A leküzdhetetlen francia fátyolzavar

2019. október 22.

Rátámadt-e a jobboldali képviselő a muzulmán asszonyra, amikor fejkendője miatt ki akarta küldetni a tanácskozóterem karzatáról? Kevesen adnak neki igazat, de a muszlim fejkendő viseletét még az elnök sem támogatja. Nem lenne népszerű.

A leküzdhetetlen francia fátyolzavar

Megzabolázható a hiperglobalizáció?

2019. október 20.

A Nobel-díjas közgazdász elismeri, hogy sokakkal egyetemben tévedett, és alábecsülte a globális kereskedelemnek a fejlett országok munkaerőpiacára gyakorolt hatását. Ennek ellenére úgy véli, hogy a protekcionizmus nem célravezető. Tíz éve még ennek is az ellenkezőjét gondolta.

CC Commonwealth Club

A szabadelvűség keresztény gyökerei

2019. október 17.

Bár gyakran szembeállítják őket, a szabadelvű gondolat nem ellentétes a keresztény tanítással. Olyannyira nem, hogy az egyéni szabadság gondolata a jézusi tanításból nőtt ki.

CC Ditlev Bunck

Kína pártállami modernizációja

2019. október 15.

Az évezred elején a kínai vezetés úgy gondolta, hogy a hatalmas ország egyelőre nem érett meg a demokráciára. Ma azonban, az elmúlt évtizedek szédületes gazdasági sikereinek tudatában már hosszú távon is a pártállami rendszert tartja megfelelőnek.

Kína pártállami modernizációja

A transzparencia terrorja

2019. október 13.

A politikusok állandó félelemben élnek, mert nem tudhatják, mikor készül róluk kínos felvétel, amely aztán botrányt okoz. A német médiakutató szerint a politikusok privátszférájának beszűkülése rendkívül káros hatással van a politikára. A politikus nem lehet egyszerre önmaga, őszinte és tökéletes is, nekünk kellene tehát egy kicsit elnézőbbnek lennünk.

A transzparencia terrorja

Erényei viszik sírba Európát?

2019. október 10.

Az európai elit egy Isten nélküli vallást követ, amely vezeklést követel a földrész lakóitól. A jóságvallás azonban nincs tekintettel a realitásokra, ezért több kárt tesz, mint amennyi jót.

CC Fronteiras do Pensamento Follow

Diploma-infláció

2019. október 8.

Egyre többen járnak egyetemre, ráadásul egyre jobb minősítéssel végeznek. Mindebből azonban nem következik, hogy a felsőoktatás jól teljesít. Sőt, inkább ellenkezőleg. Mindenki tudja, hogy nagy a baj a felsőoktatásban, de kevesen merik levonni a fájó következtetéseket.

Diploma-infláció

Magabiztos idióták vagyunk

2019. október 6.

Minél több féligazságot tudunk, annál hajlamosabbak vagyunk határozott véleményt alkotni. A demokrácia, és talán saját mentális állapotunk is sokat javulhatna, ha beismernénk tudatlanságunkat, és óvakodnánk az elhamarkodott ítéletalkotástól.

Magabiztos idióták vagyunk

Merre van a balra?

2019. október 3.

Az elmúlt évtizedben szerte a fejlett országokban jelentősen visszaesett a baloldali pártok támogatottsága. Az amerikai politológus szerint elősorban azért, mert a gazdasági érdek helyett egyre inkább a kulturális kérdések határozzák meg a politikát. A baloldalnak akkor lehet esélye, ha vissza tudja hódítani a populista jobboldal által elcsábított szavazóit.

CC vishy-washy

Prófétikus klímavédelem

2019. október 1.

A globális felmelegedéssel szemben azonnali és radikális lépéseket sürgetők moralizáló, sőt vallásos nyelvet használnak. Támogatóik szerint ez helyes is, hiszen akkora a baj, hogy életvitelünk teljes átalakítására van szükség, ahhoz pedig nélkülözhetetlen a vallásos kultusz. Bírálóik szerint viszont ezzel többet ártanak az ügynek, mint amennyit használnak.

CC stephane_p

Paranoiából is megárt a sok

2019. szeptember 29.

Az összeesküvés-elméletekre alapozott gondolkozás korábban csak a politikai paletta peremén létezett, ma viszont már az egész társadalmat megfertőzte. Az információbőség aláássa az alapvető közintézményekbe vetett bizalmat. Hovatovább már az alapvető tények dolgában sincs egyetértés.

CC mkhmarketing

Amerika önkezével vetett véget hegemóniájának?

2019. szeptember 26.

Az amerikai birodalmat sirató elemzők sorát most az a Fareed Zakaria is szaporítja, aki két évtizeddel ezelőtt az illiberális demokrácia fogalmát megalkotta. Szerinte Amerika elszalasztotta az egypólusú világ éveiben rejlő lehetőségeket.

CC ITU Pictures

Állampárt a demokráciában

2019. szeptember 24.

Olaszországban ismét kormányra került a középbal anélkül, hogy választást nyert volna. A neves szociológus a politikai pártok identitásán elmélkedik, és úgy látja, hogy mint annyiszor, az elit pártja most is visszavette a közhatalmat a lázadóktól.

CC Presidency of the Italian Republic

Az Amerikai Birodalom hanyatlása és bukása

2019. szeptember 22.

A Római Birodalom alig egy évszázad alatt jutott el a tündöklés csúcsától a szétesésig. Ám egyáltalán nem biztos, hogy az egykori impérium részei rosszul jártak a birodalom összeomlásával. Az amerikai publicista azt boncolgatja, hogy mi várna Amerikára, ha Róma sorsára jutna.

Az Amerikai Birodalom hanyatlása és bukása

A kevesebb emberi jog több

2019. szeptember 19.

A nemzetközi szervezetek egyre több emberi jogot ismernek el, közben azonban az alapvető jogok sem érvényesülnek. Az amerikai ENSZ-szakértő szerint vissza kellene térni az emberi jogok eredeti fogalmához.

A kevesebb emberi jog több

A demográfiai válság a kapitalizmus sírásója?

2019. szeptember 17.

Bár sokan hitték, hogy a gyors népességnövekedés gazdasági összeomlással és elszegényedéssel jár, ennek éppen az ellenkezője történt: a világ jólétének növekedése egybeesett a népességrobbanással. De mi lesz, ha fordul a trend, és megáll, netán csökkenni kezd a népesség?

CC Wikipedia

Halálos ellenségünk, a szúnyog

2019. szeptember 15.

A szúnyogok többet öltek meg közülünk, mint a katonák. Halálos kimenetelű szúrásaikkal egész földrészek történelmét változtatták meg. Hanem azért a történelmet alakító legfőbb erőnek nevezni őket tán mégiscsak túlzás.

CC Mario Yordanov

A sárgamellényes paradoxon

2019. szeptember 12.

A tavaly ősszel indult váratlan, spontán tiltakozó mozgalom kifulladóban van. A francia baloldali politológus szerint a sárgamellényesek megjelenése azt bizonyítja, hogy a régi politikai rendszer válságban van, újat azonban ez a mozgalom sem tudott felmutatni.

CC Citoyen Chouette

Tervgazdaság 2.0

2019. szeptember 10.

A létező szocializmus kudarcai nem ábrándítják ki a tervgazdaság híveit. Újabban azt remélik, hogy a big data és a mesterséges intelligencia végre elérhetővé teszi a hatékony központi tervezést, az igazságos elosztást, és végre beköszönt a digitális konzumkommunizmus Kánaánja.

CC Wikipedia

A kutatás szabadságának politikája

2019. szeptember 8.

A politikától független, szabad kutatás eszméje maga is a politika eszközeként született: a hidegháborúban a kapitalizmus elsőbbségét volt hivatott demonstrálni az ideológia szolgálatába állított szovjet tudománnyal szemben. Ettől persze a kutatás szabadsága még fontos és védendő ideál.

A kutatás szabadságának politikája