Feltalált kisebbség

2020. január 23.

A nemzeti és etnikai identitást a társadalmi konstruktivizmus hívei az elit által elterjesztett, veszélyes mítosznak tartják. Ám ha érdekük úgy kívánja, a haladó gondolkozásúak is szívesen találnak fel és terjesztenek kollektív identitás-narratívákat. Identitáspolitikai tanmese a latin-amerikaiakról.

CC Joe Wolf

A tömegek lázadása 2019

2020. január 21.

Az orosz politológus a világrend felbomlásának jelét látja a földkerekség legkülönbözőbb pontjain fellángoló tiltakozó mozgalmakban. Cikkének címét nem véletlenül kölcsönözte Ortega y Gasset híres 1929-es könyvétől. Kilencven év után, úgy véli, ismét a tudatlan tömegember támad egy rosszul működő rendre. 

CC Zoi Koraki

A prediktív kormányzás buktatói

2020. január 19.

Az egyre népszerűbb prediktív rendvédelmi megoldások azzal kecsegtetnek, hogy átláthatóbbá és elfogulatlanabbá teszik a közügyek intézését. A német publicista szerint ez illúzió: az algoritmusokra bízott kormányzás nem átlátható és nem is demokratikus.

A prediktív kormányzás buktatói

Felsőoktatás a tönk szélén

2020. január 16.

Az egyetemi diploma egyre kevesebbet ér a munkaerőpiacon. Pedig az oktatás egyre drágább. Mindenki egyetért abban, hogy a felsőoktatás súlyos válságban van. Abban viszont már nem, hogy a bajokat az elpiacosodás okozza-e, vagy épp ellenkezőleg, a nyakló nélküli támogatások, vagy netán az információhiány.

CC GotCredit

Konzumzöldek

2020. január 14.

A globális fenntarthatóság csak akkor valósítható meg, ha gyökeresen átalakítjuk a termelést és a fogyasztást – állítják baloldali szerzők. Némelyik még az újrahasznosítást is kártékonynak tartja. A nagyvállalatok és a fogyasztók megfékezése érdekében drasztikus állami beavatkozást sürgetnek.

CC jes

A vitriol védelmében

2020. január 12.

Sokan tartanak tőle, hogy a politikai viták annyira eldurvultak, hogy hovatovább polgárháborús helyzet áll elő. Az amerikai publicista szerint eltúlzottak a félelmek. Nem a kemény és indulatos vitáktól kell félteni a demokráciát, hanem attól, hogy a szemben álló elitek kiegyeznek egymással.

CC Alberto_VO5

A mérsékeltek alkonya

2020. január 9.

Az olasz szociológus egyetért hazájának mérsékelt politikusaival abban, hogy ellenfeleik radikálisok, de azt már nem fogadja el, hogy demokráciaellenesek lennének. Az állam rosszul működik, ezért fordul el a többség az eddig kormányzó mérsékeltektől.

CC duncan c

Az egyenlőtlenség dajkameséi

2020. január 7.

Jobb- és baloldalon egyaránt divatos az egyenlőtlenséget tekinteni a legnagyobb társadalmi problémának. Pedig miközben a jövedelmek közötti különbségek csakugyan nőttek, jelentősen csökkent a szegénységben élők és nélkülözők aránya. Mi magyarázza az egalitárius nosztalgiát?

CC mSeattle

A tudományos elit alkonya?

2020. január 5.

A tudomány világa több kihívással is küzd. Az amerikai szerző szerint a fontos felfedezések számának csökkenése, az áltudományos sarlatánságok terjedése és a kutatásfinanszírozási problémák egyaránt a tudomány súlyos válságának jelei. Attól tart, hogy az elitválság egy civilizációs átalakulás előjele.

A tudományos elit alkonya?

A franciaországi anticionizmus-vita újabb fejezete

2020. január 2.

Franciaországban a teljes baloldal ellenzi a képviselőház határozatát, amely ratifikálta a Nemzetközi Holokauszt-Emlékezet Szövetség (IHRA) antiszemitizmus-meghatározását. A bírálók szerint a szöveg büntethetővé teszi Izrael elítélését.

CC Supermac1961

Nem lehet okunk a panaszra?

2019. december 31.

Az ikonoklaszta ismeretterjesztő íróként is ismert angol főrend szerint az emberiségnek sokezer éves története során soha nem volt olyan jó az élete, mint a 2010-es években. A technikai fejlődés eredményeként hatékonyabb és környezetbarátabb a termelés, mint valaha.

CC Johan Norberg

Identitáspolitikával a haladásért, előre!

2019. december 29.

Progresszív városi funkcionáriusok a kelet-európai olvasót múlt századi időkre emlékeztető ráolvasással operálnak egészen hétköznapi feladatok intézése közben. Azért amikor a transzszexuális ügy támogatását egyikük a sztriptízig fokozta, az már sok volt.

CC Dimitri dF

Kulturális szekularizáció

2019. december 26.

A magas kultúra egyre inkább elveszíti társadalmi státuszát és politikai jelentőségét. Már nem számít a normák őrzőjének, és a társadalmi rend legitimálásában sincs szerepe. Az új-zélandi irodalmár szerint a bölcsészet és a magas kultúra a szekularizációhoz hasonló civilizációs átalakuláson megy át.

Kulturális szekularizáció

Szociálisan érzékeny protestáns fundamentalizmus

2019. december 24.

A konzervatív Amerika hagyományosan legerősebb bástyáján belül egyre népszerűbb a társadalmi igazságosság eszméje. A protestáns fundamentalisták azonban továbbra is konzervatív értékeket vallanak.

CC Photo Phiend

A demokrácia és a diktatúra paradoxona

2019. december 22.

Algériában jó tíz hónapja zajlik a tiltakozás a hadsereg erejével fenntartott korrupt rezsim ellen, és mit sem csillapodott a decemberi elnökválasztás eredménye láttán. A helyzet emlékeztet a 2011-es egyiptomi eseményekre, azzal a nem lényegtelen különbséggel, hogy az algériai katonai elit nem enged a nyomásnak.

https://www.flickr.com/photos/magharebia/

Identitáspolitika jobbról és balról

2019. december 19.

A német publicista szerint a jobboldali identitárius mozgalmak számára a baloldali identitáspolitika is ideológiai munícióval szolgál. Az identitáspolitikát felkaroló baloldal is elutasítja a felvilágosodás alapértékeit, mindenekelőtt az individualizmust, és mindkét oldal húzódozik az egyéni jogokat megsértő politikai iszlám kritikájától.

CC Ataraxis1492

Fiatalok az álhírzivatarban

2019. december 17.

A tekintélyes amerikai pszichológus szerint nem az álhírek jelentik a legnagyobb veszélyt a demokráciára, a fiatalokra azonban rendkívül kártékony hatással vannak. Az online propaganda azok körében fertőz, akik nem rendelkeznek megfelelő történelmi ismeretekkel.

CC Federico Feroldi

Vallástalanodó Amerika

2019. december 15.

Az ezredfordulós korosztálynak már csaknem fele vallástalan. A vallásosság egyre szorosabb összefüggésben van a politikai hovatartozással, és ez alighanem tovább mélyíti az amúgy is nagy politikai megosztottságot.

Vallástalanodó Amerika

Egy liberális az antiliberális hullám okairól

2019. december 12.

Olaszországban az antiliberálisnak tekintett Liga párt ma alighanem abszolút többséget kapna a választáson. A veterán liberális szociológus azonban a határokon túlmutató tényezőkre vezeti vissza az antiliberalizmus erősödését. Arra, hogy a globalista elit és a baloldal elfordult a többségtől.

CC Annette Dubois

Az emlékezés és a felejtés joga

2019. december 10.

A német alkotmánybíróság döntése értelmében még a gyilkosokat is megilleti a jog, hogy múltjuk sötét részleteit ne tárják ország-világ elé. Viszont a társadalomnak is jogában áll emlékezni, ezért a felejtés joga nem feltétlen, és nem lenne helyes a múltbeli bűnöket teljesen eltüntetni az internetről.

CC crazybobbles