Afganisztán a szakértők kudarca is

2021. szeptember 9.

Nagyjából egyetértés van abban, hogy az afganisztáni tálib hatalomátvétel és a húszéves háború kudarca közhelyes okokkal magyarázható. Sokak szerint az összeomlás azt mutatja, hogy Amerika és a világ nem tanult. Az ifjú politológus szerint épp ellenkezőleg – túlzottan bízunk a tanult szakértőkben.

Afganisztán a szakértők kudarca is

A vallás hirtelen hanyatlása

2021. szeptember 7.

A májusban elhunyt tekintélyes politológus utolsó művében közölt kutatási adatok szerint a 20. század végén tapasztalt kisebb vallási újjászületést a 21. század elején a szekularizáció nagy hulláma követte. Ahogyan azt a modernizációs elméletek mindig is sejttették, a fejlődés visszafordíthatatlan kulturális változásokat indít el.

CC Jules & Jenny

Laboratóriummal a woke-ság ellen

2021. szeptember 5.

A francia közoktatásügyi miniszter „köztársasági laboratóriumot” hoz létre, hogy ellensúlyozza egyfelől az iszlamista radikalizmus, másfelől a mindenben rasszizmust látó woke-izmus hatását a fiatalokra. A baloldali szociológus felháborodással fogadja a tervet.

CC Wikimedia

A rendszerszintű rasszizmus problémája

2021. szeptember 2.

Konzervatív liberális szerzők tévesnek és károsnak nevezik azokat az elméleteket, amelyek az állítólagos rendszerszintű rasszizmussal magyarázzák a feketék hátrányos helyzetét. Úgy vélik, hogy csak elkendőzi és félrekezeli a bajokat, ha az esélyegyenlőség szociális problémáját etnikai kérdésnek tekintjük.  

A rendszerszintű rasszizmus problémája

Egyenlőtlen egyenlőtlenség

2021. augusztus 31.

Egyre többen gondolják, hogy a növekvő vagyoni egyenlőtlenség akkor is alássa a demokratikus társadalmat, ha csak kevesen nyomorognak. A lecsúszástól leginkább veszélyeztetett rétegek viszont nem akarnak gondoskodó államot. Ráadásul a fejlett országok egyenlőtlensége okozati összefüggésben áll a harmadik világ szegénységének csökkenésével.

CC Dave Stone

Afganisztáni demokráciaexport-tanulságok

2021. augusztus 29.

Olasz elemzők abban látják az afganisztáni demokráciaexport-kísérlet kudarcának okát, hogy az amerikaiak meg sem próbálták a mélyen beágyazott helyi struktúrákat bevonni az új államszervezetbe, hanem látszólag demokratikus színfalak mögött korrupt háttéralkuk rendszerét hozták létre.

CC RubyGoes

Variációk klímavédelemre és kihalásra

2021. augusztus 26.

Az IPCC friss jelentése azonnali és drasztikus klímavédelmi reformokat sürget a Föld megmentése érdekében. Ötletből nincs is hiány, csakhogy a radikális környezetvédelem olyan áldozatokat követel, amelyeket a többség nem óhajt meghozni. Persze az is lehet, hogy erkölcsi szempontból a Föld pusztulása sem lenne tragédia, legalábbis a tanult oxfordi filozófus szerint.

CC climatesafety

A kárpótlásnak is van határa

2021. augusztus 24.

Egy izraeli–amerikai szerző szerint a lengyel kormány és parlament helyesen tette, hogy időbeli korlátot szabott az elvett ingatlanokhoz fűződő jogok érvényesítésére. Ilyen igényekkel Izrael sok más országgal szemben is előállhatna, de vele szemben is támaszthatnának efféle igényt. És támasztanak is – a palesztinok.

CC Rafal Zambrzycki

Szekuláris megváltásigény

2021. augusztus 22.

A német filozófus szerint a haladó szellemű világmegváltó eszmék, mint például a klímaváltozással, a bevándorlással és a nemi szerepekkel kapcsolatos nézetek szekuláris vallásként működnek. És semmivel sem toleránsabbak, mint a hagyományos vallások.

CC FolsomNatural

Bűnbakkeresés a birodalmi temetőben

2021. augusztus 19.

Az elemzők többsége, pártállásra való tekintet nélkül Amerika megalázó vereségeként értékeli az afganisztáni tálib hatalomátvételt, és súlyos geopolitikai következményektől tart. A felelősök tekintetében azonban már nincs egyetértés. Ha mindenki hibás, akkor senki sem bűnös?

CC Billy Hathorn

A pénznyomtatás alkoholizmusa

2021. augusztus 17.

A fiskális és monetáris alkoholizmusból nem egyszerű a kigyógyulás. A kormányok annyira félnek a másnaposságtól, hogy inkább elodázzák a kijózanodást. A bódulat azonban nem tarthat örökké, és minél tovább tart a részegség, annál súlyosabbak lesznek az elvonási tünetek.

CC Wikimedia

Az afganisztáni végjáték és tanulságai

2021. augusztus 15.

Afganisztánban egy lavina gyorsaságával omlik össze az állam, amelyet az amerikaiak húsz éven át mérhetetlen anyagi és többezer fős emberáldozattal építettek fel. A háború megnyerhetetlen volt, a befejezése dicstelennek ígérkezik.

CC Sayed Hasib Maududi, Roshan Noorzai (VOA)

Tudományos stagfláció

2021. augusztus 12.

Egyre több tudományterület képviselői vélekednek úgy, hogy a tudomány egy helyben topog. Az amerikai közgazdász szerint ezért elsősorban a tudományos intézményrendszer a felelős. A szakma elismert tudósai akarva-akaratlan akadályozzák a megújhodást, hiába vált a tudományterületük meddőhányóvá.

CC Carmyarmyofme

A kommunizmus fakuló emlékezete

2021. augusztus 10.

Valamikor egyértelmű volt Amerikában, hogy a kommunizmus rossz. Ma olyanok is megjelennek a politikai életben, akik szerint jó. Igaz, kevesen vannak. A többség inkább csak elfelejtette, mi nem volt rendjén a kommunizmussal. A nácizmust és a fasizmust viszont számontartja, mint a gonosz megtestesülését.

CC Communist Paty USA

A félelem a demokráciát fenyegeti

2021. augusztus 8.

Csak erős központi kormányzat szállhat hatékonyan szembe a súlyos kihívásokkal és a válságokkal. Csakhogy minél nagyobb a kormányzat hatalma, annál nagyobb veszélyt jelent a demokráciára. Különösen, ha nem a mindenkit fenyegető külső veszély, hanem a belső egzisztenciális ellenségeskedés hívja életre a Leviatánt.

CC Mike Andrews

Laborszökevény társadalomtudományos elméletek

2021. augusztus 5.

A társadalomtudományos műhelyekből veszedelmes elmélet-vírusok szabadulhatnak el. Az egyetemekről kiszabadult tudományos hipotézisek a való világban egyre inkább leegyszerűsödve és eltorzulva tömegpusztító fegyverré válhatnak a politikusok kezében.

CC florian.b

A történelem újraértelmezésének fájdalmai

2021. augusztus 3.

A tekintélyes történészprofesszor védelmébe veszi a kritikai rasszelmélet szellemiségében fogant történelemszemléletet. Totalitáriusnak nevezi azokat, akik kitiltanák az iskolákból a kritikai rasszelméletet, mert azt gondolja róluk, hogy megakadályoznák a történelmi igazságtalanságokkal való szembesülést.

CC Library of Congress

Törpe Nietzschék törzsi háborúja

2021. augusztus 1.

A Twitter világában az éles és csattanós üzeneteké a tér. Az eredmény nem éppen épületes: a sértés sértést, a gyűlölet gyűlöletet szül, az egymással szemben álló politikai oldalak követői között egyre nő a radikálisok népszerűsége.

Törpe Nietzschék törzsi háborúja

Prüdéria a haladás nevében

2021. július 29.

A progresszív liberális baloldal egykor a szexuális szabadosság híve volt, és a tabuk ellen szállt síkra. Újabban viszont egyre inkább megregulázná a szexualitást abban a reményben, hogy ez szolgálja a nők, a melegek és az etnikai kisebbségek egyenlőségét.

Prüdéria a haladás nevében

A baloldal Izrael-problémája

2021. július 27.

Németországban is egyre inkább megosztja a baloldalt az antirasszista csoportok Izrael-ellenessége. A világot az elnyomók és az elnyomottak bináris kategóriáival értelmező antikolonialista szemléletben nincs helye az árnyalt gondolkozásnak. A baloldali szerzőnek ezzel az a baja, hogy a jobboldal malmára hatja a vizet.

CC onnola