Figyelmeztetés
  • JUser: :_load: Nem tölthető be a következő azonosítószámú felhasználó: 720

Asszonynak oltár előtt a helye?

2007. július 2.

Néhány tucat katolikus asszony a Vatikán kifejezett tiltásával és a kiközösítés veszélyével dacolva önkényesen pappá szentelteti magát. Úgy gondolják, ha kitartanak, megváltozhat a regula.

Néhány tucat katolikus asszony a Vatikán kifejezett tiltásával és a kiközösítés veszélyével dacolva önkényesen pappá szentelteti magát. Úgy gondolják, ha kitartanak, megváltozhat a regula.

„Ha nem volna nő, nem volna férjnél, és nem volna két fiúgyermek édesanyja, az ötvenkilenc éves Jane Via eszményi papjelölt lehetne” – kezdi a történetet a New York Times hasábjain Jan Jarboe Russell.

A kaliforniai San Diegóban élő asszony még egyetemista korában tért át a katolikus hitre, majd vallástudományból és jogból doktorált. Tizenhét éven át volt kerületi ügyész, tud hát egyet s mást arról, mi az, hogy szabály. És mégis, előre megfontolt szándékkal folytonosan megsérti a kánonjog 1024-es számot viselő előírását. Azt tudniillik, amely kimondja, hogy pappá csak férfi szentelhető. Olyan, hogy tisztelendő asszony nincs. De majd lesz, feleli erre Jane Via.

Via asszony hisz a polgári engedetlenségben, márpedig a nők távoltartása a papi hivatástól szerinte igazságtalan, vagyis az engedetlenségnek helye van. „Meg kell szegnünk a törvényt, hogy megváltozzék.”

Nőt 2002-ben szenteltek először katolikus pappá (persze a klérus felhatalmazása nélkül), s azóta vagy negyvenen követték a példát. Most újabb 120 nő készül a papi hivatásra, és tizedüket még az év vége előtt felszentelik. Erre mondja Avery Dulles bíboros, hogy őt is feleskethetné egy barátja New York állam kormányzójának, de attól még nem lenne kormányzó.

A nők pappá szentelését kezdettől fogva egy volt pap, Romulo Braschi végzi, aki önmagát püspöknek tekinti, de e meggyőződésében a bíborosok korántsem támogatják. Sőt, XVI. Benedek, még bíboros korában, amikor a Hittani Kongregációt vezette, az első hét pappá szentelt nő tudomására hozta, hogy kiközösítették magukat az egyházból. Azóta azonban harmincnál is több követőjük akadt, ám egyik sem kapott hasonló értesítést.

Mint egy másik, igen vitatott ügy, az abortusz kapcsán a Metazin már beszámolt róla, a Szentszék újabban óvakodik tőle, hogy hivatalosan kiközösítse az engedetlen híveket, ha mégoly megátalkodottan szembeszegülnek is tanaival.

Jane Viát 2006 júniusában szentelték pappá, azóta egy metodista imatermet bérel ki vasárnaponként, és ott mond misét százfőnyi gyülekezet előtt. San Diego püspöke többszöri hiábavaló figyelmeztetés után közölte vele, hogy ezek után nem veheti magához a szentségeket, amíg megbánást nem tanúsít. És ügyét a római Kúriára továbbította.

Bármily fájdalmas lesz is, Jane Via kész szembenézni a várható büntetéssel. Azzal vigasztalja magát, hogy Jeanne d’Arcot eretneknek nyilvánították és megégették, később mégis szentté avatták.