A történelem szelleme járja be

2021. április 13.

A moralizáló történelemfelfogás méltánytalan és történelmietlen. Ugyanígy elfogadhatatlan viszont a történelmi bűnök elhallgatása és a mítoszgyártás is. Hogyan viszonyuljon a múlthoz, aki mindkét lehetőség csapdáját el akarja kerülni? Egy ifjú filozófus banális töprengése a történelmi emlékezet nagy kérdéseiről.

CC Loudon dodd

Betiltandó-e a legrégibb francia diákszövetség?

2021. április 11.

Az évi félmillió eurós állami támogatással működő Országos Diákszövetséget (UNEF) évek óta azzal gyanúsítják, hogy iszlamista befolyás alá került. Legújabban két oktató elleni uszítás, illetve fehéreknek tiltott gyűlések szervezése miatt merült fel, nem kellene-e betiltani működését.

CC Jeanne Menjoulet

A nemi egyenlőség mellékhatásai

2021. április 8.

Biden elnök, ígéretéhez híven, gőzerővel látott neki a nemi alapú diszkrimináció felszámolásának. Bírálói szerint a nemi elkülönítés tiltása vallási jogokat sérthet, hiszen ellehetetleníti azon vallási rítusokat, amelyek a nőket és a férfiakat elkülönítik. A transzok nőként való elismerése pedig sértheti a nők jogait.

CC mel reiff hill

Lehetünk-e egyenlőek, ha génjeink különböznek?

2021. április 6.

A genetikának évtizedeken át megkérdőjelezhetetlen alapvetése volt, hogy az emberek közötti genetikai különbségek elenyészőek. Egyre több kutatás jut azonban ezzel ellenkező következtetésre. De biztos-e, hogy a képességek és az attitűdök genetikai meghatározottságából okvetlenül rasszista álláspont következik?

Lehetünk-e egyenlőek, ha génjeink különböznek?

Shakespeare vagy nem Shakespeare?

2021. április 4.

Ez ott a kérdés. Mármint Amerikában. Arról nincs szó, hogy hatalmi szóval törölnék a Bárdot a tananyagból, de valóságos, méghozzá pedagógusokból álló mozgalom követel ilyesmit. Nem azért, mert a koraújkori angol nyelv nehezen érthető, hanem mert Shakespeare elfogadhatatlan nézeteket képvisel.

VV jimmie

A hagyományos pártok alkonya

2021. április 1.

Olaszországban jó huszonöt évvel ezelőtt kezdődött a hagyományos pártok hanyatlása, amikor új típusú, egyszemélyi vezető köré szerveződő pártok jelentek meg. Mára az utolsó mohikán, a hajdani kommunista párt maradványira épülő Demokrata Párt is súlyos válságba került.

CC omnia_mutantur

Érdemtelen meritokrácia

2021. március 30.

Az érdemalapú szemlélet egykor a rendi- és osztályelőjogok elleni harc fegyvere volt. Az elit azonban igazodott az új elvárásokhoz, és a már csak névleg meritokratikus viszonyok közepette sikeresen örökíti át privilégiumait. Egyre többen állítják, hogy a felsőoktatás szűkítésével kell enyhíteni a bajokon.

CC Marion Doss

Radikalizáló online közösségi szamizdat

2021. március 28.

Azok a közösségi oldalak, amelyek korábban a szólásszabadság nevében elutasították az olyan tartalmak szűrését, amelyek nem sértik közvetlenül a törvényt, újabban – az összeesküvés-elméletekkel szemben – nemhogy cenzúrát nem restek gyakorolni, hanem egyenesen kizárják a radikális nézetek terjesztőit. A stratégia sikere erősen kétséges.

CC markus 119

A szakértőkrácia maga alatt vágja a fát?

2021. március 25.

Népszerű nézet, hogy az emberek képtelenek józan belátásra, ezért a hozzáértőknek a kockázatok kozmetikázásával kell őket a jó döntés irányába terelni. Csakhogy a mégoly jó szándékú ferdítések is aláássák a szakértőkbe vetett bizalmat.

A szakértőkrácia maga alatt vágja a fát?

Értékek és geopolitikai érdekek

2021. március 23.

Külpolitikai elemzők lázasan találgatják, milyen geopolitikai stratégiával fékezhetné meg Washington Kína előretörését. Biden elnök egyelőre nem kötelezte el magát. Egyrészt elismeri, hogy a különböző kultúrájú nemzeteknek különböző értékei vannak, másrészt pedig kitart amellett, hogy Amerikának globális szinten kell fellépnie a demokrácia és az emberi jogok egyetemes értékei mellett.

CC Antonio R. Villaraigosa Follow

Látható és láthatatlan nők

2021. március 21.

A feminista oktatási szakértő élesen bírálja a feminista aktivista írót, amiért egy kalap alá veszi a világ különböző részein és egészen eltérő társadalmi helyzetben élő nők problémáit. A bírálat általában is bűnösnek találja a nyugati elithez tartozó feministákat abban, hogy a szegény országok asszonyainak elnyomását elbitorolva akarják magukat áldozatnak beállítani.

CC Charlotte Cooper

Átideologizált iskolák

2021. március 18.

A woke ideológia az oktatásba is behatolt. Nem tudjuk, mennyire hatja át a rendszert. Ezúttal csak két, erősen demokrata államból és jobbára elitiskolákból vannak hiteles értesülések arról, hogy szülők és gyerekek egyaránt jobbnak látják titkolni, ha nem értenek egyet a fehérek kollektív bűnösségét hirdető ideológiával.

CC risingthermals

Az aktív tudatlanság ára

2021. március 16.

Az ismeretelmélet dilemmái évszázadokon át csak a filozófusokat hozták lázba. Ma azonban mintha az egész társadalmat megfertőzte volna a relativizmus. Az amerikai filozófus legalábbis azzal magyarázza az egyre elkeseredettebb politikai megosztottságot, hogy ma már mind többen kétlik, vannak-e egyáltalán objektív tények.

Az aktív tudatlanság ára

Serdülőkorúak bandaháborúja a francia külvárosokban

2021. március 14.

Mindig is voltak városi fiatalkorú bűnözők, s ők gyakran folyamodtak erőszakhoz. Mindig voltak galerik is, de a különben nem bűnöző csoportok között véres, sőt halálos leszámolások csak újabban vannak Franciaországban. Etnikai háttérrel súlyosbítva, bár erről nem illik nyilvánosan szólni.

CC Passion Leica

A vidék-város ellentét gyökere

2021. március 11.

Az amerikai publicista szerint tévedés a tudatlansággal, avagy a szegénységgel magyarázni a vidékiek jobboldali konzervatív szimpátiáját. Nem az előítéletesség, még csak nem is az irracionális gondolkodás, hanem a ritkább népsűrűség az oka annak, hogy vidéken erősebb a jobboldal.

CC Wikipedia

Szociáldemokrata identitásválság

2021. március 9.

A veterán német szociáldemokrata politikus kemény hangú cikkben bírálja a baloldali identitáspolitikát, mondván, hogy a megosztást szolgálja. Identitáspolitika helyett ezért párbeszédet és nemzeti összetartozást sürget. A cikk hatalmas vitát vált ki, s elemzők szerint ez meghatározhatja a német szocdemek jövőjét.

CC SPD Schleswig-Holstein

Az áldozatiság hasznáról és káráról

2021. március 7.

Mi magyarázza, hogy manapság mindenki áldozat akar lenni, azok is, akik nem szenvednek el komoly sérelmeket?  Az amerikai pszichológus szerint a jelenségnek evolúciós okai vannak, és azért terjed, mert erényes, vagy legalábbis annak látszani akaró társadalomban élünk. Más kérdés, hogy az áldozati verseny súlyos károkat okoz.

CC Clinton Steeds

Gorbacsovot is utolérte az orosz reformerek sorsa

2021. március 4.

A Szovjetunió utolsó vezetője, aki véget vetett a nukleáris háborúval fenyegető hidegháborúnak, aki korábban elképzelhetetlen szabadságot vívott ki az oroszoknak, ma kilencvenévesen, hazájának talán legelutasítottabb híressége.

Gorbacsovot is utolérte az orosz reformerek sorsa

Az eltörléskultúra és eltörlői

2021. március 2.

A kultúrharcban szembenálló engesztelhetetlen felek legszívesebben elhallgattatnák egymást. A korrekt vitának lényegében nem maradt tere. A baloldali radikalizmusnak sokkal erősebbek a hadállásai a kulturális intézményekben. De a véleményszabadság védelmében felszólaló jobboldal is az eltörlés stratégiáját alkalmazza.

CC TGN1

A verbális politikai agresszió pszichológiája

2021. február 28.

Egy olasz történészprofesszor gorombán megsértette a jobboldali párt elnöknőjét, és a liberális kommentátor ennek kapcsán megállapítja, hogy a politikai vitákban elharapózott a sértő stílus. A kellemetlen jelenséget lélektani okokkal magyarázza.

A verbális politikai agresszió pszichológiája