Az ártatlanság vélelme az egyetem kapujáig terjed?

2018. december 13.

Az amerikai oktatásügyi miniszter szigorúbb eljáráshoz kötné az iskolai szexuális zaklatások kivizsgálását. Az Amerikai Polgárjogi Szövetség (ACLU) bírálja a döntést, mondván, hogy az a zaklatók érdekét szolgálja. A liberális konzervatív publicista szerint az emberi jogi szervezet saját alapelveit árulja el, hiszen feladja az ártatlanság vélelmét.

Az ártatlanság vélelme az egyetem kapujáig terjed?

A diktátor kihantolása

2018. december 11.

Negyvenegy év után Spanyolországban kihantolják diszsírjából az egykori diktátort. A spanyol demokratikus átmenet arra épült, hogy nem fogják bolygatni a múltat. A baloldali kormány most mégis a történelmi igazságtétel mellett döntött.

CC Xauxa Håkan Svensson

A médiatáj elsivatagodása

2018. december 9.

A konzervatív amerikai publicista szerint nemcsak az olvasók fogyatkozása és az internet miatt kerülnek egyre nagyobb bajba a minőségi tartalmat gyártó sajtótermékek. A média egyre inkább nagybefektetők kezében összpontosul, ami pedig egyáltalán nem kedvez a minőségi újságírásnak.

A médiatáj elsivatagodása

Recesszióban a szex

2018. december 6.

Hiába szabad és könnyen elérhető elvben a szex, a fejlett országok fiataljai kevesebbet szeretkeznek, mint szüleik nemzedéke. Az okok közt egyaránt szerepel a túlzott szülői gondoskodás, a szexbotrányok és a szexkultúra átalakulása is.

CC Jean Koulev

Szociáldemokrata identitásválság

2018. december 4.

Ahány ország, annyiféle oka van a balközép pártok vesszőfutásának – írja a fiatal német publicista. Sőt, azt sem tartja kizártnak, hogy a langyos közép politikájától strukturális okokból eltávolodni képtelen szociáldemokrata pártok csillaga végképp leáldozott.

CC Wikipedia

Mindent vissza Afrikába?

2018. december 2.

Mi lesz a nagy nyugati múzeumokkal, ha az államok visszaszolgáltatják a volt gyarmatokról származó műkincseket? Előbb persze az a kérdés, mi lesz a visszaszolgáltatott műkincsekkel. Mindenesetre nemigen tagadható, hogy a nagyját illetéktelenül birtokolják a nyugati országok.

CC e y e / s e e

Sok hűhó a nacionalizmusért

2018. november 29.

Trump amerikai elnök nacionalistának nevezi magát, és ezen azt érti, hogy szereti a hazáját és küzdeni akar érte. Macron francia elnök elítéli a nacionalizmust, mondván, hogy ellentétes az egészséges patriotizmussal. A kommentariátus erejét megfeszítve próbál rendet tenni a fogalmi zűrzavarban.

CC Chairman of the Joint Chiefs of Staff

A középosztály parasztlázadása

2018. november 27.

A sajtó a középkori jobbágylázadáshoz hasonlítja azt a blokádsorozatot, amely novemberben előbb megbénította fél Franciaországot, majd Párizsban súlyos erőszakba torkollott. Pedig Macron elnök adópolitikája ellen nem a legnyomorultabbak lázadtak fel, hanem az elővárosi középréteg.

CC NightFlightToVenus

A megfigyelő kapitalizmus megregulázása

2018. november 25.

A böngészési adatoknak hála, a nemzetközi internetóriások könnyen tesznek szert bevételre a felhasználók adataiból. A célzott reklámhirdetések azonban hovatovább már a demokratikus képviseleti kormányzás alapjait ássák alá – figyelmeztet két internetguru.

CC blogtrepreneur

Elgurult Amerika gyógyszere

2018. november 22.

Az egyre súlyosabb amerikai kábítószerfüggőség-válságot sokan az orvosi szakma rovására írják. A tényfeltáró újságíró szerint azonban ennél sokkal súlyosabb dologról van szó: gyógyszeripari cégek hathatós közreműködésével és anyagi támogatásával sikerült elérni, hogy az ópiátokat úgy írják fel, mint az aszpirint.

CC Rstonejr

Kiöregszünk a demokráciából?

2018. november 20.

Nem pusztán az a baj, hogy Olaszország népessége évről évre csökken, hanem az is, hogy megváltozik a lakosság korösszetétele.  Megváltoznak-e ezzel a társadalom értékei is?

CC Alex Proimos

A boldogság relatív

2018. november 18.

Az amerikai publicista a boldogág iránti vággyal magyarázza a populista politikusok népszerűségét. Az emberek az egyenlőtlenségtől boldogtalanok, és azt remélik, hogy ha sikerülne csökkenteni a különbségeket, akkor elégedettebbek lennének sorsukkal.

CC x1klima

Államosított oktatással az összetartozásért

2018. november 15.

Az elit magániskolák felszámolását javasló baloldali brit publicista szerint a finn példa bizonyítja, hogy lehetséges világszínvonalú állami közoktatás, amely nemcsak az esélyegyenlőséget, de a társadalmi összetartozást is erősíti.

CC Zona Chen

Tanmese az ideológiai szakadékról

2018. november 13.

Aggasztó méreteket ölt az amerikai társadalom ideológiai megosztottsága. A helyzetet súlyosbítja, hogy friss kutatások szerint a politika nemcsak kihasználja, hanem maga is erősíti az identitásbeli és a világnézeti ellentéteket. Egyes tudósok már azt is felvetik, hogy tudatmódosító szerekkel kellene szembeszállni a törzsi ösztönökkel.

Tanmese az ideológiai szakadékról

Lehet szép a rút, és rút a szép?

2018. november 11.

Szorong, mert nem tudja eldönteni, összeegyeztethető-e a haladó szellemiségű jó ízléssel az erkölcsi szempontból kifogásolható, ám esztétikai élvezetet nyújtó műalkotások élvezete? Nincs egyedül.

CC zoup7667

Géntérképpel a totális megfigyfelésért

2018. november 8.

Egyre többen töltik fel az internetre géntérképüket annak reményében, hogy rálelhetnek távoli rokonaikra. A lehetőséget a rendőrség is felismerte: áldozatokat és bűnelkövetőket is sikeresen azonosítanak a DNS-adatbázisok segítségével. Kezdhetünk aggódni?

Géntérképpel a totális megfigyfelésért

Hitlerrel példálózni csalás

2018. november 6.

Divatos, de teljesen megalapozatlan a mai kort a harmincas évekhez hasonlítani, amikor Európában totalitárius diktatúrák jöttek létre és háborúba taszították a világot. A francia szerző mindenekelőtt köztársasági elnökének címzi ezeket a szavakat, aki a „nacionalizmus leprájának” rémével riogatja híveit.

CC uphillblok

Mindennapi zöld-ségeink

2018. november 4.

A papírzacskó gyakorlatilag nem környezetkímélőbb, mint a nejlonzacskó. Ellenben micsoda érzés abban hazavinni az árut! És ez csak egy példa arra, hogy a túlbuzgóság, mint annyi más téren, néha a környezetvédelemben is tévútra vezet.

CC Sari Montag

Jóléti nemzetállam

2018. november 1.

A baloldali publicista szerint az amerikai baloldal és az európai szociáldemokraták csak a nemzetállami gondolat felkarolásával nyerhetik vissza híveiket. A jóléti állam megerősítéséhez ugyanis elengedhetetlen a képzetlen gazdasági bevándorlók számának jelentős csökkentése és a globális nagyvállalatok megregulázása.

CC r. niall bradshaw

Van-e kiút az arab rendszerek válságából?

2018. október 30.

Az arab rezsimeket ötven éve az tartja fenn, hogy az olajjövedelmekből megvásárolják a lakosság beleegyezését az uralkodó körök hatalmához. Amióta azonban a nyersolaj ára messze a csúcs alatt van, biztosra vehető a bukás, hacsak meg nem változik a politikai és a gazdasági rendszer.

CC liborius