Feminizmus nők nélkül?

2020. október 6.

A posztmodern gender-elméletek szerint nemcsak a társadalmi nem, hanem a biológiai nem is konstruált fogalom. Konzervatív és régivágású liberális feministák szerint ha így van, akkor valójában nincs is értelme nőkről beszélni, és a női jogok képviseletéről is le kell mondani.

CC Chrish Dunne

Közösségi valláspótlékok

2020. október 4.

Korábban is sejtettük, de most már kutatások is állítják, hogy a haladó szellemiségű társadalmi mozgalmak, például a Black Lives Matter, kvázi-vallásos élményeket nyújtanak. A Z generáció fiataljai az egyház és a vallás helyett itt találják meg a közösséget és az erkölcsi célokért folytatott közös cselekvés lehetőségét.

CC JoLynne Martinez

Filozófia világjárvány idején

2020. október 1.

A járvány hasonlít a filozófiára, habár ez csak amolyan költői túlzás. Az viszont aligha kétséges, hogy a járvány gondolkozásra késztet, és a filozófia segíthet eligazodni az egzisztenciális kérdésekben.

CC some guy called Darren

Minden liberális látens neomarxista?

2020. szeptember 29.

Yoram Hazony izraeli filozófus szerint a liberális eszmék védtelenek a marxista nézetekkel szemben. Úgy véli, hogy a neomarxista szellemiségű identitáspolitikát csak a konzervatívok és a liberálisok szövetsége győzheti le. Ezzel még bírálója is egyetért, aki amúgy tendenciózusnak és tévesnek tartja Hazony liberalizmus-képét.

Minden liberális látens neomarxista?

A macskák és az élet értelme

2020. szeptember 27.

A tekintélyes angol filozófus a macskák életszemléletében talál rá a lelki béke receptjére, amelyet a filozófiától hiába remélt. Úgy véli, hogy a macskáktól többet tanulhatunk a jó életről, mint az eszmetörténet nagyjaitól.

CC Beth77

Női esetek bigottság és obskurantizmus között

2020. szeptember 24.

Az olasz szerzőt nyugtalanítja, hogy az elmúlt évtizedek nagy felszabadító változásai után mintha ismét terjedne Európában a nők magatartásának szabályozását erőltető obskurantizmus. Példáit elsősorban Franciaországból veszi.

CC 2 little banshees

A történelemhamisítást bízzuk a profikra!

2020. szeptember 22.

A történelem aktuálpolitikai felhasználását a hivatásos történészek jó része hübrisznek tartja. Csakhogy, ha a szakmabeliek lemondanak a múlt aktualizálásáról, akkor átengedik a terepet az amatőr történelemaktualizálóknak, akik aztán végképp saját politikai céljaikra használják majd a történelmet. 

CC Wikipedia

Az újtípusú párt orosz elmélete

2020. szeptember 20.

Valamikor Lenin nevezte újtípusúnak a maga pártját, és száztíz év után az orosz politológus egy hasonlóképp apró pártot nevez reményteljesen újtípusúnak. Igaz, emennek választáson kellene győznie, nem fegyveres hatalomátvétellel.

CC Wikipedia

Elefánt a globális porcelánboltban

2020. szeptember 17.

A globalizáció következtében csökkent a világ egyenlőtlensége. Csakhogy a szegény országok középosztályának felzárkózása közben a fejlett országok középrétegei stagnálnak. Sőt, újabban már a gazdagok sem profitálnak annyit a globális gazdaságból, mint korábban. Ez pedig a globalizáció lassulását vagy visszájára fordulását vetíti előre.

Elefánt a globális porcelánboltban

Fukuyamának mégis igaza volt?

2020. szeptember 15.

Évek óta nagy divat kritizálni Fukuyamának a liberális demokrácia globális győzelmére vonatkozó jóslatát. Csakhogy az amerikai filozófus a történelem végét tárgyaló műve végén azt is felvázolta, hogy a liberális rend kihívók nélkül aligha maradhat fenn.

Fukuyamának mégis igaza volt?

A vírusellenesség szélsőjobboldalivá tesz? 

2020. szeptember 13.

A német szociálpszichológus szerint tévedés a vírustagadókat szélsőjobboldaliként azonosítani. A többségük egyelőre még nem az, de ha nem kapnak kielégítő válaszokat, akkor előbb-utóbb azzá válhatnak. 

CC GPSleo

Az orosz mélyállam

2020. szeptember 10.

 Az Alekszej Navalnij elleni merényletért a Nyugat a Kremlt teszi felelőssé, elemzők szerint azonban az eset éppen arra vall, hogy Putyin elnök nem ura mindennek, ami az erőszakszervezetek és a befolyásos érdekcsoportok háza táján történik. 

CC Michał Siergiejevicz

Nemváltás és identitáspolitika

2020. szeptember 8.

Már az is politika, hogy helyes-e könnyedén adagolni a hormonkezelést azoknak a serdülőkorúaknak, akik elégedetlenek a biológiai nemükkel és egy másikat szeretnének. A feminista recenzens rávilágít, hogy a kérdést boncolgató könyv be sem kerül a progresszívnek számító nagy lapok látókörébe.

Nemváltás és identitáspolitika

Az érdem zsarnoksága

2020. szeptember 6.

A tekintélyes közösségelvű filozófus szerint a fejlett országok elitje bűnt követ el, amikor lenézi és kizárja a politikából a tanulatlan többséget. Miközben etnikai tekintetben egyre sokszínűbb a politika, a diplomával nem rendelkezők kiszorulnak a hatalom gyakorlásából.

Az érdem zsarnoksága

Demokratikus elmaradottság

2020. szeptember 3.

Az amerikai politológus szembeszáll az elterjedt nézettel, miszerint a társadalmi és a gazdasági fejlődés egyenes arányban áll a demokrácia iránti készséggel. Mítosznak minősíti azt is, hogy a demokrácia a nyugati civilizáció folyománya. Egyúttal azonban optimista a demokratikus kormányzat fenntarthatóságával kapcsolatban.

CC Frans de Wit

Olasz cancel culture nincs, harc van

2020. szeptember 1.

Olaszországban gyakorlatilag nem létezik az eltörlés kutúrája, nem akarják régi nagyságok szobrait lerombolni. Vita azonban van róla. Egyesek Orwell rémálmának megvalósulását látják benne, mások az ellene tiltakozókat ítélik el, és olyan szerző is akad, aki szerint a csordaszellem azért Olaszországban is működik.

Olasz cancel culture nincs, harc van

Szexuális forradalmak és ellenforradalmak

2020. augusztus 30.

A szexualitás társadalmi normái mindig hatalmi viszonyokat tükröznek – tudjuk jól a posztmodern baloldal teoretikusaitól. Sokat elmond a mai hatalmi viszonyokról, hogy mára a korábban tiltott szexuális normák válnak hegemónná. Hovatovább az számít forradalminak, ha valaki kitart a régimódi – monogám és heteroszexuális – szokások mellett, állítja a konzervatív szerző.

CC Evert Barnes

Identitáspolitika mint valláspótlék

2020. augusztus 27.

Az intézményesített vallás megszűnt, de a közösség és a transzcendens világnézet iránti igények nem csillapodnak. Az élet értelmére és határozott világnézetre szomjazó tömegek egyre inkább banális életmód-közösségekben, valamint jobb- illetve baloldali politikai kultuszokban lelnek otthonra.

Identitáspolitika mint valláspótlék

Nyugati civilizációs mítoszok és ellenmítoszok

2020. augusztus 25.

A tekintélyes német szerző szerint a Nyugat gyarmatosítás feletti túlzott lelkifurdalása valójában a Nyugat felsőbbrendűségének egykori mítoszából fakad. Történelmi összehasonlításban ugyanis a keleti birodalmak sokkal befolyásosabbak voltak. És hamarosan ismét azok lehetnek.

CC Katexic

Belarusz dilemmák orosz szemmel

2020. augusztus 22.

Belaruszban nemcsak a politikai elnyomásra van panasz, hanem a kizsákmányolásra is. A belaruszok rosszabbul élnek az oroszoknál. A moszkvai Pravda szerzői szerint ugyanakkor a demokratikus változás hatalmas kockázatokkal is járna.

CC Юрый Камісараў