És a zsidók hova álljanak?

2021. június 27.

Liberális zsidó szerzők hevesen bírálják a baloldali zsidó értelmiséget és szervezeteket, amelyek támogatják a Black Lives Matter mozgalmat és a kritikai rasszelméletet. Azzal vádolják őket, hogy legitimálják az antiszemitizmust.

És a zsidók hova álljanak?

A történelem történelemtelenítése

2021. június 24.

A baloldali történészprofesszor szerint a liberálisok feladták a történelmi haladásba vetett hitet, és a társadalmi igazságosság előmozdítása helyett szimbolikus emlékezetpolitikai igazságtételért harcolnak. Pedig a jobboldal már lemondott a múlt kritikátlan dicsőítéséről. A múltért folytatott kultúrharcnak valódi tétje nincs, de annál ádázabb.

CC The New York Times

Járványkultúra

2021. június 22.

A libertárius és a konzervatív szerző egyaránt az átlagember meggyőződésével ellentétesnek ítéli a járványügyi korlátozásokat. Ám míg az előbbi a gondoskodó állam fegyverének, az utóbbi az emberi közösség elleni merényletnek tekinti azokat, így például a szigorú maszkviselési szabályokat.

Járványkultúra

Kiszállni az ideológia-centrifugából

2021. június 20.

A mai eszmei csatározások logikája a szélsőségek felé sodorja a gondolkodást – állítja a francia filozófus. Az okok közt szerepel, hogy az emberek önkéntes rabszolgái lettek a közösségi oldalaknak, miközben a domináns értelmiségi rétegek elszakadtak a köznapi emberektől.

Kiszállni az ideológia-centrifugából

Demográfiai bomba Kínában

2021. június 17.

Kínát is megfertőzte a fejlett országok nyavalyája. A népességnövekedés tetőzik, és Kína népessége a század végére akár felére csökkenhet. A korábban egykepolitikát folytató pártvezetés most ösztönözné a gyerekvállalást. De lehet, hogy mindhiába.

CC Rickky1409

A szólásszabadság népszerű – ha nem is a másoké

2021. június 15.

Egy nemzetközi felmérés adatai azt tanúsítják, hogy az emberek általánosságban támogatják a szólásszabadság elvét, ugyanakkor a szabad szó korlátozását is helyeslik, már ha az övéktől eltérő véleményről van szó.

A szólásszabadság népszerű – ha nem is a másoké

Nyelvi gender-csendőrség

2021. június 13.

Franciaországban betiltották, Németországban és Ausztriában viszont egyre divatosabb a gender-inkluzív nyelvhasználat. A német publicista szerint abszurd feltételezés, hogy a nyelv gender-semlegesítése előmozdítja a nők társadalmi helyzetének javítását.

CC Coyote III

Feltételes gazdasági tisztítótűz

2021. június 10.

Egyre több olyan közgazdaságtani kutatás jelenik meg, amely arra enged következtetni, hogy a katasztrófák és egyéb nagy pusztítások a gyors növekedés és az ugrásszerű fejlődés lehetőségét nyitják meg. Legalábbis bizonyos esetekben.

CC John Adams Whipple

Elitválság, mint a koronavírus mellékhatása

2021. június 8.

Egyre inkább úgy fest, hogy a korábban összeesküvés-elméletnek nyilvánított elmélet, miszerint a koronavírus laboratóriumi termék, igaznak bizonyul. Bár a paranoiást is üldözhetik néha, félő, hogy az eset tovább rombolja az elit tekintélyét.

CC Ureem2805

A párizsi kommün ma is gyűlöletforrás

2021. június 6.

Százötven év után is magasra csapnak a kommünár szenvedély lángjai, de csak szűk, ultrabalos csoportokban. Május végén néhány száz „antifasiszta” megtámadott háromszáz katolikus felvonulót, akik a kommün végnapjaiban legyilkolt katolikus túszokra emlékeztek. Egy ember koponyasérülésekkel került kórházba.

CC Wikipedia

Nagyvállalati dadusállam

2021. június 3.

A konzervatív baloldali ikonoklaszta szerint Amerika egyre inkább a korporatista állam hagyományos modelljét veszi át, és struktúrájában a kínai kapitalista kommunizmushoz kezd hasonlítani, miközben a nagyvállalatok és a haladó elit koalíciója egyre nagyobb hatalomhoz jut.

Nagyvállalati dadusállam

Német szlávellenes rasszizmus

2021. június 1.

Miközben Németországban a rasszista és gyarmati múlttal való szembenézés állandóan napirenden van, a kelet-európaiakkal és a szlávokkal szembeni előítéletekről alig esik szó. A baloldali publicista szerint ugyanis folytonosság figyelhető meg a kelet-európaiakkal szembeni német „rasszizmus” történetében.

CC Jim D. Woodward

Az áldozatiság pszichológiája

2021. május 30.

A hovatovább népbetegséggé váló áldozatiság egyszerre személyiségjegy és kulturális jelenség. Minél inkább elterjed, annál esélytelenebbé válik a normális közélet. Különösen veszélyes, ha az áldozati szemlélet hatalommal párosul.

Az áldozatiság pszichológiája

Antiszemita újolaszok

2021. május 27.

A gázai fegyveres konfliktus idején többedik generációs arab bevándorló fiatalok antiszemita tüntetéseket tartottak Olaszországban. A liberális szociológus szerint ez arra vall, hogy mégsem kellene automatikusan állampolgárságot adni mindenkinek, aki olasz földön született és ott járt iskolába.

CC Idolon Ink

Fékezett habzású populista külpolitika

2021. május 25.

A populizmusnak a külpolitikában nagyobb a füstje, mint a lángja. A populistának nevezett kormányok gyakran sürgetnek radikális külpolitikai irányváltást, tartanak a nemzetközi elköteleződés erősödésétől, ám a szavakat ritkán követik tettek. A Londonban élő görög külpolitikai elemző szerint a radikális retorika ellenére meglehetősen mérsékelt és pragmatikus külpolitikát folytatnak.

CC wuestenigel

Ki veszélyezteti az egyetemi szólásszabadságot?

2021. május 23.

A brit kormány törvényjavaslatokat nyújtott be, hogy féken tartsa az elhallgattatás divatját az ország egyetemein. Nagyjából hetente érkezik hír arról, hogy brit egyetemeken nem tűrik az identitáspolitikai divattól való eltérést. A kormány baloldali bírálói szerint ezek ritka esetek, és pont a törvényjavaslat veszélyezteti a szólásszabadságot.

CC dcjohn

Élet a digitális világvárosban

2021. május 20.

Az internet átalakítja az emberi közösségeket, és vele saját énképünket is. Személyiségünk tér és idő nélküli, totális, ám egyúttal csupán virtuális identitássá alakul. Az online fórumokban egymással acsarkodva nem kell attól tartanunk, vitapartnerünket viszontlátjuk a való világban. Ez pedig nem kedvez a mérsékelt és racionális vitának.

Élet a digitális világvárosban

Osztályharc újratöltve

2021. május 18.

Az osztályizmus hívei szerint ez a harc lesz a végső. Csak éppen nem úgy, ahogyan a hagyományos marxisták képzelték. Az elnyomás ellen küzdő élcsapat kisebbségi identitásnak tekinti a munkás-státuszt, és a munkásokkal szembeni kulturális előítéletek lebontásától reméli az egyenlőtlenség felszámolását.

CC UGArdener

Francia tisztek a polgárháború réméről

2021. május 16.

Huszonöt tábornok és további ezerkétszáz tiszt sürgős cselekvésre szólította fel az ország vezetőit az új és többedik generációs bevándorlók lakta területeken uralkodó állapotok ügyében. Nagy többségük tartalékos. Később több ezer aktív katona is csatlakozott hozzájuk. Fegyelmi eljárások indultak. A sajtó szélsőjobboldalinak minősíti őket.

CC Defence Images

Nemválasztás: a szülő nem választhat?

2021. május 13.

Az elmúlt években tömeges méreteket öltött a magukat transzként azonosító tinédzserek száma az angolszász országokban. Az orvosok pedig egyre nagyobb előszeretettel javallják a nemváltás megkezdését kiskorúaknak. Van, ahol a szülőknek sem engedik meg, hogy megakadályozzák a beavatkozást, azon az alapon, hogy az identitásválasztás szent és sérthetetlen – még a gyerekek esetében is.

Nemválasztás: a szülő nem választhat?