A sajtótörvény őrei

2019. július 7.

A francia igazságügy-miniszter éppen hogy csak megpendítette, mi lenne, ha a sajtó útján elkövetett becsületsértést és rágalmazást közönséges vétségnek tekintenék, nem sajtóvétségnek, és máris kitört a ribillió.

A sajtótörvény őrei

Német demográfiai fordulat

2019. július 4.

A fejlett világ országainak többségében krónikusan alacsony a gyerekvállalási kedv. A kormányok mindenféle eszközzel próbálnak változtatni a helyzeten, ám kevés sikerrel járnak. Németországban azonban mintha elindult volna valami.

CC mrhayata

A társadalmi szelekció buktatói

2019. július 2.

Ha egyszer nincs egyenlőség, milyen alapon kapjanak egyesek lehetőséget arra, hogy az elit tagjai lehessenek? Valamikor a származás számított, ma elvben a teljesítmény, az érdem. Valójában az érdem mögött is a származás lapul. A szegények, a sötétebb bőrűek hátrányban vannak. Megoldás nincs, próbálkozások vannak.

CC opensourceway

Generációs hidegháború

2019. június 30.

A demográfiai válságtól sújtott nyugati országokban egyre népszerűbb az idősebb nemzedékeket okolni a fiatalok minden bajáért. Az angol szociológus szerint a szülők generációjának hibáztatása azonban visszaüthet.

CC Fitzrovia

A társadalmi nyilvánosság újabb szerkezetváltozása

2019. június 27.

Az ismert filozófus rendhagyó születésnapi esszéjében ízekre szedi a 90 éves Jürgen Habermas elméletének sarokkövét. Úgy véli, hogy Habermas elmélete a végnapjait élő liberális demokrácia talaján áll, és egyre inkább jelentőségét veszíti.

cc thierry ehrmann

A Facebook kriptobirodalma

2019. június 25.

Internetguruk és közgazdászok szerint súlyos kockázatokat rejt a Facebook terve, hogy kriptodevizát bocsát ki. Ha sikerül, a Facebook a világ legnagyobb hatalma lehet, és meggyengítheti a demokratikus felhatalmazással bíró kormányzatok szuverenitását.

A Facebook kriptobirodalma

Bevándorló leszármazottak panasza

2019. június 23.

Egy középiskola végzősei – valamennyien bevándorlók gyermekei vagy unokái – nyílt levélben panaszolják el, milyen méltatlan körülmények között kellett az érettségire készülniük. Úgy érzik, az állam elhanyagolja őket. Ezt hivatalos parlamenti dokumentum is igazolja.

Bevándorló leszármazottak panasza

Önvezető morálfilozófia

2019. június 20.

Az önvezető autók elterjedéséhez olyan erkölcsi dilemmákat kell tisztázni, amelyekre nincs könnyű válasz. Ha elkerülhetetlen az ütközés, kit áldozzon fel az autó? A szabálytalanul közlekedő gyereket, avagy a járdán álló idős párt? Egy friss kutatás feltárja erkölcsi intuícióinkat. De a probléma megoldásához nem visz közelebb.

http://moralmachine.mit.edu/

Az amerikai hegemónia végnapjai

2019. június 18.

Az ismert liberális elemző szerint véget ért az egypólusú világrend, és az Egyesült Államok elvesztette globális egyeduralmát. Ezzel pedig bealkonyult az ideológia- és demokráciaexportnak.

Az amerikai hegemónia végnapjai

Feudális marhavásár

2019. június 16.

Az igazságszolgáltatás Olaszországban is független, kár, hogy politikai megbízottak alkui befolyásolják a bírói kinevezéseket. Egy sor korrupciós ügy is arra utal, hogy feudális jellegű személyes függések rendszere hálózza be a hatalmi szerveket.

Feudális marhavásár

Egy a tábor?

2019. június 13.

Két baloldali szerző élesen bírálja a haladó liberális baloldal dogmatizmusát. Azt vetik a szemére, hogy akárcsak korábban egyes konzervatívok, bizalmatlanok az észszerű gondolkodással szemben, ez pedig tönkreteszi az értelmiséget, és ellehetetleníti az érdemi nyilvánosságot.

Egy a tábor?

Liberális ösztönzés: túl sok vagy túl kevés?

2019. június 11.

A liberális jogászprofesszor szembeszáll a vádakkal, miszerint az egyének törvényi ösztönzése ellentétes a szabadság fogalmával. Baloldali bírálója szerint sikeresen utasítja vissza a paternalizmus vádját, viszont nem ismeri fel, hogy igazi szabadság csak a társadalom, sőt talán az egyén átformálásával lehetséges.

CC Alan Stanton

A halálbüntetés kiszervezése

2019. június 9.

A francia állam – minden fogadkozás ellenére – mégsem fogadja vissza azokat az állampolgárait, akik az Iszlám Állam soraiban harcoltak, majd a szíriai kurd erők fogságába estek. Tizenegyüket július első napjaiban ítélték halálra Irakban, és a francia kormány a lehető legnagyobb zavarodottsággal reagál az eseményekre.

CC Anne Look

A bezzeg-Nyugat alkonya

2019. június 6.

Az angol történész szerint a nyugati értékek és civilizáció mítosza a hidegháború terméke. Az elmúlt tíz évben azonban a gazdasági és a migrációs válság félrekezelése miatt jelentősen csökkent a Nyugat vonzereje, és a kiábrándultság hovatovább az európai integrációt veszélyezteti.

A bezzeg-Nyugat alkonya

Amerikai–kínai kereskedelmi hidegháború

2019. június 4.

Egyre divatosabb nézet az elemzők körében, hogy az elmérgesedő amerikai–kínai kereskedelmi háború akár katonai konfliktussá is nőhet. Ám van, aki szerint az ügyesen manőverező európai államok számára új lehetőséget teremt a két nagyhatalom vetélkedése. Feltéve, hogy marad tér a rivalizáló felek közötti lavírozásra.

Amerikai–kínai kereskedelmi hidegháború

Megváltó kerestetik

2019. június 2.

Az olasz politikai rendszer elvben kifejezetten parlamentáris, a köztársasági elnöknek és a miniszterelnöknek nincs különösebben kitüntetett szerepe benne. Az elmúlt két és fél évtizedben azonban előtérbe kerültek a személyiségek, és a választók tömegei az egyiktől a másikig csapódnak.

CC reginaviarum

Kizöldülnek a liberálisok?

2019. május 30.

A német eszmetörténész az ideológiadeficittel magyarázza a mérsékelt centrista pártok meggyengülését. A liberálisoknak azt ajánlja, hogy mielőbb karolják fel a környezetvédelem ügyét, különben a zöldek még több választójukat hódítják el.

CC PM Cheung

Vissza a marxi gyökerekhez

2019. május 28.

A populizmus irodalmának szaktekintélye óva inti a baloldaliakat: ne karolják fel a bevándorlásellenességet, mert ezzel aligha hódíthatják vissza a kétkezi munkásokat. Inkább azt ajánlja, hogy porolják le Marxot, és nagyobb egyenlőséget követelve szálljanak szembe a neoliberalizmussal.

CC ceuhungary

A szocialista szellem hullámvasútja

2019. május 26.

Amerikában emelkedőben van a szocializmus ázsiója, habár pontosabb lenne jóléti államról beszélni. Svédországban, a jóléti állam első számú modelljében viszont ellenkező folyamatok zajlanak.

CC Matt Johnson

A párizsi repülőtérprivatizáció buktatói

2019. május 23.

A francia kormány teljesen magánkézbe adná a három nagy Párizs-környéki repülőteret. A jobb- és baloldali ellenzék tiltakozik, és alighanem népszavazás lesz az ügyről – az első a maga nemében, mióta Frankhon létezik. A privatizáció dolgában megszokott érvek és ellenérvek csapnak össze.

CC Wikipedia