Az oktalan iraki háború

2021. július 15.

Tizennyolc év elteltével még mindig nem tudni, voltaképp miért is határozta el magát az Egyesült Államok Szaddám Huszein iraki diktátor megdöntésére. Mindenesetre nem csak maga az eredmény elborzasztó, hanem a döntéshozatali mechanizmus is súlyos aggályokat kelt.

CC K's

Mennyire lehet liberális a katolikus egyház?

2021. július 13.

Bírálói szerint Ferenc pápa a katolikus egyház egységét és a katolicizmus jövőjét sodorja veszélybe a liberális értékek felkarolásával. A liberális katolikusok szerint viszont ezek felelnek meg a mai kornak, és az egyháznak csak akkor van jövője, ha hozzájuk igazítja dogmáit.

CC Tim Evanson

Az automatizálás árnyoldala

2021. július 11.

Korábban azt reméltük, hogy a robotok a rabszolgáink lesznek, és megszabadítanak bennünket a fáradságos és unalmas munkától. Egyre inkább olybá tűnik, hogy fordítva lesz, és a modern technológia lesz a mi hajcsárunk.

CC Jason Tester

Pandémia után hideg polgárháború?

2021. július 8.

A globális járvány rácáfolt a kozmopolita elméletekre: nem lett nemzetközivé a világ. A német filozófus szerint azonban az állam szerepének növekedése nem járt a nemzeti szolidaritás erősödésével. Sőt, a polgárháború magvát vetette el.

Pandémia után hideg polgárháború?

A meritokrácia védelmében

2021. július 6.

A meritokrácia nem teremtett igazságos, de talán még csak egyenlőbb társadalmat sem. Csakhogy még mindig jobb az alternatíváinál, és jobban működik vele a társadalom. A jobb működéshez azonban más is kell. Például, hogy szét ne szakadjon polgárháborús felekre.

A meritokrácia védelmében

A matematika is rasszista?

2021. július 4.

Eddig leginkább a bölcsész- és a társadalomtudományos egyetemi képzésben terjedt a kritikai rasszelmélet. Újabban azonban az absztrakt- és a természettudományok terén is kezdni megvetni a lábát.

A matematika is rasszista?

A woke kapitalizmus keresztény gyökerei

2021. július 1.

Valamikor a keresztény jobboldal alkalmazta a módszert, hogy elnyomó politikai rezsimek illetve erkölcstelen termékek és gyártóik elleni bojkottra szólított fel. A módszert időközben átvette a baloldal, amely ma woke célok képviseletére ösztönzi a tőkét, éspedig sikerrel – óriásvállalatok állnak a bojkottmozgalom szolgálatába.

CC rahuldlucca

Vatikáni kifogás a gendertörvény ellen

2021. június 29.

A konkordátum fennállásának 92 éve óta első ízben a Vatikán egy félig már elfogadott törvénytervezet átdolgozását kéri az olasz államtól. Beavatkozás-e ez a világi állam belügyeibe, sérti-e a vallásszabadságot – és egyáltalán, kivitelezhető-e a javaslat?

CC Thomas Hawk

És a zsidók hova álljanak?

2021. június 27.

Liberális zsidó szerzők hevesen bírálják a baloldali zsidó értelmiséget és szervezeteket, amelyek támogatják a Black Lives Matter mozgalmat és a kritikai rasszelméletet. Azzal vádolják őket, hogy legitimálják az antiszemitizmust.

És a zsidók hova álljanak?

A történelem történelemtelenítése

2021. június 24.

A baloldali történészprofesszor szerint a liberálisok feladták a történelmi haladásba vetett hitet, és a társadalmi igazságosság előmozdítása helyett szimbolikus emlékezetpolitikai igazságtételért harcolnak. Pedig a jobboldal már lemondott a múlt kritikátlan dicsőítéséről. A múltért folytatott kultúrharcnak valódi tétje nincs, de annál ádázabb.

CC The New York Times

Járványkultúra

2021. június 22.

A libertárius és a konzervatív szerző egyaránt az átlagember meggyőződésével ellentétesnek ítéli a járványügyi korlátozásokat. Ám míg az előbbi a gondoskodó állam fegyverének, az utóbbi az emberi közösség elleni merényletnek tekinti azokat, így például a szigorú maszkviselési szabályokat.

Járványkultúra

Kiszállni az ideológia-centrifugából

2021. június 20.

A mai eszmei csatározások logikája a szélsőségek felé sodorja a gondolkodást – állítja a francia filozófus. Az okok közt szerepel, hogy az emberek önkéntes rabszolgái lettek a közösségi oldalaknak, miközben a domináns értelmiségi rétegek elszakadtak a köznapi emberektől.

Kiszállni az ideológia-centrifugából

Demográfiai bomba Kínában

2021. június 17.

Kínát is megfertőzte a fejlett országok nyavalyája. A népességnövekedés tetőzik, és Kína népessége a század végére akár felére csökkenhet. A korábban egykepolitikát folytató pártvezetés most ösztönözné a gyerekvállalást. De lehet, hogy mindhiába.

CC Rickky1409

A szólásszabadság népszerű – ha nem is a másoké

2021. június 15.

Egy nemzetközi felmérés adatai azt tanúsítják, hogy az emberek általánosságban támogatják a szólásszabadság elvét, ugyanakkor a szabad szó korlátozását is helyeslik, már ha az övéktől eltérő véleményről van szó.

A szólásszabadság népszerű – ha nem is a másoké

Nyelvi gender-csendőrség

2021. június 13.

Franciaországban betiltották, Németországban és Ausztriában viszont egyre divatosabb a gender-inkluzív nyelvhasználat. A német publicista szerint abszurd feltételezés, hogy a nyelv gender-semlegesítése előmozdítja a nők társadalmi helyzetének javítását.

CC Coyote III

Feltételes gazdasági tisztítótűz

2021. június 10.

Egyre több olyan közgazdaságtani kutatás jelenik meg, amely arra enged következtetni, hogy a katasztrófák és egyéb nagy pusztítások a gyors növekedés és az ugrásszerű fejlődés lehetőségét nyitják meg. Legalábbis bizonyos esetekben.

CC John Adams Whipple

Elitválság, mint a koronavírus mellékhatása

2021. június 8.

Egyre inkább úgy fest, hogy a korábban összeesküvés-elméletnek nyilvánított elmélet, miszerint a koronavírus laboratóriumi termék, igaznak bizonyul. Bár a paranoiást is üldözhetik néha, félő, hogy az eset tovább rombolja az elit tekintélyét.

CC Ureem2805

A párizsi kommün ma is gyűlöletforrás

2021. június 6.

Százötven év után is magasra csapnak a kommünár szenvedély lángjai, de csak szűk, ultrabalos csoportokban. Május végén néhány száz „antifasiszta” megtámadott háromszáz katolikus felvonulót, akik a kommün végnapjaiban legyilkolt katolikus túszokra emlékeztek. Egy ember koponyasérülésekkel került kórházba.

CC Wikipedia

Nagyvállalati dadusállam

2021. június 3.

A konzervatív baloldali ikonoklaszta szerint Amerika egyre inkább a korporatista állam hagyományos modelljét veszi át, és struktúrájában a kínai kapitalista kommunizmushoz kezd hasonlítani, miközben a nagyvállalatok és a haladó elit koalíciója egyre nagyobb hatalomhoz jut.

Nagyvállalati dadusállam

Német szlávellenes rasszizmus

2021. június 1.

Miközben Németországban a rasszista és gyarmati múlttal való szembenézés állandóan napirenden van, a kelet-európaiakkal és a szlávokkal szembeni előítéletekről alig esik szó. A baloldali publicista szerint ugyanis folytonosság figyelhető meg a kelet-európaiakkal szembeni német „rasszizmus” történetében.

CC Jim D. Woodward