Haladó fehér faji éberség

2019. augusztus 27.

Baloldali szerzők statisztikákat idézve arra figyelmeztetnek, hogy az identitáspolitikát zászlajukra tűző és a bevándorlást támogató fehér liberálisok nemcsak a társadalmi megosztottságot erősítik, hanem a Demokrata Párt választási esélyeit is rontják.

CC Alisdare Hickson

A filozófus és a petíció

2019. augusztus 25.

Értelmiségi, és már tépelődött rajta, hogy helyes-e aláírásával támogatnia egy petíciót? Az amerikai filozófus szakavatott uborkaszezoni eszmefuttatása segíthet a dilemma megoldásában.

CC Wikipedia

Az antifasizmus monopolizálása

2019. augusztus 22.

Olaszországban a baloldal elborzadva számol be a fasiszta veszélyről, és a jobboldal számlájára írja az egyébként igen ritka erőszakos kilengéseket. A jobboldal pedig antifasiszta , csak nem úgy, ahogy a baloldal előírná.

CC Rete degli Studenti Medi Massa Follow

Apokalipszis most?

2019. augusztus 20.

Az emberek többsége rendkívül pesszimista a világ jelen állapotát és az emberiség jövőjét illetően. Pedig a számok alapján minden okunk meglenne az optimizmusra. Hiába, mindannyian a paranoiások leszármazottai vagyunk.

CC http://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=1261139

A házasság börtön?

2019. augusztus 18.

A kanadai publicista évek óta tépelődik a házasságon. Nagy elbizonytalanodásában kutatásba kezd, amelynek eredményeképpen arra jut, hogy a házasság csak fokozza a magányt, ráadásul gyengíti a jóléti államot. Azért az állandó társról ő sem akar lemondani.

CC Betty Tsang

A nemzeti olvasztótégely védelmében

2019. augusztus 15.

Amerikai konzervatívok megpróbálnak új életet lehelni az amerikai nemzeteszmébe, miután úgy látják, hogy az uralkodó progresszív ideológia ellenséges törzsekre szabdalja a nemzetet.

CC Seatlle OIRA

Az elégedettek lázadása

2019. augusztus 13.

A közkeletű magyarázatok szerint a radikális protesztpártok támogatottsága egyenes arányban áll a társadalmi elégedetlenséggel. Az elmúlt évek rácáfolni látszanak a tételre. A radikális rendszerkritikus pártok a válság lecsengése után erősödtek meg, és támogatóik többsége nem a vesztes rétegekhez tartozik.

Az elégedettek lázadása

Túl a globalista konszenzuson

2019. augusztus 11.

A hidegháború után uralkodó társadalmi paradigma két végletre, az egyénre és a globalizációra épült. Mára elvesztette hitelét, és új mítosz kerestetik, amely képes összekapcsolni az egyes embert és a közösséget.

Túl a globalista konszenzuson

Az idő nem vész el, és át sem átalakul

2019. augusztus 8.

Az elmúlt években kutatások tömkelege állította, hogy jóval többet dolgozunk, mint korábban. Egy új felmérés leszámol a mítosszal, és azt állítja, egyáltalán nem töltünk több időt munkával. Csak éppen többnek érezzük, sőt, akár szándékosan többet vallunk be, hogy ezzel fontosságunkat és sikerességünket hangsúlyozzuk.

Az idő nem vész el, és át sem átalakul

Nem is baj, ha nincs kormány?

2019. augusztus 6.

A fejlett nyugati országok egyre nehezebben kormányozhatók. Sok helyen gyenge és ingatag kisebbségi kormányok vannak hatalmon, és gyakoriak az előrehozott választások. Máshol a túl erős fékek és ellensúlyok korlátozzák a hatalom gyakorlását. Van, aki a demokrácia összeomlásától tart, mások szerint jobb is, ha nincs erős kormány. Legalábbis egy ideig.

CC Jeanne Menjoulet

Álhírekkel az álhírek ellen

2019. augusztus 4.

Miközben egyre többen tartják az álhíreket a demokráciára fenekedő halálos veszélynek, egyelőre keveset tudunk arról, hogyan lehetne szembeszállni velük. Egy friss kutatás szerint hatékony módszer lehet az álhírgyártás kitanulása: aki maga is összeesküvés-elméleteket terjeszt, az kevésbé dől be nekik.

Álhírekkel az álhírek ellen

És mégis gömbölyű a Föld

2019. augusztus 1.

Az elmúlt évtizedek közgazdasági közhelye szerint a globalizált gazdaságban a tőkét nem érdeklik az országhatárok, ezért a feltörekvő országok olcsó munkaereje megoldhatatlan kihívás elé állítja a fejlett államokat. Egy ideig így is volt, mára azonban nagyot fordult a világ. A globális gazdaság egyre inkább a gazdagoknak kedvez. Nemcsak a protekcionizmus, hanem a technológiai forradalom is őket erősíti.

És mégis gömbölyű a Föld

A lottokráciáé a jövő?

2019. július 30.

A „radikális konzervatív” publicista szerint csak jót tennénk magunknak, ha választás helyett sorsolással döntenénk el, ki üljön a törvényhozásban és a kormányban. A periklészi demokráciára hivatkozik, amelyben, mint írja, ez volt a szabály.

CC Wikipedia

Egyenirányított szellemi élet

2019. július 28.

A fejlett nyugati társadalmakban furcsamód nem a más nézetek iránti türelem, hanem az intolerancia terjed. Ezt most történetesen a konzervatív nézetek sínylik meg leginkább, mivel a tudomány és a kultúra intézményeiben a progresszívok vannak túlsúlyban, ők pedig veszedelmesnek látják az övéktől eltérő nézeteket.

CC Victoria Pickering

Felvilágosult összeesküvés-elméletek

2019. július 25.

Összeesküvés-elméletek mindig is voltak, ám ma mintha nagyobb veszélyt jelentenének, mint korábban. A német publicista szerint ördögi körbe kerültünk. A hatalommal szemben bizalmatlan értelmiség olyan társadalmi szkepszist teremtett, amely aláásta az összeesküvés-elméletekkel szemben korábban hatékony intézmények tekintélyét, így a magáét is.

CC Ben Scicluna

A radikalizmus dialektikája

2019. július 23.

Trump elnök és a Demokrata Párt feltörekvő radikális baloldali szárnya egymást erősíti. A szembenálló felek egyre szélsőségesebb hangot ütnek meg, hogy teljesen ellehetetlenítsék a mérsékelteket, és felperzseljék a lövészárkok közötti semleges területet.

A radikalizmus dialektikája

Svájci vagina-monológok

2019. július 21.

A női egyenjogúságért utcára vonuló, a patriarchális és maszkulin szexista sztereotípiák ellen lázadó nők előszeretettel szimbolizálják céljaikat a női nemi szervvel. A svájci publicista ettől összezavarodik. Akkor most mégis biológiai alapja van a nőiségnek? És mi lesz a transz- és interszexuálisokkal? Slavoj Žižek baloldali filozófus nem jön zavarba, csak éppen lelombozónak tartja a nemi szerv demisztifikálását.

CC Timothy Krause

A politikatudomány mint hivatás

2019. július 18.

A politikatudomány szaktekintélyei gyakran a politika elsilányulásával magyarázzák azt, hogy a politikusok egyre kevésbé kíváncsiak a politológusok szakértői véleményére. Az amerikai biztonságpolitika professzor szerint viszont inkább az akadémia szereplői okolhatók: ők maguk zárkóztak a biztonságos elefántcsonttoronyba.

A politikatudomány mint hivatás

Társadalmi tőkések és proletárok

2019. július 16.

Általánosan elterjedt nézetek szerint az egyenlőség erősítéséhez elengedhetetlen az állam és a család közötti köztes civil szerveződések, például az egyházak, klubok és szomszédságok megerősítése. Az ifjú közpolitikai szakértő szerint azonban a társadalmi tőke túlzásba vitt felhalmozása az identitáspolitikának kedvez, és végső soron gyengíti a társadalmi szolidaritást.

Társadalmi tőkések és proletárok

A munkásosztály bosszúja

2019. július 14.

A munkásosztálynak ma már nincs pártja. Valamikor még versenyeztek érte a nagy politikai erők, ma viszont már senkinek sem fontos. A Brexit-népszavazás megmutatta azonban, hogy rossz néven veszi, ha semmibe veszik.

CC Panegyrics of Granovetter Follow