Önvezető morálfilozófia

2019. június 20.

Az önvezető autók elterjedéséhez olyan erkölcsi dilemmákat kell tisztázni, amelyekre nincs könnyű válasz. Ha elkerülhetetlen az ütközés, kit áldozzon fel az autó? A szabálytalanul közlekedő gyereket, avagy a járdán álló idős párt? Egy friss kutatás feltárja erkölcsi intuícióinkat. De a probléma megoldásához nem visz közelebb.

http://moralmachine.mit.edu/

Az amerikai hegemónia végnapjai

2019. június 18.

Az ismert liberális elemző szerint véget ért az egypólusú világrend, és az Egyesült Államok elvesztette globális egyeduralmát. Ezzel pedig bealkonyult az ideológia- és demokráciaexportnak.

Az amerikai hegemónia végnapjai

Feudális marhavásár

2019. június 16.

Az igazságszolgáltatás Olaszországban is független, kár, hogy politikai megbízottak alkui befolyásolják a bírói kinevezéseket. Egy sor korrupciós ügy is arra utal, hogy feudális jellegű személyes függések rendszere hálózza be a hatalmi szerveket.

Feudális marhavásár

Egy a tábor?

2019. június 13.

Két baloldali szerző élesen bírálja a haladó liberális baloldal dogmatizmusát. Azt vetik a szemére, hogy akárcsak korábban egyes konzervatívok, bizalmatlanok az észszerű gondolkodással szemben, ez pedig tönkreteszi az értelmiséget, és ellehetetleníti az érdemi nyilvánosságot.

Egy a tábor?

Liberális ösztönzés: túl sok vagy túl kevés?

2019. június 11.

A liberális jogászprofesszor szembeszáll a vádakkal, miszerint az egyének törvényi ösztönzése ellentétes a szabadság fogalmával. Baloldali bírálója szerint sikeresen utasítja vissza a paternalizmus vádját, viszont nem ismeri fel, hogy igazi szabadság csak a társadalom, sőt talán az egyén átformálásával lehetséges.

CC Alan Stanton

A halálbüntetés kiszervezése

2019. június 9.

A francia állam – minden fogadkozás ellenére – mégsem fogadja vissza azokat az állampolgárait, akik az Iszlám Állam soraiban harcoltak, majd a szíriai kurd erők fogságába estek. Tizenegyüket július első napjaiban ítélték halálra Irakban, és a francia kormány a lehető legnagyobb zavarodottsággal reagál az eseményekre.

CC Anne Look

A bezzeg-Nyugat alkonya

2019. június 6.

Az angol történész szerint a nyugati értékek és civilizáció mítosza a hidegháború terméke. Az elmúlt tíz évben azonban a gazdasági és a migrációs válság félrekezelése miatt jelentősen csökkent a Nyugat vonzereje, és a kiábrándultság hovatovább az európai integrációt veszélyezteti.

A bezzeg-Nyugat alkonya

Amerikai–kínai kereskedelmi hidegháború

2019. június 4.

Egyre divatosabb nézet az elemzők körében, hogy az elmérgesedő amerikai–kínai kereskedelmi háború akár katonai konfliktussá is nőhet. Ám van, aki szerint az ügyesen manőverező európai államok számára új lehetőséget teremt a két nagyhatalom vetélkedése. Feltéve, hogy marad tér a rivalizáló felek közötti lavírozásra.

Amerikai–kínai kereskedelmi hidegháború

Megváltó kerestetik

2019. június 2.

Az olasz politikai rendszer elvben kifejezetten parlamentáris, a köztársasági elnöknek és a miniszterelnöknek nincs különösebben kitüntetett szerepe benne. Az elmúlt két és fél évtizedben azonban előtérbe kerültek a személyiségek, és a választók tömegei az egyiktől a másikig csapódnak.

CC reginaviarum

Kizöldülnek a liberálisok?

2019. május 30.

A német eszmetörténész az ideológiadeficittel magyarázza a mérsékelt centrista pártok meggyengülését. A liberálisoknak azt ajánlja, hogy mielőbb karolják fel a környezetvédelem ügyét, különben a zöldek még több választójukat hódítják el.

CC PM Cheung

Vissza a marxi gyökerekhez

2019. május 28.

A populizmus irodalmának szaktekintélye óva inti a baloldaliakat: ne karolják fel a bevándorlásellenességet, mert ezzel aligha hódíthatják vissza a kétkezi munkásokat. Inkább azt ajánlja, hogy porolják le Marxot, és nagyobb egyenlőséget követelve szálljanak szembe a neoliberalizmussal.

CC ceuhungary

A szocialista szellem hullámvasútja

2019. május 26.

Amerikában emelkedőben van a szocializmus ázsiója, habár pontosabb lenne jóléti államról beszélni. Svédországban, a jóléti állam első számú modelljében viszont ellenkező folyamatok zajlanak.

CC Matt Johnson

A párizsi repülőtérprivatizáció buktatói

2019. május 23.

A francia kormány teljesen magánkézbe adná a három nagy Párizs-környéki repülőteret. A jobb- és baloldali ellenzék tiltakozik, és alighanem népszavazás lesz az ügyről – az első a maga nemében, mióta Frankhon létezik. A privatizáció dolgában megszokott érvek és ellenérvek csapnak össze.

CC Wikipedia

Összeesküvés-elméletek kora

2019. május 21.

Egy friss könyv szerint az összeesküvés-elméletek népszerűsége részben az internetnek, részben pedig a politikusoknak köszönhető. Az internet lehetővé tette a világ futóbolondjainak egymásra találását. A média és a politikusok pedig ellátják őket munícióval.

CC Christopher Dombres

Híreket csak módjával

2019. május 19.

Közhely, hogy nincs demokrácia pezsgő nyilvánosság és tájékozott állampolgárok nélkül. De jóból is megárt a sok. A hírek állandó követése és kommentálása többet árt a demokráciának, mint amennyit használ. Arról nem is szólva, hogy a globális agora szellemi és lelki békénket is megöli.

Híreket csak módjával

Egymás zsebében kutakodni előnyös

2019. május 16.

Az amerikai publicista a Trump elnök adóbevallása körüli hercehurca kapcsán kifejti, hogy több szempontból is előnyös lenne, ha mindenki adóbevallását nyilvánosan hozzáférhetővé tennék. Szerinte a skandináv nyilvános bevallások példája azt bizonyítja, hogy egymás zsebében turkálni nem csak jó, de hasznos is.

CC 401(K) 2012

Neoliberalizmus és globalizáció

2019. május 14.

Neoliberalizmuson a köznyelvben a megszorító gazdaságpolitikát értik. A trockistából libertáriussá lett publicista egyetért az újmarxista történésszel abban, hogy az igazi neoliberalizmus valójában a nemzetek feletti gazdasági kormányzást hirdeti, és mint ilyen, a globalizáció ideológiáját alapozza meg.

CC openDemocracy

Testre szabott álhírek

2019. május 12.

Pszichológiai kutatások szerint jobb- és baloldaliak hasonló arányban dőlnek be az őket világnézeti identitásukban megerősítő álhíreknek. A konzervatívok túlzottan is ösztöneikre hagyatkoznak, a liberálisok viszont ideológiai felsőbbrendűségük biztos tudatában adnak hitelt a politikailag motivált hazugságoknak.

Testre szabott álhírek

Az elit öngyilkos hajlamai

2019. május 9.

A nyugati elit egyre inkább radikális elméleteket tesz magáévá, márpedig ezek a teóriák magát az elitet létében fenyegetik. A konzervatív amerikai demográfust ez a felvilágosodás korának elitjére emlékezteti, amely saját sírját ásta a forradalmi elméletek iránti lelkesedésével.

CC The Naked Ape

A fasizmusba vezető út nagyvállalatokkal van kikövezve?

2019. május 7.

Tim Wu baloldali jogászprofesszor szerint Amerika a fasizmusba sodródhat, hacsak nem darabolják fel az egyre nagyobb befolyással bíró nagyvállalatokat. Piacpárti kritikusa szerint Wu félelme összeesküvés-elméleten alapul.

CC Mark Strozier