Figyelmeztetés
  • JUser: :_load: Nem tölthető be a következő azonosítószámú felhasználó: 720

Az asszonyállat is ember

2005. július 10.

A Biblia egy nemrég megjelent angol fordításában kerülni igyekeznek a hímnem használatát. "Atyátoknak fiai" helyett "Atyátok gyermekei" olvasható az új szövegben. Nem a zsidók, hanem a zsidó vezetők üldözik Jézust.

A Biblia egy nemrég megjelent angol fordításában kerülni igyekeznek a hímnem használatát. "Atyátoknak fiai" helyett "Atyátok gyermekei" olvasható az új szövegben. Nem a zsidók, hanem a zsidó vezetők üldözik Jézust.

Az általános névmásként használt, ám a hímnemre utaló "ember" (man) szót a semleges "személy" (person) kifejezésre cserélték, az egyes szám harmadik személyű hímnemű névmást (he) pedig semleges többes számra (they). A korábbi fordításokban szintén általános értelemben használt "Atyátoknak fiai" (pl. Máté 5:44-45) helyett "Atyátoknak gyermekei" olvasható a szövegben.

A Zondervan kiadó nyilatkozata szerint nem a politikai korrektség és a nemek közötti egyenlőség kívánalmai tették szükségessé az új fordítást. "A legfontosabb Isten szavának lehető leghűbb tolmácsolása" - olvassuk a kiadáshoz fűzött magyarázatban. "A cél az volt, hogy az eredeti héber és görög szöveg pontos angol megfelelőit használjuk."

A zsidókkal kapcsolatos változtatásokat is a hűség követelményével indokolják. "A zsidókra utaló kifejezéseket, ahol a szövegösszefüggésből kiderül, hogy valamely szűkebb csoportról van szó, pontosabban fogalmaztuk meg: az ottani zsidók, a zsidó vezetők."

A World Mag beszámolója szerint annyira azért nem újszerű a fordítás, hogy a néhány liberális keresztény felekezet által szorgalmazott megoldásokat használja, és "Atya" helyett az "Atya/Anya" kifejezéssel utaljon Istenre.

A konzervatív felekezetek tetszését azonban nem nyerte el a Zondervan bibliája. Paige Patterson, a dél-nyugati baptisták elnöke azt kifogásolja, hogy "a fordítók egalitárius és feminista eszméket akarnak ráerőltetni az olvasóra". A felekezet által működtetett üzletekből kitiltották az új kiadást.

A Biblia magyar fordításai kevésbé vitathatók ilyen szempontból. Ez részben annak köszönhető, hogy a magyar nyelvben nincsenek különböző nemű személyes névmások.

Ráadásul a magyar fordításokat rendszeresen hozzáigazították a nyelvhasználat változásaihoz. A régi kiadásokban még "asszonyállatot" teremtett az ember párjául az Úr. Annak idején az "állat" még mindenfajta lényt jelentett, nem volt pejoratív felhangja. Ma már minden elfogadott változat (a Károli-féle fordítás például 1908 óta) az "asszony" és "asszonyember" kifejezéseket használja.