Átideologizált iskolák

2021. március 18.

A woke ideológia az oktatásba is behatolt. Nem tudjuk, mennyire hatja át a rendszert. Ezúttal csak két, erősen demokrata államból és jobbára elitiskolákból vannak hiteles értesülések arról, hogy szülők és gyerekek egyaránt jobbnak látják titkolni, ha nem értenek egyet a fehérek kollektív bűnösségét hirdető ideológiával.

Ez itt az Amerikai Egyesült Államok? Ugye, ez csak tréfa?” – idéz egy elkeseredett szülőt Bari Weiss a City Journalben.

Weiss tavaly távozott a New York Times véleményrovatából, mert úgy ítélte meg, illiberális ott a légkör, kollégái ugyanis rendszeresen támadták mérsékelt konzervatív felfogása miatt, sőt, olykor egyenest fasisztának bélyegezték. Azóta saját blogján próbál olvasókhoz jutni, melynek jelmondata így hangzik: „Becsületes hírek józanoknak” Most a City Journalben arról számol be, hogy New York és Kalifornia államban a nagyon tehetőseknek fenntartott iskolák, amelyekből a legsimább út nyílik az elitegyetemekre, antikapitalista és woke ideológiát erőltetnek a gyerekekre. Olyan szülők panaszolták ezt el neki, akik 40-50 ezer dollárt, az éves átlagbérnek megfelelő (de a saját jövedelmüknek persze csak kis részét kitevő) összeget fizetnek évente ezeknek a magániskoláknak gyermekük taníttatásáért. Jól kereső, vezető alkalmazottak, illetve vállalkozók, és azt kell hallaniuk gyermekeiktől, hogy a kapitalizmus nagyon rossz rendszer.

A gyerekeknek azt is megpróbálja beadni az iskola, hogy a fehérek eleve rasszisták, a fekete gyerekek tehát azzal mennek haza, hogy ők üldözöttek, a fehérek pedig azzal, hogy bűnösök. Bari Weiss megnevezi az iskolákat, amelyek úgy gondolják, hogy ez igen haladó üzenet, s feltétlenül az ilyesmit kell tudatosítani a növendékekben. Mindegyiknek írt, magyarázatot kérve, de csak egyetlen egytől kapott választ, abban sem volt köszönet, mert olyan általánosságok szerepeltek a levélben, melyeknek édeskevés közük volt a feltett kérdéshez.

A kaliforniai szülőcsoport, amely Bari Weisst meghívta találkozójára, titokban tartotta összejövetelét. Ott mindenki egybehangzóan ecsetelte, hogy nem látja értelmét fellépni az ilyesfajta indoktrináció ellen. Bari Weiss mindkét államban szülők tucatjaival beszélt erről, valamint tanárokkal is, és azt tapasztalta, hogy egy sem szerette volna, ha név szerint hivatkozik rájuk. Viszont valamennyien erősen akarták, hogy tapasztalataikról beszámoljon.

Az eddig is ismeretes volt, hogy klasszikus irodalmi műveket – amelyekről pár éve még senki sem képzelte volna, hogy rasszistának minősülnének – mára sok iskola, illetve egész tankerületek kiiktattak a tananyagból. Most újabbakról érkezik hír, köztük az első nagy példányszámban kiadott amerikai regényről, Hawthorne Skarlát betűjéről, illetve A legyek uráról. Egy New York-i iskolában – tudta meg Bari Weiss egy természettudomány-tanártól – már nem Newton törvényeit tanítják, hanem a fizika három alaptörvényét, hogy „a fehérség ne legyen központi elem”.

Az elitiskolák Weiss szerint nem maguktól tértek át erre az ideológiára, hanem a nagy egyetemek követelményeihez igyekeznek igazodni. És ezek az egyetemek termelik ki Amerika jövendő elitjét. Azért nem mindenkinél sikeres az indoktrináció. A gyerekek egy része megtanul alakoskodni.  Beleírják a dolgozatba, amit elvárnak tőlük, de nem veszik komolyan. „Tiszta Szovjetunió” – állapítja meg Weiss. Más esetekben viszont sikeres a woke pedagógia, s ilyenkor a gyermekek gyakran szembekerülnek a szülőkkel. Némelyik csöndes lázongó olyan benyomást tesz Weissre, mint egy kiugrott szcientológus, aki a megtorlástól tart. A gazdag kaliforniai másként gondolkodó szülők álnéven, videófunkciót kikapcsolva vesznek részt egyébként is zártkörű zoom-konferenciáikon.

Sok helyütt az állami iskolák is igyekeznek nem lemaradni. Az újonnan kinevezett New York-i oktatásügyi tanácsos „a kritikai fajelmélet” lelkes hirdetője. Burbankben a tankerület felszólította a középiskolákat, hogy ne oktassák Steinbeck Egerek és emberekjét, de a Ne bántsátok a feketerigót!, Harper Lee klasszikusát se. A sacramentói tankerület „hasonlósági csoportok” alakítását javasolja, amelyekben származásilag hasonló diákok a „faji szolidaritást és együttérzést” gyakorolhatják. És ezt véletlenül sem tekintik rasszizmusnak.