Testre szabott álhírek

2019. május 12.
Testre szabott álhírek

Pszichológiai kutatások szerint jobb- és baloldaliak hasonló arányban dőlnek be az őket világnézeti identitásukban megerősítő álhíreknek. A konzervatívok túlzottan is ösztöneikre hagyatkoznak, a liberálisok viszont ideológiai felsőbbrendűségük biztos tudatában adnak hitelt a politikailag motivált hazugságoknak.

A liberálisok és a konzervatívok más-más okból, de egyaránt hajlamosak bedőlni az álhíreknek” – olvassuk a Scientific American tudománynépszerűsítő oldalon Scott Barry Kaufmann pszichológus tollából.

 Bár az elmúlt években valósággal dőltek a sajtóból az álhírek veszélyeivel kapcsolatos tudósítások, eleddig viszonylag kevés tudományos kutatás foglalkozott az álhírek terjedésével. Egyebek között például azzal, hogy van-e a konzervatívok és a liberálisok között érdemi különbség az álhírfogyasztás tekintetében. Igaz-e például a baloldalon népszerű nézet, miszerint az álhírek fogyasztása és terjesztése elsősorban a jobboldal híveire jellemző?

Kaufmann egy friss kutatást idéz, amely szerint az álhírek terjedése független a pártszimpátiától és az ideológiai beállítottságtól. Craig Harper és Thom Baguley pszichológusok azt vizsgálták, hogy mennyire dőlnek be a konzervatívok és a liberálisok az ellenfél vezéréről szóló álhíreknek. Az eredmény: a baloldali érzelműek (vagyis az amerikai liberálisok) hasonló arányban adtak hitelt a Trump elnökről szóló negatív álhíreknek, mint a jobboldaliak (vagyis a konzervatívok) az Obamával kapcsolatos dehonesztáló hazugságoknak. A kutatók azt is kimutatták, hogy minél inkább baloldali vagy jobboldali valaki, annál inkább elhiszi az ellenfélre vonatkozó lejárató álhíreket. Sőt, az eredményekből az is kiviláglik, hogy az amúgy logikusabban gondolkodók pártállástól függetlenül hajlamosabbak elfogadni, mint elutasítani a világnézetükkel egybevágó álhíreket. A felmérés következtetése összecseng azokkal a korábbi kutatásokéval, amelyek megállapították, hogy liberálisok és konzervatívok egyaránt figyelmen kívül hagyják a világnézetükkel és meggyőződéseikkel ellentétes tényeket.

Harper és Baguley mindazonáltal különbséget is talált a jobboldali és a baloldali válaszadók gondolkodása között. A konzervatívok hajlamosabbak intuícióikra hagyatkozni, és ezért kritikátlanul elfogadni a világnézetüket megerősítő álhíreket. A liberálisokra pedig egyfajta „kollektív narcizmus” jellemző. Ők saját ideológiai álláspontjukat felsőbbrendűnek tekintik – és éppen ez teszi őket hajlamosabbá a világnézetük legitimitását erősítő álhírek elfogadására. Eltérő okokból ugyan, de mindkét táborra egyaránt jellemző tehát, hogy a saját identitásuknak megfelelő álhíreknek dőlnek be.