Szocializmus nincs, pedig igény lenne rá

2021. május 11.

A baloldali pártok elfordultak az egyszerű emberektől, egyre újabb identitások támogatásában igyekeznek megélni haladó mivoltukat, éspedig a vezetőikkel egyívású új menedzser-osztállyal szövetségben. Több szerző az ellenszert kutatja.

CC Rob Hurson

Politikailag korrekt hallgatásspirál

2021. május 9.

A cancel culture nemcsak a kultúrharc eszköze, hanem hadszíntere is egyben, hiszen abban a kérdésben sincs egyetértés, hogy az elhallgattatás kultúrája mennyire elterjedt és mekkora fenyegetést jelent. De lassan talán már lesznek empirikus adataink is.

Politikailag korrekt hallgatásspirál

A fehérség színeváltozása

2021. május 6.

A rabszolgakereskedelem korában támadt szükség arra az elméletre, hogy a fehéreknek sajátos, biológiailag meghatározott identitásuk van. Ma azonban mintha éppen a rasszizmus elleni harcot zászlójára tűző woke identitáspolitika venné át a korábban a rasszisták által használt identitáslogikát.

A fehérség színeváltozása

Szegénységcsere Oroszországban

2021. május 4.

A járványok okozta válság miatt oroszországi családok milliói lesüllyedtek a szegények közé, más milliók viszont az állami segélyezés révén kiemelkedtek a szegénységből. Biden amerikai elnök adócsomag-tervéhez hasonló ötlet is szóba jött, hogy pénzt teremtsenek a lecsúszók megsegítésére, de erre kicsi az esély.

Szegénységcsere Oroszországban

A felsőoktatás identitásválsága

2021. május 2.

Az egyetemeket a második világháború után az anyagi és erkölcsi fejlődés zálogának tekintették. Mára azonban megváltozott a helyzet. Az elpiacosodott tömegképzés egyre kevésbé szolgál közérdeket.

A felsőoktatás identitásválsága

A globalizált autarkiák paradoxonja

2021. április 29.

A globális kereskedelemben legsikeresebb államok egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a belső piacokra és az önállóságra, miközben persze igyekeznek a lehető legnagyobb nemzetközi befolyásra szert tenni.

A globalizált autarkiák paradoxonja

Nagyvállalatok az állam szerepében

2021. április 27.

Az amerikai nagyvállalatok egyre nyíltabban vállalnak politikai szerepet. Elemzők szerint a tőke elfordul a plebejussá váló jobboldaltól, és a progresszív baloldalt kezdi támogatni. Ha a baloldal enged a kísértésnek, és a nagyvállalatok támogatásával akarja megnyerni a politikai vitákat és a kultúrharcot, akkor egyaránt árt a piacnak és a demokráciának.

CC kyle.wood

A vakcina nem atombomba

2021. április 25.

Az államok nagy szerepet játszanak a Covid-védőoltások kifejlesztésében és terítésében, mégsem akkorát, mint hajdan az atombomba elkészítésében. Már csak azért sem, mert a gyógyszergyártás nemzetközivé vált. Akárcsak az atombomba ügyében, a vakcina körül is erkölcsi és filozófiai dilemmák támadnak.

CC wuesteingel

A gépek mentenek meg minket magunktól?

2021. április 22.

Néhány éve még attól tartottunk, hogy az egyre intelligensebb robotok a fejünkre nőnek, és átveszik a hatalmat. Mára megfordult a helyzet, és az algoritmusoktól reméljük, hogy képesek lesznek megvédeni minket saját irracionalitásunktól és normaszegéseinktől.

A gépek mentenek meg minket magunktól?

Miért van eltörléskultúra, ha nincs?

2021. április 20.

A tekintélyes német baloldali politológus szerint a konzervatívok felnagyítják az eltörléskultúra jelentőségét, hogy morális pánikot keltve hallgattassák el a társadalmi igazságtalanság bírálóit. Filozófus bírálója helytelennek tartja a probléma bagatellizálását. Szerinte rendszerszintű a vélemények egyirányúsítása.

CC Alachua County

A múltat megvallani

2021. április 18.

Történészek felszólítják az olasz államot, hogy ismerje be a háború idején Jugoszláviában elkövetett olasz háborús bűntetteket és tegyen látványos gesztusokat az erkölcsi jóvátétel szellemében. A háború után a hidegháborús logika miatt maradt el a szembenézés.

https://www.occupazioneitalianajugoslavia41-43.it/

Haladó üzletpolitika

2021. április 15.

Az amerikai nagyvállalatok újabban előszeretettel állnak ki a haladó napirendbe illeszkedő faji és nemi ügyek mellett, és foglalnak nyíltan állást politikai kérdésekben. Korábbi szövetségeseik, a republikánusok tombolnak, és új osztályharctól tartanak. A baloldali kommentátorok sincsenek elragadtatva: üres PR-nak tartják a nagyvállalatok haladó jelszavait.

Haladó üzletpolitika

A történelem szelleme járja be

2021. április 13.

A moralizáló történelemfelfogás méltánytalan és történelmietlen. Ugyanígy elfogadhatatlan viszont a történelmi bűnök elhallgatása és a mítoszgyártás is. Hogyan viszonyuljon a múlthoz, aki mindkét lehetőség csapdáját el akarja kerülni? Egy ifjú filozófus banális töprengése a történelmi emlékezet nagy kérdéseiről.

CC Loudon dodd

Betiltandó-e a legrégibb francia diákszövetség?

2021. április 11.

Az évi félmillió eurós állami támogatással működő Országos Diákszövetséget (UNEF) évek óta azzal gyanúsítják, hogy iszlamista befolyás alá került. Legújabban két oktató elleni uszítás, illetve fehéreknek tiltott gyűlések szervezése miatt merült fel, nem kellene-e betiltani működését.

CC Jeanne Menjoulet

A nemi egyenlőség mellékhatásai

2021. április 8.

Biden elnök, ígéretéhez híven, gőzerővel látott neki a nemi alapú diszkrimináció felszámolásának. Bírálói szerint a nemi elkülönítés tiltása vallási jogokat sérthet, hiszen ellehetetleníti azon vallási rítusokat, amelyek a nőket és a férfiakat elkülönítik. A transzok nőként való elismerése pedig sértheti a nők jogait.

CC mel reiff hill

Lehetünk-e egyenlőek, ha génjeink különböznek?

2021. április 6.

A genetikának évtizedeken át megkérdőjelezhetetlen alapvetése volt, hogy az emberek közötti genetikai különbségek elenyészőek. Egyre több kutatás jut azonban ezzel ellenkező következtetésre. De biztos-e, hogy a képességek és az attitűdök genetikai meghatározottságából okvetlenül rasszista álláspont következik?

Lehetünk-e egyenlőek, ha génjeink különböznek?

Shakespeare vagy nem Shakespeare?

2021. április 4.

Ez ott a kérdés. Mármint Amerikában. Arról nincs szó, hogy hatalmi szóval törölnék a Bárdot a tananyagból, de valóságos, méghozzá pedagógusokból álló mozgalom követel ilyesmit. Nem azért, mert a koraújkori angol nyelv nehezen érthető, hanem mert Shakespeare elfogadhatatlan nézeteket képvisel.

VV jimmie

A hagyományos pártok alkonya

2021. április 1.

Olaszországban jó huszonöt évvel ezelőtt kezdődött a hagyományos pártok hanyatlása, amikor új típusú, egyszemélyi vezető köré szerveződő pártok jelentek meg. Mára az utolsó mohikán, a hajdani kommunista párt maradványira épülő Demokrata Párt is súlyos válságba került.

CC omnia_mutantur

Érdemtelen meritokrácia

2021. március 30.

Az érdemalapú szemlélet egykor a rendi- és osztályelőjogok elleni harc fegyvere volt. Az elit azonban igazodott az új elvárásokhoz, és a már csak névleg meritokratikus viszonyok közepette sikeresen örökíti át privilégiumait. Egyre többen állítják, hogy a felsőoktatás szűkítésével kell enyhíteni a bajokon.

CC Marion Doss

Radikalizáló online közösségi szamizdat

2021. március 28.

Azok a közösségi oldalak, amelyek korábban a szólásszabadság nevében elutasították az olyan tartalmak szűrését, amelyek nem sértik közvetlenül a törvényt, újabban – az összeesküvés-elméletekkel szemben – nemhogy cenzúrát nem restek gyakorolni, hanem egyenesen kizárják a radikális nézetek terjesztőit. A stratégia sikere erősen kétséges.

CC markus 119