Feminista külpolitika a hidzsáb szorításában

2022. október 16.

A német baloldalt megoldhatatlan dilemma elé állítják az iráni hidzsáb-ellenes tüntetések. A baloldal ugyanis egyszerre akarja képviselni a felvilágosodás egyetemes értékeit és elismerni a kulturális sokszínűséget. Hogyan is emelhetne szót a hidzsáb ellen, ha korábban a tolerancia nevében üdvözölte az iszlám fátylat?

CC Alisdare Hickson

Fukuyama kései igaza

2022. október 13.

Az amerikai politológus szerint az idei év igazságot szolgáltatott Francis Fukuyamának, de csak ha harminchárom évvel ezelőtti írását helyesen értelmezzük. Nem azt jövendölte, hogy nem lesznek többé háborúk és egyéb fordulatok, hanem hogy a liberális demokráciának nem lesz versenyképes alternatívája.

CC ICP Colombia

Birodalmak, vigyázzatok

2022. október 11.

A birodalmaknak sok ellenségük van, és sokan várva várják, hogy összeomoljanak. Csak éppen nem biztos, hogy bukásuk után jobb lesz az élet a Földön. Többnyire felfordulást és vérontást hagynak maguk után. Az amerikai politológus a mai nagyhatalmaknak címzi a figyelmeztetést.

Birodalmak, vigyázzatok

Mondvacsinált elit

2022. október 9.

Jó nevű egyetemen végzett, tisztes megélhetést biztosító, magas presztízsű állása van, mégis boldogtalan, mivel fölöslegesnek érzi a munkáját? Nincs egyedül, és könnyen lehet, hogy jól érzi: mondvacsinált, státuszszimbólum-munkát végez.

Mondvacsinált elit

Realista belvita Ukrajna kapcsán

2022. október 6.

A manapság divatos neorealista elméletek kizárólag az önérdekkel és a biztonságra való törekvéssel magyarázzák az államok cselekvését. A klasszikus realizmus számításba veszi a világnézeti elkötelezettséget is. A kétféle realizmusból homlokegyenest ellentétes következtetések adódnak az ukrajnai háborúval kapcsolatban.

CC derek visser

A történelem, mint politikai fegyver

2022. október 4.

A történelem tanulmányozása politikailag sosem semleges. De ettől még nem kellene ideológiailag elfogulttá és tendenciózussá válnia. Csak hát sajnos nincs éles határvonal a mai társadalmi és politikai dilemmák által inspirált történetírás, és a politikailag elfogult történészkedés között.

A történelem, mint politikai fegyver

Antidemokratikus demokratizmus

2022. október 2.

Az ifjú politológus szerint a demokrácia védelméről prédikáló elit valójában saját hatalmát akarja bebetonozni a nép hatalmával szemben. A konzervatív elemző szintén aggódik a demokrácia állapota miatt, ám sokkal inkább a többség zsarnokságától tart.

Antidemokratikus demokratizmus

Tanulhat-e Amerika Dél-Afrika kárán?

2022. szeptember 29.

Az amerikai filozófus-író szerint az Egyesült Államok hamarosan Dél-Afrika sorsára juthat, hacsak nem néz szembe a fehérek történelmi bűneivel és a rendszerszintű rasszizmussal. Dél-afrikai bírálója szerint almát hasonlít körtével, ráadásul a javallt fordított rasszizmus csak fokozza a bajokat.

CC smithadri

Puritán baloldal, punk jobboldal?

2022. szeptember 27.

A baloldali moralizáló eszmeiséget egyre többen állítják párhuzamba a 17. századi protestáns puritanizmussal. Ez a jobboldalon lázadó mozgalomnak nyitott teret. Abban viszont már a woke nézetek bírálói sem értenek egyet, hogy ezek a lázadók miképp juthatnak uralkodó pozícióhoz a társadalomban.

Puritán baloldal, punk jobboldal?

Ideológiai helycsere

2022. szeptember 25.

Ötven éve az újbaloldal az elitellenességnek köszönhetően került hatalomra. Azóta megszerezte a kulturális és a gazdasági kulcspozíciókat. A jobboldali populisták pontosan azt a politikát követik, amely egykor a mára elitistává és szakértőkrácia-pártivá vált baloldal sajátja volt.

Ideológiai helycsere

Miért nem lesz Olaszországban elnöki köztársaság

2022. szeptember 22.

A választási kampányban a miniszterelnöki poszt legesélyesebb várományosa az elnöki köztársaság híve. Ebből azonban nemigen lesz semmi, éspedig elsősorban azért, mert túlságosan sok érdekcsoport nem szeretné, ha a végrehajtó hatalom megerősödne.

Miért nem lesz Olaszországban elnöki köztársaság

Populista tanulságok

2022. szeptember 20.

Elit nélkül nem megy. Bürokrácia nélkül nem megy. A barcelonai politológus szerint ez az első populista hullám kudarcának tanulsága. További hullámok várhatók azonban, mert a másik fél, a liberális elit nincs a helyzet magaslatán.

Populista tanulságok

Mesterséges politikai intelligencia

2022. szeptember 18.

Egyre többen tartanak tőle, hogy Kína megelőzheti a Nyugatot technológiai fejlődésben, és ezzel a világ vezető hatalmává válhat. Mások attól félnek, hogy a mesterséges intelligencia és az internet a demokráciát is elnyomó megfigyelőállammá alakítja. Három neves politológus szerint alaptalanok az aggodalmak: a technológiai fejlődés a demokráciának kedvez. Legalábbis hosszú távon.

Mesterséges politikai intelligencia

Mivel tartozunk a jövőnek?

2022. szeptember 15.

A hatékony altruizmus hívei az emberiség összboldogságát teszik az erkölcsileg helyes cselekvés mércéjévé. Bírálóik a totalitárius utópiákkal rokonítják ezt az egyre divatosabb elméletet, mivel a hipotetikus jövő hipotetikus nemzedékeinek érdekére hivatkozva figyelmen kívül hagyja, sőt, akár háttérbe szorítja a ma élőket.

Mivel tartozunk a jövőnek?

Diákhitel és egyenlőség

2022. szeptember 13.

Az amerikai kormány vihart kavart azzal a tervével, hogy elengedi a diákhitelek jelentős részét. Baloldali bírálói sokkal jelentősebb állami beavatkozást várnának el. A jobboldal viszont arra mutat rá, hogy az államilag támogatott hitelezés nem mozdítja elő az egyenlőséget, sőt, tovább drágítja és hígítja a felsőoktatást.

Diákhitel és egyenlőség

Politika, tudományos köntösben

2022. szeptember 11.

A neves tudományos folyóirat a jövőben csak az olyan kutatási eredményeket közli, amelyek senkit sem sértenek. Az új publikálási irányelvek bírálói szerint ez lényegében ideológiai cenzúra, amely ellentétes a tudományos objektivitás elvével, és egyúttal tovább szíthatja az elittel szembeni bizalmatlanságot is.

CC Cristiano Banti

A zöld mozgalom az új hamis messiás?

2022. szeptember 8.

A konzervatív francia filozófusnő úgy látja, hogy akárcsak hajdan a kommunista mozgalom, most a zöld aktivisták képzelik magukat világmegváltónak, csak most nem az elnyomottak, hanem az egész Föld nevében. Az eredmény mindkét esetben nagyfokú intolerancia.

A zöld mozgalom az új hamis messiás?

Pekingbarát sorvezető az új hidegháborúhoz

2022. szeptember 6.

Kínának egészen más a szándéka a Nyugattal, mint a Szovjetuniónak volt a hidegháború idején: nem célja, hogy végső soron megsemmisítse. Viszont biztos benne, hogy képes a Nyugat fölébe kerekedni. A kínai támogatással működő washingtoni agytröszt munkatársa is úgy véli, hogy Amerika nem győzhetne az új hidegháborúban.

CC Mike Simpson

Politika és boldogság

2022. szeptember 4.

Kutatások tömkelege állítja, hogy a konzervatív világnézetűek boldogabbnak vallják magukat, mint a liberálisok. Mégpedig azért, mert az egyéni érdemmel és szorgalommal magyarázzák a sikert, és nem rendszerszintű okokkal.

Politika és boldogság

Virágozzék száz drog

2022. szeptember 1.

Kanada a kábítószerkereskedelem legalizálásával próbálkozik. Engedélyezték a cannabis fogyasztását, és az egyik tartományban kemény drogokat is szabad fogyasztani. A hatóságok azt remélik, hogy az alkoholtilalom feloldásához hasonlóan ezek az intézkedések is több haszonnal járnak majd, mint kárral.

Virágozzék száz drog