Figyelmeztetés
  • JUser: :_load: Nem tölthető be a következő azonosítószámú felhasználó: 720

A Waffen SS nem volt nyárspolgári

2006. augusztus 19.

Günter Grass az SS-múltját kissé megkésve beismerő interjúban az Adenauer-korszak hazug, áporodott, nyárspolgári szellemét szidja. Még a baloldali kommentátorokat is kihozza a sodrából.

Günter Grass az SS-múltját kissé megkésve beismerő interjúban az Adenauer-korszak hazug, áporodott, nyárspolgári szellemét szidja. Még a baloldali kommentátorokat is kihozza a sodrából.

„Épp ő volt az az író, aki a leginkább saját témájának tekintette a németek bűnös belegabalyodását a nemzeti szocializmusba. Árt-e az életműnek a kései beismerés, hogy a szerző a Waffen SS-ben szolgált? Nem, mert az irodalom a saját törvényeit követi” – írja Roman Bucheli, a Neue Zürcher Zeitung irodalmi szerkesztője.

A signandsight.com, a Perlentaucher német metazin angol változata az NZZ cikkét választotta ki a számtalan kommentár és ellenkommentár közül, hogy teljes terjedelmében lefordítsa.

Bucheli kiegyensúlyozott, méltányos, de nem kritikátlan. Azt a kérdést is fölteszi, hogy „árt-e Grassnak mint közszereplőnek a beismerés”. „Bizonyára nem az árt, amit bevallott. Ki akarna szemrehányást tenni egy tizenhét éves fiúnak azért, hogy bevonult Hitler elit-hadseregébe, amely számtalan háborús bűnt követett el, de ekkor már nem csak önkéntesekből állt? A hosszú hallgatás, és a beismerés színpadiasan megrendezett módja azonban utólag kétes fénybe állítja az író sok politikai állásfoglalását.”

Rengeteg alkalom volt, amikor Günter Grassnak illett volna megmondania, hogy heves közéleti polémiái a saját bűntudatából is táplálkoznak. Ezt szinte mindenki, aki az üggyel foglalkozik, szemére lobbantja az írónak.

Az NZZ szerkesztőjét inkább az a magatartás szomorítja el, amely még a vallomást tartalmazó első interjúban is megnyilvánul. Ezt sem tartja „alantasnak”, de – bármennyire igyekszik óvatosan fogalmazni – nem tudja másnak nevezni, mint „bizonyos értelemben szégyenletesnek”.

Mi hozta ki a sodrából? Elsősorban Grassnak ez a mondata: „Ott volt Adenauer az összes rettenetes hazugságával, áporodott katolicizmusával. Olyan társadalmat propagált, amely annyira nyárspolgári volt, hogy az még a nácikon is túltett.”

Bucheli csak ennyit fűz hozzá: „Egy szót sem ejt arról, hogy ő maga is része volt ennek a hazugságra fölesküdött társadalomnak.” Mások még mérgesebbek az Adenauerre tett megjegyzés miatt – és nem csak a jobboldali politikusok hánytorgatják fel, hogy némi áporodott katolikus megbánás Grassnak sem ártana.

A baloldali liberális Frankfurter Rundschau tárcarovat-vezetője, Christian Thomas így fakad ki Helyi érzéketlenség című cikkében: „Hát igen, nyárspolgári, az valóban nem volt a Waffen SS.”