Elefánt a globális porcelánboltban

2020. szeptember 17.

A globalizáció következtében csökkent a világ egyenlőtlensége. Csakhogy a szegény országok középosztályának felzárkózása közben a fejlett országok középrétegei stagnálnak. Sőt, újabban már a gazdagok sem profitálnak annyit a globális gazdaságból, mint korábban. Ez pedig a globalizáció lassulását vagy visszájára fordulását vetíti előre.

Elefánt a globális porcelánboltban

Fukuyamának mégis igaza volt?

2020. szeptember 15.

Évek óta nagy divat kritizálni Fukuyamának a liberális demokrácia globális győzelmére vonatkozó jóslatát. Csakhogy az amerikai filozófus a történelem végét tárgyaló műve végén azt is felvázolta, hogy a liberális rend kihívók nélkül aligha maradhat fenn.

Fukuyamának mégis igaza volt?

A vírusellenesség szélsőjobboldalivá tesz? 

2020. szeptember 13.

A német szociálpszichológus szerint tévedés a vírustagadókat szélsőjobboldaliként azonosítani. A többségük egyelőre még nem az, de ha nem kapnak kielégítő válaszokat, akkor előbb-utóbb azzá válhatnak. 

CC GPSleo

Az orosz mélyállam

2020. szeptember 10.

 Az Alekszej Navalnij elleni merényletért a Nyugat a Kremlt teszi felelőssé, elemzők szerint azonban az eset éppen arra vall, hogy Putyin elnök nem ura mindennek, ami az erőszakszervezetek és a befolyásos érdekcsoportok háza táján történik. 

CC Michał Siergiejevicz

Nemváltás és identitáspolitika

2020. szeptember 8.

Már az is politika, hogy helyes-e könnyedén adagolni a hormonkezelést azoknak a serdülőkorúaknak, akik elégedetlenek a biológiai nemükkel és egy másikat szeretnének. A feminista recenzens rávilágít, hogy a kérdést boncolgató könyv be sem kerül a progresszívnek számító nagy lapok látókörébe.

Nemváltás és identitáspolitika

Az érdem zsarnoksága

2020. szeptember 6.

A tekintélyes közösségelvű filozófus szerint a fejlett országok elitje bűnt követ el, amikor lenézi és kizárja a politikából a tanulatlan többséget. Miközben etnikai tekintetben egyre sokszínűbb a politika, a diplomával nem rendelkezők kiszorulnak a hatalom gyakorlásából.

Az érdem zsarnoksága

Demokratikus elmaradottság

2020. szeptember 3.

Az amerikai politológus szembeszáll az elterjedt nézettel, miszerint a társadalmi és a gazdasági fejlődés egyenes arányban áll a demokrácia iránti készséggel. Mítosznak minősíti azt is, hogy a demokrácia a nyugati civilizáció folyománya. Egyúttal azonban optimista a demokratikus kormányzat fenntarthatóságával kapcsolatban.

CC Frans de Wit

Olasz cancel culture nincs, harc van

2020. szeptember 1.

Olaszországban gyakorlatilag nem létezik az eltörlés kutúrája, nem akarják régi nagyságok szobrait lerombolni. Vita azonban van róla. Egyesek Orwell rémálmának megvalósulását látják benne, mások az ellene tiltakozókat ítélik el, és olyan szerző is akad, aki szerint a csordaszellem azért Olaszországban is működik.

Olasz cancel culture nincs, harc van

Szexuális forradalmak és ellenforradalmak

2020. augusztus 30.

A szexualitás társadalmi normái mindig hatalmi viszonyokat tükröznek – tudjuk jól a posztmodern baloldal teoretikusaitól. Sokat elmond a mai hatalmi viszonyokról, hogy mára a korábban tiltott szexuális normák válnak hegemónná. Hovatovább az számít forradalminak, ha valaki kitart a régimódi – monogám és heteroszexuális – szokások mellett, állítja a konzervatív szerző.

CC Evert Barnes

Identitáspolitika mint valláspótlék

2020. augusztus 27.

Az intézményesített vallás megszűnt, de a közösség és a transzcendens világnézet iránti igények nem csillapodnak. Az élet értelmére és határozott világnézetre szomjazó tömegek egyre inkább banális életmód-közösségekben, valamint jobb- illetve baloldali politikai kultuszokban lelnek otthonra.

Identitáspolitika mint valláspótlék

Nyugati civilizációs mítoszok és ellenmítoszok

2020. augusztus 25.

A tekintélyes német szerző szerint a Nyugat gyarmatosítás feletti túlzott lelkifurdalása valójában a Nyugat felsőbbrendűségének egykori mítoszából fakad. Történelmi összehasonlításban ugyanis a keleti birodalmak sokkal befolyásosabbak voltak. És hamarosan ismét azok lehetnek.

CC Katexic

Belarusz dilemmák orosz szemmel

2020. augusztus 22.

Belaruszban nemcsak a politikai elnyomásra van panasz, hanem a kizsákmányolásra is. A belaruszok rosszabbul élnek az oroszoknál. A moszkvai Pravda szerzői szerint ugyanakkor a demokratikus változás hatalmas kockázatokkal is járna.

CC Юрый Камісараў

Az értelmes semmittevés dicsérete

2020. augusztus 20.

A koronavírus megfékezése érdekében bevezetett karantén ismét rávilágított, hogy nem tudjuk értelmesen felhasználni a szabadidőt. Mint más, a munkanélküliség megugrásával járó válságok esetében, az értelmiség most is boldogan vállalkozna rá, hogy a tudatlan tömegeket megtanítsa a jó életre.

Az értelmes semmittevés dicsérete

Orwelli csordaszellem

2020. augusztus 18.

 Ahogy mélyül a politikai táborok közti szakadék, egyre újabb magyarázatok születnek arról, hogy miért nem értik meg egymást a szembenállók. Pedig George Orwell már 1945-ben is elég sokat tudott erről. Sőt, a felvilágosodás előfutárai is találkoztak hasonló jelenséggel.

CC astonishme

A mór mehet?

2020. augusztus 16.

Az identitáspolitika élharcosai, szakítva a színvak egyenlőség liberális elvével, leszámolnának a politikai inkorrekt nyelvhasználattal. De mit tegyen az, akinek a neve nem felel meg a haladó normáknak?

CC photoheuristic.info

Az önelégültség viszi sírba Amerikát

2020. augusztus 13.

Amerika teljesen félreértette hidegháborús győzelmének okait, továbbá Kínát is félreismerte. A mélyebben fekvő ok az elit önelégültsége – ugyanaz, ami az amerikai társadalom belső konfliktusait is okozza.

Az önelégültség viszi sírba Amerikát

A finn fehérek privilégiuma

2020. augusztus 11.

Az antikapitalista baloldali szerző képmutatással és pótcselekvéssel vádolja azokat az európai kozmopolita fiatalokat, akik a Black Lives Matter szlogenjeit átvéve, „a fehér kiváltság" és a feketék elnyomása ellen tüntetnek, és saját hazájuk társadalmi problémái helyett Amerika bajaival foglalkoznak.

A finn fehérek privilégiuma

DNS-rendőrség Kínában és Nyugaton

2020. augusztus 9.

A kínai hatóságok százmilliós DNS-adatbázist építettek, amely alkalmas lehet nemcsak bűnözők, de rendszerkritikus ellenzékiek gyors azonosítására is. Az amerikaiak mindeközben önként teszik közzé genetikai adataikat, a rendőrség nagy örömére.

CC thierry ehrmann

A sikerfüggőség áfiuma

2020. augusztus 6.

A sikerhajhászás olyan, mint az alkoholizmus – állítja az életmódguruvá avanzsált harvardi professzor. Csak éppen a sikerfüggők nem az alkoholban, hanem a sikerben keresik a boldogságot. És a kóros sikerfüggés leküzdése még elvonási tünetekkel is jár.

A sikerfüggőség áfiuma

Demokratikus személyi kultusz

2020. augusztus 4.

Sokan gondolják, hogy a karizmatikus politikusok szükségképp autokraták vagy egyenesen diktátorok. A weberiánus történész szerint nem így van: a demokrácia sikeréhez is kell karizmatikus vezér. Igaz, a demokrácia karizmatikus vezérét csak hajszál választja el a potenciális diktátortól.

Demokratikus személyi kultusz