Lehet szép a rút, és rút a szép?

2018. november 11.

Szorong, mert nem tudja eldönteni, összeegyeztethető-e a haladó szellemiségű jó ízléssel az erkölcsi szempontból kifogásolható, ám esztétikai élvezetet nyújtó műalkotások élvezete? Nincs egyedül.

CC zoup7667

Géntérképpel a totális megfigyfelésért

2018. november 8.

Egyre többen töltik fel az internetre géntérképüket annak reményében, hogy rálelhetnek távoli rokonaikra. A lehetőséget a rendőrség is felismerte: áldozatokat és bűnelkövetőket is sikeresen azonosítanak a DNS-adatbázisok segítségével. Kezdhetünk aggódni?

Géntérképpel a totális megfigyfelésért

Hitlerrel példálózni csalás

2018. november 6.

Divatos, de teljesen megalapozatlan a mai kort a harmincas évekhez hasonlítani, amikor Európában totalitárius diktatúrák jöttek létre és háborúba taszították a világot. A francia szerző mindenekelőtt köztársasági elnökének címzi ezeket a szavakat, aki a „nacionalizmus leprájának” rémével riogatja híveit.

CC uphillblok

Mindennapi zöld-ségeink

2018. november 4.

A papírzacskó gyakorlatilag nem környezetkímélőbb, mint a nejlonzacskó. Ellenben micsoda érzés abban hazavinni az árut! És ez csak egy példa arra, hogy a túlbuzgóság, mint annyi más téren, néha a környezetvédelemben is tévútra vezet.

CC Sari Montag

Jóléti nemzetállam

2018. november 1.

A baloldali publicista szerint az amerikai baloldal és az európai szociáldemokraták csak a nemzetállami gondolat felkarolásával nyerhetik vissza híveiket. A jóléti állam megerősítéséhez ugyanis elengedhetetlen a képzetlen gazdasági bevándorlók számának jelentős csökkentése és a globális nagyvállalatok megregulázása.

CC r. niall bradshaw

Van-e kiút az arab rendszerek válságából?

2018. október 30.

Az arab rezsimeket ötven éve az tartja fenn, hogy az olajjövedelmekből megvásárolják a lakosság beleegyezését az uralkodó körök hatalmához. Amióta azonban a nyersolaj ára messze a csúcs alatt van, biztosra vehető a bukás, hacsak meg nem változik a politikai és a gazdasági rendszer.

CC liborius

A vallás nem vész el, csak átalakul

2018. október 28.

Száz éve Max Weber azt gondolta, hogy a tudományos forradalom varázstalanítja a világot. A racionális gondolkozás azonban nem jár szükségképp a mágikus és az ezoterikus nézetek gyengülésével. Sőt, az angol filozófus szerint a harcos ateizmus és a pozitivista tudományosság valláspótlék szerepét is betölti.

CC ep_jhu

Politikai kulturálatlanság az internet korában

2018. október 25.

Hála az internetnek, mindenki lehet véleményvezér és újságíró. A nyilvánosság kibővülése és decentralizációja azonban aláássa a demokrácia alapjául szolgáló normákat. És nem nagyon látszik, hogyan lehetne ezen változtatni.

CC Marco Werch

A sápadt arcú szenátor rézbőrű származása

2018. október 23.

Elizabeth Warren demokrata szenátor DNS-teszttel igyekszik bizonyítani őslakos indián származását. A teszt szerint volt is egy indián felmenője úgy 6-10 generációval korábban, vagyis akár a 18. században. A szenátor által támogatni kívánt őslakosok és a baloldal őrjöngenek, és kiátkozzák Warrent.

CC Elvert Barnes

A drogliberalizáció veszélyes játék

2018. október 21.

A cannabis gyógyászati alkalmazása pártolandó, teljes legalizálása viszont annál kockázatosabb. Az eddigi kísérletek eredményei nem biztatóak. A fő drogproblémát pedig meg sem érintik.

CC Martin Alonso

Szociális szuverén alapok

2018. október 18.

A baloldalon alábbhagyni látszik a feltétel nélküli alapjövedelem iránti lelkesedés. A progresszív szocialisták újracsomagolják az alapjövedelem elképzelését, és a szociális szuverén alapoktól remélik az egyenlőség erősítését. A baloldali közgazdász szerint a javaslat ellentétes a szolidaritás eszméjével.

CC Wikipedia

A jó vezető hiányzik?

2018. október 16.

Az olasz politikai elemző nosztalgiával emlékezik a régi szép időkre, amikor a politikai osztálynak még tekintélye volt, és vezető szerepét nem fenyegették a mozgalmárok. A középpártok éléről hiányoznak a régiekhez fogható jó vezetők.

A jó vezető hiányzik?

Sokal a köbön

2018. október 14.

Három kutató közel kéttucat áltanulmányt gyárt. Néhányat kulturális és gendertanulmányokra szakosodó komoly folyóiratok publikációra alkalmasnak nyilvánítanak. Az akadémiai trollkodás jelentőségét a kultúrharc jobb- és baloldala egyaránt a saját szájíze szerint értelmezi – és túlozza el.

Sokal a köbön

Sátáni identitáspolitika

2018. október 11.

A régi vágású liberális publicista szerint a baloldal lényegében magáévá tette az iráni ajatollah harminc éve, Salman Rushdie ellen kiadott fatvájának szellemiségét. A baloldali identitáspolitika nevében szorgalmazott kulturális érzékenység szétzilálja a társadalmat és ellehetetleníti a művészetet.

Sátáni identitáspolitika

A baloldali radikalizmus anatómiája

2018. október 9.

Az új baloldali radikális eszmék sem nem újak, sem nem radikálisak – véli a kelet-európai származású neokonzervatív elemző. Ráadásul közpolitikai tekintetben nem sokban különböznek a fő riválisnak számító jobboldali populizmustól.

CC Matt Brown

Az állami liberalizmus paradoxona Franciaországban

2018. október 7.

Emmanuel Macron elnök felülről, vezérelvű politikai struktúrában akarja bevezetni a liberalizmust Franciaországban. A neves politológus az önellentmondás feltárásán kívül az osztályalapú választási tömbök felbomlását is elemzi.

CC GUE/NGL

Az élet, a világmindenség meg minden

2018. október 4.

Világszerte egyre népszerűbbek a nagy történelmi elbeszélések, egyebek között Yuval Noah Harari munkái. A svájci publicista szerint az efféle narratívák legfeljebb instant világmagyarázatnak tekinthetők, semmiesetre sem hiteles történelmi elbeszélésnek. Az is kétséges, hogy a spirituális igények kielégítésén túl van-e bármi gyakorlati hasznuk.

CC TED Conference

Volt-e, van-e, lesz-e liberális világrend?

2018. október 2.

Az amerikai történész szerint veszélybe került a liberális világrend, amelyben Amerika a maga képére formálja a világot és az államok nem erőszakkal érvényesítik érdekeiket. Éspedig Trump miatt. Könyvének recenzense úgy látja, hogy maga a liberális elit is felelős a történtekért. A neves stratégiai elemző szerint viszont soha nem is volt liberális világrend.

CC Roberto Rizzato

Szabályozható-e a kiberháború?

2018. szeptember 30.

Az amerikai biztonságpolitikai szakértő digitális Pearl Harbortól tart. Azt javasolja, hogy alkossák meg a genfi egyezmények kiberháborúra vonatkozó megfelelőjét, és dolgozzanak ki átfogó kormányzati kiberbiztonsági stratégiát.

CC Richard Patterson

A brit oroszlán deheroizálása

2018. szeptember 27.

A neokonzervatív publicista megpróbálja ledönteni a második világháborús brit mítoszt. A brit katonák hősiesen harcoltak – ismeri el –, de ettől Nagy-Britannia háborús szerepe sem olyan hősi, sem olyan dicsőséges nem volt, mint ahogy hinni szokás.

CC Wikipedia