Politikai kultúrharc

2022. augusztus 18.

A kultúrharc hívei a politikát a kultúráért és az identitásért folytatott küzdelemnek tartják. A keresztény konzervatív szerző szerint ez rendben is lenne, csakhogy a gyakorlatban nem a politika szolgálja a kultúrát, hanem fordítva. Különösen aggasztónak tartja, hogy a keresztény jobboldal is pártpolitikai szereplővé vált, s ezzel alapvető érdekeit kompromittálja.

Politikai kultúrharc

Harc az orosz civilizáció lelkéért

2022. augusztus 16.

Az ukrajnai háborút nemcsak befolyási övezetért, területért és erőforrásokért vívják, hanem az orosz emberek tudatáért is. A Kreml narratívája szerint Oroszország a hanyatló nyugati civilizáció és annak értékei ellen is harcol. Még ha győzne is, nagy kérdés, hogy az oroszok boldogabbak lennének-e az eurázsiai civilizáció részeként.

CC Monsieur Fou

A háborús fenyegetés civilizációs haszna

2022. augusztus 14.

A háború szörnyű pusztítással jár, de a modern társadalmak kialakulásában mégis kulcsszerepe volt. Az ikonoklaszta történész legújabb kutatásai szerint a mezőgazdaság mellett a hadviselés volt az elmúlt tízezer év legfontosabb civilizációs ösztönzője.

A háborús fenyegetés civilizációs haszna

Háborús bűnös hazafi

2022. augusztus 11.

A címben szereplő két meghatározás sehogyan sem fér össze, ezért az illetékesek megpróbálják az egyiket szemérmesen eltagadni. Az egyik legismertebb lett tömeggyilkos esete mindennapos a Baltikumban, ahol a szovjet megszállókkal szembeni gyűlölet sokakat a náci megszállók bűntársaivá tett.

Háborús bűnös hazafi

A szankciók kétélű fegyvere

2022. augusztus 9.

Az Oroszország elleni bojkottért a résztvevő államok is nagy árat fizetnek. A szankciók nagy károkat okoznak az orosz gazdaságnak, két német közgazdász szerint azonban Putyin hatalmát nem veszélyeztetik, és a háború lezárását sem segítik elő. A Nyugat – állítják – sokkal hathatósabban támogathatná Ukrajnát szankciók nélkül.

CC Jernej Furman

A baloldalon már a populizmus sem segít?

2022. augusztus 7.

Sokan gondolják, hogy a baloldali pártok piac- és tőkellenes szociális demagógiával nyerhetik vissza az egyszerű emberek támogatását. A szociáldemokrata amerikai politológus szerint ez tévedés.

CC Dr Case

Az ostobák szocializmusa él és virul

2022. augusztus 4.

A francia baloldalon erős hagyománya van az Izrael-ellenességnek, és ez legutóbb egy – igaz, gyorsan visszavont – parlamenti határozati javaslatban is megnyilvánult. A sztárfilozófus szerint ez a hagyományos szocialista antiszemitizmus keretébe illeszkedik.

CC Wall in Palestine

Az esélytelen közép

2022. augusztus 2.

Olaszországban a rendkívüli választás kiírása után a nagyobb pártokról leszakadók sorra közlik, hogy középre állnak. Ennek az önmeghatározásnak azonban a mai politikai viszonyok között egyszerűen nincs tartalma. Egyrészt az illetők nem igazi centristák, másrészt manapság a centrumnak nincs esélye.

Az esélytelen közép

Hírcsömör a köbön

2022. július 31.

Egyre több kutatás állapítja meg, hogy az emberek világszerte elfordulnak a hírektől. Elegük van a médiát uraló szenzációhajhász negatív tudósításokból, és lelki egészségük megőrzése érdekében inkább egyáltalán nem követik a híreket.

CC Jonathan Khoo

Inflációs időjóslás

2022. július 28.

A világ közgazdászai korántsem értenek egyet sem abban, mennyire veszélyes az infláció, sem pedig abban, hogyan kezelendő. A neves gazdaságtörténész nem lát ebben semmi meglepőt, hiszen a komplex rendszerek jövője nem jósolható meg. Ha szerencsénk van, az infláció megrázkódtatás nélkül megfékezhető. Ha nem, akkor akár a totális társadalmi összeomlás sem kizárható.

Inflációs időjóslás

Feketeleves választás után

2022. július 26.

Franciaországban a júniusi parlamenti választás előtt baloldal, jobboldal és centrum kórusban hangoztatta, hogy a vásárlóerő szinten tartása lesz a fő gondja, ha győz. A választás után viszont már arról is szó van, hogy az állam már így is nyakig ül az adósságban.

Feketeleves választás után

Média a posztújságírás korában

2022. július 24.

Szép dolog az olvasóközönség adományaiból finanszírozott média, csak sajnos rendkívül elfogult és megosztó. Sokat szidták a hirdetésekből élő médiát, mondván, hogy a nagyvállalatok érdekét szolgálja, ma viszont már egyre többen sírják vissza.

Média a posztújságírás korában

Bírói aktivizmus jobbról, balról

2022. július 21.

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság friss, precedensértékű ítéleteit a jobboldal az alkotmány eredeti szellemének helyreállításaként értékeli. A baloldali liberálisok viszont azzal vádolják a konzervatívokat, hogy a társadalom többségével szemben bírói túlhatalmat gyakorolnak. Mindkét oldal azzal vádolja a másikat, hogy a bíróságot politikai céljaik elérésére használják.

CC Thomas Hawk

Realizmus és erkölcs az ukrajnai háborúban

2022. július 19.

Az úgynevezett realista iskola szerint Ukrajna és Oroszország egyaránt az érdekeiért harcol, márpedig Oroszország érdekei éppoly legitimek, mint Ukrajnáéi. A francia professzor szerint viszont támadó és megtámadott közé nemcsak nem erkölcsös, hanem nem is észszerű egyenlőségjelet tenni.

CC Ron Frazier

Demokratikus cenzúra

2022. július 17.

Az Európai Unió német mintára szűrné ki az illegális online tartalmakat. A dán jogvédő szerint hiába igyekszik tiszteletben tartani a véleményszabadságot, az új szabályok lehetőséget teremtenek a cenzúrára. Nem véletlen, hogy elnyomó rezsimek is előszeretettel másolják.

Demokratikus cenzúra

Szexuális forradalmárok és ellenforradalmárok

2022. július 14.

Évtizedek óta folyik a vita arról, hogyan viszonyuljon a feminizmus a szabados szexualitáshoz. A konzervatív szerző szerint a szexuális forradalom kultúrája normává teszi a nők kizsákmányolását. Bírálói azt vetik a szemére, hogy az ötvenes évekhez térne vissza, és erényövet kötne a nőkre.

Szexuális forradalmárok és ellenforradalmárok

Ki a realista az ukrajnai háború ügyében?

2022. július 12.

A nemzetközi kapcsolatok realista iskolájának főprofesszora szerint természetes dolog, hogy Oroszország regionális dominanciára törekszik, és a NATO bővítése ebbe az ambícióba ütközött, vagyis a Nyugat váltotta ki az orosz agressziót. Az ezzel ellentétes vélemény megfogalmazója korántsem tekinti magát idealistának, sőt, nagyon is realistának látja álláspontját.

CC Patrickneil

Lokális és globális demográfiai bombák

2022. július 10.

Évszázadok óta zajlik a vita arról, hogy hány embert képes eltartani a Föld, és hogy teherbíróképessége határt szab-e a népességrobbanásnak. A hobbista demográfus (főfoglalkozására nézve elméleti fizikus) szerint a ma rendelkezésre álló adatok alapján nem kell globális túlnépesedéstől tartani. De azért van mitől félnünk. Az erőforrások kimerülése és az afrikai demográfiai robbanás okozhat még súlyos válságokat.

Lokális és globális demográfiai bombák

Visszafordítható-e a globalizáció?

2022. július 7.

A fejlett országokban régóta tart a vita a termelés hazatelepítéséről. A koronavírus miatti lezárások, majd az ukrán háború okozta szállítási problémák kapcsán még fontosabbá vált a gazdasági szuverenitás. A kérdés csak az, hogy mekkora problémát okoz a Keletre szervezett gyárak hazatelepítése.

Visszafordítható-e a globalizáció?

Az abortusz, mint gazdasági tényező

2022. július 5.

A 29 év során, amíg az abortusz nem volt tiltható az Egyesült Államokban, a nők helyzete forradalmi változásokon ment át. Az abortusz hívei szerint mindez odaveszhet, miután a magzatelhajtás már nem alkotmányos alapjog. Kérdés, hogy a társadalmi-gazdasági hátrányokat nem kellene-e abortusz nélkül is enyhíteni.

CC James McNellis