A bennünk élő gonosz

2018. augusztus 23.

Az ember együttérző de egyben erőszakos teremtmény. E kettő együtt kellett a fennmaradáshoz. Befelé együttérzés, kifelé erőszak. A végletesen gonosz cselekedeteket azonban ez nem magyarázza. A neves eszmetörténész az idegtudományokban keres magyarázatot gonosz cselekedeteinkre.

CC Wikipedia

A hídkatasztrófa és az állam hanyatlása

2018. augusztus 21.

A genovai autópályahíd katasztrófája nem volt véletlen. Nemcsak abban az értelemben, hogy jól meghatározható műszaki oka volt, hanem azért sem, mert a liberális demokrácia és a sajátos olasz társadalmi struktúra találkozása végletesen meggyengítette az államot.

CC Salvatore1991

A digitális középkor hajnalán

2018. augusztus 19.

Az adattárolásnak ma már szinte nincs korlátja. A DNS-szerkezetet adattárolásra felhasználó módszer akár azt is lehetővé teheti, hogy minden információt elraktározzunk. A digitalizáció azonban mégsem garancia rá, hogy a jövő nemzedékei többet tudnak majd rólunk, mint mi a középkorról.

CC Frédéric Bisson

Demográfiai pánik jobbról, balról

2018. augusztus 16.

A baloldali liberális publicista szerint a fehér népesség arányának csökkenése miatt nő a társadalmi megosztottság Amerikában. Tetszik vagy sem, a demográfiai átalakulás a törzsi félelmek megerősödésével jár. A faji kérdés politikai jelentősége még nagyobb lesz – jósolja a szerző.

CC Wikipedia

Öngyilkos terror-identitás

2018. augusztus 14.

A tekintélyes iszlámkutató szerint a modern dzsihadizmus nem vallási okokra vezethető vissza. A másod- és harmadgenerációs bevándorlók nihilisták: identitásukat keresik a terror segítségével, közösségi élményre vágynak, és a kapitalista társadalmak elidegenedettségét szeretnék meghaladni.

Öngyilkos terror-identitás

Szex a #MeToo árnyékában

2018. augusztus 12.

A kortárs feminista mozgalmakkal szemben kritikus nőjogi szerző ellenforradalminak minősíti a #MeToo kampányt. Attól tart, hogy az áldozatiság erősödése kiöli a szexből a spontaneitást és az intimitást.

CC Paolo Gamba

A megosztottság dialektikája

2018. augusztus 9.

Abban mindenki egyetért, hogy Amerikában egyre nő a politikai megosztottság. De mi okozza a politikai szakadék mélyülését? A társadalom spontán módon vált világnézeti szempontból megosztottabbá, avagy a politikusok tették azzá?

CC johnhain

A közgazdász és a bölcsész kutyamacska-barátsága

2018. augusztus 7.

A közgazdász-író kedvtelve ízlelgeti az elméletet, amely szerint minden cselekvésünk valódi célja az önreklám, de túlzásnak tartja, ha valaki mindent ezzel akar magyarázni. A valóság gazdagabb, mint a közgazdászok hinni szeretik: ezért nincsenek jóban a bölcsészekkel.

A közgazdász és a bölcsész kutyamacska-barátsága

A szenvedélyért meg kell szenvedni

2018. augusztus 5.

Az elmúlt évek életvezetési jelszava szerint a legfontosabb, hogy megtaláljuk a szenvedélyünket, a nekünk való elfoglaltságot. Kutatások szerint azonban az elhivatottságot nem megtalálni kell, hanem kialakítani, és aztán elviselni. Uborkaszezoni félsznob pszichológiatudományi szemlénk.

CC Piers Nye

Történelmi jóvátétel a múzeumokban

2018. augusztus 2.

A német kormány a francia példát követve megvizsgálja az egykori gyarmatokról és az NDK idejéből származó műkincseket, és az erkölcstelen módon szerzett tárgyakat visszaszolgáltatja. A tét nemcsak a történelmi jóvátétel, hanem a német identitás is.

CC lens-flare.de

Semlegesnemű gyerekek kora

2018. július 31.

A nagy amerikai televíziós hálózat weboldalán arról a fokozatosan terjedő szokásról olvashatunk, hogy a szülők titokban tartják gyermekük nemét, nehogy a külvilág befolyásolhassa csemetéjük szabad nemválasztását.

Semlegesnemű gyerekek kora

Szép, új digitális nomadizmus

2018. július 29.

A modern kor digitális nomadizmusában sokan – egyebek között az érintett munkavállalók és cégek – a szabadabb és kényelmesebb élet lehetőségét látják. A baloldali publicista szerint inkább disztópiával van dolgunk. A helyhez nem kötődő, tartós kapcsolatokkal nem rendelkező nomádok a globális kapitalizmus ideális helótái.

CC Joe Flood

A menekültsegítők felelőssége

2018. július 26.

A liberális hetilap publicistái kétségeiknek adtak hangot a földközi-tengeri mentőhajókat üzemeltető segélyszervezetek szerepével kapcsolatban. Elismerik, hogy sok embert mentenek meg, ám hozzáteszik, hogy a csempészek kihasználják őket, és megemlítik, hogy morális abszolutizmusuk politikai szempontból kártékony. A baloldali sajtó őrjöng a cikk miatt.

CC Thomas Kieselbach

A szólásszabadság-korlátozás védelmében

2018. július 24.

A tekintélyes jog- és erkölcsfilozófus szerint nem tartható az az álláspont, miszerint az egyetem falain belül a korlátlan szólásszabadságnak kell érvényesülnie. Ha elfogadjuk, hogy a rasszista nézetek tolerálása valós sérelmet okoz, akkor nem kell megtűrni minden véleményt a kampuszokon.

CC dcJohn

Mennyit érnek a titkaink?

2018. július 22.

Az ismert amerikai eszmetörténész szerint a magánélet és a személyes adatok védelmét súlyos sérelmek érik. A technika fejlődésével folyamatosan ki kell igazítanunk a magánélethez való jog és a közérdek jogos érvényesítése közötti törékeny egyensúlyt.

CC Rob Jewitt

Macron szürke eminenciása és az antiszemitizmus

2018. július 19.

Jacques Attali, a francia globalizmus teoretikusa bizarr elméleteket farigcsál a zsidóság szerepéről, amelyek kísértetiesen emlékeztetnek a régi, jól bevált antiszemita sémákra. Dicséretnek szánja, de a hatást tekintve ennek nincs jelentősége.

CC thierry ehrmann

Osztályharc helyett sokszínűség

2018. július 17.

Az amerikai haladók nyakra-főre alkalmazzák a privilégium szót: fehérekre, férfiakra, ciszneműekre (az eredeti nemüket megtartókra).  Ők mind privilegizáltak, és ez okozza a társadalom problémáit. A megoldás pedig a sokszínűség.

CC Joselito Tagarao

Politikai focializmus angolosan

2018. július 15.

A kommentariátus idén sem mulasztja el az alapvető egzisztenciális, filozófiai és politikai kérdések magyarázatára használni a labdarúgó világbajnokságot. Az angol baloldali értelmiség például arról vitázik, felhasználhatja-e a Munkáspárt a válogatott sikerei kapcsán erősödő nemzeti büszkeséget a baloldali nemzetfogalom népszerűsítésére.

CC Gerry Popplestone

Nácizmus békaperspektívából

2018. július 12.

A tekintélyes amerikai jogászprofesszor egy új könyv kapcsán analógiát von a harmincas évek Németországa és a mai Amerika között. Attól tart, hogy az intézményrendszer összeomlása autoritárius fordulathoz vezethet.

CC Wikimedia

A bölcsészet alkonya?

2018. július 10.

Az elmúlt években a természettudományok képviselői és a technokrata politikusok hadjáratot indítottak a bölcsészoktatás ellen. Most azonban a világ egyik legismertebb irodalom- és jogtudósa kongatja a vészharangot. Bár maga is egész életében a retorika, az irodalom és a jog klasszikusait tanulmányozta, egyetlen meggyőző érvet sem tud felhozni a bölcsészoktatás mellett.

CC Shaylor