Megváltó kerestetik

2019. június 2.

Az olasz politikai rendszer elvben kifejezetten parlamentáris, a köztársasági elnöknek és a miniszterelnöknek nincs különösebben kitüntetett szerepe benne. Az elmúlt két és fél évtizedben azonban előtérbe kerültek a személyiségek, és a választók tömegei az egyiktől a másikig csapódnak.

CC reginaviarum

Kizöldülnek a liberálisok?

2019. május 30.

A német eszmetörténész az ideológiadeficittel magyarázza a mérsékelt centrista pártok meggyengülését. A liberálisoknak azt ajánlja, hogy mielőbb karolják fel a környezetvédelem ügyét, különben a zöldek még több választójukat hódítják el.

CC PM Cheung

Vissza a marxi gyökerekhez

2019. május 28.

A populizmus irodalmának szaktekintélye óva inti a baloldaliakat: ne karolják fel a bevándorlásellenességet, mert ezzel aligha hódíthatják vissza a kétkezi munkásokat. Inkább azt ajánlja, hogy porolják le Marxot, és nagyobb egyenlőséget követelve szálljanak szembe a neoliberalizmussal.

CC ceuhungary

A szocialista szellem hullámvasútja

2019. május 26.

Amerikában emelkedőben van a szocializmus ázsiója, habár pontosabb lenne jóléti államról beszélni. Svédországban, a jóléti állam első számú modelljében viszont ellenkező folyamatok zajlanak.

CC Matt Johnson

A párizsi repülőtérprivatizáció buktatói

2019. május 23.

A francia kormány teljesen magánkézbe adná a három nagy Párizs-környéki repülőteret. A jobb- és baloldali ellenzék tiltakozik, és alighanem népszavazás lesz az ügyről – az első a maga nemében, mióta Frankhon létezik. A privatizáció dolgában megszokott érvek és ellenérvek csapnak össze.

CC Wikipedia

Összeesküvés-elméletek kora

2019. május 21.

Egy friss könyv szerint az összeesküvés-elméletek népszerűsége részben az internetnek, részben pedig a politikusoknak köszönhető. Az internet lehetővé tette a világ futóbolondjainak egymásra találását. A média és a politikusok pedig ellátják őket munícióval.

CC Christopher Dombres

Híreket csak módjával

2019. május 19.

Közhely, hogy nincs demokrácia pezsgő nyilvánosság és tájékozott állampolgárok nélkül. De jóból is megárt a sok. A hírek állandó követése és kommentálása többet árt a demokráciának, mint amennyit használ. Arról nem is szólva, hogy a globális agora szellemi és lelki békénket is megöli.

Híreket csak módjával

Egymás zsebében kutakodni előnyös

2019. május 16.

Az amerikai publicista a Trump elnök adóbevallása körüli hercehurca kapcsán kifejti, hogy több szempontból is előnyös lenne, ha mindenki adóbevallását nyilvánosan hozzáférhetővé tennék. Szerinte a skandináv nyilvános bevallások példája azt bizonyítja, hogy egymás zsebében turkálni nem csak jó, de hasznos is.

CC 401(K) 2012

Neoliberalizmus és globalizáció

2019. május 14.

Neoliberalizmuson a köznyelvben a megszorító gazdaságpolitikát értik. A trockistából libertáriussá lett publicista egyetért az újmarxista történésszel abban, hogy az igazi neoliberalizmus valójában a nemzetek feletti gazdasági kormányzást hirdeti, és mint ilyen, a globalizáció ideológiáját alapozza meg.

CC openDemocracy

Testre szabott álhírek

2019. május 12.

Pszichológiai kutatások szerint jobb- és baloldaliak hasonló arányban dőlnek be az őket világnézeti identitásukban megerősítő álhíreknek. A konzervatívok túlzottan is ösztöneikre hagyatkoznak, a liberálisok viszont ideológiai felsőbbrendűségük biztos tudatában adnak hitelt a politikailag motivált hazugságoknak.

Testre szabott álhírek

Az elit öngyilkos hajlamai

2019. május 9.

A nyugati elit egyre inkább radikális elméleteket tesz magáévá, márpedig ezek a teóriák magát az elitet létében fenyegetik. A konzervatív amerikai demográfust ez a felvilágosodás korának elitjére emlékezteti, amely saját sírját ásta a forradalmi elméletek iránti lelkesedésével.

CC The Naked Ape

A fasizmusba vezető út nagyvállalatokkal van kikövezve?

2019. május 7.

Tim Wu baloldali jogászprofesszor szerint Amerika a fasizmusba sodródhat, hacsak nem darabolják fel az egyre nagyobb befolyással bíró nagyvállalatokat. Piacpárti kritikusa szerint Wu félelme összeesküvés-elméleten alapul.

CC Mark Strozier

Helikopter, hóeke és buldózer – a modern nevelés metaforái

2019. május 5.

A szülő, aki halad a korral, mindent megtesz gyermekeiért. Helikopterként, fűnyíróként, hóekeként, sőt buldózerként egyengeti gyerekei sorsát. A versengő módszerek metaforái sokat elárulnak a nevelés kultúrájának állapotáról.

Helikopter, hóeke és buldózer – a modern nevelés metaforái

Európai Trónok Harca?

2019. május 2.

A baloldali liberális agytröszt elemzői szerint az európai parlamenti választásokat az egyelőre nagy számú bizonytalan szavazók dönthetik el. A többség változást akar az EU-ban, de forradalmat nem. A forradalom elkerüléséhez azonban Európa határainak szigorúbb ellenőrzése szükséges.

Európai Trónok Harca?

Nyugdíjkorhatár társadalmi kategóriák szerint

2019. április 30.

Az állami nyugdíjrendszer hosszabb távon Franciaországban is fenntarthatatlan, és a 2010-ben bevezetett nyugdíjkorhatár-emelés csak időlegesen orvosolja a helyzetet. Az orvosképzés egyik irányítója szerint társadalmi rétegenként eltérő nyugdíjkorhatárt kellene megállapítani.

Nyugdíjkorhatár társadalmi kategóriák szerint

A középkorú internet megfiatalítása

2019. április 28.

Az internet szellemi atyjának is nevezett Tim Berners-Lee a világháló harmincadik születésnapján megállapítja, hogy nem ilyen lovat akart. Bírálói szerint az internet megreformálásra vonatkozó elképzelései nosztalgikusak és utópisztikusak. Ráadásul a felhasználóknak sem kellenek.

CC stanjourdan

Sri Lanka és a keresztényüldözés

2019. április 25.

A bevett hiedelmekkel gyakran szembeszálló liberális anglikán pap azt boncolgatja, vajon a politikailag korrekt elit, amely oly nagyra értékeli a világnézeti szabadságot, és általában elítéli a vallásüldözést, miért nem beszél arról, hogy a kereszténység a világ leginkább üldözött vallása.

CC Phil Murphy

Az amerikai zsidóság hanyatlása

2019. április 23.

Az amerikai zsidóság soraiban mindig is volt republikánus-demokrata megosztottság, de újabban a demokrata zsidóságon belül is hasadás támadt.  Ráadásul a zsidóság lélekszáma is csökken, kivált a világiaké.

CC Jens Schott Knudsen

Verseny az egyetemért – az óvodában

2019. április 21.

A magukra és gyerekük sorsára igazán adó tehetős amerikai szülők már az óvodaválasztásnál is az egyetemi felvételit tartják szem előtt. Nincsenek könnyű helyzetben, hiszen az ötvenezer dolláros évi gondozási díj ellenére kíméletlen a tülekedés az elitóvodai helyekért.

CC Paul Schultz

A szekuláris munkakultusz rákfenéje

2019. április 18.

A fejlett világban a munka valláspótlékká vált: a világ megváltását és az egyén kiteljesedését az aktív élettől várjuk. De hiába, valójában csak halálra dolgozzuk magunkat. Baloldali szerzők szerint az állam szociális szerepvállalásának erősítésével kellene orvosolni a bajt. A liberális teológus szerint inkább a valláshoz kellene visszatérni.

CC Mary Lock