A sárgamellényesek forradalma

2018. december 16.

Senki sem hiszi, hogy az elnök béremelési ígéretei véget vetnek a sárgamellényesek tiltakozásainak. De akkor mi a megoldás? Erről még csak vita sem folyik. Pedig nagy nevek nyilatkoznak a sárgamellényesek mellett is, ellenük is.

CC NihgtFlightToVenus

Az ártatlanság vélelme az egyetem kapujáig terjed?

2018. december 13.

Az amerikai oktatásügyi miniszter szigorúbb eljáráshoz kötné az iskolai szexuális zaklatások kivizsgálását. Az Amerikai Polgárjogi Szövetség (ACLU) bírálja a döntést, mondván, hogy az a zaklatók érdekét szolgálja. A liberális konzervatív publicista szerint az emberi jogi szervezet saját alapelveit árulja el, hiszen feladja az ártatlanság vélelmét.

Az ártatlanság vélelme az egyetem kapujáig terjed?

A diktátor kihantolása

2018. december 11.

Negyvenegy év után Spanyolországban kihantolják diszsírjából az egykori diktátort. A spanyol demokratikus átmenet arra épült, hogy nem fogják bolygatni a múltat. A baloldali kormány most mégis a történelmi igazságtétel mellett döntött.

CC Xauxa Håkan Svensson

A médiatáj elsivatagodása

2018. december 9.

A konzervatív amerikai publicista szerint nemcsak az olvasók fogyatkozása és az internet miatt kerülnek egyre nagyobb bajba a minőségi tartalmat gyártó sajtótermékek. A média egyre inkább nagybefektetők kezében összpontosul, ami pedig egyáltalán nem kedvez a minőségi újságírásnak.

A médiatáj elsivatagodása

Recesszióban a szex

2018. december 6.

Hiába szabad és könnyen elérhető elvben a szex, a fejlett országok fiataljai kevesebbet szeretkeznek, mint szüleik nemzedéke. Az okok közt egyaránt szerepel a túlzott szülői gondoskodás, a szexbotrányok és a szexkultúra átalakulása is.

CC Jean Koulev

Szociáldemokrata identitásválság

2018. december 4.

Ahány ország, annyiféle oka van a balközép pártok vesszőfutásának – írja a fiatal német publicista. Sőt, azt sem tartja kizártnak, hogy a langyos közép politikájától strukturális okokból eltávolodni képtelen szociáldemokrata pártok csillaga végképp leáldozott.

CC Wikipedia

Mindent vissza Afrikába?

2018. december 2.

Mi lesz a nagy nyugati múzeumokkal, ha az államok visszaszolgáltatják a volt gyarmatokról származó műkincseket? Előbb persze az a kérdés, mi lesz a visszaszolgáltatott műkincsekkel. Mindenesetre nemigen tagadható, hogy a nagyját illetéktelenül birtokolják a nyugati országok.

CC e y e / s e e

Sok hűhó a nacionalizmusért

2018. november 29.

Trump amerikai elnök nacionalistának nevezi magát, és ezen azt érti, hogy szereti a hazáját és küzdeni akar érte. Macron francia elnök elítéli a nacionalizmust, mondván, hogy ellentétes az egészséges patriotizmussal. A kommentariátus erejét megfeszítve próbál rendet tenni a fogalmi zűrzavarban.

CC Chairman of the Joint Chiefs of Staff

A középosztály parasztlázadása

2018. november 27.

A sajtó a középkori jobbágylázadáshoz hasonlítja azt a blokádsorozatot, amely novemberben előbb megbénította fél Franciaországot, majd Párizsban súlyos erőszakba torkollott. Pedig Macron elnök adópolitikája ellen nem a legnyomorultabbak lázadtak fel, hanem az elővárosi középréteg.

CC NightFlightToVenus

A megfigyelő kapitalizmus megregulázása

2018. november 25.

A böngészési adatoknak hála, a nemzetközi internetóriások könnyen tesznek szert bevételre a felhasználók adataiból. A célzott reklámhirdetések azonban hovatovább már a demokratikus képviseleti kormányzás alapjait ássák alá – figyelmeztet két internetguru.

CC blogtrepreneur

Elgurult Amerika gyógyszere

2018. november 22.

Az egyre súlyosabb amerikai kábítószerfüggőség-válságot sokan az orvosi szakma rovására írják. A tényfeltáró újságíró szerint azonban ennél sokkal súlyosabb dologról van szó: gyógyszeripari cégek hathatós közreműködésével és anyagi támogatásával sikerült elérni, hogy az ópiátokat úgy írják fel, mint az aszpirint.

CC Rstonejr

Kiöregszünk a demokráciából?

2018. november 20.

Nem pusztán az a baj, hogy Olaszország népessége évről évre csökken, hanem az is, hogy megváltozik a lakosság korösszetétele.  Megváltoznak-e ezzel a társadalom értékei is?

CC Alex Proimos

A boldogság relatív

2018. november 18.

Az amerikai publicista a boldogág iránti vággyal magyarázza a populista politikusok népszerűségét. Az emberek az egyenlőtlenségtől boldogtalanok, és azt remélik, hogy ha sikerülne csökkenteni a különbségeket, akkor elégedettebbek lennének sorsukkal.

CC x1klima

Államosított oktatással az összetartozásért

2018. november 15.

Az elit magániskolák felszámolását javasló baloldali brit publicista szerint a finn példa bizonyítja, hogy lehetséges világszínvonalú állami közoktatás, amely nemcsak az esélyegyenlőséget, de a társadalmi összetartozást is erősíti.

CC Zona Chen

Tanmese az ideológiai szakadékról

2018. november 13.

Aggasztó méreteket ölt az amerikai társadalom ideológiai megosztottsága. A helyzetet súlyosbítja, hogy friss kutatások szerint a politika nemcsak kihasználja, hanem maga is erősíti az identitásbeli és a világnézeti ellentéteket. Egyes tudósok már azt is felvetik, hogy tudatmódosító szerekkel kellene szembeszállni a törzsi ösztönökkel.

Tanmese az ideológiai szakadékról

Lehet szép a rút, és rút a szép?

2018. november 11.

Szorong, mert nem tudja eldönteni, összeegyeztethető-e a haladó szellemiségű jó ízléssel az erkölcsi szempontból kifogásolható, ám esztétikai élvezetet nyújtó műalkotások élvezete? Nincs egyedül.

CC zoup7667

Géntérképpel a totális megfigyfelésért

2018. november 8.

Egyre többen töltik fel az internetre géntérképüket annak reményében, hogy rálelhetnek távoli rokonaikra. A lehetőséget a rendőrség is felismerte: áldozatokat és bűnelkövetőket is sikeresen azonosítanak a DNS-adatbázisok segítségével. Kezdhetünk aggódni?

Géntérképpel a totális megfigyfelésért

Hitlerrel példálózni csalás

2018. november 6.

Divatos, de teljesen megalapozatlan a mai kort a harmincas évekhez hasonlítani, amikor Európában totalitárius diktatúrák jöttek létre és háborúba taszították a világot. A francia szerző mindenekelőtt köztársasági elnökének címzi ezeket a szavakat, aki a „nacionalizmus leprájának” rémével riogatja híveit.

CC uphillblok

Mindennapi zöld-ségeink

2018. november 4.

A papírzacskó gyakorlatilag nem környezetkímélőbb, mint a nejlonzacskó. Ellenben micsoda érzés abban hazavinni az árut! És ez csak egy példa arra, hogy a túlbuzgóság, mint annyi más téren, néha a környezetvédelemben is tévútra vezet.

CC Sari Montag

Jóléti nemzetállam

2018. november 1.

A baloldali publicista szerint az amerikai baloldal és az európai szociáldemokraták csak a nemzetállami gondolat felkarolásával nyerhetik vissza híveiket. A jóléti állam megerősítéséhez ugyanis elengedhetetlen a képzetlen gazdasági bevándorlók számának jelentős csökkentése és a globális nagyvállalatok megregulázása.

CC r. niall bradshaw