Klímavédelem vagy gyerekvállalás?

2021. november 9.

Felmérések szerint a fejlett országok fiataljai közül egyre többen annyira félnek a klímakatasztrófától, hogy gyereket sem vállalnak, hátha így megmenthetik a Földet. Bírálóik szerint ez irracionális hisztéria, és többet árt a természetvédelem ügyének, mint amennyit használ. A politikai következményekről nem is szólva.

„Nem az Y és a Z generáció az első, amelynek visszafordíthatatlan katasztrofális változások eshetőségével kell számolnia. De ők az elsők, akik elgondolkoznak rajta, hogy mindennek fényében vállaljanak-e gyereket” – olvassuk az Atlantic magazinban Emma Green interjúját Meghan Kallmannal és Josephine Ferorellivel, a Conceivable Future zöld nőszervezet alapítóival.

A Conceivable Future a környezetszennyezés ellen kíván küzdeni, és ennek keretében mindenekelőtt arra figyelmeztet, hogy a klímaváltozás miatt már a következő nemzedék jóléte is veszélyben van. A szervezetnek nincs hivatalos álláspontja ez ügyben, ám a tagok közül sokan a klímaváltozás drasztikus hatásaival kapcsolatos félelmeik miatt nem vállalnak gyereket. Nem elszigetelt jelenségről van szó. Miley Cyrus pop-énekes is kijelentette, hogy a szerinte elkerülhetetlen ökológiai katasztrófa miatt nem szül gyereket. Alexandria Ocasio-Cortez, az amerikai Demokrata Párt radikális baloldalának egyik vezéralakja szintén hasonló utalást tett. Hovatovább kisebb mozgalom szerveződik a gyerekvállalást elutasító emberekből. Brit nők szülési bojkottot hirdettek a küszöbönálló klímakatasztrófa miatt. Akad olyan is, aki a klímaváltozás elleni harc nevében a művi meddővé tételt választja.

Egyes felmérések szerint az amerikai fiatalok több mint harmada vélekedik úgy, hogy a klímaváltozást tekintetbe kell venni a családalapításról való döntésben. Egy friss nemzetközi közvélemény-kutatás szerint ennél is többen félnek gyereket vállalni a klímaváltozás miatt: a fiatalok 40 százaléka. Egy a Spectator által ismertetett kutatás szerint a 27 és 45 év közötti amerikaiak hatvan százaléka komolyan tart tőle, hogy gyerekeinek életminősége romlani fog a felmelegedés miatt, és 6 százalék ezért már meg is bánta, hogy gyereket vállalt.

Green interjújából kiderül, hogy a gyerekvállalás körüli klímaaggodalom valójában két különböző forrásból táplálkozik. A szülést elutasítók egy része azért nem akar gyereket, mert attól tart, hogy a következő generációknak rossz élete lesz a klímaváltozás miatt. Mások inkább általánosabb etikai okokra hivatkoznak: azzal érvelnek, hogy a gyerekvállalás erkölcstelen, hiszen minden megszülető ember tovább pusztítja a Föld ökológiai rendszerét, és hozzájárul a környezetpusztításhoz. Az érintettek többsége diplomás közép- és felsőközéposztálybeli nő.

Az újmódi szülésellenesség bírálói szerint a jelenség a fékevesztett és irracionális klímahisztéria eredménye. A szkeptikusok ugyanis korántsem látnak akkora veszélyt a globális felmelegedésben, mint azt az elterjedt víziók sugallják. Ők a szenzációhajhász médiát és a túlbuzgó aktivistákat teszik felelőssé azért, hogy mára széles körben elfogadottá váltak a korábban a legpesszimistább tudósok által is rendkívül valószínűtlennek tartott szcenáriók.

Az egykor szintén apokaliptikus jóslatokat tevő Michael Shellenberger például arra emlékeztet az UnHerd magazinban, hogy bár a Föld atmoszférája melegedett, a technikai fejlődésnek hála, ma sokkal kevesebben vesznek oda természeti katasztrófák miatt, mint egy évszázada. Ráadásul a fejlődés hatására a környezetszennyezés mértéke is csökken a fejlett országokban: tizenöt év alatt Európában 26 százalékkal, az Egyesült Államokban 22 százalékkal esett vissza a károsanyag-kibocsátás mértéke. Shellenberger szerint, ha megfogadnánk a szekuláris prófétaként tetszelgő klímaharcosok drasztikus ajánlásait, akkor ismét nőne a nyomor a fejlődő világban.

Mások arra figyelmeztetnek, hogy az apokaliptikus félelemkeltés csöppet sem segít a klímavédelemben. Mint Alex Trembath klímakutató megjegyzi, ha a klímakatasztrófát elkerülhetetlennek tartjuk, akkor nem is teszünk ellene semmit. Trembath utópista radikalizmusnak nevezi a klímaváltozás ügyében elterjedt rettegést, és politikai mozgatórugókat vél felfedezni mögötte: a technikaellenességet, a modern világ és főleg a kapitalizmus általános kritikáját. Adam Tooze történész egyenesen a bolsevik forradalmárok örökségének tekinti az „ökológiai leninizmust”. Ha a felmelegedést a Föld jövőjét létében veszélyeztető fenyegetésnek tekintjük, akkor semmi sem drága: akár az egyéni szabadság drasztikus korlátozását is támogatnunk kell.

Anna Louie Sussman a New York Review of Booksban a klímaváltozás hatásait tárgyaló friss könyvekről írt recenziójában felidézi, hogy az ideológiai alapú születésszabályozás ötlete nem újkeletű jelenség. Az eugenika hívei, köztük a faji felsőbbrendűség eszméinek képviselői sterilizálással akarták megszakítani a nemkívánatos egyének és csoportok szaporulatát. Sussman azokkal ért egyet, akik a gyerekvállalás elleni mozgalmat totalitáriusnak ítélik, és megállapítja, hogy az ilyen erkölcsi nyomásgyakorlás sérti az egyéni autonómia és a női önrendelkezés elvét, ráadásul eltereli a figyelmet a környezetpusztítás valódi felelőseiről: ő ugyanis a nagyvállalatokat és az irántuk túlzottan elnéző kormányokat tekinti a fő bűnösöknek.