A Nyugat flagellánsai

2020. november 22.

A progresszivista mozgalmárok nemcsak magukat ostorozzák a gyarmatosítás bűneiért, hanem az egész társadalmat, de nem csak ebben különböznek a középkor flagellánsainak mozgalmától. Abban is, hogy ez az önostorozás nem fájdalmas, viszont azzal a tudattal töltheti el őket, hogy jobbak másoknál.

CC Wikipedia

Áldozatok előnyben

2020. november 19.

Az elmúlt években nagy botrányt okozott, amikor magukat feketének állító professzorokról kiderült, hogy valójában fehérek. A fekete irodalomprofesszor szerint az esetek arra utalnak, hogy talán nem is olyan nagy a rasszizmus, mint sokan mondják. Elvégre a magukat feketének kiadó fehér pozőrök hasznot akarnak húzni az identitáshamisításból.

CC Aaron Robert Kathman

Az elittúltermelés okozza a vesztünket?

2020. november 17.

Miután a fenyőszú elterjedésének képletét megfejtette, a bogaras biológus a történelem Nostradamusává avanzsál, és az emberi társadalom természettörvényeinek kifürkészésére tesz kísérletet. A közeljövőt illetően csöppet sem derűlátó. Ha hihetünk a bogarak esetében már bizonyított statisztikai elemzésnek, akkor eseménydús évtized elébe nézünk.

CC Jaontiveros

A nemzetállam álljon a sarkára

2020. november 15.

Az elmúlt hetek iszlamista merényletei nyomán a francia filozófus szerint az állam kezdi belátni, hogy eddigi magatartása csak olaj volt a tűzre. A jogállam védelmére hivatkozva a hazai és nemzetközi felső bíróságok képesek megállítani az állam fellépését, pedig állam nélkül nincs jogállam.

CC Itmostt

A vallásos szavazókon múlt Biden győzelme?

2020. november 12.

Ellentétben az etnikai kisebbségek szavazataival, a vallásos amerikaiak voksai nem okoztak meglepetést a novemberi elnökválasztáson. A korábbiakhoz képest csak minimálisan változott a hívők szavazatainak megoszlása. Ám a végeredményt eldöntő csatatér-államokban akár ezen a kis változáson is múlhatott Biden győzelme.

CC Wikipedia

Etnikai tájkép csata után

2020. november 10.

Az amerikai elnökválasztáson a kisebbségi szavazók jóval nagyobb arányban támogatták Trumpot, mint előzetesen sokan várták. Az identitáspolitikai baloldal nem érti a dolgot, sőt, az elnyomással való azonosulással vádolja a jobbra szavazó kisebbségeket. Konzervatív és liberális elemzők szerint viszont éppen a mindenütt rendszerszintű rasszizmust gyanító dogmatizmus az ijesztő.

CC Wikipedia

Legyünk busmanok?

2020. november 8.

Az üzleti életet is megjárt antropológus szerint lenne mit tanulnunk a busmanoktól. Az egyszerű, gyűjtögető életmódot folytató törzsek sokkal kevesebbet dolgoznak, mint a munkamániás modern ember.

Legyünk busmanok?

A Nyugat hajnala

2020. november 5.

A tekintélyes fejlődésbiológus a nyugati civilizáció modernkori gyors fejlődését, sőt a nyugati individualista attitűdöket is a középkori keresztény házassági előírásokból vezeti le. Filozófus recenzense szerint, ha helytálló az elmélet, és a civilizációs környezet ilyen döntően hat természetünkre, akkor vége az erkölcsfilozófiának.

CC Wikipedia

Kína elhúzódó háborúra készül

2020. november 3.

Akármi lesz is az amerikai elnökválasztás végeredménye, Kína arra rendezkedik be, hogy továbbra is nehéz lesz fejlett technikát beszereznie az Egyesült Államokból. A vezetés igyekszik erényt kovácsolni a szükségből.

Kína elhúzódó háborúra készül

Franciaország és az iszlamista kihívás

2020. november 1.

Október végének dél-franciaországi merényletei után egyszerre kérdés, mit mulasztott el a francia állam a muszlim bevándorlók ügyében évtizedeken át, illetve mit tehet most, ha egyszer rövidtávon a kemény fellépés – holott még csak szavakban öltött testet – újabb gyilkos merényletekre vezethet.

CC The Apex Archive

A kritikai rasszelmélet kockázatai és mellékhatásai

2020. október 29.

A társadalomtudományokban rasszizmusnak számít, ha valaki az intelligencia avagy a viselkedés genetikai összefüggéseit a származás és bőrszín tükrében vizsgálja. Az orvostudományban azonban jóval nagyobb a tét. Az etnikai kisebbségek is rosszul járnak, ha a politikai korrektség miatt száműzik a rassz fogalmát az orvosbiológiából.

CC Jean Wang

Pedagógusdilemmák Franciaországban tanárgyilkosság után

2020. október 27.

Ahol sok a muszlim tanuló, a tanárok nemigen tudják, hogyan fogadtathatnák el a köztársasági értékeket a diákokkal. Kötelező lenne, de nem megy, és nem is veszélytelen. Már az októberi tanárgyilkosság előtt is tudták, hogy nem az.

CC Jeanne Menjoulet

Az online tartalomszolgáltatók két sapkája

2020. október 25.

Az amerikai médiatörvény értelmében az internetóriások nem viselnek felelősséget az oldalaikon publikált felhasználói tartalmakért, csak a felületet szolgáltatják. Ha így van, akkor közfeladatot látnak el. Mégis szabadon cenzúrázhatnak, azon az alapon, hogy magáncégek.

CC wiredforlego

Akinek Twitter kell, vegyen magának?

2020. október 22.

Az amerikai jobboldal állami beavatkozásért kiált, amiért a Twitter és a Facebook cenzúrázta a Biden elnökjelölt fiának vélhetően korrupt ügyeit leleplező tényfeltáró cikket. A piacpárti konzervatív szerző szerint ez a megközelítés korábban a baloldali liberálisokra volt jellemző.

CC Vanessa Wu

A gyarmatosítás pozitív mérlege és a toleránsok zsarnoksága

2020. október 20.

Az amerikai professzor könyve nem jelenik meg tekintélyes kiadónál, mert múltjában gyarmatosításpárti nézeteket találtak. Ezzel egyidőben a jeles esszéíró úgy fogalmaz, hogy a szellemi életben „a toleránsok zsarnoksága” uralkodik.

CC Eric Fischer

A civilizáltság gyengeség?

2020. október 18.

A konzervatív szerző védelmébe veszi a civilizált vitát, mondván, hogy anélkül tovább romlik a már így is polgárháborús időket idéző közbeszéd, és működésképtelenné válik a demokrácia. Szintén konzervatív bírálója a baloldali forradalmi mozgalmárok szóhasználatával él: megalkuvással vádolja.

A civilizáltság gyengeség?

A német újraegyesítés keserédes csodája

2020. október 15.

Elemzők egyöntetű véleménye szerint a német újraegyesítés egyértelműen sikertörténet, amelynek a keletnémetek a legnagyobb haszonélvezői. Ők azonban nem így érzik, sőt, sokuk kiábrándult a demokráciából és a piacgazdaságból. A német politológus szerint ez elsősorban az NDK bűne, de a nyugatnémetek lenéző magatartása is hozzájárul.

CC Lorie Shaull

Pápai testvériség

2020. október 13.

Ferenc pápa Mindnyájan testvérek című új enciklikája nagy elismerést váltott ki, elsősorban a halálbüntetés ellenzőiből, a bevándorlók támogatóiból és más, többnyire progresszívnek tekintett forrásokból, viszont éles kritikát az egyházfő konzervatív ellenfeleiből.

CC Tânia Rêgo/ABr - Agência Brasil

A bennünk lakó makákó

2020. október 11.

Az amerikai pszichológus szerint az erőszakba torkolló társadalmi viszályok elburjánzása a társadalmi hierarchia felbomlására vezethető vissza. Úgy véli, hogy az ember a makákóhoz hasonlóan erőszakossá válik, ha nincs világos alá- és fölérendeltség a társadalomban. Odáig azért nem megy, hogy teljhatalmú uralkodó kijelölését szorgalmazza.

CC Mark Dumont

Magányos tekézők Amerikája

2020. október 8.

Az Egyesült Államok egykor a civil közösségi önszerveződés Mekkája volt. Néhány évtizede azonban az amerikaiak elkezdtek begubózni. Robert Putnam húsz éve kongatta meg a vészharangot, de az elszigetelődés problémája a koronavírus idején különösen időszerű.

CC WeWe1