Egy megtért klímaaktivista vallomása

2020. július 2.

Az ismert amerikai klímaszakértő bocsánatot kért a sok évtizedes riogatásért. Csakhogy nem egyedül ő gondolta meg magát. Órákkal azután, hogy a népszerű folyóiratban közéttette bocsánatkérését, a szerkesztőség elérhetetlenné tette a cikket.

Egy megtért klímaaktivista vallomása

Az amerikai hegemónia végnapjai

2020. június 30.

Külpolitikai elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a koronavírus terjedése és az erőszakba torkolló tüntetések tovább gyengítik Amerika globális hegemóniáját. Ha otthon sem tud rendet tenni, hogyan is lehetne az Egyesült Államok a világ rendőre?

Az amerikai hegemónia végnapjai

Szoborvita olasz módra

2020. június 28.

Úgy látszik megmarad Milánóban a nagy konzervatív újságíró szobra, pedig fiatalkorában megvásárolt egy eritreai kislányt. A róla szóló vita kapcsán általánosabb kérdések is felvetődtek: jobb-e egy jobboldali katonai diktatúra, mint a kommunizmus, illetve elítélhető-e valaki későbbi korok erkölcse alapján?

CC Angelo Amboldi

Szobordöntés helyett tabudöntést

2020. június 25.

Az amerikai történész helyteleníti a hajdani rabszolgatartó történelmi személyek szobrainak eltávolítását. Úgy véli, hogy a múlt kiradírozásánál sokkal inkább szolgálná a megbékélést és a szembenézést, ha a vitatott emlékműveket a történelem ellentmondásainak bemutatására használnák.

CC Joe in DC

Európa koronaparadoxonjai

2020. június 23.

A tekintélyes bolgár politológus szerint a koronavírus fordulópont lehet a globalizáció történetében, különösen Európáéban. Azt azonban nem meri megjósolni, hogy nagyobb bezárkózáshoz, avagy még szorosabb együttműködéshez vezet.

CC Jerney Furman

Maszkabál a járvány után

2020. június 21.

Néhány hónapja sokan azt gondolták, hogy az individualista nyugati világban nem terjed el a maszkviselés. Azóta nagyot fordult a világ, és egyes vélemények szerint már az sem kizárt, hogy a maszk és a kendő a napszemüveghez hasonló kiegészítővé és státuszszimbólummá válik.

Maszkabál a járvány után

Faji háború avagy osztályharc?

2020. június 18.

Kutatások sora állítja, hogy az adatok megtisztítása után nem mutatható ki faji előítéletesség a rendőrségi erőszakban. Ettől még súlyos a probléma, és elsősorban a szegényebb feketéket sújtja. A rasszizmussal való vádaskodás azonban nem használ. A kutató szerint ehelyett a fegyvertartás korlátozásával lehetne orvosolni a bajt.

CC Tim Dennell

A fehérség szégyenérzete és a tüntetések

2020. június 16.

A francia filozófus a rasszizmus elleni tiltakozás jelszavával zajló tüntetések fehér középosztálybeli fiatal résztvevőit az egykori kommunista fiatalokhoz hasonlítja. Azok a munkásosztállyal szemben éreztek bűntudatot burzsoá mivoltuk miatt, ezek pedig a fehér bőrszínük miatt éreznek lelkifurdalást.

CC Boston Public Library

Az objektív újságírás vége?

2020. június 14.

Bár a média sosem volt elfogulatlan, a New York Times botránya kapcsán kiújult a semleges tájékoztatás határaival kapcsolatos szakállas vita. A sajtó két tűz közé került. Ha legalább a kiegyensúlyozottság látszatára igyekszik ügyelni, akkor elveszti az olvasókat. Ha feladja a semlegességet, végképp hiteltelenné válik.

Az objektív újságírás vége?

Antifa populizmus

2020. június 11.

Az amerikai eszmetörténész szerint a baloldali radikális tüntetők stratégiai eszközként használják az erőszakot. A meglévő társadalmi intézmények teljes átalakításával akarnak egyenlőbb társadalmat. Ideológiai szempontból a jakobinusokat is megihlető Rousseau örökösei – csakúgy, mint a jobboldali populisták.

CC Lorie Shaull

Lenin Amerikában?

2020. június 9.

A 19. századi Oroszország neves amerikai kutatója az akkori orosz értelmiségi forradalmárok szemléletére vél ismerni a mai amerikai baloldal rendszerkritikájában. Az utóbbiak első számú fóruma viszont Trump elnökben jelöli meg a demokráciára leselkedő fő veszélyt.  

CC Konstantin T

Modern pestislázadás

2020. június 7.

Az amerikai városokat elárasztó rombolás és gyújtogatás régóta növekvő feszültségekre vezethető vissza. A baloldal támogatja a rombolásba torkolló tiltakozást, az elnök erőteljesebb karhatalmi fellépést sürget. A városok súlyosbodó társadalmi problémáinak megoldására azonban még terv sincs.

CC Anthony Crider

A fasizmus, mint furkósbot

2020. június 4.

Boldog-boldogtalant lefasisztáznak manapság, elég, ha nézetei vagy tevékenysége ellenszenvesek a beszélőnek. Igaz viszont, hogy már a harmincas években is megesett az ilyesmi.

CC KEL.VIN.SIGH

Az Európai Egyesült Államok hamiltoni pillanata?

2020. június 2.

Az EU föderalizációját remélő elemzők szerint a közös Európai Egyesült Államok megalapításával érhet fel, ha az EU kötvénykibocsátásba kezd. Bírálóik szerint éppen ellenkezőleg: az adósság kollektivizálása a széthúzást fogja erősíteni, és az EU dezintegrációjához vezet.

CC NATO

Több tiszteletet az idiótáknak!

2020. május 31.

A svájci eszmetörténész szerint az egyéni szabadság és az individualizmus értékét valló nyugati társadalmak nem kevésbé konformisták, mint elődeik. Mégis, mit gondoljunk magunkról, ha igaza van, és tényleg csak az őrültek és az udvari bolondok tudják és merik kimondani a fontos igazságokat.

Több tiszteletet az idiótáknak!

A történelem természettörvényei

2020. május 28.

Új távlatot nyitnak a történelemtudományban a nagy adatbányák, a digitalizálás és a számítógépes szövegfelismerés. A múltat statisztikai módszerekkel megérteni vágyó historiográfiai irányzat hívei azt remélik, hogy a történelem törvényszerűségeinek felismerésével a jövőt is előre jelezhetik.

CC Nashhinton

Koronafrász jobbról, balról

2020. május 26.

Szociálpszichológiai kutatások tömkelege állítja, hogy a konzervatívok általában elővigyázatosabbak és komolyabban veszik a veszélyeket, mint a liberálisok. A koronaválságban azonban sok helyen megfordultak a szerepek, és a liberális baloldal követel szigorúbb korlátozásokat.

CC Randy von Liski

Mértékadó összeesküvés-elméletek

2020. május 24.

A mértékadó média is egyre inkább átveszi a közösségi oldalak és az internetes fórumok stílusát. Szenzációhajhásszá válik, és legfőbb célja a szektás csordaszellem kiszolgálása, akár a tények elferdítése, a kritikák elhallgatása, sőt összeesküvés-elméletek gyártása árán is.

Mértékadó összeesküvés-elméletek

Mit tesz a tudománnyal a világjárvány?

2020. május 21.

A tudomány a legtekintélyesebb ágazatok közé számít a nyugati társadalmakban, de túlzás lenne azt állítani, hogy biztos fogódzókat tudott nyújtani a koronavírus-járvány ügyében. Nem fenyegeti-e a tudósokat végzetes presztízsveszteség, mire a járvány véget ér?

CC Ape Lad

A genetika forradalmasítja a társadalomtudományt?

2020. május 19.

A politikai inkorrektség konzervatív bajnoka új könyvében szembeszáll a szerinte dogmatikus társadalomtudományos konszenzussal, miszerint a faji, nemi és osztálybeli különbségek mesterséges konstrukciók, és a társadalmi igazságtalanságok termékei. Azt reméli, hogy ezzel szemben a genetikai kutatások előrehaladásával bizonyítani lehet a képességek és adottságok biológiai meghatározottságát.

A genetika forradalmasítja a társadalomtudományt?