozzáteszi még az intézményi korlátok tiszteletben tartását, de ez a szabály aligha íratlan. Mindenesetre Levitsky szerint az íratlan szabályok adják a demokrácia stabilitását. Megsértésüket azért tartja különösen veszélyesnek, mert az ellenzéket arra késztetheti, hogy a demokrácia védelmében keményebb, szintén az íratlan normákat sértő eszközökhöz nyúljon. Ami nem csak a politikai megosztottságot erősíti, de radikalizálja is a szembenálló feleket. Minél élesebb a szembenállás, annál valószínűbb, hogy a demokrácia ügyének védelme címén sérülnek az íratlan szabályok. A felek aztán addig feszítik a húrt, amíg az íratlan normák után az írottakat is megsértik a totális háborúban, ezzel már kilépve a demokrácia írott szabályrendszeréből is. „A jelentéktelenebb normák megszegésével kezdődő folyamatok eszkalációja akár puccshoz is vezethet.” Nem szükségszerű, hogy így legyen, ám ha az intézményi korlátok ledőlnek, akkor könnyen autoritárius fordulat következhet be.

Taub kitér rá, hogy a demokratikus intézmények gyengítéséért az Obama-kormány is felelős, hiszen több esetben is elment az alkotmányos keretek határáig, felrúgva a politikai konszenzusra, illetve a fékekre és ellensúlyokra vonatkozó íratlan normákat. Sőt, Hillary Clinton is gyengítette a normákat azzal, hogy külügyminiszterként saját szerveren levelezett. Levitsky is aggasztónak tartja, hogy egyre több liberális nyíltan illegitimnek tekinti Donald Trump elnökségét. Ezzel viszont magát a választási rendszert, sőt, a demokratikus intézményrend legitimitását kérdőjelezik meg.

Nancy LeTourneau, a baloldali liberális Washington Monthly publicistája egyenesen azzal vádolja a republikánusokat, hogy a demokrácia védőbástyáit ostromolják. Úgy látja, hogy a demokrata pártiaknak nehéz döntést kell hozniuk. „Ragaszkodjanak a normákhoz, vagy inkább viszonozzák a támadást, ezzel kockáztatva egy autoritárius fordulat lehetőségét? Attól tartok, nincs jó válasz a kérdésre, ezért a kisebb rosszat kell választani.” Némi tépelődés után arra jut, hogy a kisebbik rossz mégis csak a demokratikus normák tiszteletben tartása. LeTourneau egyetért Obama kijelentésével, miszerint az íratlan demokratikus normákat csak a normák iránt elkötelezett, erős civil társadalom védheti meg – és nem a politikusok. Ha az ellenzék maga is megsérti őket, akkor megállíthatatlan lesz a demokrácia eróziója.