Populista tanulságok

2022. szeptember 20.

Elit nélkül nem megy. Bürokrácia nélkül nem megy. A barcelonai politológus szerint ez az első populista hullám kudarcának tanulsága. További hullámok várhatók azonban, mert a másik fél, a liberális elit nincs a helyzet magaslatán.

Populista tanulságok

Mesterséges politikai intelligencia

2022. szeptember 18.

Egyre többen tartanak tőle, hogy Kína megelőzheti a Nyugatot technológiai fejlődésben, és ezzel a világ vezető hatalmává válhat. Mások attól félnek, hogy a mesterséges intelligencia és az internet a demokráciát is elnyomó megfigyelőállammá alakítja. Három neves politológus szerint alaptalanok az aggodalmak: a technológiai fejlődés a demokráciának kedvez. Legalábbis hosszú távon.

Mesterséges politikai intelligencia

Mivel tartozunk a jövőnek?

2022. szeptember 15.

A hatékony altruizmus hívei az emberiség összboldogságát teszik az erkölcsileg helyes cselekvés mércéjévé. Bírálóik a totalitárius utópiákkal rokonítják ezt az egyre divatosabb elméletet, mivel a hipotetikus jövő hipotetikus nemzedékeinek érdekére hivatkozva figyelmen kívül hagyja, sőt, akár háttérbe szorítja a ma élőket.

Mivel tartozunk a jövőnek?

Diákhitel és egyenlőség

2022. szeptember 13.

Az amerikai kormány vihart kavart azzal a tervével, hogy elengedi a diákhitelek jelentős részét. Baloldali bírálói sokkal jelentősebb állami beavatkozást várnának el. A jobboldal viszont arra mutat rá, hogy az államilag támogatott hitelezés nem mozdítja elő az egyenlőséget, sőt, tovább drágítja és hígítja a felsőoktatást.

Diákhitel és egyenlőség

Politika, tudományos köntösben

2022. szeptember 11.

A neves tudományos folyóirat a jövőben csak az olyan kutatási eredményeket közli, amelyek senkit sem sértenek. Az új publikálási irányelvek bírálói szerint ez lényegében ideológiai cenzúra, amely ellentétes a tudományos objektivitás elvével, és egyúttal tovább szíthatja az elittel szembeni bizalmatlanságot is.

CC Cristiano Banti

A zöld mozgalom az új hamis messiás?

2022. szeptember 8.

A konzervatív francia filozófusnő úgy látja, hogy akárcsak hajdan a kommunista mozgalom, most a zöld aktivisták képzelik magukat világmegváltónak, csak most nem az elnyomottak, hanem az egész Föld nevében. Az eredmény mindkét esetben nagyfokú intolerancia.

A zöld mozgalom az új hamis messiás?

Pekingbarát sorvezető az új hidegháborúhoz

2022. szeptember 6.

Kínának egészen más a szándéka a Nyugattal, mint a Szovjetuniónak volt a hidegháború idején: nem célja, hogy végső soron megsemmisítse. Viszont biztos benne, hogy képes a Nyugat fölébe kerekedni. A kínai támogatással működő washingtoni agytröszt munkatársa is úgy véli, hogy Amerika nem győzhetne az új hidegháborúban.

CC Mike Simpson

Politika és boldogság

2022. szeptember 4.

Kutatások tömkelege állítja, hogy a konzervatív világnézetűek boldogabbnak vallják magukat, mint a liberálisok. Mégpedig azért, mert az egyéni érdemmel és szorgalommal magyarázzák a sikert, és nem rendszerszintű okokkal.

Politika és boldogság

Virágozzék száz drog

2022. szeptember 1.

Kanada a kábítószerkereskedelem legalizálásával próbálkozik. Engedélyezték a cannabis fogyasztását, és az egyik tartományban kemény drogokat is szabad fogyasztani. A hatóságok azt remélik, hogy az alkoholtilalom feloldásához hasonlóan ezek az intézkedések is több haszonnal járnak majd, mint kárral.

Virágozzék száz drog

A technopopulizmustól a pártpopulizmusig

2022. augusztus 30.

A technokraták gyakran populistának minősítik a pártokat azon az alapon, hogy népszerűséghajhásznak tekintik őket. Az olasz politológus szerint ők maguk sem kevésbé populisták. Elméletét hazájának legfrissebb politikai fejleményeivel igyekszik igazolni.

A technopopulizmustól a pártpopulizmusig

Névtelen gyűlöletkeltés

2022. augusztus 28.

Időről-időre előkerül a javaslat, miszerint az internet pöcegödrének sötét bugyraiban fortyogó gyűlölködést csak úgy lehetne lecsapolni, ha a hozzászólók nem maradhatnának névtelenek. A szkeptikusok szerint ez a módszer aligha lenne hatékony. A gyűlöletkeltők ugyanis büszkén, névvel vállalják nézeteiket.

Névtelen gyűlöletkeltés

A globális ökoszocializmus elmélete és gyakorlata

2022. augusztus 25.

A haladó szellemű baloldali elit körében egyre népszerűbbek a nemnövekedés elméletei. Az eszmeiséggel alapvetően szimpatizáló közgazdász azonban nem sok esélyt lát az elmélet megvalósítására. Sem a szegény országok lakói, sem pedig a fejlett gazdaságok középosztálya és munkássága nem lelkesedik a globális ökoszocializmusért.

CC Colectivo Desazkundea

Szembenézés a történelmi szembenézéssel

2022. augusztus 23.

A náci múlt bűneivel való szembenézés évtizedeken át meghatározta Németország külpolitikáját. És gazdasági szempontból is igen jövedelmező volt, például elősegítette az olcsó orosz energiához való hozzáférést. Az ukrajnai háború miatt új narratíva körvonalazódik. Természetesen ez is összhangban van Berlin aktuális gazdasági érdekeivel és az új geopolitikai realitásokkal.

CC Matthias Berg

Fatva és eltörléskultúra

2022. augusztus 21.

A baloldali publicista aránytalannak és abszurdnak tartja, hogy a szólásszabadság egynémely védelmezőjének a progresszív eltörléskultúra jutott eszébe a Salman Rushdie elleni merényletről, miközben szót sem ejtenek róla, hogy jobboldali konzervatívok könyveket tiltanak ki az iskolákból.

CC Fronteiras do Pensamento

Politikai kultúrharc

2022. augusztus 18.

A kultúrharc hívei a politikát a kultúráért és az identitásért folytatott küzdelemnek tartják. A keresztény konzervatív szerző szerint ez rendben is lenne, csakhogy a gyakorlatban nem a politika szolgálja a kultúrát, hanem fordítva. Különösen aggasztónak tartja, hogy a keresztény jobboldal is pártpolitikai szereplővé vált, s ezzel alapvető érdekeit kompromittálja.

Politikai kultúrharc

Harc az orosz civilizáció lelkéért

2022. augusztus 16.

Az ukrajnai háborút nemcsak befolyási övezetért, területért és erőforrásokért vívják, hanem az orosz emberek tudatáért is. A Kreml narratívája szerint Oroszország a hanyatló nyugati civilizáció és annak értékei ellen is harcol. Még ha győzne is, nagy kérdés, hogy az oroszok boldogabbak lennének-e az eurázsiai civilizáció részeként.

CC Monsieur Fou

A háborús fenyegetés civilizációs haszna

2022. augusztus 14.

A háború szörnyű pusztítással jár, de a modern társadalmak kialakulásában mégis kulcsszerepe volt. Az ikonoklaszta történész legújabb kutatásai szerint a mezőgazdaság mellett a hadviselés volt az elmúlt tízezer év legfontosabb civilizációs ösztönzője.

A háborús fenyegetés civilizációs haszna

Háborús bűnös hazafi

2022. augusztus 11.

A címben szereplő két meghatározás sehogyan sem fér össze, ezért az illetékesek megpróbálják az egyiket szemérmesen eltagadni. Az egyik legismertebb lett tömeggyilkos esete mindennapos a Baltikumban, ahol a szovjet megszállókkal szembeni gyűlölet sokakat a náci megszállók bűntársaivá tett.

Háborús bűnös hazafi

A szankciók kétélű fegyvere

2022. augusztus 9.

Az Oroszország elleni bojkottért a résztvevő államok is nagy árat fizetnek. A szankciók nagy károkat okoznak az orosz gazdaságnak, két német közgazdász szerint azonban Putyin hatalmát nem veszélyeztetik, és a háború lezárását sem segítik elő. A Nyugat – állítják – sokkal hathatósabban támogathatná Ukrajnát szankciók nélkül.

CC Jernej Furman

A baloldalon már a populizmus sem segít?

2022. augusztus 7.

Sokan gondolják, hogy a baloldali pártok piac- és tőkellenes szociális demagógiával nyerhetik vissza az egyszerű emberek támogatását. A szociáldemokrata amerikai politológus szerint ez tévedés.

CC Dr Case