A romló világhelyzet mérlege

2015. máj. 26.

Eurázsiában egyre nagyobb a bizonytalanság, és mivel az Egyesült Államok is az érintett felek közé tartozik, a világpolitika állapota is bizonytalanabb, mint korábban. Mi sem természetesebb – írja a tekintélyes stratégiai elemző –, hiszen minden nagy biztonsági rendszer csődöt mond, ha megváltoznak a körülmények, amelyek létrehozták.

CC alphadesigner

A szűkösség pszichológiája

2015. máj. 24.

Viselkedési közgazdászok végre tudományos alapon is igazolják, amit mindig is tudtunk: a nélkülözés rontja a kognitív képességeket. A kormányok végre most már tudományos alapon ösztökélhetik a szegényeket a megfelelő viselkedésre és döntésre.

CC Taber Andrew Bain

A globális és a nemzeti kapitalizmus logikája

2015. máj. 21.

A gazdasági válság óta a fejlődő országokban jelentősen visszaesett a multinacionális nagyvállalatok nyeresége. Az amerikai gazdasági szakíró szerint a fejlődő országok kormányai piacvédő intézkedésekkel hozzák helyzetbe a hazai termelőket és ipart.

CC Magalie L'Abbé

A népirtás bűnsegédei

2015. máj. 19.

Az „auschwitzi könyvelő”, aki bíróság előtt áll Németországban, nyilván nem kap letöltendő börtönbüntetést 94 éves korában. Az ítélet jelképes jelentőségű lesz. Ha elítélik, akkor a bíróság azt mondja ki, hogy mindenki bűnös, aki részt vett a holokausztban.

CC Marcin Lachowicz

A síita fák sem nőnek az égig

2015. máj. 17.

Irán vezetésével látványos síita térhódítás folyik a Közel-Keleten, de hosszabb távon a szunniták pozíciója erősebb, és Irán belső helyzete sem olyan szilárd, hogy a síita térnyerés biztonsággal folytatódhatna.

CC Sean Long

Ki meri vállalni a rasszizmus bélyegét?

2015. máj. 14.

A neves archeológus gyanítja, hogy az emberi rasszok között nemcsak szemre van különbség, hanem lélektani alkat dolgában is, és ezt a tudósok egyszerűen nem merik kutatni, mert félnek, hogy azonnal rasszistának minősülnének.

CC Andy Leppard

Baltimore a jéghegy csúcsa

2015. máj. 12.

Amerikában a városok ipartalanítása nyomán ott maradt munka és perspektíva nélkül több millió ember, javarészt afroamerikaiak, akik nagyobb felfordulást is fognak még okozni a baltimore-inál, hacsak valaki nem teremt nekik munkahelyeket.

CC Stephen Melkisethian

Arányosság angolosan

2015. máj. 10.

A brit választási rendszer aránytalan, és egyúttal erősíti a társdalom megosztottságát – kommentálják neves politológusok a parlamenti választás eredményét. A tisztán egyéni választókerületi rendszer a vesztes pártok megújulását is megnehezíti.

CC David Holt

Radikális konzervatív alapjövedelem

2015. máj. 07.

A minden állampolgárnak alanyi jogon járó alapjövedelem manapság többnyire a baloldal ígéretlistáján szerepel. Az ismert gazdasági szakíró viszont a brit jobboldalnak ajánlja megfontolásra. Az alapjövedelem bevezetése hatékony eszköz a szegénység elleni harcban, ráadásul csökkenti a bürokráciát.

CC Christopher Andrews

Az afrikai bevándorlásáfium ellen való orvosság

2015. máj. 05.

Ha így megy tovább, Afrikában száz év múlva négy-ötmilliárd embernek kellene lennie. Nem lesz, mert valaminek történnie kell. Például milliárdos méretű kirajzásnak. Ha a Nyugat nem akar megoldhatatlan problémákat magának, akkor tennie kell valamit az afrikai születésszám csökkentéséért – állítja az amerikai konzervatív szerző.

CC art around

Vallási alapon szabad diszkriminálni a nőket?

2015. máj. 03.

A demokratikus társadalom elítéli a faji, a vallási és a nemi diszkriminációt. A nőkkel szembeni vallási alapú előítéleteket azonban megtűri. Az amerikai publicista szerint ideje lenne változtatni ezen.

CC Jonas K.

Adós, ne fizess!

2015. április 30.

Korunk legközkedveltebb közgazdásza csatlakozik azokhoz, akik szerint a nagy államadósság egyszerűen visszafizethetetlen, és a behajtás erőszakolásának nagyobb a kára, mint a haszna. Különösen Németországtól és Franciaországtól veszi rossz néven az adósságbehajtást.

CC webbulapic

Európa és a menekültek

2015. április 28.

A német publicista szerint hiába a nagy erkölcsi felháborodás és fogadkozás, az európai menekültpolitika az újabb több száz vízbefúlt tragédiája után sem változik, és nem lesz jobb a menekültek helyzete.

CC dynamosquito

Innovatív államkapitalizmust!

2015. április 26.

A Harvard Egyetem politikai gazdaságtan professzora szerint nem szükségszerű, hogy a technológiai fejlődés okozta egyenlőtlenség a kapitalizmus összeomlásához vezessen. Megfelelő állami beavatkozással elérhető, hogy az innováció és az automatizálás gyümölcseit széles rétegek élvezzék.

CC UNU-WIDER

A halott ember márpedig az államé?

2015. április 23.

A francia szocialistákat azzal vádolják, hogy államosítanák az emberi testet. Pedig csak azt vezették be, ami sok más országban sok évtizedes gyakorlat: a halott tiltó rendelkezésének hiányában szervei kinyerhetők és beültethetők más emberbe.

CC Stanford Medical History Center

Illiberális politikai korrektség

2015. április 21.

A liberális amerikai publicista szerint a liberálisok az elmúlt évtizedben behódoltak a marxista baloldal ideológiájának, és feladták a szólásszabadság eszméjét, hogy hatékonyabban szembeszálljanak a konzervatívokkal. Csakhogy a politikai korrektség lényegileg ellentétes a liberális célokkal és krédóval.

CC Steven Mileham

A demokrácia kiábrándító pszichológiája

2015. április 19.

Az angol neurológus tudományos alapon panaszolja el, hogy a buta politikusoknak áll a zászló. Az értelmes és okos jelöltek ugyanis kevésbé meggyőzőek, sőt gyakran kifejezetten idegesítik a választókat. Elkezdődött a brit választási kampány.

CC Metazin

Érvek a bölcsészoktatás mellett

2015. április 16.

Amerikában általánosan elfogadott nézet, hogy a humán tárgyak oktatása és a bölcsészképzés afféle luxus, ami nem viszi előbbre az országot. A versenyképességen a reáltárgyak tanítása és a műszaki oktatás javíthat. Tévedés.

CC Gioia De Antoniis

A végén mégis Marxnak lesz igaza?

2015. április 14.

Az angol szociáldemokrata szerző nem tagadja, hogy a technológiai forradalom szükségképpen munkanélküliséghez és egyben növekvő egyenlőtlenséghez vezet, de furcsamód nem tartja lehetetlennek, hogy szocialista fordulat lesz a végeredmény.

CC William Murphy

Egyedülálló jómód

2015. április 12.

Az amerikai publicista szerint a házasság válságával kapcsolatos konzervatív és liberális elképzelések egyaránt tévesek. A házasság jelentősége a jólét és a női egyenjogúság erősödésének szükségszerű velejárója.

CC Sarah SR Palm