Figyelmeztetés
  • JUser: :_load: Nem tölthető be a következő azonosítószámú felhasználó: 720

Globálisok és lokálisok

2011. február 6.

A globális kozmopoliták osztálya egyre népesebb. Tagjai határokon keresztül is jól értik egymás szavát, ám a helyi közösséghez fűződő kapcsolatuk laza.

A globális kozmopoliták osztálya egyre népesebb. Tagjai határokon keresztül is jól értik egymás szavát, ám a helyi közösséghez fűződő kapcsolatuk laza.

„A Yale egyetem World Fellows Program ünnepi vacsoráján egy namíbiai résztvevő kifogástalan angolsággal ecsetelte, milyen gyönyörű nyaralót vehetnék hazájában. Az volt az érzésem, mintha olyan kapcsolat nyílna meg előttem, amely szembeállít a helyi emberek érdekeivel” – írja a pakisztáni Daily Timesban Robert J. Shiller, a Yale közgazdászprofesszora. Shiller úgy véli, könnyebben értene szót bármelyikükkel, mint azokkal az amerikai honfitársaival, akik a vacsorát felszolgálták.

Valahogy így kell elképzelni a kozmopolita osztályt, amely nem teljesen új jelenség. Shiller a nemrég elhunyt nagy szociológus, Robert K. Merton 1949-ben publikált Társadalomelmélet és társadalmi struktúra című könyvére hivatkozik, amely az egyik amerikai kisváros kapcsán vizsgálta a kozmopolita elit sajátosságait.

Merton azt figyelte meg, hogy az átlagos kisváros elitje két jól elkülöníthető csoportra, Merton szavaival kozmopolita befolyásosokra, és helyi befolyásosokra oszlik. A kozmopoliták nemzetközi példákhoz, értékekhez, tényekhez igazítják magatartásukat, a helyiekét a szűkebb környezet határozza meg. A kozmopoliták is csupán helyben rendelkeznek befolyással, de az érdeklődésük globális. Ők elsősorban tudásuknak és szakértelmüknek köszönhetik sikereiket, a helyiek inkább baráti kapcsolataiknak. A kozmopoliták nemigen akarnak helyben új ismeretségeket kötni, a helyiek mindenkit meg akarnak ismerni a környéken. A kozmopoliták a helyi életben leginkább szaktudásuknak megfelelő szerepet vállalnak, például az egészségügy, az építészet, az oktatás ügyeinek intézésében. A helyiek viszont elsősorban olyan tisztségeket töltenek be, amelyekre népszerűségük predesztinálja őket: polgármester, városi tanácsnok lesz belőlük. A helyi befolyásosok ragaszkodással beszélnek városukról, egyedülálló helynek tekintik, és sokuk fogalmaz úgy, hogy soha életében nem költözne máshová. A kozmopolita befolyásosok szavaiból az csendül ki, hogy bármikor készek lennének lakóhelyet változtatni.

Azóta a globalizáció és az információs forradalom következtében a kozmopoliták valóságos világméretű osztályt alkotnak, amelynek tagjai között kölcsönös lojalitás alakul ki. A globális kozmopoliták többnyire jólétben élnek. A jómódú kozmopolita osztály túl amorf, és túl meghatározatlan ahhoz – véli Shiller –, hogy társadalmi mozgalom bontakozzék ki ellene.

Shillert mégis aggasztja a jövő. “Vajon milyen magatartást tanúsít majd a világgazdaságban egyre nagyobb szerepet játszó kozmopolita osztály? Mennyire lesz érzéketlen azok iránt az emberek iránt, akikkel egy környezetben lakik? És főképpen: milyen politikai következményekkel jár, ha a helyiek körében megnő a kozmopoliták iránti ellenszenv?”