A nácizmus hosszú árnyéka

2015. március 26.

A cambridge-i történész szerint ideje lenne szakítani azzal, hogy a nemzeti szocializmust kizárólag az antiszemitizmus alapján magyarázzák. Attól, hogy több forrásból táplálkozott és mintákat követett, a nácizmus bűnei még egyedülállók.

CC Gina Collechia

Le Pen ante portas

2015. március 24.

A radikális jobboldal a szocialisták és a konzervatívok egyenrangú kihívójává vált Franciaországban. A háromosztatú politikai térben az ország csakis azért kormányozható nagykoalíció nélkül, mert a választási rendszer a relatív többségből abszolút többséget teremt.

CC Blandine Le Cain

Szülői kultúra a megfigyelés társadalmában

2015. március 22.

Bár a fejlett világ egyre biztonságosabb, a szülők minden eddiginél jobban féltik gyerekeiket. A téma szakértője szerint a jelenségnek társadalmi és kulturális okai vannak, és hovatovább a jogalkalmazásban is megjelennek a már-már paranoiás elvárások.

CC RichardAlan

Menthetetlen az eurózóna?

2015. március 19.

A tekintélyes brit liberális történész szerint a monetáris unió lassú kínhalál elébe néz. Az eurózóna akkor maradhatna egységes, ha tagállamai szövetségi államot alkotnának, és egymás közt újraosztanák a jövedelmeket. Másképp az európai integráció nem fenntartható és nem demokratikus. Bár nincs szíve kimondani, a józan esze azt súgja, hogy akkor már inkább a demokratikus nemzetállam.

CC Maurizio Laudisa

Amerika szerepkeresése

2015. március 17.

A demokrata párti elemző nem szeretné, ha Amerika nemzetközi szerepvállalásában az önérdek kerekedne felül a szép elveken. Republikánus szerzők művét elemezve elismeri, hogy ők is a két tényező egyensúlyát látják kívánatosnak, csak éppen máshová tennék a hangsúlyt.

CC blinking idiot

Digitális jólét

2015. március 15.

Az infokommunikációs forradalom nem enyhítette a társadalmi különbségeket, sőt hozzájárult a szegények és a gazdagok közötti szakadék mélyüléséhez. De azért a szegényebbek számára elérhetővé tett sok mindent, ami javítja az életminőséget. Más kérdés, hogy még ez sem feltétlenül növelte a jólétet.

CC Andreas Nilsson

Márpedig a nagy adósságok törleszthetetlenek

2015. március 12.

Portugália hamarosan Görögország sorsára juthat, gazdaságilag ugyanis nem áll jobban, bár a világ úgy tesz, mintha kikerült volna a kátyúból. Valójában mindkét ország adóssága visszafizethetetlen, és ezzel a nemzetközi közösségnek előbb-utóbb számot kell vetnie.

CC Jamie Sneddon

A multikulturalizmus és az asszimiláció bukása

2015. március 10.

Az ismert filozófus szerint a multikulturalizmus politikája hozzájárul a bevándorlók elszigetelődéséhez. Csakhogy a kulturális asszimiláció is hasonló eredményhez vezet. A bevándorlók integrációjához az államnak ki kellene vonulnia az identitáspolitikából.

CC Carsten ten Brink

Nők nélküli feminizmus

2015. március 08.

Nyugaton a nők társadalmi és magánéleti státusza egyre közelebb kerül a férfiakéhoz, és ezzel értelmét veszti a gender-elméletnek az az alapvetése, hogy a nőiség társadalmi termék. A francia kutató szerint ennek erőltetése nem megvédi a nőt, hanem kiiktatja a gondolkodásból.

CC Chrish Dunne

Osztrák mecsetbe osztrák imámot!

2015. március 05.

Ausztria új törvénnyel igyekszik elejét venni az iszlám radikalizmus térhódításának. A helyi normákhoz igazított osztrák iszlámot szeretne. A bírálók szerint ez iszlámellenes hisztériakeltés. A törvény támogatói viszont úgy vélik, Ausztria egész Európának követendő példával szolgálhat.

CC Cha già José

Magániskola és közhaszon

2015. március 03.

Nagy-Britanniában kiújult a vita a magániskolákról. A baloldal az esélyegyenlőség erősítése érdekében megvonná a több mint százmillió fontos adókedvezményt az elitiskoláktól, amelyek fékezik a társadalmi mobilitást, mivelhogy csillagászati tandíjaikat csak az elit tudja megfizetni. A szegény családba születő gyerekek kitörési esélyei csak az elit esélyeinek romlása árán javíthatók.

CC Visentico/Sento

Anglia adóssága és a tudatmódosító szer

2015. március 01.

Az új görög kormány kétségbeesetten küzd az államadósság enyhítéséért, és jól teszi, mert ezen múlhat a következő évtizedek fejlődése. Anglia például 1947-ben adósságválságba süllyedt, mert küldötte, a híres Keynes professzor tudatmódosító szer hatása alatt tárgyalt az amerikai segélyről.

CC IMF

Wilson tette tönkre a 20. századot?

2015. február 26.

Ha Woodrow Wilson elnök nem lép be az antant oldalán az első világháborúba, akkor nem lett volna sem szovjet kommunizmus, sem német nácizmus – állítja a veterán jobboldali amerikai politikus. Amerikának egyszerűen tartania kellett volna magát a klasszikus be nem avatkozási politikához, és elkerülhette volna a huszadik század legnagyobb tragédiáit.

Wilson tette tönkre a 20. századot?

Már a diktatúra sem a régi

2015. február 24.

A diktatúrák átalakulóban vannak. Régi típusú, totális diktatúra csak elvétve akad. A modernebb fajta viszont úgy is tekinthető, mint ami útban van a szabadság felé. Az amerikai biztonságpolitikai szakértők szerint ezt a haladást érdemes támogatnia Amerikának ahelyett, hogy kész demokrácia-receptet próbálna rájuk erőltetni.

CC Erik Törner

A krumplileves Angliában sem krumplileves

2015. február 22.

A liberális lap publicistája szerint a brit politikát is eluralta a szavak kiforgatásától való paranoid félelem. A mérsékelt politikusok mindjobban kerülik az érzékeny témákat, és leginkább semmitmondásba menekülnek. Amit a radikális pártok köszönnek, és kihasználnak.

CC Alberto Ortiz

A szkeptikus környezetvédő intelmei

2015. február 19.

A riogatás nem használ a klímaváltozás ellen. Először is: a túlzó klímavédők önnön hitelességüket kockáztatják. Másodszor: a leghatékonyabb megoldásokra kellene koncentrálni, mert az eddigi módszerek éppen a legveszélyeztetettebb közösségeken nem segítettek. 

CC mewwhirl

Vissza a nagy történelmi narratívákhoz?

2015. február 17.

A történészek egyre inkább részletkérdésekkel és mirkoelemzéssel foglalkoznak, lemondva az átfogó történelmi narratívák kidolgozásáról. Ez azonban egyúttal a történelem közéleti jelentőségének csökkenésével is jár. Átfogó szintézisek nélkül ugyanis esetleg csak a szaktudósokat érdekelheti a részkérdések tanulmányozása.

CC John Overholt

A szeretet legyőzi az igazságot

2015. február 15.

A kanadai filozófus és üzleti etika professzor Valentin-nap kapcsán kifejti, hogy a szeretet nevében erőt kell vennünk magunkon, és muszáj hazudnunk szeretteinknek még akkor is, ha nehéz átjutni a kategorikus imperatívusz tűfokán. 

Juan & Diego

Hitler lenne az iszlamizmus forrása?

2015. február 12.

Két kutató is újabb részletekkel gazdagítja a nácik és a nyugat-ellenes muszlim vezető rétegek kapcsolatának történetét, de az csak vitatott feltételezés marad, hogy a mai iszlamizmus gyökerei erre a kapcsolatra nyúlnak vissza.

CC Das Bundesarchiv

Széthullás vár Európára?

2015. február 10.

A stratégiai és biztonságpolitikai elemző borús képet fest Európa jövőjéről, miután úgy látja, hogy növekvő akadályokba ütközik az integráció bevett alapja, az áru, a tőke és a munkaerő szabad áramlása, ennek ellentéte pedig az Unió széthullását eredményezheti.

CC Metazin