Figyelmeztetés
  • JUser: :_load: Nem tölthető be a következő azonosítószámú felhasználó: 720

A Hezbollah és az apokalipszis

2006. augusztus 7.

Egy nemrég felbukkant középkori zsoltároskönyv megvilágítja a közel-keleti konfliktust. És azt is, hogy milyen a világvégét várók lelki beállítottsága.

Egy nemrég felbukkant középkori zsoltároskönyv megvilágítja a közel-keleti konfliktust. És azt is, hogy milyen a világvégét várók lelki beállítottsága.

Ha kiújulnak a harcok a Közel-Keleten, a világvégét várók mindig úgy értelmezik az eseményeket, hogy íme, beteljesülnek a bibliai jövendölések.

A Prophecy and Current Events és a hasonló fundamentalista honlapok szokás szerint a 83. zsoltárra hivatkoznak: „Jertek, veszessük el őket, hogy ne legyenek nemzet, hogy ne emlegessék többé Izráel nevét!” A Zsoltárok Könyvének ezen a helyén arról van szó, hogy Izrael ellenségei összehangolt támadást indítanak. S minthogy „ilyen támadásra sohasem került sor a régi időkben”, ebből arra következtetnek, hogy előbb-utóbb be kell következnie.

A Zsoltárok Könyvét, szemben a Próféták Könyvével nem arra szánták, hogy apokalipszisnek olvassák. De Izrael keresztény támogatóit ez nem tántorítja el attól, hogy a Közel-Keleten kibontakozó eseményeket a nem-prófétikus zsoltár beteljesülésének tekintsék.

A zsoltárban tíz királyság támadja meg Izraelt. S ahogy a zsoltár Izraeljét a mai Izrael állammal azonosítják, a tíz királyságot is Izrael mai ellenfeleinek feleltetik meg. Edom = Dél-Jordánia; Ismáel = a Perzsa-öböl arab országai; Moáb = Közép-Jordánia; Hagarén = Egyiptom; Gebal = Észak-Libanon; Ammon = Észak-Jordánia; Amalék = a Sinai-félsziget északi fele; Filiszteus = Gáza; Tyrus lakói = Dél-Libanon; Asszir = Szíria.

Egy apokaliptikus honlap – nehogy már tévesen azt higgyük, hogy a tíz királyság az Európai Uniónak felel meg – azt is elmagyarázza, hogy a szóban forgó királyságok „nagyjából azoknak a területeknek felelnek meg, ahol az elűzött palesztinok letelepedtek„, s ahonnan, a Palesztin Felszabadítási Front alapokmányának megfelelően, harcba kell indulniuk Izrael megsemmisítésére.

Különös, hogy egyik királyságot sem azonosítják az Iráni Iszlám Köztársasággal, a Hezbollah támogatójával.

A 83. zsoltárt ezen a címen szokták emlegetni: Ima Izrael ellenségei ellen. Az utolsó két vers azért fohászkodik Istenhez, hogy hozzon szégyent és pusztulást Izrael ellenségeire: „Szégyenüljenek meg és rémüljenek el örökké, és piruljanak és pusztuljanak. Hogy megtudják, hogy te, a kinek neve Jehova, egymagad vagy felséges Isten az egész földön.”

Az Izrael Megsegítésének 25 módja című honlap arra szólít fel „minden zsidót, keresztényt és agnosztikust”, sőt, azokat is, akik „egyszerűen csak összezavarodtak”, hogy mondják el a zsoltárt, mert „Izraelt leginkább az ima erejével lehet megvédeni”. Az amerikai és izraeli rabbik is a 83. zsoltár elmondására szólítanak fel, és hasonlóképpen tesz a Keresztények Izraelért elnevezésű keresztény cionista szervezet.

Ilyen körülmények között el lehet képzelni, milyen reakciót váltott ki a Jediot Ahronot cikke, amely arról számol be, hogy július 25-én, egy írországi építkezésen a munkások ezeréves zsoltároskönyvet találtak a mocsárban. S hol volt felütve a megrongálódott, sárral borított kódex? Épp a 83. zsoltárnál!

A ynetnews.com, a Jediot Ahronot angol nyelvű online változata fórumot nyitott a cikkről. A beírók Isten kezét látják a kódex felbukkanásában: „Hála Istennek!” „I-n megáldja és oltalmazza Izraelt.”

Asan szükségesnek tartja megjegyezni, hogy nem babonás, sőt nem is vallásos. De hangot ad annak a véleményének, hogy az írországi felfedezés „figyelmeztetés Izrael ellenségeinek”. A floridai Andrew pedig, akinek rendkívüli érzéke van az égi jelek magyarázatához, a következő értelmezéssel áll elő: „Isten azt akarja, hogy a U2 a Betlehemet játssza karácsonykor.”


Helyreigazítás

Az Izrael tíz ellensége, illetve a világvége összefüggéseit taglaló cikk vége egy kicsit félreérthető lett. Azt írjátok ugyanis: A floridai Andrew pedig, akinek rendkívüli érzéke van az égi jelek magyarázatához, a következõ értelmezéssel áll elõ: „Isten azt akarja, hogy a U2 a Betlehemet játssza karácsonykor.” Ezzel a megfogalmazással, szórenddel azt sugalljátok, hogy a U2 együttesnek van egy Betlehem címû száma. Ami egyrészt nem igaz, másrészt az angol eredeti inkább egyszerûen csak arra utal (God wants U2 to play Bethlehem in Christmas), hogy a U2 játsszon a bethlehemi szertartáson, még egyszerűbben mondva, bethlehemezzen.

Dercsényi Dávid