Egy a tábor?

2019. június 13.
Egy a tábor?

Két baloldali szerző élesen bírálja a haladó liberális baloldal dogmatizmusát. Azt vetik a szemére, hogy akárcsak korábban egyes konzervatívok, bizalmatlanok az észszerű gondolkodással szemben, ez pedig tönkreteszi az értelmiséget, és ellehetetleníti az érdemi nyilvánosságot.

„Senki sem köti mások orrára minden magánjellegű hasfájását. De pontosan kit és mibe helyes beavatni? Egy szerkesztőség nem hozza nyilvánosságra a cikkekről folytatott vitát, és a házaspároknak sem tanácsos a rokonok előtt vitatkozni. Hát az értelmiséggel hogy állunk? Szabad-e a nyilvánosság előtt vitába szállnunk azokkal, akikkel egy táborba tartozunk?” – teszi fel a kérdést Anastasia Berg filozófus és Jon Baskin publicista a Point magazinban.

A baloldali szerzők a Point magazin előző számában a baloldali politikai korrektségről értekeztek. Bírálták a baloldalt, amiért érdemi vita helyett elhatárolódik jobboldali bírálóitól, és szélsőségesnek, netán egyenesen rasszistának minősít mindenkit, aki nem fogadja el alapvetéseit. Kaptak is érte hideget-meleget. Egyebek között azt vetették a szemükre, hogy javaslatukkal a jobboldal malmára hajtják a vizet. Volt, aki egyenesen azt ajánlotta, hogy a baloldal jószándékú kritikáját a táborhoz tartozó értelmiség zárt körben, a nyilvánosság kizárásával vitassa meg, hiszen a viták gyengíthetik a haladó baloldalt.

Berg és Baskin meghökkentőnek tartja, hogy a baloldali liberális értelmiség egy része a magánszférába száműzné az érdemi vitákat. Elvégre a liberális gondolat alapja a nyilvános észhasználat. A felvilágosodás alapvetése szerint az ember racionális lény, aki képes racionális mérlegelésre. Korábban a konzervatívokra volt jellemző, hogy csak keveseket tartottak alkalmasnak az észhasználatra – írja Berg és Baskin. Mint az illiberális és antimodernista Leo Strauss filozófus Az üldöztetés és az írás művészete című könyvében kifejtette, a tömegek számára veszélyes a tudás, hiszen lerombolja a békés társadalmi együttéléshez szükséges mítoszokat és normákat. Ezért – érvelt Strauss – a felelősen gondolkodó kiválasztott bölcseknek nem szabad széles körben terjeszteniük a tudást és az ismereteket.

Mára a liberálisok is egyre inkább magukévá teszik ezt a nézetet – véli Berg és Baskin. A haladó baloldali és liberális értelmiség az ideológiai hegemónia érdekében elfojtja a vitát, hiszen az elbizonytalaníthatná a tömegeket. Márpedig tömegbázis nélkül aligha lehet győzelemre vinni a baloldali liberális eszméket. Hovatovább már az értelmiség főhadiszállásán, az egyetemeken is egyre nehezebb kényes témákról érdemi vitát folytatni a baloldali diákok dogmatizmusa miatt.

Ha a politikai korrektség győzedelmeskedik, azzal mindenki rosszul jár – figyelmeztet Berg és Baskin. Az értelmiség végképp elveszíti társadalmi jelentőségét, vagy, ami még rosszabb, az ideológiai propaganda eszköze lesz. A nyilvánosság pedig a dogmatikus eszmék csataterévé válik, ahol mindent az ideológiai hovatartozás határoz meg, és ahonnét teljességgel kiszorul a józan ész és az érdemi vita.