Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!

2017. május 7.

A franciaországi elnökválasztás szembeszökő tanulsága, hogy a hagyományos pártrendszer megrendült. De hogy ebből mi következik a jövőre nézve, arról erősen megoszlanak a vélemények. A francia történész a centrista politikába veti reményét, két észak-amerikai elemző viszont nem vár áttörést a mai elitektől, a globalizáció nyerteseitől.

CC doubibhlou14

Meghalt a párt, éljen a párt?

2017. május 4.

Az elmúlt években egyre növekvő elitellenesség a pártokkal szembeni bizalmat is megroppantotta. Ennek a populista demokrácia hívei minden bizonnyal örülnek, a liberális demokrácia hívei viszont annál kevésbé.

CC David Colarusso

Véleményvezérek kora

2017. május 2.

A tudós-értelmiség közéleti szerepét egyre inkább gyors reagálású véleményvezérek veszik át. A társadalmi polarizáció és az elitellenesség miatt a public intellectual és a kritikai gondolkozás jelentősége folyamatosan csökken – írja új könyvében a tekintélyes amerikai külpolitikai szakértő.

CC Brendan Riley

Amerika, mint harmadik világbeli ország?

2017. április 30.

Egy baloldali közgazdász könyvet írt arról, hogy Amerika kezdi egy elmaradott ország képét mutatni. A mű szintén baloldali ismertetője a tehetősek megadóztatásában és a leszakadók nagyvonalú támogatásában látja a kiutat.

CC StefSince1985

Méltányos egyenlőtlenség

2017. április 27.

Az emberek többsége túlzottan nagynak tartja a fejlett társadalmakban kialakult egyenlőtlenséget. De ez nem jelenti, hogy a szigorú egalitárius felfogást támogatnák.

CC enviied

Kettős állampolgárság, kettős lojalitás?

2017. április 25.

A kettős állampolgárság és a külhoni szavazás az elmúlt évtizedekben egyre inkább normává vált Európában. A török népszavazás kapcsán azonban újra előkerültek a többes lojalitással kapcsolatos félelmek.

CC Wikimedia Commons

Észak-Kaukázus visszavág

2017. április 23.

Dagesztánban legalább ezerötszáz kamionsofőr sztrájkol az útdíjrendszer ellen. A moszkvai elemző szerint személyükben az átláthatatlan viszonyok ősi társadalma lázong a modern törvényesség ellen.

CC Un Bolshakov

Féljünk a mesterséges intelligenciától?

2017. április 20.

A tudomány megalkotta a mesterséges intelligenciát. A teremtmény hovatovább olyan sikeres, hogy már teremtője sem pontosan tudja követni és felfogni működését. A végén még valósággá válik a tudományos-fantasztikus irodalom világa.

Féljünk a mesterséges intelligenciától?

A vegyi fegyverek tabuja

2017. április 18.

Az amerikai publicista furcsállja, hogy a szíriai gáztámadás sokkal nagyobb felháborodást váltott ki, mint a sokszorta több ember halálát okozó bombatámadások. Két katonai szakértő szerint van észszerű magyarázat.

CC Steve Rhodes

Olasz javaslat az Unió megmentésére

2017. április 16.

Két nagynevű olasz tudós azt javasolja, hogy az európai polgárok közvetlen választás útján közös elnököt válasszanak maguknak. Ahhoz azonban, hogy Európa kikerüljön a mai kátyúból, ez nem elég: vissza kellene találnia az európaiak közös identitásához.

CC European Parliament

A bűntudat gazdaságtana

2017. április 13.

Az amerikai kultúrtörténész szerint a modern ember létállapotának sajátossága az állandó bűntudat. Azért divatos az identitáspolitika és a nemzeti sérelmi politika, mert a szekuláris világban leginkább úgy tudunk feloldozást nyerni vélt avagy valós bűneink alól, ha magunkat is áldozatnak állítjuk be.

CC Amanda Lo

Le Pen már szalonképes?

2017. április 11.

Franciaország eső számú konzervatív napilapja védelmébe veszi a bevándorlás-ellenes Nemzeti Front vezérét baloldali ellenfeleivel szemben, mert az identitásukért aggódó franciák képviselőjének tartja. Eddig a mérsékelt jobboldali sajtó elfogadhatatlannak minősítette a radikális jobboldal vezetőjének politikáját.

CC Richard Grandmorin

Nem férfinak való vidék

2017. április 9.

A svájci szociológus szerint a hagyományos maszkulin erények rehabilitálása nélkül a férfiak jelentős része szerep- és identitászavaros életre van kárhoztatva. A női egyenjogúság és a gazdasági technológia átalakulása nem kedvez a férfiasságnak.

CC ... simple me

Forradalmi felejtéspolitika

2017. április 6.

A Kreml finoman szólva is ambivalens viszonyt ápol az 1917-es forradalommal. Elvben nosztalgiával tekint a cári Oroszországra, és elutasítja a forradalmat. Ugyanakkor a kommunizmussal és a Szovjetunióval kapcsolatos érzelmekkel sem mehet szembe.

Forradalmi felejtéspolitika

Fukuyama rehabilitálása

2017. április 4.

Fukuyama talán elhamarkodottan kiáltotta ki a történelem végét, de azt megsejtette, hogy eljöhet az idő, amikor tettvágytól duzzadó személyiségek az elégedetlenek élére állnak, és hatalomra kerülnek. Nem mintha a múltban ez nem történt volna már meg számtalanszor.

CC Andrew Newton

A kultúrharc nem vész el, csak átalakul

2017. április 2.

Az amerikai liberális elemző szerint a vallás csökkenésével összhangban nő a rendszerellenesség és az előítéletesség. A jobb- és a baloldal közötti ideológiai szembenállás a szekularizáció hatására sem szűnik meg, sőt, erősödik.

CC Stephen Shepard

Leszámolás a gyarmati mítoszokkal

2017. március 30.

Az indiai író-politikus szembeszáll a klasszikus gyarmati nosztalgiával. Azt az immár szintén klasszikus álláspontot képviseli, hogy a Brit Birodalom kizsákmányolást és elnyomást jelentett Indiában, demokráciát és fejlődést legfeljebb mellékhatásában, a függetlenség kivívása után.

CC Wikimedia

A mélyállam lázadása

2017. március 28.

Trump elnök és az államapparátus nyilvánvaló konfliktusainak láttán Amerikában döbbenten fedezik fel, hogy létezik egy úgynevezett „mélyállam”, amely képes gáncsot vetni a választott elnöknek. Pedig a mélyállam az amerikai alkotmányos rendszer közismert, bár nem problémamentes része.

CC Wikispooks

A globalizáció jobboldali mellékhatása

2017. március 26.

A Kína felé nyitás és az olcsó kínai áruk beáramlása erősíti a gazdasági nacionalizmus iránti rokonszenvet. Minél többen dolgoznak a kínai importtal vetélkedő szektorokban, annál erősebb a választók jobbratolódása – állítja egy friss kutatás.

CC Martin Abegglen

Posztjóléti posztigazságosság

2017. március 23.

A közösségelvű szociológus szerint a jóléti társadalom válságának leküzdéséhez kulturális forradalom szükséges: az individualista értékek és a fogyasztói társadalom meghaladása, spirituális megújulás és törzsi szolidaritás.

CC duncan c