Többet tudománnyal, mint pánikkal

2020. március 31.

A biológusprofesszor szerint a koronavírus-járvány egyik tanulsága az, hogy a tudományos kutatásra szánt pénzzel nem szabad fukarkodni.

CC Marco Verch

Internetóriások a koronaválságban

2020. március 29.

A globális internetes vállalatok már korábban is állami funkciókat vindikáltak maguknak. A koronajárvány még tovább erősítheti társadalmi szerepüket. A válság arra is rávilágított, hogy ha a szükség és saját érdekük úgy kívánja, a szólásszabadságot is hajlandók korlátozni, holott korábban ettől mereven elzárkóztak.

Internetóriások a koronaválságban

Új geopolitikai erősorrend a járvány után

2020. március 26.

Egy-egy átmeneti jelenségről csak később derül ki, hogy korszakváltást okozott vagy legalábbis jelzett. Egyre több tekintélyes szakértő látja ilyennek a koronavírus-járványt is, csak éppen abban nem értenek egyet, hogy Kína világhatalmi pozíciójának gyengülését vagy éppen erősödését hozza el.

Új geopolitikai erősorrend a járvány után

Élet a koronajárvány után

2020. március 24.

Bár még nem látni a koronavírus-alagút végén a fényt, az elemzők máris azon tanakodnak, milyen lesz az élet a járvány után. Azt mindenki biztosra veszi, hogy sok minden meg fog változni. Az optimistábbak szerint lesz, ami az előnyére.

Élet a koronajárvány után

A járvány összeköt és elválaszt

2020. március 22.

Sokan gondolják, hogy a járvány szükségképp az idegenellenességet és az előítéleteket erősíti. Az amerikai történész szerint ez tévedés. A múltbeli pusztító járványok csak kisebb része szított indulatokat. Ráadásul leginkább nem a kisebbség, hanem az elit ellen fordult a dühös nép. Sokszor pedig az összetartást erősítette a járvány.

CC Wikipedia

A vírus megkoronázza az államot

2020. március 19.

A francia elemző úgy látja, hogy a koronavírus-járvány visszahelyezte jogaiba a társadalmat és az államot. A Franciaországban különben sem túl népszerű neoliberalizmus alapelve, amely szerint az egyén az első, szerinte döntő vereséget szenvedett az elmúlt napokban.

CC New York National Guard

A karantén mellékhatásai

2020. március 17.

A szigorú karantén segíthet a koronavírus terjedésének lassításában, bár a társadalmak nagy részének megfertőzése elkerülhetetlen. A járvány elnyújtása is életet menthet, hiszen kevésbé lesz túlterhelt az egészségügyi rendszer. Sajnos azonban a karanténnak is lesznek áldozatai.

CC Jason Scragz

Baloldali filozófusvita vírus-ügyben

2020. március 15.

Giorgio Agamben olasz filozófus a hatalom természetes diktatórikus törekvését látja megnyilvánulni abban, hogy a kormány rendkívüli állapotot jelentett be a vírusválság miatt. Nem kevésbé kritikus kollégái közül egyesek alaptalannak tartják a vádat, a hatalomról alkotott felfogását pedig leegyszerűsítőnek és túlhaladottnak minősítik.

Baloldali filozófusvita vírus-ügyben

Állam a víruspánikban

2020. március 12.

Zuhanó repülőgépen nincsenek ateisták, víruspánik idején pedig nemigen találkozni a libertárius minimális állam híveivel. A koronavírus még Donald Trumpból is előcsalogatta a gondoskodó állam melletti érveket.

Állam a víruspánikban

Koronavírus és deglobalizáció

2020. március 10.

Bár a koronavírusról még mindig keveset tudunk, a kommentariátus teszi a dolgát, és megpróbálja felmérni a koronavírus hosszútávú társadalmi és politikai hatásait. Abban szinte mindenki egyetért, hogy a víruspánik hatására visszaszorulhat a globális szabad kereskedelem.

Koronavírus és deglobalizáció

A közgazda maradjon a kaptafánál

2020. március 8.

Két frissen megjelent könyv is a közgazdászok túlhatalmával magyarázza az amerikai társadalom bajainak legalábbis jelentős részét. A könyvismertetés szerzője azt szeretné, ha a közgazdászok a kaptafánál maradnának, és kivonulnának a döntéshozatalból.

CC skeddy in NYC

Vissza a törzsi családmodellhez?

2020. március 5.

Bár több egyéni szabadsággal és nagyobb gazdasági teljesítménnyel jár, a több generációs nagycsaládokat kiszorító kétszülős családmodell egyre súlyosabb válságba kerül Amerikában. Az ismert publicista szerint a nomád törzsi együttélés feltámasztása segíthet úrrá lenni a család válságából fakadó szociális problémákon.

CC Sandy Brown Jensen

Iszlámügyi szigorítások Franciaországban

2020. március 3.

Macron elnök intézkedéseket jelentett be „az iszlamista szeparatizmus” visszaszorítása érdekében. A kritikus elemző elégtelennek tartja, hogy az elnök a külföldi befolyás korlátozására szorítkozik. A bajok forrása szerinte Franciaországban keresendő.

CC Lep

Mások kultúrája: mindent a szemnek, semmit a kéznek

2020. március 1.

A kulturális kisajátítás haladó szellemű logikája szerint minden kultúra egy-egy adott etnikai közösség kizárólagos tulajdona, mások nem használhatják. Ha mégis megkísérlik, az kulturális gyarmatosítás. De mi lesz így a multikulturális sokszínűség elvével?

CC Orlando Fringe

A pártokrácia nem vész el, csak átalakul

2020. február 27.

A német politológus szerint a demokrácia válságának és a társadalom szétszakadásának megfékezéséhez mindenekelőtt a demokratikus rend legfontosabb intézményeinek, a pártoknak kell megváltozniuk. Ehhez pedig világos vízió szükségeltetne.

CC Data Made of Things

Keresztesháború a pornográfia ellen

2020. február 25.

Amikor már azt hittük volna, hogy végleg ellaposodik a kultúrharc, ismét fellángolt a pornográfia körüli politikai vita. Jobboldali politikusok és értelmiségiek a radikális feministákkal egyetértésben keresztesháborút hirdetnek a pornográfia ellen. Csakhogy az emberek többségével és a de facto közmorállal is szembemennek.

CC Bradley Fulton

Állampolgárság bevándorló gyermekeknek?

2020. február 23.

Évek óta fekszik az olasz parlament előtt egy törvényjavaslat, amelynek értelmében az állampolgársággal nem rendelkező gyerekek néhány évi olaszországi iskolai képzés után állampolgárságot kapnának. A szociológus szerint külföldi állampolgárt csak felnőttkorban szabad honosítani, és csak egyéni vizsgálat alapján.

CC US Army Garrison Casey

A koronavírus megtámadta a kommunista államkapitalizmust

2020. február 20.

Egyre többen hibáztatják a kínai pártvezetést a koronavírus-járvány kapcsán. Egyes elemzők szerint a botrány megingatja a pártvezetés tekintélyét. Mások viszont, éppen ellenkezőleg, attól tartanak, hogy a párt még szigorúbb cenzúrát fog alkalmazni hatalmának védelmében.

CC SoQ錫濛譙

Amerika megváltozott. De rosszabb lett-e?

2020. február 18.

Az elmúlt fél évszázadban a polgári jogok kerültek az amerikai jogrend központjába, és ezzel a jogok ellentétbe kerültek a szabadsággal, átírva az alkotmányt – állítja a konzervatív szerző. Liberális bírálója nem tudja követni ezt a logikát.

Amerika megváltozott. De rosszabb lett-e?

Összeesküvés-elmélet az összeesküvés-elméletekről

2020. február 16.

Egyre-másra jelennek meg a különböző magyarázatok és elképzelések arról, hogy miért népszerűek manapság az összeesküvés-elméletek. Az amerikai szerző elismeri, hogy mindben van igazság, ám az egyik legfőbb oknak azt tartja, hogy valóban elszaporodtak az összeesküvések.

Összeesküvés-elmélet az összeesküvés-elméletekről