A populizmus mumusa

2018. január 21.

Amerikában és Európában a vezető rétegek elszörnyedve állapították meg, hogy a liberális konszenzusnak vége, és hirtelen megnőtt a nemzetállam híveinek tábora. Az amerikai kommentátor önfelmentésnek minősíti, hogy a populistának minősített politikusokat nevezik meg bűnbaknak.

CC chapstickaddict

Az áldozatiság pszichológiája

2018. január 18.

Az amerikai klinikai pszichiáter szerint a társadalom elősegíti az áldozati kultúra terjedését. Csakhogy a túlzottan könnyen elismert áldozati szerep az egyén mentális állapotára és a társadalomra egyaránt káros.

CC Reinhard Kuchenbäcker

Tekintélyelvű modern nevelés

2018. január 16.

Az amerikai konzervatív szerző szerint a túlzott szülői gondoskodás és versenyszellem miatt a gyerekek tekintélyelvűvé válnak, ami a jobb- és a baloldali autoritárius politikusoknak kedvez.

CC Dan Nguyen

Afgán ópiumfüggőség

2018. január 14.

Az Egyesült Államok vesztésre áll történetének leghosszabb háborújában. A történészprofesszor szerint Afganisztánban hiába minden, a politikát az ópiumtermelés határozza meg. Hála az Egyesült Államok nyolcvanas évekbeli szovjetellenes beavatkozásának.

CC DAVIDSHUB

Tiltható-e az álhír?

2018. január 11.

A világhírű liberális professzor elismeri, hogy nem fejezte ki magát világosan, amikor azt javasolta, hogy a kormányzat belülről bomlassza a hamis összeesküvés-elméleteket terjesztő társasági oldalakat, mégis igazságtalannak érzi, hogy emiatt támadások érték. 

CC wiredforlego

A törzsi ösztönök megszelídítése

2018. január 9.

A tekintélyes amerikai filozófus-pszichológus szerint a társadalmi megosztottság az ember természetes, törzsi ösztöneit használja ki. Jó hír viszont, hogy ugyenezen ösztönök éppenséggel az összetartás és a szolidaritás erősítésére is alkalmasak lehetnek.

CC TEDx MidAtlantic

Restaurált orosz küldetéstudat

2018. január 7.

A Szovjetunió összeomlását követő évek kishitűsége mára eltűnt az orosz lakosság tudatából. A moszkvai történész üdvözli a változást, és megállapítja, hogy a nemzetközi színtéren egyetlen ország sem lehet sikeres, ha önértékelése téves.

CC NuclearVacuum

Jobb volt a nőknek a középkorban?

2018. január 4.

A baloldali feminista szociológus szerint a nyugati szekularizáció és a kapitalizmus hozzájárult a női egyenlőtlenség növekedéséhez. Kritikusai szerint az érvelés kiváló példája annak, hogyan válik a kapitalizmus és a Nyugat baloldali kritikája a vallási ortodoxia, egyebek között a nőellenes iszlám apológiájává.

CC Christine Olson

Értelmiség a diktátorok bűvkörében

2018. január 2.

A magyar származású tekintélyes politikai szociológus a véreskezű diktátorok iránti értelmiségi kultusz természetét tárgyalja. Arra a következtetésre jut, hogy konzervatív és haladó szellemű tudósok egyaránt vallásos rajongással viszonyulnak a nekik kedves utópia megvalósítását ígérő politikai vezérekhez.

CC Wikimedia Commons

Az iváskultúra és ellenkultúrája

2017. december 31.

Micsoda idők, micsoda szokások! Az alkoholfogyasztás évezredeken át fontos társadalmi szerepet töltött be. Ma azonban, mintha terjedne a mértékletesség, sőt az absztinencia. Mi lesz így az ivászat kultúrájával, mi lesz így a civilizációval?

CC Marco Verch

Je suis patkány, je suis farkas!

2017. december 28.

A haladó emberiség szerencsére szembeszáll a vadállati ösztöneiknek engedelmeskedő patkányirtókkal és farkasvadászokkal. Legalábbis Franciaországban, ahol a nagy forradalom éveiben a haladás bölcsője és a guillotine ringott.

CC Paul Narvaez

Tekintélyelvűség jobbról és balról

2017. december 26.

A szektás politikai csordaszellem jobb- és baloldalon egyaránt jelen van. A törzsi mentalitás nemcsak a társadalmi polarizációnak, hanem a tekintélyelvű és megosztó politikának is kedvez – állítja egy friss szociálpszichológiai kutatás.

CC Johnny Silvercloud

Állampárti nosztalgia Itáliában

2017. december 24.

Liberális szerzők döbbenten állapítják meg, hogy vége a piacpárti reformok korának. A lakosság fele kifejezetten piacellenes pártokat támogat, és a politikusok alkalmazkodnak. Kollégájuk szerint azért, mert az állam nem látta el szabályozó szerepét.

Állampárti nosztalgia Itáliában

Miért bukott meg a liberalizmus?

2017. december 21.

Az amerikai konzervatív politológus szerint jobb- és baloldal egészen mostanáig a liberális ideológia kijelölte határok között vívta harcát. A liberális individualizmus kiteljesedése azonban olyan patológiákhoz vezetett, amelyek ellehetetlenítik a liberális társadalmi berendezkedést.

Miért bukott meg a liberalizmus?

Az emberarcú Hitler

2017. december 19.

Hitler radikális politikával és szélsőséges retorikával tört be a német közéletbe. A hatalomra jutáshoz azonban a mérsékeltebb jobboldali szavazók támogatására is szüksége volt. A náci propagandisták ezért kampányt indítottak, hogy megmutassák Hitler emberi – természet- és gyerekbarát arcát.

Az emberarcú Hitler

Nincs liberalizmus nemzetállam nélkül

2017. december 17.

Ha liberalizmuson a jogállamot, az ellenőrzött kormányzatot és az egyén szabadságát értjük, akkor a nemzetállam elleni támadások a liberalizmust is sújtják. A liberális államhoz ugyanis közösség kell, márpedig a nemzeten kívül ilyen nincs, és belátható időn belül nem is lesz.

CC AlexR.L.

A harmadik nem lesz a végső?

2017. december 14.

A német alkotmánybíróság döntése értelmében a nő és a férfi mellett hivatalos elismerést kaphatnak az inter- és transzszexuálisok is. De mi lesz azokkal a szexuális kisebbségekkel, akik a harmadik kategóriával sem elégedettek?

CC Wikipedia

Idegen médiaügynökök Keleten és Nyugaton

2017. december 12.

Az amerikai újságíró-szervezet vezetője károsnak és veszélyesnek tartja a döntést, amely külföldi ügynökként bélyegzi meg a Russia Todayt. Nem vitatja, hogy orosz propaganda-adóról van szó, ám attól tart, hogy a hisztéria és a szólásszabadság korlátozása a Kreml malmára hajtja a vizet.

CC Kremlin.ru

Puszták boldog barbár népe

2017. december 10.

Az ikonoklaszta anarchista antropológus szembeszáll a közkeletű elképzeléssel, miszerint a letelepedett életforma szükségképp fejlődést és civilizációt eredményez. Éppen ellenkezőleg: a földművelés és az állattenyésztés eleinte inkább nyomort, mintsem bőséget hozott.

CC Wikipedia

A prüdéria és a terméketlenség kora jön?

2017. december 7.

A híres szexuális ragadozók sorozatos leleplezése kapcsán az amerikai szerző attól tart, hogy megnehezül a nemek közti egyenrangú közeledés is, pedig már most is nagy bajok vannak e téren. A párválasztás hagyományos normái elkoptak, újak pedig nincsenek.

CC Boston Public Library