A baloldali radikalizmus anatómiája

2018. október 9.

Az új baloldali radikális eszmék sem nem újak, sem nem radikálisak – véli a kelet-európai származású neokonzervatív elemző. Ráadásul közpolitikai tekintetben nem sokban különböznek a fő riválisnak számító jobboldali populizmustól.

CC Matt Brown

Az állami liberalizmus paradoxona Franciaországban

2018. október 7.

Emmanuel Macron elnök felülről, vezérelvű politikai struktúrában akarja bevezetni a liberalizmust Franciaországban. A neves politológus az önellentmondás feltárásán kívül az osztályalapú választási tömbök felbomlását is elemzi.

CC GUE/NGL

Az élet, a világmindenség meg minden

2018. október 4.

Világszerte egyre népszerűbbek a nagy történelmi elbeszélések, egyebek között Yuval Noah Harari munkái. A svájci publicista szerint az efféle narratívák legfeljebb instant világmagyarázatnak tekinthetők, semmiesetre sem hiteles történelmi elbeszélésnek. Az is kétséges, hogy a spirituális igények kielégítésén túl van-e bármi gyakorlati hasznuk.

CC TED Conference

Volt-e, van-e, lesz-e liberális világrend?

2018. október 2.

Az amerikai történész szerint veszélybe került a liberális világrend, amelyben Amerika a maga képére formálja a világot és az államok nem erőszakkal érvényesítik érdekeiket. Éspedig Trump miatt. Könyvének recenzense úgy látja, hogy maga a liberális elit is felelős a történtekért. A neves stratégiai elemző szerint viszont soha nem is volt liberális világrend.

CC Roberto Rizzato

Szabályozható-e a kiberháború?

2018. szeptember 30.

Az amerikai biztonságpolitikai szakértő digitális Pearl Harbortól tart. Azt javasolja, hogy alkossák meg a genfi egyezmények kiberháborúra vonatkozó megfelelőjét, és dolgozzanak ki átfogó kormányzati kiberbiztonsági stratégiát.

CC Richard Patterson

A brit oroszlán deheroizálása

2018. szeptember 27.

A neokonzervatív publicista megpróbálja ledönteni a második világháborús brit mítoszt. A brit katonák hősiesen harcoltak – ismeri el –, de ettől Nagy-Britannia háborús szerepe sem olyan hősi, sem olyan dicsőséges nem volt, mint ahogy hinni szokás.

CC Wikipedia

A baloldali populizmus jobb?

2018. szeptember 25.

A radikális baloldali filozófus a populizmus fegyverét fordítaná a jobboldali populista pártok ellen. Recenzensei szerint lehetséges, hogy a stratégia működne, ám a következményei ijesztők. Félő, hogy a baloldali populizmus semmivel sem lenne demokratikusabb, mint a jobboldali.

CC Eduardo Méndez G.

Egyetemi lufi?

2018. szeptember 23.

Az elitegyetemen végzett brit baloldali publicista élesen bírálja a felsőoktatást. Úgy véli, a magas tandíjak miatt a brit egyetemek inkább üzleti vállalkozások, mint a tudomány fellegvárai. Hozzáteszi, hogy a társadalmi mobilitást és az esélyegyenlőséget pedig szinte egyáltalán nem erősítik.

CC Luc Legay

Saját kárán sem tanul a világ

2018. szeptember 20.

A tekintélyes közgazdász-házaspár szerint a tíz éve kirobbant gazdasági válságnak fontos tanulságai vannak. Csupa olyan dolog, amelyet már korábban is tudtunk. Ezért a legfontosabb tanulság az, hogy képtelenek vagyunk tanulni a válságokból, így előbb-utóbb újra szembe kell velük néznünk.

WFPefferle

Huntington jóslata negyedévszázad távlatából

2018. szeptember 18.

Samuel Huntington huszonöt éve publikálta a civilizációk harcára vonatkozó tézisét. Az azóta eltelt időben Huntington jóslata csak kis részben valósult meg. A kulturális harc nemcsak civilizációk között, hanem határaikon belül is zajlik.

CC Wikipedia

A kleptokrácia nem ismer határokat

2018. szeptember 16.

A pár tucat leggazdagabb ember egyre gazdagabb lesz, és egyre nagyobb befolyást gyakorol az életünkre. A kór a szigorú pénzügyi szabályok kijátszásával indult, de ami akkor csalás volt, mára mindenütt törvényes gyakorlat.

A kleptokrácia nem ismer határokat

Szolgálólányok meséje

2018. szeptember 13.

A #MeToo mozgalom hatására nők tömkelege állt a nyilvánosság elé, élükön celebekkel, és szólalt fel a szexuális visszaélések ellen. Baloldali nőjogi aktivisták szerint azonban a mozgalom középosztálybeli tagjai nem sokat tesznek az igazán kiszolgáltatott nőkért.

CC Prentsa Aldundia

Identitás a történelem vége után

2018. szeptember 11.

Harminc évvel a történelem végére vonatkozó jóslata után Francis Fukuyama az identitáspolitikai mozgalmakban látja a liberális demokráciákra leselkedő legnagyobb veszélyt. Régi vágású liberális konzervatív recenzense szerint ez a világmagyarázat semmivel sem kevésbé leegyszerűsítő, mint a korábbi volt.

CC Fronteiras do Pensamento

A nőiség csapdája a politikában

2018. szeptember 9.

Egyre több nő indul a választásokon, és egyre gyakrabban kampányolnak női mivoltukkal. Csakhogy ezzel kétséget ébresztenek jelöltségük jogossága iránt, hiszen a megválasztott politikusnak az adott terület egész lakossága érdekében kell tevékenykednie.

A nőiség csapdája a politikában

Kufárok és brahmanák harca a nép kegyeiért

2018. szeptember 6.

Az elmúlt évek politikai átalakulását sok elemző az elitekkel szembeni populista lázadással magyarázza. Thomas Piketty sztárközgazdász szerint nem ez a helyzet. Nem a nép képviselői állnak szemben az elitekkel, hanem két jól elkülöníthető elitcsoport harcol a hatalomért. A nép így is, úgy is alárendelt marad.

CC byronv2

Új nacionalizmus izraeli mintára

2018. szeptember 4.

A nacionalizmus rossz nevet szerzett magának a két világháborúban, a következő évtizedek globalizmusa viszont gazdasági és demográfiai válságba jutott. Az izraeli szerző és amerikai recenzense szerint a megoldás a fennmaradást szolgáló, de az expanzionizmust elutasító új nacionalizmus. 

Új nacionalizmus izraeli mintára

Önbeteljesítő bölcsészválság

2018. szeptember 2.

Az elmúlt években csökken a bölcsészképzés népszerűsége, mert a diákok jobb megélhetést remélnek a praktikusabb képzésektől. A bölcsészprofesszoriátus ezt súlyos tévedésnek tartja, és adatokkal támasztja alá álláspontját.

CC Illinois Springfield

A Szilícium-völgy baloldali kapitalistái

2018. augusztus 30.

A feltörekvő techszektort egykor a libertárius, sőt anarchokapitalista eszmeiség jellemezte. Mindez azonban a múlté, a Szilícium-völgy ma jórészt baloldali. Amióta gazdasági szempontból meghatározóvá vált, nem ellensége a jóléti államnak sem. Persze az állami gondoskodás programját csak addig támogatja, amíg nem ellentétes saját piaci érdekeivel.

CC Emilie Ogez

Józansághiány a migrációs vitában

2018. augusztus 28.

A tömeges migrációról szóló vitában mindkét fél egyre szélsőségesebben gondolkodik. Az egyik oldal már-már minden színes bőrű bevándorlót veszedelmesnek tekint, a másik viszont azt képzeli, hogy minél több a bevándorló, annál jobb. Ebből nehezen születhet jó megoldás.

CC Climatalk.in

Közösségi cenzúra

2018. augusztus 26.

A szélsőjobboldalinak ítélt online álhírgyárak cenzúrája súlyos következményekkel jár – figyelmeztet az amerikai jogászprofesszor. A közösségi oldalak üzemeltetőinek önkényes és politikailag motivált tiltó tevékenysége tovább növelheti a médiával kapcsolatos bizalmatlanságot.

CC Wikipedia