Az USA az új Szovjetunió?

2024. július 9.
Az USA az új Szovjetunió?

A neves skót-amerikai történész az összeomlás előtti Szovjetunióval állítja párhuzamba az Egyesült Államokat, mondván, hogy a világ vezető hatalma gazdasági, civilizációs és geopolitikai értelemben is rohamosan hanyatlik. Szintén konzervatív bírálója túlzónak és alaptalannak tartja az összehasonlítást.

Abszurd dolog az Egyesült Államokat az összeomlás szélén álló kommunista Szovjetunióhoz hasonlítani” – kommentálja a Brussels Signal hasábjain Gabriel Elefteriu közpolitika-szakértő a Metazinból is ismert Niall Ferguson skót-amerikai történész múlt heti esszéjét, amelyben a szerző Amerikát a hanyatló Szovjetunióval állította párhuzamba.

Ferguson már évek óta egy új hidegháború kirobbanásáról értekezik. Ebben a legutóbbi cikkében egyre biztosabb a dolgában: ma már egyértelmű – írja –, hogy Kína ideológiai és geopolitikai tekintetben is az Egyesült Államok riválisává vált. Sőt, Ferguson úgy látja, hogy Amerikai mindinkább lemarad a versengésben. Sőt, egyenesen a szétesés előtt álló Szovjetunióhoz hasonlítja az Egyesült Államokat. Az okok részben gazdaságiak. Az állam egyre nagyobb mértékben avatkozik be a rosszul teljesítő gazdaságba, aminek hatására a deficit és az államadósság az egekbe szökik és egyre többet kell kamatkiadásokra fordítani. A termelékenység viszont csökken.

Más téren is ijesztőek a számok – folytatja Ferguson. A gyerekhalandóság és a szegénység kirívó, még ha a szovjet mélységeket nem éri is el. Az ópiátfüggőség a kommunista országok tömeges alkoholizmusának méretét öltötte. A gyerekvállalási kedv csökken, a közösségi éthosz és a nemzeti szolidaritás hanyatlóban. A hadsereg ütőképessége is csökken. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy mindkét elnökjelölt idősebb, mint a 72 évesen hatalomra lépő (és alig egy évvel később elhalálozó) Csernyenko. Amerika ma több kört ver Csernyenkóra, aki miatt gerontokráciának kezdték csúfolni a Szovjetuniót. Nem csoda hát, ha az amerikaiak bizalmatlansága a drága, ám diszfunkcionális intézményekkel szemben a szovjet időket idézi.

Mindennek fényében Ferguson csöppet sem meglepő módon attól tart, hogy az Egyesült Államok alulmarad a Kínával folytatott második hidegháborús versengésben, és hamarosan a Szovjetunió sorsára jut: csillaga végképp leáldozik.

A szemle elején idézett Elefteriut azonban nem győzi meg az érvelés. Mindenekelőtt vitatja, hogy Kína valódi kihívást jelentene az Egyesült Államok számára. Másokkal egyetemben Eleftreiu is arra hívja fel a figyelmet, hogy a kínai gazdaság súlyos demográfiai és gazdasági kihívásokkal néz szembe. A hadereje nagy, de jóval kevésbé ütőképes, mint az amerikai. És bár sokat gyengült, az Egyesült Államok továbbra is messze a világ legerősebb nagyhatalma. Elefteriu hozzáteszi, hogy a Szovjetunióban tapasztalt nyomort és elmaradott gazdaságot a mai amerikai problémáival párhuzamba állítani a valóságtól elrugaszkodott és teljességgel abszurd gondolat.

Eleftreiu elismeri, hogy a haladó szellemű identitáspolitika sok szempontból a szovjet idők ideológiáját idézi. Hatásában azonban aligha fogható a kommunista eszmeiséghez, hiszen Amerikában azért mégiscsak működik a jogállam, amit jól szemléltet az alkotmánybíróság egyik legutóbbi ítélete, amely kimondta, hogy hivatali minőségében hozott intézkedései miatt a mindenkori elnök mandátumának lejárta után sem vonható büntetőjogilag felelősségre. Ez e pillanatban Donald Trumpnak nyújt reményt az ellene zajlóeljárások legalább egy részében. De Eleftreiu szerint ettől függetlenül is alaptalan lenne a jóslat, miszerint az Egyesült Államok a Szovjetunió sorsára jut. Egy patkolt történész tollából igencsak bizarrul fest a történelmi determinizmus és a prófécia.