A kleptokrácia nem ismer határokat

2018. szeptember 16.

A pár tucat leggazdagabb ember egyre gazdagabb lesz, és egyre nagyobb befolyást gyakorol az életünkre. A kór a szigorú pénzügyi szabályok kijátszásával indult, de ami akkor csalás volt, mára mindenütt törvényes gyakorlat.

A kleptokrácia nem ismer határokat

Szolgálólányok meséje

2018. szeptember 13.

A #MeToo mozgalom hatására nők tömkelege állt a nyilvánosság elé, élükön celebekkel, és szólalt fel a szexuális visszaélések ellen. Baloldali nőjogi aktivisták szerint azonban a mozgalom középosztálybeli tagjai nem sokat tesznek az igazán kiszolgáltatott nőkért.

CC Prentsa Aldundia

Identitás a történelem vége után

2018. szeptember 11.

Harminc évvel a történelem végére vonatkozó jóslata után Francis Fukuyama az identitáspolitikai mozgalmakban látja a liberális demokráciákra leselkedő legnagyobb veszélyt. Régi vágású liberális konzervatív recenzense szerint ez a világmagyarázat semmivel sem kevésbé leegyszerűsítő, mint a korábbi volt.

CC Fronteiras do Pensamento

A nőiség csapdája a politikában

2018. szeptember 9.

Egyre több nő indul a választásokon, és egyre gyakrabban kampányolnak női mivoltukkal. Csakhogy ezzel kétséget ébresztenek jelöltségük jogossága iránt, hiszen a megválasztott politikusnak az adott terület egész lakossága érdekében kell tevékenykednie.

A nőiség csapdája a politikában

Kufárok és brahmanák harca a nép kegyeiért

2018. szeptember 6.

Az elmúlt évek politikai átalakulását sok elemző az elitekkel szembeni populista lázadással magyarázza. Thomas Piketty sztárközgazdász szerint nem ez a helyzet. Nem a nép képviselői állnak szemben az elitekkel, hanem két jól elkülöníthető elitcsoport harcol a hatalomért. A nép így is, úgy is alárendelt marad.

CC byronv2

Új nacionalizmus izraeli mintára

2018. szeptember 4.

A nacionalizmus rossz nevet szerzett magának a két világháborúban, a következő évtizedek globalizmusa viszont gazdasági és demográfiai válságba jutott. Az izraeli szerző és amerikai recenzense szerint a megoldás a fennmaradást szolgáló, de az expanzionizmust elutasító új nacionalizmus. 

Új nacionalizmus izraeli mintára

Önbeteljesítő bölcsészválság

2018. szeptember 2.

Az elmúlt években csökken a bölcsészképzés népszerűsége, mert a diákok jobb megélhetést remélnek a praktikusabb képzésektől. A bölcsészprofesszoriátus ezt súlyos tévedésnek tartja, és adatokkal támasztja alá álláspontját.

CC Illinois Springfield

A Szilícium-völgy baloldali kapitalistái

2018. augusztus 30.

A feltörekvő techszektort egykor a libertárius, sőt anarchokapitalista eszmeiség jellemezte. Mindez azonban a múlté, a Szilícium-völgy ma jórészt baloldali. Amióta gazdasági szempontból meghatározóvá vált, nem ellensége a jóléti államnak sem. Persze az állami gondoskodás programját csak addig támogatja, amíg nem ellentétes saját piaci érdekeivel.

CC Emilie Ogez

Józansághiány a migrációs vitában

2018. augusztus 28.

A tömeges migrációról szóló vitában mindkét fél egyre szélsőségesebben gondolkodik. Az egyik oldal már-már minden színes bőrű bevándorlót veszedelmesnek tekint, a másik viszont azt képzeli, hogy minél több a bevándorló, annál jobb. Ebből nehezen születhet jó megoldás.

CC Climatalk.in

Közösségi cenzúra

2018. augusztus 26.

A szélsőjobboldalinak ítélt online álhírgyárak cenzúrája súlyos következményekkel jár – figyelmeztet az amerikai jogászprofesszor. A közösségi oldalak üzemeltetőinek önkényes és politikailag motivált tiltó tevékenysége tovább növelheti a médiával kapcsolatos bizalmatlanságot.

CC Wikipedia

A bennünk élő gonosz

2018. augusztus 23.

Az ember együttérző de egyben erőszakos teremtmény. E kettő együtt kellett a fennmaradáshoz. Befelé együttérzés, kifelé erőszak. A végletesen gonosz cselekedeteket azonban ez nem magyarázza. A neves eszmetörténész az idegtudományokban keres magyarázatot gonosz cselekedeteinkre.

CC Wikipedia

A hídkatasztrófa és az állam hanyatlása

2018. augusztus 21.

A genovai autópályahíd katasztrófája nem volt véletlen. Nemcsak abban az értelemben, hogy jól meghatározható műszaki oka volt, hanem azért sem, mert a liberális demokrácia és a sajátos olasz társadalmi struktúra találkozása végletesen meggyengítette az államot.

CC Salvatore1991

A digitális középkor hajnalán

2018. augusztus 19.

Az adattárolásnak ma már szinte nincs korlátja. A DNS-szerkezetet adattárolásra felhasználó módszer akár azt is lehetővé teheti, hogy minden információt elraktározzunk. A digitalizáció azonban mégsem garancia rá, hogy a jövő nemzedékei többet tudnak majd rólunk, mint mi a középkorról.

CC Frédéric Bisson

Demográfiai pánik jobbról, balról

2018. augusztus 16.

A baloldali liberális publicista szerint a fehér népesség arányának csökkenése miatt nő a társadalmi megosztottság Amerikában. Tetszik vagy sem, a demográfiai átalakulás a törzsi félelmek megerősödésével jár. A faji kérdés politikai jelentősége még nagyobb lesz – jósolja a szerző.

CC Wikipedia

Öngyilkos terror-identitás

2018. augusztus 14.

A tekintélyes iszlámkutató szerint a modern dzsihadizmus nem vallási okokra vezethető vissza. A másod- és harmadgenerációs bevándorlók nihilisták: identitásukat keresik a terror segítségével, közösségi élményre vágynak, és a kapitalista társadalmak elidegenedettségét szeretnék meghaladni.

Öngyilkos terror-identitás

Szex a #MeToo árnyékában

2018. augusztus 12.

A kortárs feminista mozgalmakkal szemben kritikus nőjogi szerző ellenforradalminak minősíti a #MeToo kampányt. Attól tart, hogy az áldozatiság erősödése kiöli a szexből a spontaneitást és az intimitást.

CC Paolo Gamba

A megosztottság dialektikája

2018. augusztus 9.

Abban mindenki egyetért, hogy Amerikában egyre nő a politikai megosztottság. De mi okozza a politikai szakadék mélyülését? A társadalom spontán módon vált világnézeti szempontból megosztottabbá, avagy a politikusok tették azzá?

CC johnhain

A közgazdász és a bölcsész kutyamacska-barátsága

2018. augusztus 7.

A közgazdász-író kedvtelve ízlelgeti az elméletet, amely szerint minden cselekvésünk valódi célja az önreklám, de túlzásnak tartja, ha valaki mindent ezzel akar magyarázni. A valóság gazdagabb, mint a közgazdászok hinni szeretik: ezért nincsenek jóban a bölcsészekkel.

A közgazdász és a bölcsész kutyamacska-barátsága

A szenvedélyért meg kell szenvedni

2018. augusztus 5.

Az elmúlt évek életvezetési jelszava szerint a legfontosabb, hogy megtaláljuk a szenvedélyünket, a nekünk való elfoglaltságot. Kutatások szerint azonban az elhivatottságot nem megtalálni kell, hanem kialakítani, és aztán elviselni. Uborkaszezoni félsznob pszichológiatudományi szemlénk.

CC Piers Nye

Történelmi jóvátétel a múzeumokban

2018. augusztus 2.

A német kormány a francia példát követve megvizsgálja az egykori gyarmatokról és az NDK idejéből származó műkincseket, és az erkölcstelen módon szerzett tárgyakat visszaszolgáltatja. A tét nemcsak a történelmi jóvátétel, hanem a német identitás is.

CC lens-flare.de