A levélszavazás buktatói

2022. december 20.

Az amerikai jobboldali elemző a választás tisztasága és a demokrácia nevében korlátozná a levélszavazást. A baloldal viszont éppen ezt tartaná demokráciaellenesnek.

CC Karri VanKirk

Kitántorgó orosz informatikusok

2022. december 18.

A háború kitörése óta milliónyi orosz állampolgár menekült külföldre, köztük sok tízezer informatikus. A moszkvai informatikai szakember riadót fúj, és visszaterelésükre tesz javaslatot.

Kitántorgó orosz informatikusok

A holodomor mint népirtás

2022. december 15.

A német parlament határozatban népirtásnak ismerte el a Sztálin által kilencven éve mesterségesen keltett ukrajnai éhínséget. Német történészek és a kommentariátus most azon vitatkozik, hogy helyes-e, ha a parlament aktuálpolitikai okokból a történészek által is vitatott kérdésekben akar igazságot tenni.

CC Viktoria Pickering

Illiberális alkotmányfelfogás

2022. december 13.

Az elmúlt évtizedekben a jogokat kitágító liberálisok hivatkoztak előszeretettel erkölcsi érvekre, a konzervatívok viszont az alkotmány eredeti jelentésének nevében ellenezték a jogkiterjesztést. Az új hullámos konzervatív jogfilozófus szerint ideje, hogy a konzervatívok kihasználják megerősödésüket, és most ők szerezzenek érvényt erkölcsi nézeteiknek.

Illiberális alkotmányfelfogás

A jószándék banalitása

2022. december 11.

A belga klinikai pszichológus a puha totalitarizmust elemezve arra a következtetésre jut, hogy a tudomány által felszentelt nézetek a modern társadalmakban az elnyomás eszközévé válnak. A szerző foucauld-iánus érvelése nagy sikert arat a radikális jobboldalon.

A jószándék banalitása

Középbal párt vezetőt keres

2022. december 8.

Az Olasz Demokrata Párt a gyenge választási eredmény után ellenzékbe szorult, és a jövő év elején új vezetőt választ magának. Rokonszenvező és semleges bírálói szerint csak éppen az nem világos, miféle megújulás remélhető az új vezetőtől. A két esélyes jelölt egyike sem ad sok támpontot a találgatáshoz.

Középbal párt vezetőt keres

A kínai egypártrendszer vírusfertőzése

2022. december 6.

A kínai egypártrendszernek már sokszor keltették halálhírét. A zéró Covid-politika ellen kitört tüntetések kapcsán is előkerültek hasonló jóslatok. Két Kína-szakértő semmi esélyt sem ad annak, hogy a kínai kommunista rezsim belebukna a járványügyi vasszigorba: könnyen elnyomja az elégedetlenkedést, és forradalomra amúgy sincsen igény.

CC China News Service

Alkotmányban szavatolt abortuszjog?

2022. december 4.

Franciaországban a képviselőház nagy többséggel amellett foglalt állást, hogy az alkotmány mondja ki a nőknek a mesterséges terhességmegszakításhoz fűződő jogát. Kérdés, átmegy-e a javaslat a konzervatívabb összetételű szenátuson. Ha igen, népszavazást kell kiírni róla.

CC Jeanne Menjoulet

Apokalipszis jobbról, balról

2022. december 1.

Bár a hívők és az aktív vallásgyakorlók aránya egyaránt csökken a fejlett országokban, a politikában egyre népszerűbbek a bibliai apokalipszis narratíváját másoló szekuláris világvége-elképzelések. Jobb- és baloldal egyaránt a félelemre apellál. A kultúra is meglovagolja a pánikhullámot. A következmények: radikalizáció, mélyülő megosztottság és a pragmatikus megoldások háttérbe szorulása.

Apokalipszis jobbról, balról

Vitatott történelmi igazságtétel Spanyolországban

2022. november 29.

A baloldali kormány igen szűk parlamenti többséggel törvényt fogadott el a „demokratikus emlékezetről”, és ezzel ismét kinyitotta a történelmi igazságtétel ügyében zajló vitát. A törvény egyeseknek kevés, másoknak sok.

CC Cassowary Colorizations

Az összeesküvés-elméletek evolúciós előnye

2022. november 27.

Az összeesküvés-elméletek többsége irracionális és paranoid ostobaság. Csakhogy mindig akadnak olyan konteók, amelyekről aztán kiderül, hogy mégiscsak igazak. Egy friss kutatás szerint evolúciós szempontból kifejezetten előnyös volt az összeesküvés-elméletekben hinni. Legalábbis az őskorban.

Az összeesküvés-elméletek evolúciós előnye

Muszlim öntudat a francia iskolákban

2022. november 24.

Arab származású iskolások öltözékükkel igyekeznek demonstrálni muzulmán identitásukat. Franciaország régen néhány évtized alatt bevándorlók millióit tudta integrálni és asszimilálni. A vezető párizsi kommentátor szerint ez újabban nem sikerül.

CC Jeanne Menjoulet

A végítélet generációja

2022. november 22.

Régóta tudjuk, hogy a félelem nem kedvez a demokratikus érzelmeknek. Egy friss kutatás empirikusan igazolja, hogy a koronavírus-járvány frontvonalán dolgozók a körülményes demokratikus mechanizmusokkal szemben előnyben részesítenék a technokrata döntéshozást. Mindez annak fényében válik különösen aggasztóvá, hogy a fiatal nemzedékek egyre pesszimistábbak.

CC Stefan Müller

Zöld növekedés

2022. november 20.

A baloldalon népszerű nemnövekedés-elmélet hívei szerint a globális felmelegedést és a klímakatasztrófát csak a gazdasági növekedés visszafogásával lehet megállítani. Az elméletre egyre több ország adatai cáfolnak rá, bizonyítva, hogy igenis létezik fenntartható növekedés, és a környezetszennyezés és a szegénység egyszerre csökkenthető.

Zöld növekedés

Ukrajna és az elemzők kudarca

2022. november 17.

A háború kitörésekor a nyugati elemzők többsége biztosra vette, hogy Oroszország gyorsan térdre kényszeríti Ukrajnát. A tekintélyes Ukrajna-szakértő azzal magyarázza a téves értékelést, hogy a nyugati elemzők mind Oroszországot, mind Ukrajnát Moszkva szemüvegén keresztül látták. Csakhogy a hivatalos orosz narratíva a korrupt rendszer hazugságaira épült.

Ukrajna és az elemzők kudarca

Pozitív diszkrimináció vagy numerus clausus?

2022. november 15.

Mindkettő. Amerikában az elit egyetemek régóta előnyben részesítik a fekete bőrű jelentkezőket. Amíg a fehérek rovására történt így, és így is fennmaradt a nagy fehér túlsúly, nem volt tiltakozás. Újabban az ázsiai származásúak érzik magukat diszkrimináció áldozatának, és panaszukkal nyerésre állnak a Legfelsőbb Bíróságon.

CC Victoria Pickering

Forradalmi avantgárd klímaaktivizmus

2022. november 13.

A német kommentariátus igazán nem vádolható a múzeumokban és az utakon akciózó Utolsó Generáció klímamozgalom bagatellizálásával. Szerzői papírt és tintát nem sajnálva járják körül a performanszok társadalmi, politikai és esztétikai vonatkozásait.

Forradalmi avantgárd klímaaktivizmus

Amerikai Megosztott Államok

2022. november 10.

Bár még napokig eltart a szavazatok számlálása és a szenátusban valószínűleg csak a decemberben megismétlendő georgiai választás dönt majd a többségről, az amerikai időközi választásnak máris fontos tanulságai vannak.

Amerikai Megosztott Államok

A demokrácia ellenségei

2022. november 8.

Az amerikai időközi választások kapcsán mindkét oldalon akadnak, akik az ellenfelet a demokrácia ellenségének tekintik. A baloldal a választás tisztaságát vitató republikánusokat tartja antidemokratikusnak, a jobboldal pedig egyebek között a levélszavazást túl szabályozatlannak, tehát demokrácia-ellenesnek.

CC Stephen Stephard

Az Izrael-ellenesség nem akadály?

2022. november 6.

Ismét egy vitatott irodalmi Nobel-díj. Mindig találni jelöltet, aki egyesek szemében jobban megérdemelte volna. De most többről van szó. A konzervatív filozófus azt kérdi, vajon a radikális baloldali antikapitalista és antiimperialista írónő Izrael-ellenessége ellenére, vagy éppen amiatt kapta meg az idei Nobel-díjat.

https://is.wikipedia.org/wiki/Annie_Ernaux