Az elégedettek lázadása

2019. augusztus 13.

A közkeletű magyarázatok szerint a radikális protesztpártok támogatottsága egyenes arányban áll a társadalmi elégedetlenséggel. Az elmúlt évek rácáfolni látszanak a tételre. A radikális rendszerkritikus pártok a válság lecsengése után erősödtek meg, és támogatóik többsége nem a vesztes rétegekhez tartozik.

Az elégedettek lázadása

Túl a globalista konszenzuson

2019. augusztus 11.

A hidegháború után uralkodó társadalmi paradigma két végletre, az egyénre és a globalizációra épült. Mára elvesztette hitelét, és új mítosz kerestetik, amely képes összekapcsolni az egyes embert és a közösséget.

Túl a globalista konszenzuson

Az idő nem vész el, és át sem átalakul

2019. augusztus 8.

Az elmúlt években kutatások tömkelege állította, hogy jóval többet dolgozunk, mint korábban. Egy új felmérés leszámol a mítosszal, és azt állítja, egyáltalán nem töltünk több időt munkával. Csak éppen többnek érezzük, sőt, akár szándékosan többet vallunk be, hogy ezzel fontosságunkat és sikerességünket hangsúlyozzuk.

Az idő nem vész el, és át sem átalakul

Nem is baj, ha nincs kormány?

2019. augusztus 6.

A fejlett nyugati országok egyre nehezebben kormányozhatók. Sok helyen gyenge és ingatag kisebbségi kormányok vannak hatalmon, és gyakoriak az előrehozott választások. Máshol a túl erős fékek és ellensúlyok korlátozzák a hatalom gyakorlását. Van, aki a demokrácia összeomlásától tart, mások szerint jobb is, ha nincs erős kormány. Legalábbis egy ideig.

CC Jeanne Menjoulet

Álhírekkel az álhírek ellen

2019. augusztus 4.

Miközben egyre többen tartják az álhíreket a demokráciára fenekedő halálos veszélynek, egyelőre keveset tudunk arról, hogyan lehetne szembeszállni velük. Egy friss kutatás szerint hatékony módszer lehet az álhírgyártás kitanulása: aki maga is összeesküvés-elméleteket terjeszt, az kevésbé dől be nekik.

Álhírekkel az álhírek ellen

És mégis gömbölyű a Föld

2019. augusztus 1.

Az elmúlt évtizedek közgazdasági közhelye szerint a globalizált gazdaságban a tőkét nem érdeklik az országhatárok, ezért a feltörekvő országok olcsó munkaereje megoldhatatlan kihívás elé állítja a fejlett államokat. Egy ideig így is volt, mára azonban nagyot fordult a világ. A globális gazdaság egyre inkább a gazdagoknak kedvez. Nemcsak a protekcionizmus, hanem a technológiai forradalom is őket erősíti.

És mégis gömbölyű a Föld

A lottokráciáé a jövő?

2019. július 30.

A „radikális konzervatív” publicista szerint csak jót tennénk magunknak, ha választás helyett sorsolással döntenénk el, ki üljön a törvényhozásban és a kormányban. A periklészi demokráciára hivatkozik, amelyben, mint írja, ez volt a szabály.

CC Wikipedia

Egyenirányított szellemi élet

2019. július 28.

A fejlett nyugati társadalmakban furcsamód nem a más nézetek iránti türelem, hanem az intolerancia terjed. Ezt most történetesen a konzervatív nézetek sínylik meg leginkább, mivel a tudomány és a kultúra intézményeiben a progresszívok vannak túlsúlyban, ők pedig veszedelmesnek látják az övéktől eltérő nézeteket.

CC Victoria Pickering

Felvilágosult összeesküvés-elméletek

2019. július 25.

Összeesküvés-elméletek mindig is voltak, ám ma mintha nagyobb veszélyt jelentenének, mint korábban. A német publicista szerint ördögi körbe kerültünk. A hatalommal szemben bizalmatlan értelmiség olyan társadalmi szkepszist teremtett, amely aláásta az összeesküvés-elméletekkel szemben korábban hatékony intézmények tekintélyét, így a magáét is.

CC Ben Scicluna

A radikalizmus dialektikája

2019. július 23.

Trump elnök és a Demokrata Párt feltörekvő radikális baloldali szárnya egymást erősíti. A szembenálló felek egyre szélsőségesebb hangot ütnek meg, hogy teljesen ellehetetlenítsék a mérsékelteket, és felperzseljék a lövészárkok közötti semleges területet.

A radikalizmus dialektikája

Svájci vagina-monológok

2019. július 21.

A női egyenjogúságért utcára vonuló, a patriarchális és maszkulin szexista sztereotípiák ellen lázadó nők előszeretettel szimbolizálják céljaikat a női nemi szervvel. A svájci publicista ettől összezavarodik. Akkor most mégis biológiai alapja van a nőiségnek? És mi lesz a transz- és interszexuálisokkal? Slavoj Žižek baloldali filozófus nem jön zavarba, csak éppen lelombozónak tartja a nemi szerv demisztifikálását.

CC Timothy Krause

A politikatudomány mint hivatás

2019. július 18.

A politikatudomány szaktekintélyei gyakran a politika elsilányulásával magyarázzák azt, hogy a politikusok egyre kevésbé kíváncsiak a politológusok szakértői véleményére. Az amerikai biztonságpolitika professzor szerint viszont inkább az akadémia szereplői okolhatók: ők maguk zárkóztak a biztonságos elefántcsonttoronyba.

A politikatudomány mint hivatás

Társadalmi tőkések és proletárok

2019. július 16.

Általánosan elterjedt nézetek szerint az egyenlőség erősítéséhez elengedhetetlen az állam és a család közötti köztes civil szerveződések, például az egyházak, klubok és szomszédságok megerősítése. Az ifjú közpolitikai szakértő szerint azonban a társadalmi tőke túlzásba vitt felhalmozása az identitáspolitikának kedvez, és végső soron gyengíti a társadalmi szolidaritást.

Társadalmi tőkések és proletárok

A munkásosztály bosszúja

2019. július 14.

A munkásosztálynak ma már nincs pártja. Valamikor még versenyeztek érte a nagy politikai erők, ma viszont már senkinek sem fontos. A Brexit-népszavazás megmutatta azonban, hogy rossz néven veszi, ha semmibe veszik.

CC Panegyrics of Granovetter Follow

A zsidó múzeum esete az Izraelellenes bojkottal

2019. július 11.

A Berlini Zsidó Múzeum igazgatója lemondásra kényszerül, miután a múzeum kommentár nélkül megosztja az Izraelellenes BDS bojkottmozgalom támogatóinak nyílt levelét, amelyben az aláírók egyúttal elhatárolódnak az antiszemitizmustól. Egyes elemzők véleménydiktatúrát kiáltanak, mások az antiszemitizmus elleni győzelmet ünneplik.

CC Takver

Nyílt hozzáférésű áltudomány

2019. július 9.

A tudományos elit felvette a harcot a tudósokat kizsigerelő profitéhes rabló-kiadókkal szemben. Egyre népszerűbbek a nyílt hozzáférésű tudományos folyóiratok. Csakhogy ezzel arányosan nő a mindenféle áltudományos, sőt kifejezetten ártalmas ostobaságot publikáló ragadozó kiadók száma. A tudományos elit saját sírját ássa, ha nem száll velük szembe, és cinkossá válik a sarlatánságban.

CC Wikimedia

A sajtótörvény őrei

2019. július 7.

A francia igazságügy-miniszter éppen hogy csak megpendítette, mi lenne, ha a sajtó útján elkövetett becsületsértést és rágalmazást közönséges vétségnek tekintenék, nem sajtóvétségnek, és máris kitört a ribillió.

A sajtótörvény őrei

Német demográfiai fordulat

2019. július 4.

A fejlett világ országainak többségében krónikusan alacsony a gyerekvállalási kedv. A kormányok mindenféle eszközzel próbálnak változtatni a helyzeten, ám kevés sikerrel járnak. Németországban azonban mintha elindult volna valami.

CC mrhayata

A társadalmi szelekció buktatói

2019. július 2.

Ha egyszer nincs egyenlőség, milyen alapon kapjanak egyesek lehetőséget arra, hogy az elit tagjai lehessenek? Valamikor a származás számított, ma elvben a teljesítmény, az érdem. Valójában az érdem mögött is a származás lapul. A szegények, a sötétebb bőrűek hátrányban vannak. Megoldás nincs, próbálkozások vannak.

CC opensourceway

Generációs hidegháború

2019. június 30.

A demográfiai válságtól sújtott nyugati országokban egyre népszerűbb az idősebb nemzedékeket okolni a fiatalok minden bajáért. Az angol szociológus szerint a szülők generációjának hibáztatása azonban visszaüthet.

CC Fitzrovia