Magányos tekézők Amerikája

2020. október 8.

Az Egyesült Államok egykor a civil közösségi önszerveződés Mekkája volt. Néhány évtizede azonban az amerikaiak elkezdtek begubózni. Robert Putnam húsz éve kongatta meg a vészharangot, de az elszigetelődés problémája a koronavírus idején különösen időszerű.

„Két évtizeddel Robert Putnam Egyedül tekézni című könyvének megjelenése után az amerikaiak közösségi élete jelentősen átalakult. Érdemes hát elővenni Putnam tézisét, és újra látleletet készíteni az amerikai civil élet állapotáról” – írja Alexandra Hudson oktatási és civiltársadalom-szakértő a National Affairsben.

Alexis Tocqueville a 19. század hajnalán még a pezsgő civil társadalmat, a polgárok önszerveződését tartotta az amerikai társdalom legnagyobb értékének. A huszadik század végére azonban hanyatlani kezdett a polgári közösségi élet. Robert Putnam húsz éve publikált kutatása szerint az amerikai társadalom egyre inkább individualizálódik, az emberek visszahúzódnak privát szférájukba. Egyre kevésbé népszerűek a hegeli értelemben vett civil társadalom intézményei, vagyis az állam és a család közötti szerveződések, mint például az egyházak, a lakóterületi csoportok, a különböző önkéntes szervezetek és klubok. A civil társadalom meggyengülése pedig roncsolja a társadalom szövetét – aláássa a társadalmi szolidaritást és ellehetetleníti a demokratikus politikát.

Bár a jobb- és baloldal egyaránt szeretné meggyógyítani, a civil társadalom állapota nem sokat javult Putnam könyvének megjelenése óta, legalábbis a Hudson által idézett statisztikák szerint. A civil szervezetek tagsága stagnál, a jótékonykodás valamelyest nő ugyan, ám önkéntes munkát már kevesebbet vállalnak az amerikaiak. Egyre kevesebben járnak templomba, és a szakszervezeti tagok száma is egyre csökken (ez utóbbit néhány éve Putnam is megállapította). Az amerikaiak társasági élete is hanyatlóban, egyre több időt töltenek egyedül vagy a virtuális valóságba menekülve, ami ráadásul tovább mélyíti a politikai megosztottságot.

Hudson különösen aggasztónak tartja a kölcsönös bizalom csökkenését. Putnam húsz éve még azon kesergett, hogy az 1950-es 50 százalékról 30 százalékra csökkent az olyan amerikaiak aránya, akik bíznak polgártársaikban. Mára a megkérdezettek 25 százalékát teszik ki. Más kutatások arról számolnak be, hogy az amerikaiak 81 százaléka szerint országuk rossz morális állapotban van.

Igaz, részsikerek azért vannak, bár abban sincs sok köszönet – jegyzi meg Hudson. A választási részvétel még mindig elmarad a hatvanas évek szintjétől, de azért a kilencvenes évek mélypontjáról elrugaszkodott. Ez azonban leginkább az egyre durvább politikai kampányoknak, az ideológiai megosztottság és az ellenfél iránti gyűlölet fokozódásának eredménye, így hát aligha erősíti a társadalmi tőkét.

Hudson mindazonáltal nem adja fel a reményt. A koronajárvány miatti lezárások kapcsán például megpendíti, hogy a végletes elszigeteltség hatására sokan ismerték fel a közösség és a társas élet fontosságát. Hogy aztán a járvány elmúltával majd lesz-e ebből a nosztalgiából pezsgőbb civil élet, azt Hudson sem meri megjósolni.