Tudományos stagfláció

2021. augusztus 12.

Egyre több tudományterület képviselői vélekednek úgy, hogy a tudomány egy helyben topog. Az amerikai közgazdász szerint ezért elsősorban a tudományos intézményrendszer a felelős. A szakma elismert tudósai akarva-akaratlan akadályozzák a megújhodást, hiába vált a tudományterületük meddőhányóvá.

CC Carmyarmyofme

A kommunizmus fakuló emlékezete

2021. augusztus 10.

Valamikor egyértelmű volt Amerikában, hogy a kommunizmus rossz. Ma olyanok is megjelennek a politikai életben, akik szerint jó. Igaz, kevesen vannak. A többség inkább csak elfelejtette, mi nem volt rendjén a kommunizmussal. A nácizmust és a fasizmust viszont számontartja, mint a gonosz megtestesülését.

CC Communist Paty USA

A félelem a demokráciát fenyegeti

2021. augusztus 8.

Csak erős központi kormányzat szállhat hatékonyan szembe a súlyos kihívásokkal és a válságokkal. Csakhogy minél nagyobb a kormányzat hatalma, annál nagyobb veszélyt jelent a demokráciára. Különösen, ha nem a mindenkit fenyegető külső veszély, hanem a belső egzisztenciális ellenségeskedés hívja életre a Leviatánt.

CC Mike Andrews

Laborszökevény társadalomtudományos elméletek

2021. augusztus 5.

A társadalomtudományos műhelyekből veszedelmes elmélet-vírusok szabadulhatnak el. Az egyetemekről kiszabadult tudományos hipotézisek a való világban egyre inkább leegyszerűsödve és eltorzulva tömegpusztító fegyverré válhatnak a politikusok kezében.

CC florian.b

A történelem újraértelmezésének fájdalmai

2021. augusztus 3.

A tekintélyes történészprofesszor védelmébe veszi a kritikai rasszelmélet szellemiségében fogant történelemszemléletet. Totalitáriusnak nevezi azokat, akik kitiltanák az iskolákból a kritikai rasszelméletet, mert azt gondolja róluk, hogy megakadályoznák a történelmi igazságtalanságokkal való szembesülést.

CC Library of Congress

Törpe Nietzschék törzsi háborúja

2021. augusztus 1.

A Twitter világában az éles és csattanós üzeneteké a tér. Az eredmény nem éppen épületes: a sértés sértést, a gyűlölet gyűlöletet szül, az egymással szemben álló politikai oldalak követői között egyre nő a radikálisok népszerűsége.

Törpe Nietzschék törzsi háborúja

Prüdéria a haladás nevében

2021. július 29.

A progresszív liberális baloldal egykor a szexuális szabadosság híve volt, és a tabuk ellen szállt síkra. Újabban viszont egyre inkább megregulázná a szexualitást abban a reményben, hogy ez szolgálja a nők, a melegek és az etnikai kisebbségek egyenlőségét.

Prüdéria a haladás nevében

A baloldal Izrael-problémája

2021. július 27.

Németországban is egyre inkább megosztja a baloldalt az antirasszista csoportok Izrael-ellenessége. A világot az elnyomók és az elnyomottak bináris kategóriáival értelmező antikolonialista szemléletben nincs helye az árnyalt gondolkozásnak. A baloldali szerzőnek ezzel az a baja, hogy a jobboldal malmára hatja a vizet.

CC onnola

Oltás, szabadság

2021. július 25.

Nem mindenki osztja az olasz kormánynak azt az álláspontját, hogy a járvány kordában tartása érdekében joga van tiltásokat és kötelezettségeket előírni. Ez a többségi álláspont, de van, aki szerint ilyen lépések csak végső esetben alkalmazhatók, mert korlátozzák az állampolgárok alkotmányban garantált szabadságát.

CC Wikipedia

Az elit eltévelyedése

2021. július 22.

Az amerikai bestseller-szerző kutatása szerint az amerikaiak sokkal kevésbé megosztottak, mint azt a jobb- és baloldali elit szembenállása sugallja. Megbékélésre azonban így sincs sok remény, hiszen a média és a kétpártrendszer mindkét oldalon a radikálisoknak és a primitív propagandának kedvez.

Az elit eltévelyedése

Franciaország rálép a Covid-fékre

2021. július 20.

Meddig mehet el az állam a Covid-járvány megfékezését célzó intézkedésekben? Már az egész 12 éven felüli lakosság kötelező beoltása is szóba került Franciaországban, de ettől azért egyelőre visszarettent a kormányzat.

CC wuestenigel

A valóság görbe tweetje

2021. július 18.

Az ismert konzervatív szerző az Ebola-vírushoz hasonlítja a Twittert a platform tizenötödik születésnapján. Nemcsak azzal vádolja a mikroblog-alkalmazást, hogy eltorzítja a valóságot, hanem egyenesen azt állítja, hogy a Twitter a maga torz képére formálja a közéletet.

CC Esther Vargas

Az oktalan iraki háború

2021. július 15.

Tizennyolc év elteltével még mindig nem tudni, voltaképp miért is határozta el magát az Egyesült Államok Szaddám Huszein iraki diktátor megdöntésére. Mindenesetre nem csak maga az eredmény elborzasztó, hanem a döntéshozatali mechanizmus is súlyos aggályokat kelt.

CC K's

Mennyire lehet liberális a katolikus egyház?

2021. július 13.

Bírálói szerint Ferenc pápa a katolikus egyház egységét és a katolicizmus jövőjét sodorja veszélybe a liberális értékek felkarolásával. A liberális katolikusok szerint viszont ezek felelnek meg a mai kornak, és az egyháznak csak akkor van jövője, ha hozzájuk igazítja dogmáit.

CC Tim Evanson

Az automatizálás árnyoldala

2021. július 11.

Korábban azt reméltük, hogy a robotok a rabszolgáink lesznek, és megszabadítanak bennünket a fáradságos és unalmas munkától. Egyre inkább olybá tűnik, hogy fordítva lesz, és a modern technológia lesz a mi hajcsárunk.

CC Jason Tester

Pandémia után hideg polgárháború?

2021. július 8.

A globális járvány rácáfolt a kozmopolita elméletekre: nem lett nemzetközivé a világ. A német filozófus szerint azonban az állam szerepének növekedése nem járt a nemzeti szolidaritás erősödésével. Sőt, a polgárháború magvát vetette el.

Pandémia után hideg polgárháború?

A meritokrácia védelmében

2021. július 6.

A meritokrácia nem teremtett igazságos, de talán még csak egyenlőbb társadalmat sem. Csakhogy még mindig jobb az alternatíváinál, és jobban működik vele a társadalom. A jobb működéshez azonban más is kell. Például, hogy szét ne szakadjon polgárháborús felekre.

A meritokrácia védelmében

A matematika is rasszista?

2021. július 4.

Eddig leginkább a bölcsész- és a társadalomtudományos egyetemi képzésben terjedt a kritikai rasszelmélet. Újabban azonban az absztrakt- és a természettudományok terén is kezdni megvetni a lábát.

A matematika is rasszista?

A woke kapitalizmus keresztény gyökerei

2021. július 1.

Valamikor a keresztény jobboldal alkalmazta a módszert, hogy elnyomó politikai rezsimek illetve erkölcstelen termékek és gyártóik elleni bojkottra szólított fel. A módszert időközben átvette a baloldal, amely ma woke célok képviseletére ösztönzi a tőkét, éspedig sikerrel – óriásvállalatok állnak a bojkottmozgalom szolgálatába.

CC rahuldlucca

Vatikáni kifogás a gendertörvény ellen

2021. június 29.

A konkordátum fennállásának 92 éve óta első ízben a Vatikán egy félig már elfogadott törvénytervezet átdolgozását kéri az olasz államtól. Beavatkozás-e ez a világi állam belügyeibe, sérti-e a vallásszabadságot – és egyáltalán, kivitelezhető-e a javaslat?

CC Thomas Hawk