Zöld növekedés

2022. november 20.

A baloldalon népszerű nemnövekedés-elmélet hívei szerint a globális felmelegedést és a klímakatasztrófát csak a gazdasági növekedés visszafogásával lehet megállítani. Az elméletre egyre több ország adatai cáfolnak rá, bizonyítva, hogy igenis létezik fenntartható növekedés, és a környezetszennyezés és a szegénység egyszerre csökkenthető.

Zöld növekedés

Ukrajna és az elemzők kudarca

2022. november 17.

A háború kitörésekor a nyugati elemzők többsége biztosra vette, hogy Oroszország gyorsan térdre kényszeríti Ukrajnát. A tekintélyes Ukrajna-szakértő azzal magyarázza a téves értékelést, hogy a nyugati elemzők mind Oroszországot, mind Ukrajnát Moszkva szemüvegén keresztül látták. Csakhogy a hivatalos orosz narratíva a korrupt rendszer hazugságaira épült.

Ukrajna és az elemzők kudarca

Pozitív diszkrimináció vagy numerus clausus?

2022. november 15.

Mindkettő. Amerikában az elit egyetemek régóta előnyben részesítik a fekete bőrű jelentkezőket. Amíg a fehérek rovására történt így, és így is fennmaradt a nagy fehér túlsúly, nem volt tiltakozás. Újabban az ázsiai származásúak érzik magukat diszkrimináció áldozatának, és panaszukkal nyerésre állnak a Legfelsőbb Bíróságon.

CC Victoria Pickering

Forradalmi avantgárd klímaaktivizmus

2022. november 13.

A német kommentariátus igazán nem vádolható a múzeumokban és az utakon akciózó Utolsó Generáció klímamozgalom bagatellizálásával. Szerzői papírt és tintát nem sajnálva járják körül a performanszok társadalmi, politikai és esztétikai vonatkozásait.

Forradalmi avantgárd klímaaktivizmus

Amerikai Megosztott Államok

2022. november 10.

Bár még napokig eltart a szavazatok számlálása és a szenátusban valószínűleg csak a decemberben megismétlendő georgiai választás dönt majd a többségről, az amerikai időközi választásnak máris fontos tanulságai vannak.

Amerikai Megosztott Államok

A demokrácia ellenségei

2022. november 8.

Az amerikai időközi választások kapcsán mindkét oldalon akadnak, akik az ellenfelet a demokrácia ellenségének tekintik. A baloldal a választás tisztaságát vitató republikánusokat tartja antidemokratikusnak, a jobboldal pedig egyebek között a levélszavazást túl szabályozatlannak, tehát demokrácia-ellenesnek.

CC Stephen Stephard

Az Izrael-ellenesség nem akadály?

2022. november 6.

Ismét egy vitatott irodalmi Nobel-díj. Mindig találni jelöltet, aki egyesek szemében jobban megérdemelte volna. De most többről van szó. A konzervatív filozófus azt kérdi, vajon a radikális baloldali antikapitalista és antiimperialista írónő Izrael-ellenessége ellenére, vagy éppen amiatt kapta meg az idei Nobel-díjat.

https://is.wikipedia.org/wiki/Annie_Ernaux

A globalizáció nem vész el, csak átalakul

2022. november 3.

Az elmúlt évek válságai kapcsán sokan kezdték temetni a globalizációt, különösen neoliberális változatát. Pedig egyáltalán nem biztos, hogy a multipoláris világban és a nemzeti szuverenitást erősíteni óhajtó kormányok idején visszaesik majd a nemzetközi kereskedelem. Az is lehetséges, hogy a mértéke nem, csak a formája és a jelentősége változik meg.

A globalizáció nem vész el, csak átalakul

Variációk megosztottságra

2022. november 1.

Szinte minden elemző egyetért abban, hogy az Egyesült Államokban az egyik legfontosabb feladat az egyre súlyosabb megosztottság enyhítése lenne, ahhoz pedig át kellene hidalni az ideológiai szakadékokat. Csakhogy az elit és a pártok ellenérdekeltek.

CC Wikimedia

Franciaország a kereszténység után

2022. október 30.

A francia katolikusok ma is inkább a jobboldallal rokonszenveznek, de egyrészt sokkal kevesebben vannak, mint korábban, másrészt nem ugyanaz számít jobboldalnak, mint akár csak húsz évvel ezelőtt.

CC mannhai

Német másként gondolkodók

2022. október 27.

Egy friss szociológiai kutatás „libertárius autoritarizmusnak” minősíti a németországi oltásellenes tüntetések kapcsán elhíresült Querdenker mozgalom tagjait. A kutatást kommentáló liberális publicista szerint ez a szavak tendenciózus kiforgatása. Szerinte sokkal érdekesebb lenne azt megvizsgálni, miért fogadták el az elvben szabadelvű pártok a szigorú korlátozásokat.

CC 7C0

Pusztába kiáltott szó a keresztény politikáról

2022. október 25.

A melegházasságot ellenző keresztény konzervatív jogvédő a keresztény fundamentalistákat teszi felelőssé a társadalom megosztottságáért, mondván, hogy a nagy kultúrharcban megfeledkeztek a felebaráti szeretet elvéről. Pedig egy kis önmérséklettel és toleranciával többet érnének el.

CC Albion Europe ApS

Montesquieu-i magyarázat az ukrajnai háború okáról

2022. október 23.

A veterán olasz politológus sorra veszi a lehetséges okokat, amelyek Putyin orosz elnököt az Ukrajna elleni támadásra indíthatták. A legtanulságosabbnak azt a háromszáz éves magyarázatot tartja, amely szerint a zsarnokságnak létszükséglete a háború.

Montesquieu-i magyarázat az ukrajnai háború okáról

Ukrajna és a tárgyalásos rendezés esélye

2022. október 20.

A baloldali német pacifista publicista tárgyalásos rendezést sürget Ukrajnában, mondván, hogy kompromisszum nélkül nem lesz béke. A tekintélyes német történész szerint az efféle pacifizmus nemcsak naiv, de veszélyes is.

CC Viewsridge

Védtelen férfiak

2022. október 18.

Míg néhány évtizede általában a nők voltak konzervatívabb szavazók a fejlett társadalmakban, mára egyre inkább balra húznak, miközben a férfiak körében nő a jobboldali és különösen a radikális jobboldali pártok támogatottsága. Az amerikai elemző szerint a liberális demokráciát veszélyezteti, hogy a baloldal nem törődik a férfiak, különösen a kétkezi munkások sajátos problémáival.

CC alanfiai

Feminista külpolitika a hidzsáb szorításában

2022. október 16.

A német baloldalt megoldhatatlan dilemma elé állítják az iráni hidzsáb-ellenes tüntetések. A baloldal ugyanis egyszerre akarja képviselni a felvilágosodás egyetemes értékeit és elismerni a kulturális sokszínűséget. Hogyan is emelhetne szót a hidzsáb ellen, ha korábban a tolerancia nevében üdvözölte az iszlám fátylat?

CC Alisdare Hickson

Fukuyama kései igaza

2022. október 13.

Az amerikai politológus szerint az idei év igazságot szolgáltatott Francis Fukuyamának, de csak ha harminchárom évvel ezelőtti írását helyesen értelmezzük. Nem azt jövendölte, hogy nem lesznek többé háborúk és egyéb fordulatok, hanem hogy a liberális demokráciának nem lesz versenyképes alternatívája.

CC ICP Colombia

Birodalmak, vigyázzatok

2022. október 11.

A birodalmaknak sok ellenségük van, és sokan várva várják, hogy összeomoljanak. Csak éppen nem biztos, hogy bukásuk után jobb lesz az élet a Földön. Többnyire felfordulást és vérontást hagynak maguk után. Az amerikai politológus a mai nagyhatalmaknak címzi a figyelmeztetést.

Birodalmak, vigyázzatok

Mondvacsinált elit

2022. október 9.

Jó nevű egyetemen végzett, tisztes megélhetést biztosító, magas presztízsű állása van, mégis boldogtalan, mivel fölöslegesnek érzi a munkáját? Nincs egyedül, és könnyen lehet, hogy jól érzi: mondvacsinált, státuszszimbólum-munkát végez.

Mondvacsinált elit

Realista belvita Ukrajna kapcsán

2022. október 6.

A manapság divatos neorealista elméletek kizárólag az önérdekkel és a biztonságra való törekvéssel magyarázzák az államok cselekvését. A klasszikus realizmus számításba veszi a világnézeti elkötelezettséget is. A kétféle realizmusból homlokegyenest ellentétes következtetések adódnak az ukrajnai háborúval kapcsolatban.

CC derek visser