Kizöldülnek a liberálisok?

2019. május 30.

A német eszmetörténész az ideológiadeficittel magyarázza a mérsékelt centrista pártok meggyengülését. A liberálisoknak azt ajánlja, hogy mielőbb karolják fel a környezetvédelem ügyét, különben a zöldek még több választójukat hódítják el.

„A politikába visszatérnek a nagy narratívák. Ha a liberálisok nem fogalmaznak meg a jövőre vonatkozó nagy narratívát, akkor átengedik a terepet a zöldeknek” – írja Jens Hacke német eszme- és politikatörténész a Zeitban az európai parlamenti választások kapcsán.

Hacke ideológiai okokra vezeti vissza az európai politikát évtizedeken át meghatározó mérsékelt középpártok meggyengülését. Úgy véli, hogy a hagyományos szociáldemokrata, konzervatív és liberális pártok egyaránt ideológiadeficittől szenvednek. Mint azt például Francis Fukuyama rojtosra idézett tételében megfogalmazta, a kommunista rezsimek összeomlásával véget ért az ideológiák kora. Hacke szerint ez annyiban igaz, hogy a 19. század nagyideológiáit – a konzervativizmust, a szocializmust és a liberalizmust – zászlajukra tűző pártok nem tudnak felmutatni világos jövőképet és átfogó narratívát. Márpedig, véli Hacke, a választókat egyre inkább a nagy, ha tetszik utópisztikus víziókkal lehet megnyerni, a technokrata viták nem mozgósítják az embereket.

Hacke szerint különösen a piacpárti liberálisok, mint például a német Szabad Demokrata Párt (FDP) vannak bajban. Az állami újraelosztást ellenző liberálisok – pontosabban libertáriusok − az egyéni szabadságot tekintik a legnagyobb értéknek, és ezért bizalmatlanok az állam aktív gazdasági szerepvállalásával szemben. Csakhogy a gazdasági szabadság egyre kevésbé népszerű ideológiai portéka. A környezetvédelem ezzel szemben igen divatos. Mint arról a Metazin is beszámolt, az európai polgárok a bevándorlás és a terrorizmus mellett a klímaváltozást tartják a legnagyobb veszélynek. A hagyományos liberális ideológiákban azonban nem sok szerep jut az ökológiai megfontolásoknak. Pedig éppenséggel nem lenne lehetetlen a szabadelvű eszmék és a zöld gondolatok összeegyeztetésével, jegyzi meg Hacke. A klímaváltozásnak ugyanis súlyos társadalmi következményei lesznek. A felmelegedés hatására az egyének életkilátásai romlani fognak, és akár a megszokott életmódunk is ellehetetlenül. Márpedig ez az egyéni szabad életmódválasztás és jólét esélyeit csökkenti.

„A liberális pártok nagy lehetősége egy olyan szabadságfogalom kidolgozása, amely a környezettudatosságot a szabadság részeként alapozza meg”, írja Hacke. A német eszmetörténész úgy véli, hogy az ökológia alkalmas eszköz lehet a liberális vízió keretezésére. Hozzáteszi, hogy ha a liberálisok elszalasztják a lehetőséget, akkor a zöld pártok el fogják hódítani szavazóikat. Sőt, Hacke arra is utal, hogy akár a konzervatívok is felismerhetik a környezetvédelem politikai hasznát, és ők is zászlóra tűzhetik a klímavédelem ügyét.