Állampárti nosztalgia Itáliában

2017. december 24.

Liberális szerzők döbbenten állapítják meg, hogy vége a piacpárti reformok korának. A lakosság fele kifejezetten piacellenes pártokat támogat, és a politikusok alkalmazkodnak. Kollégájuk szerint azért, mert az állam nem látta el szabályozó szerepét.

Állampárti nosztalgia Itáliában

Miért bukott meg a liberalizmus?

2017. december 21.

Az amerikai konzervatív politológus szerint jobb- és baloldal egészen mostanáig a liberális ideológia kijelölte határok között vívta harcát. A liberális individualizmus kiteljesedése azonban olyan patológiákhoz vezetett, amelyek ellehetetlenítik a liberális társadalmi berendezkedést.

Miért bukott meg a liberalizmus?

Az emberarcú Hitler

2017. december 19.

Hitler radikális politikával és szélsőséges retorikával tört be a német közéletbe. A hatalomra jutáshoz azonban a mérsékeltebb jobboldali szavazók támogatására is szüksége volt. A náci propagandisták ezért kampányt indítottak, hogy megmutassák Hitler emberi – természet- és gyerekbarát arcát.

Az emberarcú Hitler

Nincs liberalizmus nemzetállam nélkül

2017. december 17.

Ha liberalizmuson a jogállamot, az ellenőrzött kormányzatot és az egyén szabadságát értjük, akkor a nemzetállam elleni támadások a liberalizmust is sújtják. A liberális államhoz ugyanis közösség kell, márpedig a nemzeten kívül ilyen nincs, és belátható időn belül nem is lesz.

CC AlexR.L.

A harmadik nem lesz a végső?

2017. december 14.

A német alkotmánybíróság döntése értelmében a nő és a férfi mellett hivatalos elismerést kaphatnak az inter- és transzszexuálisok is. De mi lesz azokkal a szexuális kisebbségekkel, akik a harmadik kategóriával sem elégedettek?

CC Wikipedia

Idegen médiaügynökök Keleten és Nyugaton

2017. december 12.

Az amerikai újságíró-szervezet vezetője károsnak és veszélyesnek tartja a döntést, amely külföldi ügynökként bélyegzi meg a Russia Todayt. Nem vitatja, hogy orosz propaganda-adóról van szó, ám attól tart, hogy a hisztéria és a szólásszabadság korlátozása a Kreml malmára hajtja a vizet.

CC Kremlin.ru

Puszták boldog barbár népe

2017. december 10.

Az ikonoklaszta anarchista antropológus szembeszáll a közkeletű elképzeléssel, miszerint a letelepedett életforma szükségképp fejlődést és civilizációt eredményez. Éppen ellenkezőleg: a földművelés és az állattenyésztés eleinte inkább nyomort, mintsem bőséget hozott.

CC Wikipedia

A prüdéria és a terméketlenség kora jön?

2017. december 7.

A híres szexuális ragadozók sorozatos leleplezése kapcsán az amerikai szerző attól tart, hogy megnehezül a nemek közti egyenrangú közeledés is, pedig már most is nagy bajok vannak e téren. A párválasztás hagyományos normái elkoptak, újak pedig nincsenek.

CC Boston Public Library

Kinek a reinkarnációja Donald Trump?

2017. december 5.

Donald Trumpot elnökké választása óta számos történelmi személyhez hasonlították Julius Caesartól Hitleren és Sztálinon át Reaganig. Az analógiagyártás annyira elharapódzott, hogy kisebb történészvitát robbantott ki.

CC Crash Symbols

Szélsőséges globalizmus neoliberális szemmel

2017. december 3.

Az amerikai szerzőt aggasztja, hogy Donald Trump lett az Egyesült Államok elnöke, és negatívan ítéli meg az Európa Unióval szembeni ellenérzések erősödését, de arra figyelmeztet, hogy az antiglobalista jelenségekért pont azok felelősek, akik a globalizmust erőltették.

CC Elena Peskevich

A konzervatív szociáldemokrata közgazdász és a határok

2017. november 30.

A szociáldemokrataként induló, de a Konzervatív Pártot is megjárt angol veterán gazdaságtörténész szerint a bevándorlás gazdasági mérlege ellentmondásos. A nyitott határok politikája a szélsőjobb malmára hajtja a vizet.

CC International Labour Organization

Az internet forradalmasítja a polgárháborút

2017. november 28.

A kilencvenes években visszaesett a forradalmak száma és intenzitása. Az elmúlt tizenhárom évben azonban ismét gyakoribbá váltak a polgárháborúk. Az amerikai politológus szerint ebben jelentős szerepe van az internet elterjedésének és az új, online mobilizációs stratégiáknak.

CC Anna Lena Schiller

A nemzetközi szervezetekről – fenntartásokkal

2017. november 26.

Téves a közkeletű vélekedés, miszerint a nemzetközi szervezetek általános közös érdekeket képviselnek, és háttérbe szorítják a nemzeti szűkkeblűséget. Az amerikai stratégiai elemző csak szűk értelemben tartja eredményesnek a nemzetközi szervezetek működését, és csakis addig, amíg jelentős nemzeti érdekekkel nem kerülnek szembe.

CC Wikimedia Commons

Drága oktatásnak híg a leve

2017. november 23.

Az amerikai közgazdász-menedzser szerint újra kell gondolni a közép- és felsőoktatást. Az igazságtalan és fölösleges egyetemi képzések támogatását csökkenteni kell. A középiskolákban pedig a duális képzésre kell helyezni a hangsúlyt.

CC DonkeyHotey

A világvége-hangulat a radikalizmus szálláscsinálója

2017. november 21.

Válságos pillanatokban mindig is népszerűek voltak azok az elméletek, amelyek az emberi társadalom végromlását hirdették. Az amerikai történész tévesnek minősíti őket, és megállapítja, hogy többnyire a szélsőséges irányzatoknak kedveznek.

CC Wikimedia Commons

Nem az álhír a fő veszély

2017. november 19.

Az álhírek veszélyesek, ám túlzás attól tartani, hogy aláássák a demokráciát. Sokkal veszélyesebb a szektás szelektív tájékoztatás, a tények egyoldalú bemutatása, annál is inkább, mivel a fő hírforrások sem mentesek tőle. Ez ellen csak önkontrollal és saját elfogultságunk legyőzésével lehet(ne) felvenni a harcot.

CC Wikimedia Commons

Demokratikus Facebook-deficit

2017. november 16.

Néhány éve kiberguruk és haladó szellemiségű politikusok egyaránt a demokrácia és a szabadság erősítését remélték az internetes közösségi oldalaktól. Mára kiderült, hogy nem feltétlenül a liberálisoknak kedvez az új technológia. A progresszívok most a demokrácia nevében megreguláznák az internetóriásokat.

CC Rishi Bandopadhay

Elpanamázzák a demokráciát?

2017. november 14.

A kiszivárogtatott Panama-aktákat elemző brit és német baloldali liberális publicisták szinte tajtékoznak, mintha eddig nem hallottunk volna offshore-számlákról. Úgy vélik, a dokumentumok a legsötétebb összeesküvés-elméleteket igazolják, és nincs mit csodálkozni a populista elit- és tőkellenes hangulaton.

CC Wikimedia Commons

Búcsú a Nagy Októbertől

2017. november 12.

A hivatalos Oroszország óvatosan elhatárolódik a bolsevik forradalomtól, de az egész szovjet korszaktól nem. A kormánypárti lapban a neves történész a századik évforduló kapcsán megállapítja, hogy a közvélemény fele ma is híve az 1917-es forradalomnak, de örömmel állapítja meg, hogy ez az arány csökkenőben van.

CC Wikimedia Commons

Leszakadóban a férfiak

2017. november 9.

A fejlett társadalmakban egyre kevesebb férfi jut munkához. Két amerikai libertárius szakértő a férfi munkanélküliséget tartja az amerikai munkaerőpiac és társadalom egyik legsúlyosabb válságjelenségének.

CC Soon