Eichmann és a banalitás gonoszsága

2014. október 23.

Egy német szerző vitába száll Hannah Arendttel, aki jelen volt a náci „végső megoldás” szervezőjének jeruzsálemi perén, és „a gonosz banalitása” alcímmel számolt be benyomásairól. A könyv és két recenzense szerint Eichmann meggyőződéses tömeggyilkos volt.

CC gigi_nyc

A populizmus legyőzhetetlen

2014. október 21.

Az elmúlt negyedszázadban megrendültek azok a demográfiai és gazdasági alapok, amelyek a nyugati demokráciák stabilitását szavatolták. Ezért sikeres az elitellenes populizmus, és ezért nem lehet egykönnyen legyőzni. Az elitnek meg kell változnia.

CC Dr Case

A Google butít (ha hagyjuk)

2014. október 19.

A fejlett internetes keresőmotorok pillanatok alatt szállítják a kért információt, csakhogy agyunk tartósabban rögzíti azt, amit fáradság árán szerzünk meg. Ha viszont kevesebbet tudunk, akkor kevésbé tudunk kérdezni, márpedig az emberiség dolgait a kérdezés képessége viszi előre.

CC valerij osipov

Amerika nem győzheti le az ISIS-t

2014. október 16.

A fanatikus és kegyetlen iszlamista harcosokra csak egyvalami hatna: ha ártatlan rokonaikon bosszulnánk meg tetteiket. Ez a közel-keleti hagyomány, és ennek révén tartották fenn a rendet a térségben évszázadokon át. Amerika erre szerencsére nem képes. Akkor viszont nem is győzhet.

Amerika nem győzheti le az ISIS-t

A baloldal és a fehér munkásosztály

2014. október 14.

A Demokrata Párt az elmúlt évtizedben megfeledkezett a fehér munkásokról. Márpedig nélkülük aligha lehet választást nyerni – figyelmeztetnek baloldali stratégák. A fehér munkások megnyeréséhez szakítani kell az identitáspolitikával és vissza kell térni a hagyományos osztályalapú érveléshez.

CC Boris Rasin

A rasszizmusnál is erősebb a ’pártizmus’

2014. október 12.

Kutatások szerint a párthovatartozás egyre inkább meghatározza az amerikaiak hétköznapjait. A politikai előítéletesség befolyásolja a magánélettel és a munkavállalással kapcsolatos döntéseket is, de a tekintélyes jogászprofesszor szerint némi előnye is van.

CC Jason Wilson

Allah nevében?

2014. október 09.

A katolikus teológus szerint a Korán tanítása összeegyeztethetetlen az alapvető emberi jogokkal és a világi állammal. Az iszlámkritikus szociológus szerint ez az olvasat tendenciózus. Szerinte az iszlámhívők felelőssége és feladata, hogy elterjesszék vallásuk békés, az emberi jogokhoz igazított olvasatát.

CC blu-news.org

Liberális demokrácia a történelem vége után

2014. október 07.

Francis Fukuyama legújabb téziséből az következik, hogy a kormányozhatatlanná váló liberális demokráciákban csak a demokratikus fékek gyengítésével, központosítással és a kormányzat hatalmának erősítésével állítható meg a demokrácia hanyatlása – vagy háborúval. Kritikusai szerint egyik sem bíztató, sőt nem is demokratikus lehetőség.

CC ICP Colombia

Zombik az egyetem-gyárban

2014. október 05.

Az elitegyetemeket belülről ismerő amerikai publicista szerint a legkiválóbb felsőoktatási intézmények megölik a diákok tudományos érdeklődését és lelki beteggé teszik őket. Arról nem is beszélve, hogy újratermelik a társadalmi egyenlőtlenséget.

CC Darwin Bell

A nemi sztereotípiák biológiai alapja

2014. október 02.

A fejlődésbiológust felháborítja, hogy már-már szégyellni kell, ha egy tudós különbségeket lát a férfiak és a nők tulajdonságai között. Igenis vannak ilyenek, állítja, mégpedig biológiai eredetűek, s mindegyik kiválóan megmagyarázható a természetes szelekcióval. Némelyik egyenesen biológiailag mérhető.

CC Chrish Dunne

A demokrácia torzulásai

2014. szeptember 30.

A demokráciának nincs célja, vallja az olasz politikai filozófus. Lényege abban áll, hogy a döntések lehetnek rosszak, de mindig megvan a lehetőség, hogy kijavítsák őket. Ha a jó döntés válik a fő céllá, azzal deformálódik a demokrácia (és még a döntések sem lesznek jobbak).

CC S_K_S

Korunk népbetegsége, a magány

2014. szeptember 28.

A modern társadalomban az emberek egyre nagyobb része magányos. Régóta tudjuk, hogy a magány súlyos egészségi kockázat, de újabban az is kiderült, hogy az anyai szeretet hiánya magányra hajlamosít, s hogy a magány megváltoztatja az emberi sejtek viselkedését.

CC Riccardo Bandiera

A baloldali kormány jobboldali populizmusa

2014. szeptember 25.

A francia kormány a munkanélküliek szigorúbb ellenőrzését rendelte el, miután kiderült, hogy csökkenteni kell az állami kiadásokat. A baloldali szerző szerint ezzel a szocialista miniszterek a jobboldal álláspontját vették át.

CC Parti socialiste

Skócia után újabb rengések várhatók?

2014. szeptember 23.

A skóciai népszavazást övező szenvedélyes és tömeges aktivitásban általános európai jelenség nyilvánult meg: egyre többen elégedetlenek az elittel, egyre többen érzik megfoghatatlannak a sorsukat meghatározó nagy folyamatokat, és kézzelfogható identitásban keresik a megoldást.

CC byronv2

Hogyan legyünk konzervatívok?

2014. szeptember 21.

A konzervatív brit filozófus a civil közösségeknek az állammal szembeni védelmében és a jó örökség megóvásában látja a konzervativizmus lényegét. A konzervatív ember nem bízik az olyan hirtelen változásokban, amelyek elvont elméletekre épülnek.

CC Policy Exchange

Marginalizált fehér munkásosztály

2014. szeptember 18.

A brit kormány magára hagyta a fehér munkásosztályt, nem védi meg a lecsúszástól, inkább a bankokat támogatja. Aztán pedig csodálkozik, hogy az alacsonyabb státuszú fehér kétkezi munkások elfordulnak a mérsékelt pártoktól, ellenzik a bevándorlást, és a radikális jobboldalt támogatják.

CC Mark Nockleby

Az Obama-doktrína

2014. szeptember 16.

Obama elnök külpolitikáját egyre hevesebben bírálják már a baloldalon is: túlzott konfliktuskerüléssel és koncepciótlansággal vádolják. Védelmezői szerint azonban csak megfontolt, aki nem akar elődei hibáiba esni, és intervenciókkal súlyosbítani a bajokat.

CC Barack Obama

Kínai cenzokrácia

2014. szeptember 14.

A kínai kommunista vezetés ügyesen használja az internetes cenzúrát. A kritikát megtűri, csak az aktív politikai részvételre buzdító kezdeményezést tiltja. A cenzúra egyúttal a közvélemény szondázása, amelyet a pártvezetés a döntéshozásban használ hatalmának megerősítése érdekében.

CC Charles Hope

Az együttélés nem megy?

2014. szeptember 11.

Az amerikai fehérek többsége úgy gondolja, hogy a „faji kérdésnek semmi köze” a fergusoni esethez, amelyben egy fehér rendőr lelőtt egy fekete bőrű suhancot. A feketék többsége szerint nagyon is sok köze van. A szociológus az utóbbiakkal ért egyet, és magyarázatot keres a fehérek színvakságára.

CC Youth Radio

A szankciók áldásos hatása

2014. szeptember 09.

A nyugati szankciók az orosz politikai és államigazgatási elit rengeteg tagját érintik érzékenyen. Azokat, akiknek nagy vagyonuk van Nyugaton. Nem baj, véli a moszkvai politológus, most legalább választaniuk kell a haza és a Nyugat között.

CC Olga (Dietrich) Kotova