Kína elhúzódó háborúra készül

2020. november 3.

Akármi lesz is az amerikai elnökválasztás végeredménye, Kína arra rendezkedik be, hogy továbbra is nehéz lesz fejlett technikát beszereznie az Egyesült Államokból. A vezetés igyekszik erényt kovácsolni a szükségből.

Kína elhúzódó háborúra készül

Franciaország és az iszlamista kihívás

2020. november 1.

Október végének dél-franciaországi merényletei után egyszerre kérdés, mit mulasztott el a francia állam a muszlim bevándorlók ügyében évtizedeken át, illetve mit tehet most, ha egyszer rövidtávon a kemény fellépés – holott még csak szavakban öltött testet – újabb gyilkos merényletekre vezethet.

CC The Apex Archive

A kritikai rasszelmélet kockázatai és mellékhatásai

2020. október 29.

A társadalomtudományokban rasszizmusnak számít, ha valaki az intelligencia avagy a viselkedés genetikai összefüggéseit a származás és bőrszín tükrében vizsgálja. Az orvostudományban azonban jóval nagyobb a tét. Az etnikai kisebbségek is rosszul járnak, ha a politikai korrektség miatt száműzik a rassz fogalmát az orvosbiológiából.

CC Jean Wang

Pedagógusdilemmák Franciaországban tanárgyilkosság után

2020. október 27.

Ahol sok a muszlim tanuló, a tanárok nemigen tudják, hogyan fogadtathatnák el a köztársasági értékeket a diákokkal. Kötelező lenne, de nem megy, és nem is veszélytelen. Már az októberi tanárgyilkosság előtt is tudták, hogy nem az.

CC Jeanne Menjoulet

Az online tartalomszolgáltatók két sapkája

2020. október 25.

Az amerikai médiatörvény értelmében az internetóriások nem viselnek felelősséget az oldalaikon publikált felhasználói tartalmakért, csak a felületet szolgáltatják. Ha így van, akkor közfeladatot látnak el. Mégis szabadon cenzúrázhatnak, azon az alapon, hogy magáncégek.

CC wiredforlego

Akinek Twitter kell, vegyen magának?

2020. október 22.

Az amerikai jobboldal állami beavatkozásért kiált, amiért a Twitter és a Facebook cenzúrázta a Biden elnökjelölt fiának vélhetően korrupt ügyeit leleplező tényfeltáró cikket. A piacpárti konzervatív szerző szerint ez a megközelítés korábban a baloldali liberálisokra volt jellemző.

CC Vanessa Wu

A gyarmatosítás pozitív mérlege és a toleránsok zsarnoksága

2020. október 20.

Az amerikai professzor könyve nem jelenik meg tekintélyes kiadónál, mert múltjában gyarmatosításpárti nézeteket találtak. Ezzel egyidőben a jeles esszéíró úgy fogalmaz, hogy a szellemi életben „a toleránsok zsarnoksága” uralkodik.

CC Eric Fischer

A civilizáltság gyengeség?

2020. október 18.

A konzervatív szerző védelmébe veszi a civilizált vitát, mondván, hogy anélkül tovább romlik a már így is polgárháborús időket idéző közbeszéd, és működésképtelenné válik a demokrácia. Szintén konzervatív bírálója a baloldali forradalmi mozgalmárok szóhasználatával él: megalkuvással vádolja.

A civilizáltság gyengeség?

A német újraegyesítés keserédes csodája

2020. október 15.

Elemzők egyöntetű véleménye szerint a német újraegyesítés egyértelműen sikertörténet, amelynek a keletnémetek a legnagyobb haszonélvezői. Ők azonban nem így érzik, sőt, sokuk kiábrándult a demokráciából és a piacgazdaságból. A német politológus szerint ez elsősorban az NDK bűne, de a nyugatnémetek lenéző magatartása is hozzájárul.

CC Lorie Shaull

Pápai testvériség

2020. október 13.

Ferenc pápa Mindnyájan testvérek című új enciklikája nagy elismerést váltott ki, elsősorban a halálbüntetés ellenzőiből, a bevándorlók támogatóiból és más, többnyire progresszívnek tekintett forrásokból, viszont éles kritikát az egyházfő konzervatív ellenfeleiből.

CC Tânia Rêgo/ABr - Agência Brasil

A bennünk lakó makákó

2020. október 11.

Az amerikai pszichológus szerint az erőszakba torkolló társadalmi viszályok elburjánzása a társadalmi hierarchia felbomlására vezethető vissza. Úgy véli, hogy az ember a makákóhoz hasonlóan erőszakossá válik, ha nincs világos alá- és fölérendeltség a társadalomban. Odáig azért nem megy, hogy teljhatalmú uralkodó kijelölését szorgalmazza.

CC Mark Dumont

Magányos tekézők Amerikája

2020. október 8.

Az Egyesült Államok egykor a civil közösségi önszerveződés Mekkája volt. Néhány évtizede azonban az amerikaiak elkezdtek begubózni. Robert Putnam húsz éve kongatta meg a vészharangot, de az elszigetelődés problémája a koronavírus idején különösen időszerű.

CC WeWe1

Feminizmus nők nélkül?

2020. október 6.

A posztmodern gender-elméletek szerint nemcsak a társadalmi nem, hanem a biológiai nem is konstruált fogalom. Konzervatív és régivágású liberális feministák szerint ha így van, akkor valójában nincs is értelme nőkről beszélni, és a női jogok képviseletéről is le kell mondani.

CC Chrish Dunne

Közösségi valláspótlékok

2020. október 4.

Korábban is sejtettük, de most már kutatások is állítják, hogy a haladó szellemiségű társadalmi mozgalmak, például a Black Lives Matter, kvázi-vallásos élményeket nyújtanak. A Z generáció fiataljai az egyház és a vallás helyett itt találják meg a közösséget és az erkölcsi célokért folytatott közös cselekvés lehetőségét.

CC JoLynne Martinez

Filozófia világjárvány idején

2020. október 1.

A járvány hasonlít a filozófiára, habár ez csak amolyan költői túlzás. Az viszont aligha kétséges, hogy a járvány gondolkozásra késztet, és a filozófia segíthet eligazodni az egzisztenciális kérdésekben.

CC some guy called Darren

Minden liberális látens neomarxista?

2020. szeptember 29.

Yoram Hazony izraeli filozófus szerint a liberális eszmék védtelenek a marxista nézetekkel szemben. Úgy véli, hogy a neomarxista szellemiségű identitáspolitikát csak a konzervatívok és a liberálisok szövetsége győzheti le. Ezzel még bírálója is egyetért, aki amúgy tendenciózusnak és tévesnek tartja Hazony liberalizmus-képét.

Minden liberális látens neomarxista?

A macskák és az élet értelme

2020. szeptember 27.

A tekintélyes angol filozófus a macskák életszemléletében talál rá a lelki béke receptjére, amelyet a filozófiától hiába remélt. Úgy véli, hogy a macskáktól többet tanulhatunk a jó életről, mint az eszmetörténet nagyjaitól.

CC Beth77

Női esetek bigottság és obskurantizmus között

2020. szeptember 24.

Az olasz szerzőt nyugtalanítja, hogy az elmúlt évtizedek nagy felszabadító változásai után mintha ismét terjedne Európában a nők magatartásának szabályozását erőltető obskurantizmus. Példáit elsősorban Franciaországból veszi.

CC 2 little banshees

A történelemhamisítást bízzuk a profikra!

2020. szeptember 22.

A történelem aktuálpolitikai felhasználását a hivatásos történészek jó része hübrisznek tartja. Csakhogy, ha a szakmabeliek lemondanak a múlt aktualizálásáról, akkor átengedik a terepet az amatőr történelemaktualizálóknak, akik aztán végképp saját politikai céljaikra használják majd a történelmet. 

CC Wikipedia

Az újtípusú párt orosz elmélete

2020. szeptember 20.

Valamikor Lenin nevezte újtípusúnak a maga pártját, és száztíz év után az orosz politológus egy hasonlóképp apró pártot nevez reményteljesen újtípusúnak. Igaz, emennek választáson kellene győznie, nem fegyveres hatalomátvétellel.

CC Wikipedia