Uberokrácia

2017. július 9.

Az állam egyre rendszeresebben veszi igénybe a nagytech-cégek fejlett technológiáját. A baloldali publicista szerint ennek a középosztály örül, a szegényebbek viszont nem. Az állami feladatok kiszervezése ugyanis számukra egyáltalán nem mindig előnyös.

CC Denis Fadeev

Hanyatló szólásszabadság

2017. július 6.

Mióta baloldali túlsúly van az amerikai egyetemeken, egyre gyakoribb, hogy jobboldali meghívott előadók nem szólhatnak a diákokhoz. A mérsékelt liberális szerző szerint a magyarázat a baloldali nemzetfelfogásban keresendő.

CC Victoria Pickering

Macropóleon vagy Macropierre?

2017. július 4.

A vezető francia baloldali lap és egy amerikai történész egyetért abban, hogy Macron megválasztása a francia társadalom és pártrendszer válságának a jele. Sokan a liberális demokrácia diadalát látják győzelmében, a szerzők viszont attól tartanak, hogy Macron radikális reformjai a jakobinus diktatúrát idéző forradalmi despotizmusba csaphatnak át.

CC Pietro Piupparco

A mesterséges intelligencia házimacskái leszünk?

2017. július 2.

A digitális elit mindent elkövet annak érdekében, hogy az algoritmusokat racionálisnak és objektívnek tekintsük, és minél inkább rájuk hagyatkozzunk. Ha azonban nem akarunk lemondani a politikai és az erkölcsi ítéletalkotás lehetőségéről, nem szabad bedőlnünk a technológiai semlegesség mítoszának.

CC Tecnalia

Amerikai szakítópróba

2017. június 29.

Amerika liberálisai és a konzervatívjai külön-külön világban élnek. A szó szoros értelmében: az ideológia, a kulturális, a gazdasági határok egybeesnek, és a világnézeti enklávék területileg is egyre inkább elkülönülnek. Nagyobb tagállami szabadság nélkül akár szét is szakadhat az Egyesült Államok.

CC Stephen Shepard

Vissza az asszimilációhoz?

2017. június 27.

A sokáig multikulturális nézeteket valló renegát holland politológus szerint ideje lenne átgondolni a bevándorlók integrációjának módszerét. A számok ugyanis nem igazolják, hogy a nyitottabb társadalmakban sikeresebb a beilleszkedés, mint a magasabb asszimilációs követelményeket támasztókban.

CC Pug50

Ez a populizmus még semmi

2017. június 25.

Az amerikai filozófus populistának tartja a Trump-jelenséget, abban az értelemben, hogy az új amerikai elnök személyes kultuszával mozgósított hátrányos helyzetű rétegeket. De ezek javakorabeli emberek, nem forgatják fel a világot. Bezzeg a fiatalok, ha valaki majd őket lázítja fel.

CC Glenn Halog

Az együttérzés is tilos?

2017. június 22.

A liberális író szembeszáll a progresszív mozgalmakban terjedő nézettel, hogy mindenki maradjon a saját kultúrájánál. A rasszizmushoz hasonlítja és a marginalizált csoportokhoz tartozók szempontjából is károsnak tartja a kultúra kisajátítására irányuló törekvést.

CC Alannah Giannino

Van-e út vissza a nemzetállamhoz?

2017. június 20.

Két konzervatív amerikai kutató reménytelen vállalkozásnak tartja az Európai Egyesült Államok eszméjét, márpedig az Európai Unió elvben ma is erre törekszik. Valójában az ellenkező irányú folyamat indult meg, habár az illetékesek nem merik bevallani.

CC Derek Bridges

A dolgok internetének filozófiája

2017. június 18.

A kiokosított dolgoknak hála, sosem fogy ki a hűtőből a macskaeledel. A kényelemért cserébe átadjuk adatainkat nagyvállalatoknak, és lemondunk a mindennapjaink fölötti kontrollról – véli a filozofikus hajlamú internetguru.

CC wilgengebroed

Posztindusztriális paradoxonok

2017. június 15.

Miközben a brit jobb- és baloldal gazdasági elképzelései egyre jobban hasonlítanak egymásra, a társadalomban minden korábbinál erősebb a szembenállás. A brit publicista szerint ez a posztindusztriális átalakulás következménye.

CC Avaaz

Elit nélkül nincs demokrácia

2017. június 13.

Két amerikai elemző szembeszáll a bevett nézettel, miszerint a választók nagyobb bevonása a politikába erősítené a demokráciát. Épp ellenkezőleg: a nép közvetlen részvétele a hatalom gyakorlásában silány demokráciát eredményez.

CC SUXSIEQ

Belépés csak afrikai nőknek

2017. június 11.

Július végén Párizsban fesztivált rendeznek az afrofeministák. A főváros szocialista főpolgármestere kezdetben be akarta tiltani a kirekesztő rendezvényt, de aztán belenyugodott, hogy nem tehet ellene semmit. A baloldalon élesen ellentétes nézetek csapnak össze az ügyben.

Belépés csak afrikai nőknek

Modernizációs csapda

2017. június 8.

A későn demokratizálódó, feltörekvő gazdaságokra jellemző populista nacionalizmusok a fejlett gazdaságokban is egyre erősebbek. Az amerikai politológus mégis úgy véli, hogy a liberális demokráciának hosszú távon nincs fenntartható alternatívája.

CC Ravenhart

Nemzetekkel az iszlamista terror ellen

2017. június 6.

A tekintélyes konzervatív francia filozófus szerint tévesnek bizonyult az az elképzelés, hogy az emberiség egyetlen nagy közösségben egyesülhet, vissza kell tehát térni a nemzetállamok eszméjéhez, mielőtt még nagyobb lesz a baj.

CC Kill Pop

Az álhír csak tünet

2017. június 4.

A tényeken túli nyilvánosság egyáltalán nem új keletű jelenség. Sőt, sokkal inkább következménye, mintsem oka a politikai közbeszéd leromlásának és a demokratikus intézmények válságának. Éppen ezért olyan nehéz tenni ellene.

CC Stuart Rankin

Hazafisághiány

2017. június 1.

 Az amerikai filozófus veszedelmesnek tartja, hogy a nyugati társadalmakban hovatovább illetlen érzés a hazaszeretet. A szerző inverz nacionalizmusnak nevezi a jelenséget, és azt írja róla, hogy utat nyit a terrorizmusnak, és akadályozza a más kultúrákból érkezők integrálását.

CC pumpkincat210

Individualista közösségi gazdaság

2017. május 30.

Sokan gondolták, hogy a közösségi gazdaság rugalmasabb és szabadabb munkavégzést tesz lehetővé, mint a hagyományos, teljes állású foglalkoztatás. Ez részben így is lett, csakhogy a közösségi kényszervállalkozók a munkavállalókat megillető javak zömétől is elesnek.

CC mike

Hasznos idióták tegnap és ma

2017. május 28.

Régen a diktatúrák társutasainak is sokkal könnyebb volt – írja a tekintélyes angol filozófus. Bár lenne jelentkező ma is, a modern világban nagyon nehéz az elnyomó rezsimek mellé társutasul szegődni vágyó értelmiség dolga.

CC Arts at LSE

Anderson meséi

2017. május 25.

A veterán brit szocialista szociológus rezignáltan állapítja meg, hogy bár a nyugati rendszerek válságban vannak és az európai polgárok többsége elégedetlen velük, azért a rendszertagadó pártok, ha megerősödnek is, a választásokon alulmaradnak. Győz a bizonytalantól való félelem.

CC Dennis Skley