Antifa populizmus

2020. június 11.

Az amerikai eszmetörténész szerint a baloldali radikális tüntetők stratégiai eszközként használják az erőszakot. A meglévő társadalmi intézmények teljes átalakításával akarnak egyenlőbb társadalmat. Ideológiai szempontból a jakobinusokat is megihlető Rousseau örökösei – csakúgy, mint a jobboldali populisták.

CC Lorie Shaull

Lenin Amerikában?

2020. június 9.

A 19. századi Oroszország neves amerikai kutatója az akkori orosz értelmiségi forradalmárok szemléletére vél ismerni a mai amerikai baloldal rendszerkritikájában. Az utóbbiak első számú fóruma viszont Trump elnökben jelöli meg a demokráciára leselkedő fő veszélyt.  

CC Konstantin T

Modern pestislázadás

2020. június 7.

Az amerikai városokat elárasztó rombolás és gyújtogatás régóta növekvő feszültségekre vezethető vissza. A baloldal támogatja a rombolásba torkolló tiltakozást, az elnök erőteljesebb karhatalmi fellépést sürget. A városok súlyosbodó társadalmi problémáinak megoldására azonban még terv sincs.

CC Anthony Crider

A fasizmus, mint furkósbot

2020. június 4.

Boldog-boldogtalant lefasisztáznak manapság, elég, ha nézetei vagy tevékenysége ellenszenvesek a beszélőnek. Igaz viszont, hogy már a harmincas években is megesett az ilyesmi.

CC KEL.VIN.SIGH

Az Európai Egyesült Államok hamiltoni pillanata?

2020. június 2.

Az EU föderalizációját remélő elemzők szerint a közös Európai Egyesült Államok megalapításával érhet fel, ha az EU kötvénykibocsátásba kezd. Bírálóik szerint éppen ellenkezőleg: az adósság kollektivizálása a széthúzást fogja erősíteni, és az EU dezintegrációjához vezet.

CC NATO

Több tiszteletet az idiótáknak!

2020. május 31.

A svájci eszmetörténész szerint az egyéni szabadság és az individualizmus értékét valló nyugati társadalmak nem kevésbé konformisták, mint elődeik. Mégis, mit gondoljunk magunkról, ha igaza van, és tényleg csak az őrültek és az udvari bolondok tudják és merik kimondani a fontos igazságokat.

Több tiszteletet az idiótáknak!

A történelem természettörvényei

2020. május 28.

Új távlatot nyitnak a történelemtudományban a nagy adatbányák, a digitalizálás és a számítógépes szövegfelismerés. A múltat statisztikai módszerekkel megérteni vágyó historiográfiai irányzat hívei azt remélik, hogy a történelem törvényszerűségeinek felismerésével a jövőt is előre jelezhetik.

CC Nashhinton

Koronafrász jobbról, balról

2020. május 26.

Szociálpszichológiai kutatások tömkelege állítja, hogy a konzervatívok általában elővigyázatosabbak és komolyabban veszik a veszélyeket, mint a liberálisok. A koronaválságban azonban sok helyen megfordultak a szerepek, és a liberális baloldal követel szigorúbb korlátozásokat.

CC Randy von Liski

Mértékadó összeesküvés-elméletek

2020. május 24.

A mértékadó média is egyre inkább átveszi a közösségi oldalak és az internetes fórumok stílusát. Szenzációhajhásszá válik, és legfőbb célja a szektás csordaszellem kiszolgálása, akár a tények elferdítése, a kritikák elhallgatása, sőt összeesküvés-elméletek gyártása árán is.

Mértékadó összeesküvés-elméletek

Mit tesz a tudománnyal a világjárvány?

2020. május 21.

A tudomány a legtekintélyesebb ágazatok közé számít a nyugati társadalmakban, de túlzás lenne azt állítani, hogy biztos fogódzókat tudott nyújtani a koronavírus-járvány ügyében. Nem fenyegeti-e a tudósokat végzetes presztízsveszteség, mire a járvány véget ér?

CC Ape Lad

A genetika forradalmasítja a társadalomtudományt?

2020. május 19.

A politikai inkorrektség konzervatív bajnoka új könyvében szembeszáll a szerinte dogmatikus társadalomtudományos konszenzussal, miszerint a faji, nemi és osztálybeli különbségek mesterséges konstrukciók, és a társadalmi igazságtalanságok termékei. Azt reméli, hogy ezzel szemben a genetikai kutatások előrehaladásával bizonyítani lehet a képességek és adottságok biológiai meghatározottságát.

A genetika forradalmasítja a társadalomtudományt?

A szellemi elit cenzúrája

2020. május 17.

A Facebook a tudományos szakértelmiségre bízza a társadalmi szempontból veszélyes és megalapozatlan tartalmak kiszűrését. A baj csak az, hogy a tudós elitnek a saját háza táján is lenne mit söprögetnie. Ha a tudományos életben nem sikerült az igazság és a valótlanság megkülönböztetése, miért sikerülne az interneten?

CC Steel Wool

Osztogatás vagy válságkezelés?

2020. május 14.

A kormányok régi beidegződéseknek engedelmeskednek, amikor a vírusválságra adandó gazdaságpolitikát megfogalmazzák. Olaszországban erős az antikapitalista hagyomány, és emiatt nehéz lesz a kilábalás a válságból.

CC Marco Verch

Koronaháború

2020. május 12.

A moszkvai elemző egyfajta háború-pótléknak tekinti a koronavírus-járványt. Akárcsak a háborúk, ez sem múlik el következmények nélkül a társadalom életére nézve.

Koronaháború

Felnőtt tartalom csak személyivel?

2020. május 10.

Mint Európában máshol is, Németországban törvény írja elő, hogy kizárólag nagykorúak férhessenek hozzá a pornográf tartalmakhoz, így az internetes szexoldalakhoz. Észak-Rajna-Vesztfália médiafelügyelete úgy döntött, hogy érvényt szerez a törvénynek. Kemény fába vágta a fejszéjét.

CC Ron Frazier

Osztályharc 2.0

2020. május 7.

Az ikonoklaszta elemző szerint két negatív szereplő osztályharca zajlik a közéletben: a neoliberális technokrata elit és a populista demagógok küzdenek egymással. Ehelyett demokratikus pluralizmust javasol. Könyvének fogadtatása azonban jól szemlélteti, hogy milyen nehéz a két tábor közötti kompromisszum.

CC screenpunk

Járványból techparadicsomba vagy nyomorlázadásba?

2020. május 5.

A piacpárti techguru szerint csak a technológiai innováció és az automatizálás segítségével lábalhatunk ki a koronavírus-válság gazdasági ingoványából. Az ismert demográfus viszont állítja, a gépesítés újfeudalizmushoz és lázadásokhoz vezethet.

CC PresidenciaRD

Kína beolvaszt minket?

2020. május 3.

A neves Kína-szakértő szerint Amerikának ugyanúgy össze kellene szednie magát, mint amikor a náci Németországgal, majd a Szovjetunióval szemben sikerült felülkerekednie műszaki téren. Igaz, Kína nem halálos fenyegetés, nem meghódítani akarja a világot, csak beolvasztani.

CC Cory M. Greiner

A bizalom gazdaságtana

2020. április 30.

A demokratikus jogrend és a szabadpiac csak ott működhet, ahol erős az emberek közötti bizalom – állítja az amerikai közgazdászprofesszor, aki attól tart, hogy az erény kultúrájának gyengülése alapjaiban veszélyezteti a nyugati társadalmakat.

A bizalom gazdaságtana

Profán gondolatok a halálról

2020. április 28.

A koronavírus kitörése óta szüntelen záporoznak ránk a halálozási statisztikák és egyéb beszámolók, így ha akarnánk sem nagyon kerülhetnénk el, hogy az élet és a halál nagy kérdéseivel szembesüljünk. Ám a szekuláris világban, metafizikai támaszok nélkül nehéz elfogadni a halált.

Profán gondolatok a halálról