Szexuális forradalmárok és ellenforradalmárok

2022. július 14.

Évtizedek óta folyik a vita arról, hogyan viszonyuljon a feminizmus a szabados szexualitáshoz. A konzervatív szerző szerint a szexuális forradalom kultúrája normává teszi a nők kizsákmányolását. Bírálói azt vetik a szemére, hogy az ötvenes évekhez térne vissza, és erényövet kötne a nőkre.

Szexuális forradalmárok és ellenforradalmárok

Ki a realista az ukrajnai háború ügyében?

2022. július 12.

A nemzetközi kapcsolatok realista iskolájának főprofesszora szerint természetes dolog, hogy Oroszország regionális dominanciára törekszik, és a NATO bővítése ebbe az ambícióba ütközött, vagyis a Nyugat váltotta ki az orosz agressziót. Az ezzel ellentétes vélemény megfogalmazója korántsem tekinti magát idealistának, sőt, nagyon is realistának látja álláspontját.

CC Patrickneil

Lokális és globális demográfiai bombák

2022. július 10.

Évszázadok óta zajlik a vita arról, hogy hány embert képes eltartani a Föld, és hogy teherbíróképessége határt szab-e a népességrobbanásnak. A hobbista demográfus (főfoglalkozására nézve elméleti fizikus) szerint a ma rendelkezésre álló adatok alapján nem kell globális túlnépesedéstől tartani. De azért van mitől félnünk. Az erőforrások kimerülése és az afrikai demográfiai robbanás okozhat még súlyos válságokat.

Lokális és globális demográfiai bombák

Visszafordítható-e a globalizáció?

2022. július 7.

A fejlett országokban régóta tart a vita a termelés hazatelepítéséről. A koronavírus miatti lezárások, majd az ukrán háború okozta szállítási problémák kapcsán még fontosabbá vált a gazdasági szuverenitás. A kérdés csak az, hogy mekkora problémát okoz a Keletre szervezett gyárak hazatelepítése.

Visszafordítható-e a globalizáció?

Az abortusz, mint gazdasági tényező

2022. július 5.

A 29 év során, amíg az abortusz nem volt tiltható az Egyesült Államokban, a nők helyzete forradalmi változásokon ment át. Az abortusz hívei szerint mindez odaveszhet, miután a magzatelhajtás már nem alkotmányos alapjog. Kérdés, hogy a társadalmi-gazdasági hátrányokat nem kellene-e abortusz nélkül is enyhíteni.

CC James McNellis

Kis nagyhatalmak

2022. július 3.

Az orosz–ukrán háború kapcsán tucatjával jelennek meg a modern haderővel kapcsolatos elemzések. Az ismert amerikai geopolitikai elemző szerint a haditechnológia fejlődése a geopolitikai erőviszonyok átalakulásával jár – a kicsi, de fejlett hadsereggel bíró nemzeteknek kedvez.

Kis nagyhatalmak

Abortusz és demokrácia

2022. június 30.

Jobb- és baloldal egyaránt korszakhatárnak tekinti, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság határozata alapján az abortusz immár nem tartozik az alkotmányos alapjogok közé. A washingtoni jogászprofesszor szerint azonban nem sok minden fog változni. Hacsak az nem, hogy mostantól nem bírók döntenek a jogi keretekről, hanem az állampolgárok, ahogyan az egy demokráciában szokás.

CC Frypie

Francia választásszociológia

2022. június 28.

Mióta egyazon évben, egymás után tartják az elnökválasztást és a parlamenti választást Franciaországban, most történt meg először, hogy az elnök pártja nem tudott többséget szerezni a Parlamentben. Az elemzők lázasan kutatják, milyen társadalmi okok állnak a háttérben.

Francia választásszociológia

Érdek nélkül nem is tetszik

2022. június 26.

A művészet moralizáló megközelítése súlyos dilemmák elé állítja a kortárs művészetet gyűjtő múzeumokat. Eddig sem volt könnyű dolguk, de végképp lehetetlen helyzetbe kerülnek, ha az esztétikai érték helyett az alkotások és a művészek erkölcsössége lesz a szépség mércéje.

Érdek nélkül nem is tetszik

Posztkeresztény posztkonzervatívok

2022. június 23.

Amerikában egyre kevesebb a vallásos választó, a jobboldal támogatottsága mégsem esett vissza. A konzervatív szerző szerint azért, mert a Republikánus Párt sikeresen integrálta a kispolgári értékrendű kétkezi munkásokat, akiket elidegenített a woke baloldal. Nagy kérdés viszont, hogy meddig tartható egyben a keresztény tradicionalisták és a libertinus konzervatívok koalíciója.

CC Shealah Craighead

Bírói függetlenség olasz módra

2022. június 21.

Olaszországban szokás szerint megint egeret szültek a vajúdó hegyek. Az igazságszolgáltatás malmai lassan őrölnek, a bírák függetlensége sokszor kétséges, de az is baj, ha túl függetlenek. Mindezen alig segít a most elfogadott igazságügyi reformtörvény.

Bírói függetlenség olasz módra

Toxikus apahiány

2022. június 19.

Apák napja alkalmából konzervatív elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a hagyományos férfiszerepek háttérbe szorulása súlyos társadalmi válságot okoz: hozzájárul a férfiak identitásválságához és a csonka családok arányának növekedéséhez. A hagyományos maszkulin erények megerősítésével a gyerekek és a nők is jól járnának.

Toxikus apahiány

Az orosz elit felelőssége

2022. június 16.

Sokan állítják, hogy Putyin túszul ejtette az orosz elitet. A német és az orosz Oroszország-szakértő szerint nem így áll a helyzet. Az elit nem áldozata, hanem kiszolgálója és haszonélvezője a rendszernek. Ezért, bár elégedetlen, nem lázad Putyin ellen. A két elemző ugyanezért a háború közeli lezárását sem tartja valószínűnek.

CC duncan c

Ó, ió, ció, infláció

2022. június 14.

A jegybankok a kormányokkal karöltve egy évtizeden át, konvencionális és unortodox módszerek arzenáljával sikertelenül próbálták élénkíteni az inflációt. Aztán hirtelen emelkedni kezdtek az árak. Most már az a kérdés, hogyan lehet fékezni az inflációt úgy, hogy az ne vezessen súlyos recesszióhoz.

Ó, ió, ció, infláció

A közösségi média kockázatai és mellékhatásai

2022. június 12.

Egyre inkább bevett nézet, hogy a közösségi oldalak aláássák a társadalmi bizalmat, fokozzák a megosztottságot és elősegítik a radikalizálódást, ami pedig a demokrácia létét veszélyezteti. De vajon empirikus kutatások is alátámasztják-e az aggodalmakat? A tudósok véleménye megoszlik.

A közösségi média kockázatai és mellékhatásai

Választásirendszer-viták Franciaországban

2022. június 9.

Több szakértő is sürgeti, hogy Franciaország a többségi választási rendszerről az arányos rendszerre térjen át. Örök vita ez, és a parlamenti választás első fordulójának küszöbén semmi esetre sem aktuális. A győztesnek mindenesetre, akármit mond most, aligha áll majd érdekében, hogy új rendszert vezessen be.

CC Basque mapping

Oroszország Keletre fordul

2022. június 7.

A Szovjetunió bukása után Oroszország még Amerikában bízott, aztán az Európai Unióban szeretett volna társra lelni. Mára úgy látja, Amerikával jóvátehetetlenül megromlott a viszony, az Európai Unió pedig elvesztette vonzerejét. Nem úgy Kína és általában a Kelet.

CC Myself

A tudomány vallási fordulata

2022. június 5.

A tudomány ugrásszerű fejlődése nemhogy csökkentené, még növeli is a transzcendentális iránti igényt. Akárcsak a tudományos forradalom után, ma is erős az igény egyrészt az ezotériára, másrészt a politikai vallásokra.

CC Wikipedia

Szociális bajokra identitáspolitikai pirulát?

2022. június 2.

A buffalói rasszista mészárlást sokan a rendszerszintű rasszizmus, sőt, a republikánusok számlájára írták. Az ismert baloldali demográfus ezt az általánosítást abszurdnak nevezi. Mivel a problémák oka nem a rasszizmus, hanem a társadalmi egyenlőtlenség, a társadalom bajait nem is lehet identitáspolitikával kezelni.

CC mSeattle

Az ukrajnai háború erkölcsfilozófiája

2022. május 31.

Van-e etikus hadviselés egy etikailag elfogadhatatlan háborúban? Legitim célpont-e egy katona, aki a hazáját védi? Kisebb bűn-e őt megölni, mint egy civilt? Az ukrajnai háború négy filozófust a háborús etika bevett tételeinek újragondolására késztet.

Az ukrajnai háború erkölcsfilozófiája