Politikailag korrekt hallgatásspirál

2021. május 9.
Politikailag korrekt hallgatásspirál

A cancel culture nemcsak a kultúrharc eszköze, hanem hadszíntere is egyben, hiszen abban a kérdésben sincs egyetértés, hogy az elhallgattatás kultúrája mennyire elterjedt és mekkora fenyegetést jelent. De lassan talán már lesznek empirikus adataink is.

„Bár azt még nem látjuk, hogy az elhallgattatáson túl mit akarnak, a woke csőcselék máris súlyos károkat okoz a demokratikus közbeszédben. Egy friss kutatás szerint sok amerikai ódzkodik megvallani véleményét attól való félelmében, hogy netán valami nemkívánatost talál mondani” – írja Samuel J. Abrams, a szólásszabadság kérdéseire szakosodó politológus a Real Clear Politicsban.

A kortárs kultúrharc egyik központi jelensége a cancel culture, vagyis az elhallgattatás kultúrája. Elsősorban a baloldalt, különösen pedig a haladó woke faji- és nemi egyenlőség eszméit felkaroló egyetemi baloldalt szokták azzal vádolni, hogy a neki nem tetsző vélemények képviselőit lerasszistázza, transzfóbnak vagy nőellenesnek bélyegzi, és akár a szólásszabadság korlátozása árán is elhallgattatja. Csakhogy a cancel culture jelentőségének megítélése maga is a kultúrharc része. A baloldalon gyakori a nézet, miszerint a jobboldal felnagyítja a cancel culture jelentőségét, hogy az elszigetelt anekdotikus esetekből átfogó világmagyarázatot kreálva morális pánikot keltsen, és így – álszent módon a szólásszabadságra hivatkozva – próbálja meg cenzúrázni a baloldalt.

Abrams elismeri, hogy a cancel culture elterjedtségével és hatásával kapcsolatban valóban kevés a tényszerű adat. Ám úgy véli, hogy immár túlságosan sok ilyen anekdotikus eset híre terjedt már el az egyetemekről, és egye több jele van annak, hogy a woke szemlélet fokozódó mértékben határozza meg a kulturális életet, az alap- és középszintű oktatást, sőt, a nagyvállalatok brandingjét is. Nem kell tehát összeesküvés-hívőnek lenni, hogy összefüggő, trendszerű jelenségről beszéljünk.

Sőt, már néhány kutatás is igazolja, hogy létező folyamatról van szó – állítja Abrams. Példának az Egyéni Jogok az Oktatásban nevű szervezet tavaly megjelent felmérését említi. A kutatás szerint az egyetemi diákok 60 százaléka hallgatta el már véleményét, attól tartva, hogy különben magára haragítaná tanárait vagy diáktársait. Az egyetemen kisebbségben lévő konzervatívok körében 72 százalék nyilatkozott így, a magát liberálisként azonosító többségnek viszont csak 55 százaléka. Igaz, az öncenzúra kényszeréről panaszkodók 70 százaléka elismerte, hogy az egyetem nyilatkozataiban kiáll a szólásszabadság értéke mellett. Ráadásul leginkább a fekete diákok vonakodtak attól, hogy a faji ügyekben állást foglaljanak. Abrams szintén a cancel culture veszélyét olvassa ki egy Illionois államban készült márciusi közvélemény-kutatásból, amely szerint a lakosság harmada gyakran, másik harmada ritkán, de él az öncenzúra eszközével, attól való félelmében, hogy nézeteinek nyílt vállalása kiközösítéssel járna. Ebben a felmérésben a konzervatívoknak 37, a liberálisoknak 12 százaléka hallgatta már el véleményét a politikai korrektség bosszújától és a megbélyegzéstől tartva (az egyetemi dolgozók és hallgatók között mindkét oldalon jóval magasabb volt az arány).

A két felmérésből Abrams azt a következtetést vonja le, hogy a cancel culture már a mindennapi közbeszédet is egyre inkább korlátozza, és ellehetetleníti a demokrácia alapjaként szolgáló nyílt és racionális vita lehetőségét. Más kérdés persze, hogy vajon mennyire megalapozott a megbélyegzéstől való félelem. Hiszen arra is akad példa, hogy a politikailag korrekt nézeteket képviselő hipersértődékenyek hangos kisebbsége könnyen legyőzhető. Csak ki kell szakadni a hallgatás spiráljából, és nyíltan szembe kell velük szállni, ahogyan azt a kölcsönös tévedésen alapuló normakövetés (pluralistic ignorance) jelenségét vizsgáló szociálpszichológiai kutatások megállapítják. Ahogyan a fizikai lincselés, úgy a tömeg véleménydiktatúrája is akkor akadályozható meg, ha a passzív szemlélők rádöbbennek, hogy ők vannak többségben, és nem pedig a helyzetet uraló erőszakosok. A passzív többség megmozdításához pedig gyakran elég egy-két bátor egyén kiállása is.