A prüdéria és a terméketlenség kora jön?

2017. december 7.

A híres szexuális ragadozók sorozatos leleplezése kapcsán az amerikai szerző attól tart, hogy megnehezül a nemek közti egyenrangú közeledés is, pedig már most is nagy bajok vannak e téren. A párválasztás hagyományos normái elkoptak, újak pedig nincsenek.

CC Boston Public Library

Kinek a reinkarnációja Donald Trump?

2017. december 5.

Donald Trumpot elnökké választása óta számos történelmi személyhez hasonlították Julius Caesartól Hitleren és Sztálinon át Reaganig. Az analógiagyártás annyira elharapódzott, hogy kisebb történészvitát robbantott ki.

CC Crash Symbols

Szélsőséges globalizmus neoliberális szemmel

2017. december 3.

Az amerikai szerzőt aggasztja, hogy Donald Trump lett az Egyesült Államok elnöke, és negatívan ítéli meg az Európa Unióval szembeni ellenérzések erősödését, de arra figyelmeztet, hogy az antiglobalista jelenségekért pont azok felelősek, akik a globalizmust erőltették.

CC Elena Peskevich

A konzervatív szociáldemokrata közgazdász és a határok

2017. november 30.

A szociáldemokrataként induló, de a Konzervatív Pártot is megjárt angol veterán gazdaságtörténész szerint a bevándorlás gazdasági mérlege ellentmondásos. A nyitott határok politikája a szélsőjobb malmára hajtja a vizet.

CC International Labour Organization

Az internet forradalmasítja a polgárháborút

2017. november 28.

A kilencvenes években visszaesett a forradalmak száma és intenzitása. Az elmúlt tizenhárom évben azonban ismét gyakoribbá váltak a polgárháborúk. Az amerikai politológus szerint ebben jelentős szerepe van az internet elterjedésének és az új, online mobilizációs stratégiáknak.

CC Anna Lena Schiller

A nemzetközi szervezetekről – fenntartásokkal

2017. november 26.

Téves a közkeletű vélekedés, miszerint a nemzetközi szervezetek általános közös érdekeket képviselnek, és háttérbe szorítják a nemzeti szűkkeblűséget. Az amerikai stratégiai elemző csak szűk értelemben tartja eredményesnek a nemzetközi szervezetek működését, és csakis addig, amíg jelentős nemzeti érdekekkel nem kerülnek szembe.

CC Wikimedia Commons

Drága oktatásnak híg a leve

2017. november 23.

Az amerikai közgazdász-menedzser szerint újra kell gondolni a közép- és felsőoktatást. Az igazságtalan és fölösleges egyetemi képzések támogatását csökkenteni kell. A középiskolákban pedig a duális képzésre kell helyezni a hangsúlyt.

CC DonkeyHotey

A világvége-hangulat a radikalizmus szálláscsinálója

2017. november 21.

Válságos pillanatokban mindig is népszerűek voltak azok az elméletek, amelyek az emberi társadalom végromlását hirdették. Az amerikai történész tévesnek minősíti őket, és megállapítja, hogy többnyire a szélsőséges irányzatoknak kedveznek.

CC Wikimedia Commons

Nem az álhír a fő veszély

2017. november 19.

Az álhírek veszélyesek, ám túlzás attól tartani, hogy aláássák a demokráciát. Sokkal veszélyesebb a szektás szelektív tájékoztatás, a tények egyoldalú bemutatása, annál is inkább, mivel a fő hírforrások sem mentesek tőle. Ez ellen csak önkontrollal és saját elfogultságunk legyőzésével lehet(ne) felvenni a harcot.

CC Wikimedia Commons

Demokratikus Facebook-deficit

2017. november 16.

Néhány éve kiberguruk és haladó szellemiségű politikusok egyaránt a demokrácia és a szabadság erősítését remélték az internetes közösségi oldalaktól. Mára kiderült, hogy nem feltétlenül a liberálisoknak kedvez az új technológia. A progresszívok most a demokrácia nevében megreguláznák az internetóriásokat.

CC Rishi Bandopadhay

Elpanamázzák a demokráciát?

2017. november 14.

A kiszivárogtatott Panama-aktákat elemző brit és német baloldali liberális publicisták szinte tajtékoznak, mintha eddig nem hallottunk volna offshore-számlákról. Úgy vélik, a dokumentumok a legsötétebb összeesküvés-elméleteket igazolják, és nincs mit csodálkozni a populista elit- és tőkellenes hangulaton.

CC Wikimedia Commons

Búcsú a Nagy Októbertől

2017. november 12.

A hivatalos Oroszország óvatosan elhatárolódik a bolsevik forradalomtól, de az egész szovjet korszaktól nem. A kormánypárti lapban a neves történész a századik évforduló kapcsán megállapítja, hogy a közvélemény fele ma is híve az 1917-es forradalomnak, de örömmel állapítja meg, hogy ez az arány csökkenőben van.

CC Wikimedia Commons

Leszakadóban a férfiak

2017. november 9.

A fejlett társadalmakban egyre kevesebb férfi jut munkához. Két amerikai libertárius szakértő a férfi munkanélküliséget tartja az amerikai munkaerőpiac és társadalom egyik legsúlyosabb válságjelenségének.

CC Soon

A multikulturalizmus megöli a jóléti társadalmat?

2017. november 7.

Az amerikai szerző szerint a bevándorlás okozta kulturális sokszínűség ellehetetleníti a jóléti államot és a szélsőjobboldal malmára hajtja a vizet. A multikulturalizmus védelmezői csak részben fogadják el állítását.

CC Darrel Ronald

A szexuális ragadozó szupersztárok pszichológiája

2017. november 5.

 

A pszichológus szemszögéből semmi meglepő sincs a művészvilágban egyre szaporodó szexuális zaklatási és erőszakbotrányokban. A vezetők és az élenjáró művészek lélektani vonásai eleve hajlamosítják őket arra, hogy visszaéljenek hatalmi pozíciójukkal.

CC EP

Amerikai faji dialektika

2017. november 2.

Az amerikai baloldal sztárszerzője szerint az Egyesült Államokban a rasszizmus a legfontosabb társadalomszervező elv. Szintén afroamerikai, liberális recenzense faji fetisizmussal, és a rasszista logika átvételével vádolja.

CC pug50

Az önrendelkezés szelleme járja be

2017. október 31.

A baloldali publicista szerint a baloldal tévúton jár, amikor az etnokulturális nacionalizmus újjáéledéseként értelmezi az európai függetlenségi mozgalmakat. Az önrendelkezés iránti növekvő érdeklődés gazdasági okokra vezethető vissza, s a baloldal maga alatt vágja a fát, ha szembeszáll vele.

CC byronv2

Svédország nem bír a nők elleni erőszakkal

2017. október 29.

A nők rendkívüli megbecsülésére méltán büszke Svédországban meredeken nő a nemi erőszakcselekmények száma. A hatóságok nem mondják ki, de kikövetkeztethető, hogy a tömeges afrikai és ázsiai bevándorlás miatt. Az érkezők befogadása és a nők védelme konfliktusba került egymással.

CC xjy

Ösztönzésből is megárt a sok

2017. október 26.

Nemes gondolat, hogy az érzelmeik által elvakított állampolgárokat megpróbáljuk ügyes ösztönzők segítségével a józan racionalitás útjára terelni. De hiába nevezik libertáriusnak, ez a paternalizmus sem jobb a többinél – bírálja az amerikai közpolitika-szakértő a viselkedési közgazdaságtan gyakorlati alkalmazásait.

CC Chatham House

DNS és identitás

2017. október 24.

Ma már ott tart a genetika, hogy akár száz dollárért is elkészíttethetjük DNS-térképünket. Sokan remélik, hogy ezen az úton egyszersmind az etnikai hovatartozás is megállapítható. Társadalomtudósok szerint azonban veszélyes vizekre evezünk, ha a genetikát és etnokulturális identitást összekeverjük.

CC thierry ehrmann