A vidék-város ellentét gyökere

2021. március 11.

Az amerikai publicista szerint tévedés a tudatlansággal, avagy a szegénységgel magyarázni a vidékiek jobboldali konzervatív szimpátiáját. Nem az előítéletesség, még csak nem is az irracionális gondolkodás, hanem a ritkább népsűrűség az oka annak, hogy vidéken erősebb a jobboldal.

CC Wikipedia

Szociáldemokrata identitásválság

2021. március 9.

A veterán német szociáldemokrata politikus kemény hangú cikkben bírálja a baloldali identitáspolitikát, mondván, hogy a megosztást szolgálja. Identitáspolitika helyett ezért párbeszédet és nemzeti összetartozást sürget. A cikk hatalmas vitát vált ki, s elemzők szerint ez meghatározhatja a német szocdemek jövőjét.

CC SPD Schleswig-Holstein

Az áldozatiság hasznáról és káráról

2021. március 7.

Mi magyarázza, hogy manapság mindenki áldozat akar lenni, azok is, akik nem szenvednek el komoly sérelmeket?  Az amerikai pszichológus szerint a jelenségnek evolúciós okai vannak, és azért terjed, mert erényes, vagy legalábbis annak látszani akaró társadalomban élünk. Más kérdés, hogy az áldozati verseny súlyos károkat okoz.

CC Clinton Steeds

Gorbacsovot is utolérte az orosz reformerek sorsa

2021. március 4.

A Szovjetunió utolsó vezetője, aki véget vetett a nukleáris háborúval fenyegető hidegháborúnak, aki korábban elképzelhetetlen szabadságot vívott ki az oroszoknak, ma kilencvenévesen, hazájának talán legelutasítottabb híressége.

Gorbacsovot is utolérte az orosz reformerek sorsa

Az eltörléskultúra és eltörlői

2021. március 2.

A kultúrharcban szembenálló engesztelhetetlen felek legszívesebben elhallgattatnák egymást. A korrekt vitának lényegében nem maradt tere. A baloldali radikalizmusnak sokkal erősebbek a hadállásai a kulturális intézményekben. De a véleményszabadság védelmében felszólaló jobboldal is az eltörlés stratégiáját alkalmazza.

CC TGN1

A verbális politikai agresszió pszichológiája

2021. február 28.

Egy olasz történészprofesszor gorombán megsértette a jobboldali párt elnöknőjét, és a liberális kommentátor ennek kapcsán megállapítja, hogy a politikai vitákban elharapózott a sértő stílus. A kellemetlen jelenséget lélektani okokkal magyarázza.

A verbális politikai agresszió pszichológiája

Technokrata Leviatán

2021. február 25.

A tekintélyes liberális és az ismert keresztény fundamentalista jogtudós kiáll az állami bürokrácia hatalma mellett. A furcsa pár azt szorgalmazza, hogy az állami hivatalnokok még több hatalmat kapjanak. Szerintük így védhetik meg a népet saját ostobaságától. Bírálóik szerint a javaslat az antidemokratikus technokrata szemlélet iskolapéldája.

CC Wikipedia

Nemzeti reneszánsz?

2021. február 23.

A jobboldal kisajátította a nemzeti gondolatot. Nem volt nehéz dolga, hiszen a baloldal és a liberálisok a nacionalizmust a kirekesztés, vagy valami még rosszabb előszobájának tekintették. A helyzet azonban változni látszik. Egy német kultúrtörténész és egy francia történész a nemzeti gondolat visszahódításával szeretné erősíteni a szolidaritást és az integrációt.

CC Wikipedia

Közösségi internetóriások a törvény fölött

2021. február 21.

A baloldali techguru globális maffiózónak nevezi az ausztrál kormánnyal háborúban álló Facebookot. Az esetet precedensértékűnek tartja, remélve, hogy a nemzetállamok végre erélyesen fellépnek az egyre nagyobb hatalmú, ám demokratikus legitimációval nem rendelkező, és politikai felelősséget nem viselő technológiai vállalatokkal szemben.

CC Francesco Mariani

A sztálintalanítással kezdődött a hanyatlás?

2021. február 18.

Hruscsov hajdani pártvezető híres beszédének közeledő hatvanötödik évfordulóján az orosz történész Sztálin mítoszának lerombolását látja felelősnek a szovjet rendszer összeomlásáért és egyben az egész ország tönkretételéért.

CC Wikipedia

A vallásos szekularizáció paradoxonja

2021. február 16.

Amerika másfél évtizede még a világ legvallásosabb országa volt. Mára jelentősen nőtt a vallástalanok aránya, de közben nem csökkent az erősen vallásos népesség lélekszáma. A vallás politikai kérdéssé és a kultúrharc fő frontjává vált. Ezért aligha lehet kiegyezés a két oldal között.

CC Thomas Hawk

Bizalomhiányos média

2021. február 14.

Történelmi mélypontjára zuhant az amerikai média iránti bizalom. Egy konzervatív és egy baloldali liberális publicista egyaránt abban látja ennek legfőbb okát, hogy a sajtó formálni akarja a politikát, nem pedig tudósítani róla. Ennél is nagyobb baj, hogy mintha még jól is érezné magát a gödörben.

Axios Visuals

Franciaország nem kér a woke kultúrából

2021. február 11.

Franciaországban aggodalmat kelt, hogy ha lassan is, begyűrűzni látszik Amerikából a woke-ideológia, amely identitáscsoportokra szabdalná a társadalmat. A liberális amerikai sajtóban furcsállják, hogy a különben Amerika-barát francia elnök is Amerikától félti a francia jövőt.

CC mayanais

Vissza a méltányos tájékoztatáshoz

2021. február 9.

Az online szólásszabadság korlátozásának kérdése megosztja Amerikát. A baloldal szigorú fellépést, az álhírek és az uszítás tiltását követeli. A jobboldal cenzúrát kiáltva ellenez bármilyen korlátozást. A mérsékelt liberális és a szintén mérsékelt konzervatív szerző szerint lenne kompromisszumos megoldás: vissza kellene térni a méltányos tájékoztatás elvéhez.

Vissza a méltányos tájékoztatáshoz

Bölcsésztudományok a halálspirálban?

2021. február 7.

Súlyosbodik a humán tudományos képzés válsága, mert egyre kevesebb a jelentkező diák, vagyis egyre csökkennek a humán képzés bevételei. Az amerikai irodalomtudós szerint a bölcsészek és a társadalomtudósok részben maguknak köszönhetik a kialakult helyzetet: a kulturális és a történelmi kánon radikális kritikájával maguk alatt vágják a fát.

CC John Englart

Jelcin öröksége

2021. február 4.

Az idő sok mindent megszépít. Borisz Jelcin, Oroszország első elnöke példátlanul mélyre küzdötte le magát népszerűtlenség dolgában, elnöksége idejét a „rossz kilencvenes évek” néven emlegetik. Most, 90 születésnapján mégis jó szívvel emlékeznek rá az elemzők.

CC Amy Allock

Az európai vakcinaszolidaritás ára

2021. február 2.

Az EU a közös vakcinabeszerzéstől a járvány gyors megállítását, és nem mellesleg a tagállamok közötti szolidaritás és egység erősítését remélte. Mára úgy tűnik, hogy az egységes fellépés inkább ennek ellenkezőjéhez vezet.

CC Jernej Furman

A technológiai forradalom felfalja a civilizációt?

2021. január 31.

A modern technikát veszélyesnek tartó, világvégét jósló jövőkutató és a technológiai haladás optimista internetguruja negyedszázada fogadást kötött, miután előbbi a civilizáció válságát vizionálta 2020-ra. Mindketten úgy érzik, hogy ők nyerték meg a fogadást.

CC Wikipedia

Az új uralkodó osztály balról-belülről

2021. január 28.

 Az amerikai társadalom baloldali-liberális elitje mélyen lenézi az egyszerű amerikaiakat, amiért nem érnek fel hozzá erények dolgában. A baloldali elemző szerint ez a felfogás rosszul áll az olyan embereknek, akik haladóként határozzák meg magukat.

CC risingthermals

Egy csöpp gáz a tengerben

2021. január 26.

Az Északi Áramlat-2 gázvezeték építése kiélezheti Németország és az Egyesült Államok viszonyát. Úgy tűnik, hogy egyik fél sem rest a környezetvédelmet és az emberi jogokat is csatasorba állítani, ha geopolitikai és gazdasági érdekei úgy kívánják.

CC Samuel Bailey