Nemek közötti politikai szakadék

2023. december 28.

A fejlett társadalmakban egyre súlyosabb problémát okoz az ideológiai megosztottság. Egyre inkább úgy tűnik, hogy már nemcsak a kor, a vagyoni helyzet, az iskolázottság és a lakóhely szerint különülnek el a liberálisok és a konzervatívok, hanem nemi alapon is.

„A férfiak és a nők között mindig is voltak politikai különbségek. Friss közvélemény-kutatások szerint azonban egyre nagyobb a szakadék akozott, ahogy a fiatal nők és a fiatal férfiak gondolkodnak a feminizmusról” – kommentálja Daniel A. Cox demográfius az American Survey Center hasábjain a fiatal felnőttek politikai nézeteiről készített felméréseket.

Egyre több közvélemény-kutatás és elemzés fest lesújtó képet a Z-generáció, vagyis a nagyjából 10-25 évesek korosztályának lelkiállapotáról. A fiatalok körében a korábbinál sokkal több az öngyilkosság, és ugrásszerűen nőtt a depressziósok és a pánikbetegek aránya. A fiatal felnőttek nemzedéke a korábbiaknál sokkal szorongóbb és jellemzőbb rá az egzisztenciális aggodalom. Elemzők szerint ennek elsődleges oka a közösségi oldalak népszerűsége, részben pedig az áldozati kultúra divatja. Különösen a liberális fiatal nők körében gyakori a depresszió és az egyéb lelki betegségek. De a fiúk sincsenek jobb állapotban, őket viszont elsősorban beilleszkedési nehézégek és tanulási problémák gyötrik.

A nemek közötti különbségek a politikai preferenciák termén is egyre inkább megmutatkoznak. Egy friss felmérés szerint a fiatal nők 61 százaléka feministának vallja magát, a férfiak körében viszont mindössze 43 százalék az arány. A kétezres évek előtt születettek esetében alig gondolkodnak másképp a feminizmusról a férfiak, mint a nők. Cox kutatásaiból kiderül, hogy a Z-generációhoz tartozó nők és férfiak álláspontja jelentősen eltér az abortusz jogának ügyében: míg a nők 61 százaléka rendkívül fontosnak tartja az abortusz jogát, a férfiak között csak 32 százalék vélekedik így.

Cox szerint a jelenség arra vezethető vissza, hogy a nők és a férfiak nagyon eltérően ítélik meg a nemek közötti egyenlőség állását. A Z-generáció fiatal női a korábbi nemzedékek nőtagjainál rosszabbnak ítélik saját társadalmi helyzetüket: 2016-ban a nők 61 százaléka elégedett volt a nők státuszával, mára viszont már csak 44 százalékuk vélekedik így. Miközben a nők egyre inkább hátrányos helyzetűnek érzik magukat, a férfiak is hátrányos megkülönböztetést tapasztalnak. Már 2019-ben is a fiatal férfiaknak harmada tapasztalt diszkriminációt, ma viszont 45 százalék számolt be ilyesmiről, aminek fényében nem is meglepő, hogy a fiatal férfiak fele úgy érzi, a társadalom bünteti a férfiakat és előítéletes a férfiassággal szemben.

A társadalmi helyzettel kapcsolatos eltérő percepciók a politikai preferenciákra is rányomják bélyegüket – jegyezi meg Cox. 2015 óta megfigyelhető, hogy egyre inkább nő a nők és a férfiak ideológiai beállítottságának különbsége. A Z-generáció nőinek közel fele, 46 százaléka liberálisnak vallja magát, miközben a férfiak körében mindössze 28 százalék a liberálisok aránya. Mindez azt vetíti előre, hogy a nemek közötti pártpolitikai szembenállás is egyre inkább mélyülni fog, ami pedig tovább bonyolítja a már így is hatalmas társadalmi megosztottságot.