Helikopter-szülők és fóbiák

2014. április 20.

Néhány évtized alatt drámaian megváltoztak a gyerekneveléssel kapcsolatos normák. A szülők és az állami intézmények állandó megfigyelés alatt tartják a gyerekeket annak érdekében, hogy megóvják őket a rájuk leselkedő veszélyektől. Félő, hogy ezzel a gyerekek nem önálló, hanem fóbiás felnőttek lesznek.

CC Dan Nguyen

Hideg- és melegháborús változatok Moszkvából

2014. április 17.

A moszkvai politológus elismeri, hogy Oroszország kíméletlenül lépett fel a Krím-félsziget ügyében, de azt állítja, nem birodalmi törekvések vezették, hanem a káoszt akarta megakadályozni határai mentén. A nyugati válaszcsapásokat azonban higgadtan kell fogadnia, nehogy többet ártson magának, mint az ellenfélnek. Kollégája viszont arról elmélkedik, visszatér-e Oroszországhoz Kelet- és Dél-Ukrajna is.

CC Olegzima

Cseppfertőzéssel terjedő diktatúra

2014. április 15.

Amerikai biológusok azzal magyarázzák a társadalmak közötti strukturális és politikai különbségeket, hogy e közösségek más-más intenzitású fertőző betegségeknek voltak/vannak kitéve, és ezért nem egyforma intenzitással kényszerültek védekezésre. Ahol nagyobb a veszély, ott a közösségé a primátus, ahol pedig kisebb, ott az egyéné. Szerintük a betegségek leküzdése útján a tekintélyelvű társadalmakat is liberalizálni lehet.

CC sharyn morrow

Útlevél-imperializmus

2014. április 13.

Moszkva április elején törvényt fogadott el, amely az Ukrajnában élő oroszok számára lehetővé teszi az orosz állampolgárság felvételét oroszországi lakóhely nélkül. Ahogyan Dél-Oszétia esetében, Moszkva célja most is a területi revízió előkészítése lehet.

CC Metazin

Marx újratöltve

2014. április 10.

A sikeres francia közgazdász felfedezni véli „a kapitalizmus alapvető ellentmondását”, nevezetesen, hogy a tőkés társadalomban munkáló erők növelik a jövedelemkülönbségeket, ha csak politikai beavatkozás ezt meg nem akadályozza. Az amerikai recenzens az adatgyűjtést értékesnek tartja, az elemzést hiányosnak, a szerző adóemelési javaslatait viszont megfontolandónak, habár pillanatnyilag irreálisnak.

CC Community Eye Health

Balról hódít a szélsőjobb

2014. április 08.

Franciaországban a szocialista Hollande elnök a legjobboldalibb baloldalit nevezte ki kormányfőnek, miután pártját keserves vereség érte a helyhatósági választásokon. A legtöbbet a konzervatívok arattak, de a némileg megszelídült szélsőjobboldal előretörése példátlan a háború utáni Franciaország történetében. Az elnök baloldali bírálói szerint a jobboldalnak tett engedmények csak tovább súlyosbítják a baloldal válságát.

Balról hódít a szélsőjobb

A karizmatikus vezér mítosza

2014. április 05.

A tekintélyes egykori kremlinológus szerint a karizmatikus vezér romlásba viszi országát, de legalábbis pártját. Tony Blair volt brit miniszterelnök példájával int az egyszemélyi vezetés ellen. Konzervatív kritikusa megvédi a volt baloldali kormányfőt és kiáll a karizma mellett.

CC Eduard Witzmann

Variációk birodalomépítésre

2014. április 03.

A moszkvai Izvesztyija egyik elemzője azt tanácsolja a kormánynak, hogy háborús bűnökért ültesse Amerikát a vádlottak padjára, s ezáltal hárítsa el a Krím annektálása miatti támadásokat, és kapjon szabad kezet a volt szovjet területek gazdasági integrációjához. A másik szakértő háromoldalú, amerikai–európai–orosz megállapodást javasol Ukrajnáról, mielőtt Oroszország rákényszerülne az oroszok lakta kelet-ukrajnai területek megszállására, s ezzel súlyos nemzetközi válságot hozna létre.

CC One Way Stock

A dán zsidómentés morális kérdőjelei

2014. április 01.

A dán lakosság a második világháborús német megszállás idején egy emberként mentette zsidó honfitársait. Az akció sikerének azonban számos erkölcsi szempontból ellentmondásos előfeltétele volt, egyebek között az országhatár korábbi lezárása a menekültáradat elől és a náci Németországgal való együttműködés. De legalább ilyen fontos volt a mérsékelt jobb- és baloldali pártoknak a szélsőségekkel szembeni konszenzusa is.

CC Frihedsmuseet

Az adatbánya sem tesz csodát

2014. március 30.

Új internetes programok segítségével elképesztő mennyiségű adat gyűjthető össze. Az optimisták szerint az információ elemzése új távlatokat nyithat a tudomány számára. A szkeptikusok azonban óvatosságra intenek: a hatalmas minták sem szavatolják, hogy végül pontos lesz az elemzés és megbízható az előrejelzés.

CC Will Schrisaw

Világ középosztályai, egyesüljetek!

2014. március 27.

A munkásság helyett a világszerte erősödő és egységesülő középosztály szabhat gátat a társadalmi különbségek további mélyülésének és a plutokrácia hatalmának. A mindenkori hatalmi elit elszámoltathatóságát követelő középosztályi aktivizmus egyszerre forradalmasíthatja a politikai és a gazdasági rendszerek működését, s ezzel megmentheti a kapitalizmus vívmányait a túlzottan pénzsóvár kapitalistáktól.

CC Mike Licht

A forradalom megszelídítése

2014. március 25.

Az ukrán kormányellenes felkelés azért lehetett sikeres, mert a tüntetők nem voltak hajlandók a megalkuvásra. Ugyanaz az indulat azonban, mely nélkülözhetetlen volt a régi rend elsöpréséhez, fékezheti az új, demokratikusabb rend kialakítását. A stabil intézményrendszer felállítása kompromisszumkészséget és türelmet igényel.

CC Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Mégsem kazárok az askenázi zsidók

2014. március 23.

A jeruzsálemi történészprofeszor megcáfolja egy neves kutató cikkét, amely genetikai adatokkal támasztotta alá az askenázi zsidók kazár eredetéről szóló elméletet. A szerző egyenesen felületességgel vádolja a cikk szakmai lektorait és kiadóját, mivel a maga fajta amatőr is könnyedén ki tudja mutatni a genetikus gondolatmenetének gyöngéit.

CC Mirthe Valentijn

Fukuyama korrigálná a liberális modellt

2014. március 20.

Ha Amerika meg akarja őrizni vezető szerepét, sőt, akár csak belső demokráciáját, felül kell vizsgálnia a washingtoni konszenzusnak nevezett liberális modellt. Fukuyama szerint a szinte korlátlan gazdasági liberalizmus és a vele járó növekvő társadalmi egyenlőtlenségek már-már a demokráciát fenyegetik.

CC ICP Colombia

Háborús emlékezetvita Nagy-Britanniában

2014. március 18.

Lehet, hogy a történelmet a győztesek írják, ám a történelmi emlékezet még őket is próbára teszi. Ők sem nagyon tudnak ugyanis egyezségre jutni az egységes történelmi narratíváról. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az első világháború centenáriuma kapcsán a brit történelmi felelősségről kialakult aktuálpolitikai viták.

CC Toronto Public Library

Komp-Ukrajna nyugatra tart

2014. március 16.

Ukrajna határövezet Oroszország és a Nyugat között, és mint ilyen, évszázados huzakodás zajlik a birtoklásáért. Az utóbbi időben egyre intenzívebbé váló kötélhúzás kimenetele kétséges. Már az sem biztos, hogy a Nyugat képes-e egységesen és erőteljesen fellépni. Van, aki szerint erre nincs is szükség.

CC futureatlas

A „zsidó” mint metafora

2014. március 13.

Az amerikai történészprofesszor a zsidóellenes nyelvhasználat eszmetörténetének feltárására tesz kísérletet. Azt állítja, hogy kontinuitás jellemzi az ókortól a középkoron át a huszadik századig ívelő előítéletes zsidó-metaforát. Bár a zsidó-metafora alkalmazása nem mindig járt együtt antiszemitizmussal, elterjedése nagyban megkönnyítette az antiszemiták dolgát.

CC zeevveez

Ukrán–orosz emlékezetháború

2014. március 11.

A sok évszázados közös történelemről inkább Oroszországban szokás azt képzelni, hogy összeköt. Ukrajnában a nemzetépítés közben az elválasztó tényeket helyezik előtérbe. A fegyveres konfliktussal fenyegető viszály nem pusztán érdekek és területek körül zajlik, hanem a történelmi emlékezet körül is.

CC Spylaw01

Einstein, Darwin és más nagy tévedők

2014. március 09.

A világ melléfogások útján halad előre. A veterán fizikus a nagy elődök hibás elméleteiről szóló könyvből vigaszt merít a maga tévedésére is, és megállapítja, hogy tévedések nélkül nincs haladás. Mellékesen megjegyzi, hogy a politikai vezetőket már nehezebb felmenteni felelősségük alól, ha nagyon melléfognak, mert az ő balfogásaik végzetes következményekkel járhatnak.

CC sdobie

A politikafüggő közigazgatás hátrányai

2014. március 06.

Az olasz válság egyik fő oka az államgépezet mozdíthatatlansága. A politológus professzor szerint a tisztviselői kar nem képes ellátni a feladatát. A különféle személyi és politikai függések rendszere végül is a magánérdekeket juttatja érvényre az államérdek rovására.

CC BostonBill