Woke és anti-woke egykutya

2023. január 1.

A baloldali publicistának elege van a kultúrharcból. Úgy látja, hogy a woke baloldal és a vele szemben álló szintén kultúrharcos jobboldal ugyanazokat a módszereket alkalmazza: a másik oldal elszigetelt ostobaságaiból átfogó világmagyarázatot kreál és morális pánikot kelt, amiben nagy segítségére vannak a közösségi oldalak és általában az internet.

CC Mike Lawrence

Átpolitizálódó vallásosság

2022. december 29.

A vallás elvben segíthetne a politikai megosztottság csökkentésében. Amerikában sokáig volt is ilyen szerepe, ma azonban az egyházak mélyítik a politikai szekértáborok közötti árkot azzal, hogy aktívan részt vesznek a politikában. Persze nem is nagyon tehetnek mást, hiszen a kultúra és benne a vallás is egyre inkább politikai jelleget ölt.

CC Gilbert Mercier

Az ötödik hatalmi ág

2022. december 27.

A törvényhozó, a végrehajtó és a bírói hatalom elvben átlátható szabályok szerint működik. Még a negyedik hatalmi ágat, a médiát is lehet szabályozni. Az ötödikről, a világháló társasági oldalairól viszont kiderült, hogy titkos szabályok szerint, politikai elfogultság alapján szabályozzák, ki és mi jut nyilvánossághoz.

Az ötödik hatalmi ág

Hitvita a szekuláris karácsonyról

2022. december 25.

Amerikában egyre kevesebb a hívő, ám a karácsony népszerűsége töretlen. A liberális publicista ebben a vallásos konzervatívok vereségének jelét látja. A konzervatív zsidó szerző viszont azt a következtetést vonja le a statisztikákból, hogy a karácsony nemzeti ünneppé vált, és a karácsonyt támadó liberálisok Amerika egységét akarják aláásni. A középutas katolikus filozófus tűzszünetet hirdetne.

CC Steve Mays

Tanárhiány Amerikában

2022. december 22.

Az elmúlt tíz évben a tanári fizetések az Egyesült Államokban is egyre inkább elmaradtak más diplomás fizetésektől. Az oktatás színvonala ezzel arányosan csökkent. Több tízezer pedagógus hiányzik az iskolákból. Kétséges azonban, hogy az akár jelentős béremelés javíthat-e az oktatás minőségén.

Tanárhiány Amerikában

A levélszavazás buktatói

2022. december 20.

Az amerikai jobboldali elemző a választás tisztasága és a demokrácia nevében korlátozná a levélszavazást. A baloldal viszont éppen ezt tartaná demokráciaellenesnek.

CC Karri VanKirk

Kitántorgó orosz informatikusok

2022. december 18.

A háború kitörése óta milliónyi orosz állampolgár menekült külföldre, köztük sok tízezer informatikus. A moszkvai informatikai szakember riadót fúj, és visszaterelésükre tesz javaslatot.

Kitántorgó orosz informatikusok

A holodomor mint népirtás

2022. december 15.

A német parlament határozatban népirtásnak ismerte el a Sztálin által kilencven éve mesterségesen keltett ukrajnai éhínséget. Német történészek és a kommentariátus most azon vitatkozik, hogy helyes-e, ha a parlament aktuálpolitikai okokból a történészek által is vitatott kérdésekben akar igazságot tenni.

CC Viktoria Pickering

Illiberális alkotmányfelfogás

2022. december 13.

Az elmúlt évtizedekben a jogokat kitágító liberálisok hivatkoztak előszeretettel erkölcsi érvekre, a konzervatívok viszont az alkotmány eredeti jelentésének nevében ellenezték a jogkiterjesztést. Az új hullámos konzervatív jogfilozófus szerint ideje, hogy a konzervatívok kihasználják megerősödésüket, és most ők szerezzenek érvényt erkölcsi nézeteiknek.

Illiberális alkotmányfelfogás

A jószándék banalitása

2022. december 11.

A belga klinikai pszichológus a puha totalitarizmust elemezve arra a következtetésre jut, hogy a tudomány által felszentelt nézetek a modern társadalmakban az elnyomás eszközévé válnak. A szerző foucauld-iánus érvelése nagy sikert arat a radikális jobboldalon.

A jószándék banalitása

Középbal párt vezetőt keres

2022. december 8.

Az Olasz Demokrata Párt a gyenge választási eredmény után ellenzékbe szorult, és a jövő év elején új vezetőt választ magának. Rokonszenvező és semleges bírálói szerint csak éppen az nem világos, miféle megújulás remélhető az új vezetőtől. A két esélyes jelölt egyike sem ad sok támpontot a találgatáshoz.

Középbal párt vezetőt keres

A kínai egypártrendszer vírusfertőzése

2022. december 6.

A kínai egypártrendszernek már sokszor keltették halálhírét. A zéró Covid-politika ellen kitört tüntetések kapcsán is előkerültek hasonló jóslatok. Két Kína-szakértő semmi esélyt sem ad annak, hogy a kínai kommunista rezsim belebukna a járványügyi vasszigorba: könnyen elnyomja az elégedetlenkedést, és forradalomra amúgy sincsen igény.

CC China News Service

Alkotmányban szavatolt abortuszjog?

2022. december 4.

Franciaországban a képviselőház nagy többséggel amellett foglalt állást, hogy az alkotmány mondja ki a nőknek a mesterséges terhességmegszakításhoz fűződő jogát. Kérdés, átmegy-e a javaslat a konzervatívabb összetételű szenátuson. Ha igen, népszavazást kell kiírni róla.

CC Jeanne Menjoulet

Apokalipszis jobbról, balról

2022. december 1.

Bár a hívők és az aktív vallásgyakorlók aránya egyaránt csökken a fejlett országokban, a politikában egyre népszerűbbek a bibliai apokalipszis narratíváját másoló szekuláris világvége-elképzelések. Jobb- és baloldal egyaránt a félelemre apellál. A kultúra is meglovagolja a pánikhullámot. A következmények: radikalizáció, mélyülő megosztottság és a pragmatikus megoldások háttérbe szorulása.

Apokalipszis jobbról, balról

Vitatott történelmi igazságtétel Spanyolországban

2022. november 29.

A baloldali kormány igen szűk parlamenti többséggel törvényt fogadott el a „demokratikus emlékezetről”, és ezzel ismét kinyitotta a történelmi igazságtétel ügyében zajló vitát. A törvény egyeseknek kevés, másoknak sok.

CC Cassowary Colorizations

Az összeesküvés-elméletek evolúciós előnye

2022. november 27.

Az összeesküvés-elméletek többsége irracionális és paranoid ostobaság. Csakhogy mindig akadnak olyan konteók, amelyekről aztán kiderül, hogy mégiscsak igazak. Egy friss kutatás szerint evolúciós szempontból kifejezetten előnyös volt az összeesküvés-elméletekben hinni. Legalábbis az őskorban.

Az összeesküvés-elméletek evolúciós előnye

Muszlim öntudat a francia iskolákban

2022. november 24.

Arab származású iskolások öltözékükkel igyekeznek demonstrálni muzulmán identitásukat. Franciaország régen néhány évtized alatt bevándorlók millióit tudta integrálni és asszimilálni. A vezető párizsi kommentátor szerint ez újabban nem sikerül.

CC Jeanne Menjoulet

A végítélet generációja

2022. november 22.

Régóta tudjuk, hogy a félelem nem kedvez a demokratikus érzelmeknek. Egy friss kutatás empirikusan igazolja, hogy a koronavírus-járvány frontvonalán dolgozók a körülményes demokratikus mechanizmusokkal szemben előnyben részesítenék a technokrata döntéshozást. Mindez annak fényében válik különösen aggasztóvá, hogy a fiatal nemzedékek egyre pesszimistábbak.

CC Stefan Müller

Zöld növekedés

2022. november 20.

A baloldalon népszerű nemnövekedés-elmélet hívei szerint a globális felmelegedést és a klímakatasztrófát csak a gazdasági növekedés visszafogásával lehet megállítani. Az elméletre egyre több ország adatai cáfolnak rá, bizonyítva, hogy igenis létezik fenntartható növekedés, és a környezetszennyezés és a szegénység egyszerre csökkenthető.

Zöld növekedés

Ukrajna és az elemzők kudarca

2022. november 17.

A háború kitörésekor a nyugati elemzők többsége biztosra vette, hogy Oroszország gyorsan térdre kényszeríti Ukrajnát. A tekintélyes Ukrajna-szakértő azzal magyarázza a téves értékelést, hogy a nyugati elemzők mind Oroszországot, mind Ukrajnát Moszkva szemüvegén keresztül látták. Csakhogy a hivatalos orosz narratíva a korrupt rendszer hazugságaira épült.

Ukrajna és az elemzők kudarca