Van-e út vissza a nemzetállamhoz?

2017. június 20.

Két konzervatív amerikai kutató reménytelen vállalkozásnak tartja az Európai Egyesült Államok eszméjét, márpedig az Európai Unió elvben ma is erre törekszik. Valójában az ellenkező irányú folyamat indult meg, habár az illetékesek nem merik bevallani.

Az Európai Unió tudja, hogy meg kellene változnia, csakhogy a változás egyebek között éppen azért lenne szükséges, mert nem képes megváltozni” – foglalja össze egyetlen aforizmában az európai integráció korszakos dilemmáját a washingtoni Hudson Intézet két munkatársa, Michael Doran és Peter Rough az American Interestben.

Pillanatnyilag nincs európai vezető, aki nyíltan ki merné mondani, hogy a Lisszaboni Szerződésnek az egyre szorosabb unióról szóló követelménye nem tartható fenn. Márpedig ha a közösség nem képes szakítani vele, akkor az integráció fenntartandó vívmányai is veszélybe kerülnek. Egyelőre azonban Guy Verhofstadt volt belga miniszterelnök, az Európai Parlament liberális frakciójának vezetője uralja a retorikai teret az Európai Egyesült Államok gondolatával, és senki sem meri megmondani neki, hogy vezérlő csillaga évmilliók óta kihunyt, csak éppen a távolság miatt fényét még mindig érzékeli a szem. Megmondani pedig azért nem meri neki senki, mert a politikusok nem szeretnek támadások kereszttüzébe kerülni, és mert mindig akad sürgősebb teendő, manapság például a távozó Nagy-Britanniával folytatandó tárgyalássorozat. Ahogy Schäuble német pénzügyminiszter mondta, most nincs itt a reform ideje. Vajon mikor lesz itt? – kérdik a szerzők. Talán ha valamilyen nagyon súlyos válság következik be, például összeomlik az olasz gazdaság.

Európának az a baja, hogy a mai intézményrendszer keretei között nem tudja megoldani lényegi problémáit, az intézményrendszeren viszont nem képes változtatni. A szerzők a nemzetközi gazdasági és politikai szakirodalom ismeretében nem fejtik ki, hanem eleve adottnak veszik, hogy a gazdasági és politikai nehézségek nem fognak megoldódni, ha a vezetők nem fordulnak vissza a teljes politikai integráció útjáról. De elméleti megfontolásokból is a nemzetállami struktúrát tartják működőképesnek. Először is azért, mert a képviseleti demokrácia nem működőképes közös érdekek és értékek nélkül, ezek pedig a nemzetállamokban állnak fenn. Ők is úgy látják, mint Pierre Manent francia filozófus, aki úgy fogalmazott, hogy ha nem engedik érvényre jutni a nemzetállam észszerű felfogását, akkor az irracionális változat fog érvényesülni. Amerikát arra szólítják fel, hogy ne a mind szorosabb unió hibás elvét támogassa, mint Obama volt elnök tette, hanem igyekezzék segíteni a rendezett áttérést a nemzetállamok integrációjához, különben kaotikus folyamatok indulhatnak be, antidemokratikus rendszerek jöhetnek létre, és gátlástalan hatalmak (amelyek példájául Oroszországot említik) eredményesen halászhatnak a zavarosban. Van egy gyakorlati megfontolás is a nemzetek fölötti intézményrendszerrel szemben. Nevezetesen, hogy a legkisebb közös többszörös elvén működik, és ez gyakran cselekvésképtelenné teszi. A nagy egységes szervezet ez esetben csak látszólag jelent nagyobb erőt, hatékonyság dolgában kevesebbet ér, mint több független, de szövetséges állam.

Doran és Rough tudják, hogy a hangzatos elvektől nehéz visszalépni. Mégis látnak gyakorlati lehetőséget az intézményes átalakulásra. Éspedig olyat, amely egyúttal a brit kiválás dilemmáit is segíthet megoldani. Azt javasolják, hogy csatlakozzék az Unióhoz társult tagként Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc, és Nagy-Britannia is váljon teljes jogú tagból társulttá. (Ma is vannak társult államok, az említett négy is közéjük tartozik, de a szerzők társult tagságról írnak, ami valamivel szorosabb kötődést jelentene: részvételt az egységes piacban, miközben a szakpolitikák nemzeti hatáskörben maradnának.) Ha a társult tagállam státusza megteremtődne, akkor a mai teljes jogú tagállamok is belátásuk szerint választhatnának a társult és a teljes jogú tagság között.