A szakértőkrácia maga alatt vágja a fát?

2021. március 25.

Népszerű nézet, hogy az emberek képtelenek józan belátásra, ezért a hozzáértőknek a kockázatok kozmetikázásával kell őket a jó döntés irányába terelni. Csakhogy a mégoly jó szándékú ferdítések is aláássák a szakértőkbe vetett bizalmat.

A szakértőkrácia maga alatt vágja a fát?

Értékek és geopolitikai érdekek

2021. március 23.

Külpolitikai elemzők lázasan találgatják, milyen geopolitikai stratégiával fékezhetné meg Washington Kína előretörését. Biden elnök egyelőre nem kötelezte el magát. Egyrészt elismeri, hogy a különböző kultúrájú nemzeteknek különböző értékei vannak, másrészt pedig kitart amellett, hogy Amerikának globális szinten kell fellépnie a demokrácia és az emberi jogok egyetemes értékei mellett.

CC Antonio R. Villaraigosa Follow

Látható és láthatatlan nők

2021. március 21.

A feminista oktatási szakértő élesen bírálja a feminista aktivista írót, amiért egy kalap alá veszi a világ különböző részein és egészen eltérő társadalmi helyzetben élő nők problémáit. A bírálat általában is bűnösnek találja a nyugati elithez tartozó feministákat abban, hogy a szegény országok asszonyainak elnyomását elbitorolva akarják magukat áldozatnak beállítani.

CC Charlotte Cooper

Átideologizált iskolák

2021. március 18.

A woke ideológia az oktatásba is behatolt. Nem tudjuk, mennyire hatja át a rendszert. Ezúttal csak két, erősen demokrata államból és jobbára elitiskolákból vannak hiteles értesülések arról, hogy szülők és gyerekek egyaránt jobbnak látják titkolni, ha nem értenek egyet a fehérek kollektív bűnösségét hirdető ideológiával.

CC risingthermals

Az aktív tudatlanság ára

2021. március 16.

Az ismeretelmélet dilemmái évszázadokon át csak a filozófusokat hozták lázba. Ma azonban mintha az egész társadalmat megfertőzte volna a relativizmus. Az amerikai filozófus legalábbis azzal magyarázza az egyre elkeseredettebb politikai megosztottságot, hogy ma már mind többen kétlik, vannak-e egyáltalán objektív tények.

Az aktív tudatlanság ára

Serdülőkorúak bandaháborúja a francia külvárosokban

2021. március 14.

Mindig is voltak városi fiatalkorú bűnözők, s ők gyakran folyamodtak erőszakhoz. Mindig voltak galerik is, de a különben nem bűnöző csoportok között véres, sőt halálos leszámolások csak újabban vannak Franciaországban. Etnikai háttérrel súlyosbítva, bár erről nem illik nyilvánosan szólni.

CC Passion Leica

A vidék-város ellentét gyökere

2021. március 11.

Az amerikai publicista szerint tévedés a tudatlansággal, avagy a szegénységgel magyarázni a vidékiek jobboldali konzervatív szimpátiáját. Nem az előítéletesség, még csak nem is az irracionális gondolkodás, hanem a ritkább népsűrűség az oka annak, hogy vidéken erősebb a jobboldal.

CC Wikipedia

Szociáldemokrata identitásválság

2021. március 9.

A veterán német szociáldemokrata politikus kemény hangú cikkben bírálja a baloldali identitáspolitikát, mondván, hogy a megosztást szolgálja. Identitáspolitika helyett ezért párbeszédet és nemzeti összetartozást sürget. A cikk hatalmas vitát vált ki, s elemzők szerint ez meghatározhatja a német szocdemek jövőjét.

CC SPD Schleswig-Holstein

Az áldozatiság hasznáról és káráról

2021. március 7.

Mi magyarázza, hogy manapság mindenki áldozat akar lenni, azok is, akik nem szenvednek el komoly sérelmeket?  Az amerikai pszichológus szerint a jelenségnek evolúciós okai vannak, és azért terjed, mert erényes, vagy legalábbis annak látszani akaró társadalomban élünk. Más kérdés, hogy az áldozati verseny súlyos károkat okoz.

CC Clinton Steeds

Gorbacsovot is utolérte az orosz reformerek sorsa

2021. március 4.

A Szovjetunió utolsó vezetője, aki véget vetett a nukleáris háborúval fenyegető hidegháborúnak, aki korábban elképzelhetetlen szabadságot vívott ki az oroszoknak, ma kilencvenévesen, hazájának talán legelutasítottabb híressége.

Gorbacsovot is utolérte az orosz reformerek sorsa

Az eltörléskultúra és eltörlői

2021. március 2.

A kultúrharcban szembenálló engesztelhetetlen felek legszívesebben elhallgattatnák egymást. A korrekt vitának lényegében nem maradt tere. A baloldali radikalizmusnak sokkal erősebbek a hadállásai a kulturális intézményekben. De a véleményszabadság védelmében felszólaló jobboldal is az eltörlés stratégiáját alkalmazza.

CC TGN1

A verbális politikai agresszió pszichológiája

2021. február 28.

Egy olasz történészprofesszor gorombán megsértette a jobboldali párt elnöknőjét, és a liberális kommentátor ennek kapcsán megállapítja, hogy a politikai vitákban elharapózott a sértő stílus. A kellemetlen jelenséget lélektani okokkal magyarázza.

A verbális politikai agresszió pszichológiája

Technokrata Leviatán

2021. február 25.

A tekintélyes liberális és az ismert keresztény fundamentalista jogtudós kiáll az állami bürokrácia hatalma mellett. A furcsa pár azt szorgalmazza, hogy az állami hivatalnokok még több hatalmat kapjanak. Szerintük így védhetik meg a népet saját ostobaságától. Bírálóik szerint a javaslat az antidemokratikus technokrata szemlélet iskolapéldája.

CC Wikipedia

Nemzeti reneszánsz?

2021. február 23.

A jobboldal kisajátította a nemzeti gondolatot. Nem volt nehéz dolga, hiszen a baloldal és a liberálisok a nacionalizmust a kirekesztés, vagy valami még rosszabb előszobájának tekintették. A helyzet azonban változni látszik. Egy német kultúrtörténész és egy francia történész a nemzeti gondolat visszahódításával szeretné erősíteni a szolidaritást és az integrációt.

CC Wikipedia

Közösségi internetóriások a törvény fölött

2021. február 21.

A baloldali techguru globális maffiózónak nevezi az ausztrál kormánnyal háborúban álló Facebookot. Az esetet precedensértékűnek tartja, remélve, hogy a nemzetállamok végre erélyesen fellépnek az egyre nagyobb hatalmú, ám demokratikus legitimációval nem rendelkező, és politikai felelősséget nem viselő technológiai vállalatokkal szemben.

CC Francesco Mariani

A sztálintalanítással kezdődött a hanyatlás?

2021. február 18.

Hruscsov hajdani pártvezető híres beszédének közeledő hatvanötödik évfordulóján az orosz történész Sztálin mítoszának lerombolását látja felelősnek a szovjet rendszer összeomlásáért és egyben az egész ország tönkretételéért.

CC Wikipedia

A vallásos szekularizáció paradoxonja

2021. február 16.

Amerika másfél évtizede még a világ legvallásosabb országa volt. Mára jelentősen nőtt a vallástalanok aránya, de közben nem csökkent az erősen vallásos népesség lélekszáma. A vallás politikai kérdéssé és a kultúrharc fő frontjává vált. Ezért aligha lehet kiegyezés a két oldal között.

CC Thomas Hawk

Bizalomhiányos média

2021. február 14.

Történelmi mélypontjára zuhant az amerikai média iránti bizalom. Egy konzervatív és egy baloldali liberális publicista egyaránt abban látja ennek legfőbb okát, hogy a sajtó formálni akarja a politikát, nem pedig tudósítani róla. Ennél is nagyobb baj, hogy mintha még jól is érezné magát a gödörben.

Axios Visuals

Franciaország nem kér a woke kultúrából

2021. február 11.

Franciaországban aggodalmat kelt, hogy ha lassan is, begyűrűzni látszik Amerikából a woke-ideológia, amely identitáscsoportokra szabdalná a társadalmat. A liberális amerikai sajtóban furcsállják, hogy a különben Amerika-barát francia elnök is Amerikától félti a francia jövőt.

CC mayanais

Vissza a méltányos tájékoztatáshoz

2021. február 9.

Az online szólásszabadság korlátozásának kérdése megosztja Amerikát. A baloldal szigorú fellépést, az álhírek és az uszítás tiltását követeli. A jobboldal cenzúrát kiáltva ellenez bármilyen korlátozást. A mérsékelt liberális és a szintén mérsékelt konzervatív szerző szerint lenne kompromisszumos megoldás: vissza kellene térni a méltányos tájékoztatás elvéhez.

Vissza a méltányos tájékoztatáshoz